Pozvánka na meditaci při květnovém úplňku v rámci festivalu Dobré Vůle - 26. května 2002 v 13:52 hod. středoevropského letního času.

 

Den Světové Invokace je dnem modliteb, kdy se lidé všech spirituálních cest spojují k mohutné prosbě za použití Velké Invokace. Společně tak vytvoří žádost lidstva o světlo, lásku a spirituální vedení čehož je zapotřebí při budování spravedlivého světa, jednoty a míru.

Na začátku nového milénia čelíme skutečnostem, kdy materialistické hodnoty zavedly lidstvo do hluboké krize. Je ohroženo přežití lidstva, nejenom díky militarismu, ale hlavně díky nedostatku moudrosti a vůle nakrmit hladovějící, sdílet četné zdroje a řešit mnohé další problémy, které lidstvo má.

Řešení však existuje. Jednou z největších pochopených skutečností současné doby je vztah vzájemné provázanosti a závislosti veškerého života. Dnes miliony lidí sdílejí přesvědčení o vnitřní spirituální jednotě lidstva, které překonává jakékoliv vnější rozdíly rasy, národnosti i víry. Jakmile muži a ženy dobré vůle na celém světě uvedou toto přesvědčení do svých životů, uskuteční se proces planetární transformace. Objeví se nová civilizace zahrnující celé lidstvo, která bude založena na uznání společného lidství a správných lidských vztazích.

Problémy světa vytvořili lidé a je na nich, aby je řešili. Avšak základ spirituálního života tkví ve vědomí, že nejsme sami. Božské energie jsou ve velikém množství přístupné a v Den Světové Invokace je tvořena naléhavá prosba o uvolnění energií, které lidstvu umožní vytvořit novou civilizaci.

V dnešní době miliony lidí očekávají znovuobjevení Velkého Učitele Světa, ať už tohoto Avatara nazývají Kristem, Lordem Maitreyou, Krišnou, Mesiášem, Imánem Mahdi nebo Bódhisattvou. Velká Invokace patří k mocným nástrojům lidstva v přípravě vědomí lidí na znovuobjevení tohoto Učitele Světa.

Od roku 1952 se na celém světě slaví Den Světové Invokace a lidé se připojují k ujištění o jednotě lidstva, o našem vztahu k Bohu a o zodpovědnosti lidstva za uskutečnění Božského plánu na Zemi.

Připojíte se k této meditaci použitím Velké Invokace a zapojíte se tak do uvádění této meditace ve známost?

Je možné použít postup meditace jako v případě festivalu wesak - Jak volat Velké Bytosti

 

Velká invokace

Ať z bodu Světla v Mysli Boží, proudí Světlo v mysl lidí.

Nechť Světlo sestoupí na Zem.

Ať z bodu Lásky v srdci Božím, proudí Láska v srdce lidí.

Nechť se Kristus vrátí se na Zem.

Z centra kde je Vůle Boží známa, ať Záměr lidskou vůli vede.

Záměr, který Mistři znají a jemuž slouží.

Z centra které lidské plémě zveme, ať plán Lásky a Světla vzejde.

A zapečetí bránu za níž sídlí zlo.

Ať Světlo, Láska a Síla obnoví tento Plán na Zemi.

 

Převzato z http://www.lucistrust.org.  


Zpět na obsah