Proběhla konkláve 2000.

Matka Země prostřednictvím Karen Danrich, "Mila"

10. října 2000

Já, Matka Země a všechny říše na ní, bychom rádi vyjádřili hluboký a srdečný dík všem kteří se připojili ke konkláve 2000 v Kauai na Havaji-Nei. Globální jednoty bylo dosaženo! A to je opravdu mohutný krok vpřed.

Co je to globální jednota? Globální jednota znamená, že reprezentanti všech druhů se spojili s jednotným záměrem vzestoupit se Zemí v globálním měřítku. Tohoto cíle dosáhnout nebylo vůbec jednoduché neboť velmi málo lidí si vybralo v tomto historickém období cíl vzestoupit. Krátce řečeno, ti kteří se k nám připojili při této krásné události byli reprezentanty lidského druhu, kteří se jednomyslně připojili ke všem říším na Zemi s cílem vzestupu. Díky tomuto postoji bylo možné dosáhnout globální jednoty. A proto my všichni s Matkou Zemí a všemi jejími druhy z říše rostlinné, živočišné, minerální, delfíni a velryby oceňujeme tento postoj!

Dosažení globální jednoty znamená uvolnění veškeré lidské karmy, která způsobovala v posledních 50 000 letech země odklon od jednoty. Tato karma měla přímou souvislost s invazí Plejáďanů z rodiny Anunaki neboli "bohů stvořitelů" na Zemi, kteří zde vládli téměř 20 000 let země. Roky země se měří podle rotace slunečního systému kolem jeho 12ti dimenzionálního slunce a to trvá 4 rotace Země kolem vašeho slunce. Jednoduše řečeno, čtyři lidské roky trvá jedno otočení slunečního systému kolem jeho 12ti dimenzionálního slunce, a to je míra ve které se počítá čas na Zemi, včetně období, kdy je na Zemi lidstvo. A proto musíme výše uvedená čísla vynásobit 4, abychom dostali naší míru doby kdy vládnou Annanuki na Zemi, t.j. 80 000 lidských roků.

Většina historie nadvlády Annanuki na Zemi byla vymazána nebo ztracena v průběhu věků. Avšak ve zbylých šrámech na lidských tělech a ve všech ostatních druzích na Zemi se skrývají přesné záznamy historie nadvlády Plejáďanů na Zemi. Tyto záznamy jsou uvolňovány všemi v lidských tělesných formách spolu se všemi ostatními druhy, kteří vzestupují a tím léčí tyto šrámy a obnovují ztracené záznamy. Proto všichni kteří vzestupují musí být oceněni, neboť přispívají k pochopení lidské karmy na Zemi. Jedině až veškerá lidská karma bude pochopena, může být všemi druhy uvolněna a Země bude moci vzestoupit. Proto my, ze všech říší na Zemi oceňujeme naše bratry a sestry v lidské tělesné formě, kteří jsou ochotni jít po této cestě biologického vzestupu. Bez vás bychom nemohli vzestoupit a nastolit novou zlatou éru na Zemi.

Konkláve 2001 bude zaměřena na ukotvení světového míru. Tím bude plně uvolněna všechna lidská karma, která vede k válkám a nepokojům. Toho dosáhneme na dvou shromážděních, neboť karma související s válkami je mnohem komplexnější než karma týkající se odklonu od jednoty. Proto jsou plánována dvě shromáždění na pomoc Zemi v překonání myšlenkových forem války. První uprostřed května v Banff v Kanadě, a druhé setkání v říjnu v Maui na Havaji. Zveme všechny kteří se účastnili letos, aby se k nám opět připojili a podpořili Zemi při navýšení vibrací. Tím podporujete i váš vlastní vzestup. Detaily o konklávi 2001 budou uveřejněny na našich www stránkách!

Jsme všichni jedno. Jako takoví si nyní všechny druhy podaly ruce v jednotném postoji ke vzestupu. Země nepromarní svoji příležitost k vývoji. A proto ještě jednou oceňujeme všechny, kteří se k nám připojili při konklávi 2000.

Namaste

Matka Země

Rostlinná, živočišná, minerální, delfíní a velrybí říše


Copyright © 1998–2000 Karen Danrich. Všechna práva vyhrazena. Překlad Vratislav Kašpárek 2000

 

Zpět na obsah