Spojování realit

5. července 1999

 

Nyní s vámi budeme mluvit o některých zkušenostech, které budete mít při vaší cestě k plnému vědomí a návratu domů. Skutečně jdete zpátky ke svému pravému domovu, k vašemu pravému Já a jak se vám tyto vyšší úrovně reality otevírají, budete mít zvláštní zkušenosti, které nebudete schopni vysvětlit ostatním. Budou vám připadat přirozené, ale společenské formování je bude považovat za „podivné“, takže můžete v souvislosti s nimi cítit trochu strach. Mluvili jsme o nutnosti dostat se ze strachu do lásky, proto vám nyní říkáme, že se není čeho bát. Jednoduše se vracíte do stavu, ve kterém jste byli, než jste oblékli tento „oděv“ z masa.

Na počátku bylo všechno jakási kosmická „polévka“. Vše bylo proměnlivé a bez definovaného tvaru. Vaši vědci se setkali s touto „polévkou“, když byli schopni vytvořit plazma pomocí magnetického pole. Je to pole/substrát inteligentni energie, která nemá sama o sobě žádnou formu. Z této inteligentní „polévky“ vznikají všechny tvary, jsou si vědomy samy sebe do té míry, že vědí o své existenci, ale nejsou schopny o sobě uvažovat. To se stane později ve schématu věcí.

V této polévce je všechno obsaženo jakožto potenciál. Nemůžete žádnou z těchto věcí vidět, protože existují pouze jako potenciál: jedna možnost z mnoha možností. Včera jsme zmínili fraktály. Pomyslete na nějaký bod rozhodování – něco jednoduchého jako „co budu mít k snídani?“ – budete na tomto případě schopni sledovat, o čem mluvíme. K snídani můžete mít hodně věcí. Můžete použít něco, co již máte doma, můžete jít do obchodu a koupit něco jiného, nebo můžete jít do restaurace a vybrat si z jejího menu. Každá snídaně nabízí spoustu možností.

To jsou body rozhodování .Nabízejí mnoho možností, ne jen tři „ano“, „ne“ a „možná“. Každé rozhodnutí vede k dalšímu bodu rozhodování. Řekněme, že jste se rozhodli mít k snídani vejce, jako součást vašeho „snídaňového“ rozhodnutí. Nyní stojíte tváří v tvář dalšímu bodu rozhodování: Jak vajíčka uděláte? Míchaná? Vařená? Smažená? A z tohoto rozhodnutí vycházejí další: Co si dáte k těm vejcím? Co se hodí, záleží na tom, jak jste vajíčka připravili. K míchaným vajíčkům můžete přidat mléko nebo cibuli. Vařená k sobě chtějí majonézu nebo sůl a pepř.

Používáme tento jednoduchý příklad, abychom vám ukázali, jak jeden soubor možných rozhodnutí vede k dalším možným rozhodnutím. Počítačoví programátoři tomu říkají „logické větvení“. Můžete jít touto cestou (míchaná), nebo touto (smažená) nebo touto (vařená) a tak dále. Jakmile se rozhodnete cestovat jednou „branou“, vynecháte ty ostatní, další „přítomné“ větve. Při designu fraktálů to vidíte graficky. Bod počátku tvoří nekonečné množství větví, jestliže hodnoty spadají do určitého intervalu. Můžete fraktály objevovat pořád dál, pokud zůstanete v těchto mezích. Tímto způsobem se Stvoření odvíjí z kosmické „polévky“. Ihned se větví tak, že vyjádří množinu možností, neboli potenciálů. Každou chvíli, kdy je učiněno rozhodnutí zvolit si jednu možnost na úkor ostatních, tento bod rozhodování se stává počátkem pro další množinu možností, jak jsme ukázali v příkladu se snídaní. Tímto způsobem celá věc začala – množinou možností – takže jsme pouze rekapitulovali výchozí bod. To se nazývá „iterace“. Iterace je cyklus probíhající přes nějaký vzorec/formuli. Matematici používají iterace k řešení složitých rovnic.

