Devět záměrů pro dosažení stavu Nanebevzetého Mistra

 

Záměr č.1 - Je mým záměrem vzestoupit

Je mým záměrem vzestoupit a uskutečnit kompletní vzestup a to na všech úrovních reality - vědomé, podvědomé a nevědomé.

 

Záměr č.2 -Pokračovat svojí vlastní rychlostí

Je mým záměrem pokračovat ve vzestupu krok za krokem až na biologickou úroveň v přesném pořadí, jakém mají být iniciace prováděné, a rychlostí, která ctí mou tělesnou formu a to na všech úrovních reality - vědomé, podvědomé a nevědomé.

 

Záměr č.3 - Dávání a dostávání

Je mým záměrem uvést do rovnováhy mé dávání a dostávání, dávání sobě i druhým to, co je potřeba pro vzestup a to na všech úrovních reality - vědomé, podvědomé a nevědomé.

 

Záměr č.4 - Uzemnění

Je mým záměrem zvládnout frekvence mého biologického typu pohlaví a udržovat mé uzemnění při všem co dělám a to na všech úrovních reality - vědomé, podvědomé a nevědomé.

 

Záměr č.5 - Suverenita

Je mým záměrem umožnit všem ostatním jejich cestu, nezavádět je na svoji vlastní cestu a ochotně se osvobozovat od všech vztahů, které neslouží mému vzestupu a to na všech úrovních reality - vědomé, podvědomé a nevědomé.

 

Záměr č.6 - Nepřipoutanost

Je mým záměrem oprostit se od veškerého vlastnictví, které neslouží mé pokračující cestě vzestupu a umožnit stav nepřipoutanosti ve vztazích k celému světu a to na všech úrovních reality - vědomé, podvědomé a nevědomé.

 

Záměr č.7 - Neubližování

Je mým záměrem neubližovat ve všech vztazích ke všem druhům na celé Zemi a to na všech úrovních reality - vědomé, podvědomé a nevědomé.

 

Záměr č.8 - Pravda

Je mým záměrem ztělesnit pravdu mého Zdroje a Duše v souladu s božským plánem Boha/Bohyně/Všeho Co Je a procesem vzestupu Země a to na všech úrovních reality - vědomé, podvědomé a nevědomé.

 

Záměr č.9 - Čest

Je mým záměrem ctít vzestup i pravdu všech ostatních, bez ohledu na druh a to na všech úrovních reality - vědomé, podvědomé a nevědomé.

 

 


Překlad: Vratislav Kašpárek, 2001

 

Zpět na obsah