Nové Milénium.

21.listopadu 2000

 

            Je konec roku 2000 a nové milénium se blíží. Byla to dlouhá cesta a mnozí předpokládali, že dojde k velké změně 1. ledna 2000, ale onen velký posun je stále před námi. Nezáleží na tom, co bylo předěláno, či jak byl upraven váš kalendář. Zůstává faktem, že většina vaší populace akceptuje v této realitě tento datovací systém a ten je proto reálný pro všechny, kteří jej používají. Z tohoto pohledu je tedy nové milénium za dveřmi a s ním přijde i mnoho změn. Různé, doposud propojené reality, se již delší dobu od sebe oddělují, a tento proces bude pokračovat. Pro ty, jejichž cílem je Terra, byl posun již odstartován a po 1.lednu 2001 bude ještě patrnější.

            V poslední době - od 26.července, došlo k velkému urychlení. Nyní se bude spirála vzestupu otáčet trochu pomaleji, ale každá otáčka s sebou ponese více viditelných změn. Míra změn bude narůstat, i když se tempo změn zmírní. To znamená, že když se nyní podíváte zpátky až k 26. červenci, nebude vám připadat, že by se váš život tak moc změnil, ale budete cítit, že tempo událostí velmi narůstá. Jakmile bude změna ze starého milénia k novému dokončena, budete se cítit jinak.

            Budete se cítit jakoby jste se "vznášeli" a byli jemně podpíráni v jakési bublině, která vás chrání před lomozem okolního světa. Zpočátku se vám bude zdát, že jste uvnitř jaksi klidnější, podobně jako když se celí ponoříte do vody a zvuky z okolí k vám doléhají jen nezřetelně a nejsou důležité. Časem vám ale začne být jasnější, že vaše ZKUŠENOSTI se změnily netušeným způsobem. Možná budete dokonce pochybovat o tom, jestli jste vůbec vzhůru, protože se budete cítit skoro jako ve snu. Je důležité vám nyní připomenout, abyste se nesnažili znovu se zapojit do života, který vás opouští. Jen se nechte zvolna unášet vzhůru a dovolte sami sobě zažít dokonalý klid a podporu, které vás obklopují v tomto oceánu vědomí. Vypněte vnější podněty a zanechte je "bláznivému davu". Jestliže máte opustit některé lidi, okolnosti, nebo jisté "životní podmínky", tak to udělejte s lehkostí a šarmem a nenechejte se zatáhnout do schématu obviňování, abyste si ospravedlnili oddělování vaší reality a cesty určení. Prostě a jednoduše nechte být vazbu, kterou k nim máte, jako kdybyste byli v balónu, který je k nim připoután lanem a vy nyní pustíte svůj konec lana, abyste mohli stoupat.

            Toto vše je proces a ne "událost", takže vy již jste "v oblasti působení" (když použijeme astrologický termín). Budete cítit odpoutávání, když to necháte běžet bez odporu a strachu. Pozvedáme vás do vyšší vibrační úrovně a proto se budete cítit trochu zvláštně, ale důvěřujte procesu a vašemu vlastnímu "vědění". Nechte vřavu za sebou a přijměte mír světla, které vás i všechny vaše buňky zaplaví. Materiální hustota od vás odpadává a vy se přesouváte do následující úrovně. Zažijete posun vnímání sebe sama. Neodporujte tomu. Nechte vše volně plynout a staňte se mnohem jasnější reprezentací své vlastní podstaty.

            Každý z vás má podstatu, která je vyjádřením "tónů" vaší Celkové Duše. Když opustíte identitu, kterou nyní máte, a dovolíte si stát se tímto lepším přiblížením vašeho individuálního aspektu Stvořitele, budete potěšení tím, že se stanete přesně tím, čím ze všeho nejvíce chcete být. Nejprve to bude pouze vnitřní zkušenost, ale časem to prosákne na povrch, takže to uvidí i ti, "kdož mají oči k vidění". Ti, kteří nejsou schopni "vidět", to pocítí a možná budou mít nepříjemný pocit, že vás "ztrácí". Možná dostanou strach a budou chtít zastavit to, z čeho mají strach - vaší transformaci - ale jediné co pro ně můžete udělat je dávat jim lásku a nechat je takové, jací jsou. Snažte se jim poskytnout pocit, že vše je v naprostém pořádku, tak, jak to má být, a pomalu stoupejte výš. Dostanete se do společnosti vám podobných a to bude velmi příjemné, ale do té doby byste měli být laskaví, neboť opouštíte tento svět.

            Rádi bychom vám připomněli, že každý si na úrovni duše zvolil, jaké zkušenosti chce získat v těchto posledních letech. Reality se rozpadají do vrstev, aby každému umožnily vyzkoušet si svoji volbu a loučení bude všudypřítomné. Budete se loučit se svou minulou identitou a určitý čas se budete jakoby "vznášet" mezi oběma identitami, podobně jako se plod vznáší určitou dobu v děloze, dokud se nenarodí. Nemusíte mít žádné starosti, jak budete zabezpečeni. Známe vaše potřeby a víme k čemu musí dojít, abyste úspěšně přešli z tohoto světa do dalšího. Je velmi důležité, abyste VĚŘILI procesu a plánu vašeho života. Strach a obavy vás budou jenom zdržovat a udržovat vás ve vzorech staré identity. Dovolte svým andělům, aby k vám sestoupili a zpívali vám svoje laskavé ukolébavky. Zasloužíte si je a patří vám. Užívejte si je.

            Svět, který opouštíte projde svým obdobím disharmonie a pak též vše utichne. Starý sen končí a nový začíná - pro vás, pro každého a pro všechno. Tlačítko "refreš" již bylo zmáčknuto, ale chvíli to bude trvat, stejně jako obraz na monitoru, nebo na televizní obrazovce je překreslován řádek po řádku. Budete mít jasný pocit, že se cosi mění, ale chvíli vám potrvá, než přijdete na to, co to přesně je. Mezitím relaxujte a stoupejte vzhůru. Nemělo by to být problematické za předpokladu, že si to takové nevyberete. Jednoduše pusťte lano, které vás poutá ke starým způsobům a stoupejte vzhůru přivítat nové.

            Jsme nyní s vámi, velmi blízko. Chráníme vás, když tímto procesem procházíte. Vedeme vás a budeme s vámi v kontaktu, jak se budou děje odvíjet. Váš přechod je naším "úkolem" a jste nám velmi drazí a žádný z vás nebude zanechán stranou. Kdybyste měli možnost nás nyní nějakým způsobem vidět, přešly by vás veškeré pochyby o lásce a podpoře, která k vám proudí, ale důvěřujte: blíží se čas, kdy budeme opět spolu a vy nás budete znát takové, jací jsme - vaší bratři a sestry z množství světů Jediného Nekonečného Stvořitele. Zanecháme vás nyní v míru, s úctou a požehnáním.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.


© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2003

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Autorizovaný překlad Vratislav Kašpárek 2003

 

  Zpět na obsah