Takže tímto způsobem se Stvoření odvíjí – množství iterací (cyklů) prováděných na složitém vzorci, které umožňuje, aby bylo prozkoumáváno nekonečné množství bodů rozhodnutí neboli větví. Ale co s ostatními body/větvemi? Inu – Stvořitel je rovněž prozkoumává. Ale jak můžete mít zároveň vařená, smažená i míchaná vajíčka? Pravděpodobně byste nechtěli mít všechny zároveň. Stvořitel toto dilema řeší vytvářením oddělených realit, aby vyšel vstříc všem možným volbám. Jestliže jedno vyjádření „tebe“ zvolí vařená vejce, budou i další vyjádření „tebe“ dělat jiná rozhodnutí, budou se větvit a větvit a větvit.

Pokud se podíváte na fraktálový design dole na této stránce, uvidíte, o čem mluvíme. Takto se Stvoření odvíjí. Každá větev vede k dalším větvím. Je tolik realit, kolik je bodů uvědomění, které je prožívají. Je tolik vyjádření „tebe“, kolik je potřeba k prozkoumání všech možností. Jsi vyjádřením Stvořitele. Můžeme říct, že jsi „Stvořitel ve Svém projevu“. Stvořitel (je to jedinečný, konkrétní, jeden Stvořitel)  chce zažít (neboli objevit) všechny větve, kterých je nekonečně mnoho, v mezích určitých limitů čili parametrů. Tyto limity nazýváme „Univerzální Zákony“. Nejsou jako zákony, které vytvářejí vaše vlády. Platí ve všech stvořených realitách, na všech úrovních bytí. Určité podmnožiny těchto zákonů platí pro konkrétní pásma frekvencí (hustoty neboli „dimenze“, jak jim říkají někteří lidé – „hustota“ je správnější termín)., ale opravdu univerzální zákony platí pro celé Stvoření. Jsou zakódovány ve veškeré hmotě a mohou být zpřístupněny správně naladěné mysli.

Nyní – jak sami sebe prožíváte právě teď – se zdáte být „pytlem z kůže“. Ale ve skutečnosti jste mnohem víc. Skutečné vaše „já“ naráz vyjadřuje všechna logická větvení, která vznikla jako potenciály, když byla stvořena vaše duše, neboli „odloučena“ ze Stvořitelovy identifikace se Sebou samým. Vaše duše je projekcí Stvořitele. JE Stvořitelem, protože obsahuje všechny aspekty Stvořitele, ale prožívá sama sebe trochu odlišně. Je více individualizovaným neboli „specializovaným“ aspektem Stvořitele. Je „expert“, „specialista“ na určitá témata, která se někdy nazývají archetypy. Avšak, i přes tuto individualizaci, je tu k objevování nekonečné množství možností, v mezích parametrů Univerzálních Zákonů.

Takže na úrovni duše jste velmi zaneprázdnění, vytváříte mnoho paralelních verzí „životů“, skrz které objevujete mnoho realit, ale nyní tento cyklus pomalu končí. Je skoro čas stisknout na Stvoření tlačítko „Obnov“, vyčistit fragmenty na experimentální obrazovce, které zbyly z předchozích pokusů – znovu vykreslit nové Stvoření. ( Stejně jako tlačítko „Obnov/Reload/Refresh“ ve vašem webovém prohlížeči znovu načte a znovu vykreslí stránku, na kterou se díváte.)

Diskusi o těchto cyklech necháme na jindy. Nyní pouze vězte, že všechna zkoumání dostupná v této „množině“ možností byla skoro vyčerpána – je skoro čas ukončit tyto „životy“ a uzavřít „množinu“, aby jí mohla nahradit jiná. Ve vašich divadelních představeních „uklidíte kulisy“ když drama skončí. Tak tomu bude na „jevišti“ nyní. „Množina“ se uzavře a bude nahrazena novou. To znamená, že všechny paralelní reality, které objevujete, skončí a budou nahrazeny novým bodem vložení celé nové „množiny“ možností. Je vždy jediný počáteční bod, který označuje začátek nějakého procesu. Také je logicky koncový bod procesu. Nazvali jste je „Alfa“ (začátek) a „Omega“ (konec). Jste blízko bodu Omega a poté zažijete nový bod Alfa. Mezi nimi je Nulový Bod, během něhož neexistuje nic.

Můžete být překvapení, když zjistíte, že není pravda, že existujete celou dobu. Ve skutečnosti „blikáte“ mezi existencí a neexistencí mnohokrát za sekundu. Vaše filmy se skládají z oddělených snímků neboli „políček“, žádné z nich se nehýbe, ale když se promítnou v kině, blikají tak rychle, že zdržení obrazu v oku (z jednoho políčka na druhé) způsobí, že to vypadá jako plynulý pohyb bez přerušení. Lidé, kteří dělají animace pro Web, vědí, že jejich animace se ve skutečnosti skládají z několika různých „políček“ neboli nehybných obrázků, které vypadají, jako by se hýbaly, když se na obrazovce objeví dostatečně krátký čas. Vaše realita, která vypadá spojitě a pevně, je ve skutečnosti složena ze statických obrazů – hologramů – které blikají „zapnuto/vypnuto“ mockrát za sekundu, tak rychle, že nevnímáte okamžiky „vypnuto“ a místo toho zažíváte „plynulou“ realitu. K plynulosti má daleko, takže Nulový Bod, o kterém mluvíme, není nic „nového“, ale je důležitý kvůli tomu, co reprezentuje.

Místo jednoduchého pohybu z jednoho políčka do druhého – řekněme že vaše hlava by se posunula dolů o zlomek milimetru a vaše ruka se přiblížila stejný kousek k nosu, který začíná svědit – tento Nulový Bod bude tím, co se nazývá kvantový skok: gigantický přeskok k novému zažívání reality. Stvoření se doslova ukončí a bude znovustvořeno na dalším „políčku“. Bude znovu zasazeno semínko celé nové množiny možností. V okamžiku mezi Bodem Omega a Bodem Alfa nebude existovat doslova Nic: žádná manifestace reality, nikde. Bude pouze Stvořitel ve stavu dokonalého spánku, ale obsahující potenciál pro všechny věci a jevy.

Vaše „já“, které nyní zažíváte, je ve skutečnosti pouze bod uvědomění uvnitř Všeho Co Je, vyjádřená část Stvořitele. Je nekonečně mnoho takovýchto bodů, podle větví, které prozkoumávají. Ale nakonec bude jenom JEDNO vaše „já“ – „semínko“ nové „množiny“, která se vytvoří na druhé straně Bodu Omega. Co se však stane s ostatními vašimi „já“, které jsou tam někde venku a objevují  ostatní reality? Budou složeny zpátky do vaší duše a splynou s ní, což se stává pokaždé, když skončí jeden „život“. Ale to vaše „já“, které čte tuto zprávu je to, které „přejde“ do nové reality, takže začnete vidět očima své duše. Uvidíte více a více těchto dalších realit, které tyto další aspekty vašeho „já“ objevují. Z perspektivy toho „já“ které čte tuto zprávu to bude vypadat, jakoby tyto další reality se „spojují“ nebo „přicházejí“ do té vaší.

Neexistuje nic ve vaší kultuře ani literatuře, k čemu bychom vám to mohli přirovnat. To je jeden z důvodů, proč vám dáváme tyto zprávy, abychom vám vysvětlili, co se teď děje a ujistili vás, že neztrácíte rozum. Pamatujete, jak jsme vám říkali, abyste si byli vědomi svého dechu? Sledujte, co váš dech nyní dělá. Zhluboka dýchejte. Pociťte ten rozdíl.

Tyto informace jsou vytvořeny tak, aby od vašeho ega/osobnosti spustili reakci typu „ale přece...“. Ego bude protestovat proti významu a závažnosti toho, co říkáme. Ego je vytvořeno, aby udrželo „tělo a duši“ dohromady, takže když slyší, že bude „konec“, sevře se do „ochranného módu“, který vnímáte jako strach. Dech se zkrátí a stane se mělkým, jak systémy vstoupí do režimu „červeného poplachu“, dokud není nebezpečí identifikováno a posouzeno. Když zjistíte, že dýcháte krátce a mělce, nadechněte se zhluboka a dejte svému tělu a egu zprávu, že jste v bezpečí. To je velmi důležité. Musíte si vyvinout vlastní schopnost vytvářet pocit bezpečí ve svém nitru, jinak budete jednat z pozice strachu – z pozice ega spíše než z vyššího uvědomění – a uděláte špatná rozhodnutí. Nereagovali byste správně na změny, které k vám přijdou, jak se tento cyklus Stvoření ukončí.

Paralelní reality se spojí. Dělo se tak už nějakou dobu, ale nyní se tento proces zrychlí. Vede to k bodu Omega a přechodu přes Nulový Bod k bodu Alfa. Vše již je zajištěno a vedeno na vyšších úrovních bytí a nemusíte „na to přicházet“. Jste pasažáři tohoto výletu, ne pilot. Dýchejte. Meditujte. Akceptujte. Relaxujte. Jste na nejúžasnějším „kouzelné mystické výpravě“ všech dob! Užijte si to. Staňte se malým dítětem před velkým obchodním domem, které hledí do výlohy na všechny divy vevnitř. Vyviňte si smysl pro údiv a zázrak. Dopřejte „analytikovi“ který je vaší mysli odpočinek. Pouze relaxujte, dýchejte a ponořte se do tohoto zážitku mnohočetné reality. Je to příprava na přijetí „nového já“, multidimenzionální bytosti, která se vylíhne na druhé straně Nulového Bodu.

Proto jsme vám řekli, že vaše duchovní praxe je nejdůležitější. Je záhodno vytvořit si co nejvíce „období klidu“. Potřebujete se uklidnit, abyste integrovali spoustu nových zkušeností a vhledů, které do vás vplují, jak budou vaše světelná vlákna znovu napojena. Valná většina transformace nastane nyní, na této straně Nulového Bodu. Všechna vaše oddělená „já“ se spojí s vaší duší a začnete mít přístup k jejich vědomí a zkušenostem. Vaše „očividně“ pevná realita se začne rozpouštět a budete žít více a více ve „změněném stavu vědomí“. Budete potřebovat výše uvedená období klidu, abyste toto vše mohli integrovat. To co se děje není žádná malá věc, a chceme, abyste věděli, že je tu velké množství podpory, které je k dispozici z vyšších úrovní, ale nemůžeme vám ji dát, pokud nás nepožádáte o asistenci. Nemůžeme zasahovat do vaší svobodné vůle. Kvůli tlachání ze strany ega je na drátě spousta šumu, spousta vířících emocí, sanžících se zatemnit a zkreslit „tenký klidný hlásek“ z vašeho nitra. Potřebujete tato období klidu, abyste nás mohli slyšet a cítit. Musíte si tyto chvíle dopřát, jestliže chcete mít co možná nejplynulejší přechod.

V závěru vás chceme ujistit, že – mimo čas – jste se „tam“ už dostali. Nemůže vám „ujet vlak“. Nemůžete to „zpackat“. Vaše duše vás perfektně povede. Ale bude to pro vás jednodušší, když budete následovat naše rady: relaxovat, dýchat, meditovat a zjednodušit váš život tak, abyste měli hodně období klidu.

Necháme vás nyní ve stavu míru a požehnání.

 

Amen, Adonoy Sabayoth, my jsme Nebeské Zástupy.

 

Přeložil: Daniel Novotný

 

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2006

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Way, PO Box 7278,Kalispell, MT 59904 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

úpravy Vratislav Kašpárek 2006

 

  Zpět na obsah