Vzestup je proces - část druhá.

 

9. listopadu 2001

 

            Slíbili jsme, že budeme pokračovat v naší konverzaci o procesu vzestupu a tak tedy přinášíme další část.

            Nejprve bychom rádi zopakovali, že posun, o kterém jsme mluvili, je proces, který vyvrcholí "událostí" - přechodem prahu do dalšího frekvenčního pásma. Tento posun má dvě části: fyzickou komponentu, která se vztahuje na frekvenci kmitání subatomárních částic vašeho fyzického těla a spirituální komponentu, která se vztahuje na posun vašeho vědomí a vašeho způsobu vnímání reality. K oběma dojde současně, neboť jsou propojené, protože vědomí ovlivňuje veškerou fyzickou hmotu.

            Nelze oddělit vědomí od fyzické manifestace ve hmotě. Vědomí je základnou, čili matricí, ze které se manifestuje veškerá fyzická hmota. Mluvili jsme o Mysli Stvořitele jako matrici veškerého Stvoření a vaše individualizované vědomí je částí Nekonečné Mysli, pokud jste zahaleni zkušeností oddělenosti. Jakmile tento závoj padne a bariéry budou odstraněny, budete plně a trvale ve spojení s Myslí Stvořitele a jakmile se naučíte z této základny působit, budete schopni ovlivňovat, měnit a tvořit materiální realitu z míst věčného požehnání. Veškerá moc Stvořitele vám bude svěřena do péče, a vy si budete neustále vědomi sami sebe jakožto boha-stvořitele, kterým jste vždy byli.

            Ti z vás, kteří směřují na Terru, patří k první generaci - jsou prvním produktem Myšlenky Stvořitele. Jste Elohimové, a i když si to ještě plně neuvědomujete, uvědomíte si to, jakmile váš posun vědomí bude ukončen. V průběhu následujících 18. měsíců přijdete na to, že jste se v mnohém změnili. Opouštění vašeho starého způsobu života bude pokračovat a zrychlovat. Vaše okouzlení věcmi 3D bude mizet rychleji než předtím, až se postupně vyčleníte ze 3D jakožto své reality.  Budete mít stále větší a větší přístup ke své 4D identitě a osobnosti a budete stále více a více dělat věci po způsobu 4D. Musíte důvěřovat tomuto procesu a svému "vědění", že jste v bezpečí, jste normální a že vše probíhá podle plánu.

            Některé z vás vaše životní okolnosti nutí stěhovat se - na jiná místa, do jiných domů, nebo k jiným lidem a opustit tak staré aspekty vašeho života. To je součást třídění do různých směrů a my vám radíme, abyste zůstali klidní ve zmatcích těchto změn. Jakmile vás přepadne strach, zhluboka dýchejte. Na okamžik zavřete oči a soustřeďte se na otevřené a hluboké dýchání. Relaxujte pomocí dechu a uvědomujte si, jak se vaše tělo uvolňuje a přijímá pravdu daného okamžiku. Jste v bezpečí. Svět okolo vás se mění, ale vy jste v bezpečí. Svět kolem vás se může převrátit, ale vy jste v bezpečí. Připomeňte si tuto skutečnost, kdykoliv se vám zdá, že se situace vymyká vyšší kontrole. Nepotřebujete již nic řídit. Vezeme vás rychlými peřejemi změn a jsme stále s vámi. Jste obklopeni větším množstvím pomoci a ochrany, než si vůbec umíte představit. Když potřebujete pocítit naší přítomnost, zklidněte se a obraťte se do sebe. Jakmile jste tiší a klidní, můžete nás vyzvat abychom se vám odhalili, a budete nás vnímat svým vlastním způsobem. Jsme s vámi, ale když nejste schopni se zklidnit, nemůžete cítit naší přítomnost a cítit se proto v bezpečí. Jak uvnitř, tak vně. Když máte uvnitř mír, přitahujete k sobě energie klidu a míru ze svého okolí.

            Mír, klid, pohoda. Je hrozně důležité vytvořit vnitřní pohodu. Když se svět kolem vás stále přibližuje hádkám a válce, vytvořte v sobě pohodu a odpoutejte se od dramatu. Buďte jako Buddha. Buďte jako Kristus. Buďte jako všichni ti světoví učitelé, kteří přišli ukázat cestu a kteří znali věčnou pravdu existence. Budete jako oni, až dokončíte tento proces. Budete jako oni, až přijde váš čas vrátit se pro ty, kteří budou potřebovat vaší pomoc a péči, kteří budou potřebovat, abyste je zavedli do bezpečí dříve, než dojde k Posunu pólů.

            Toto je proces, ale je spojen i s aspektem "události". Až nastane ten správný okamžik, bude dodána chybějící ingredience a dveře do jiné roviny reality se otevřou. Je to něco, co pro sebe v tomto období nemůžete udělat. Bude vám to nabídnuto ve správnou dobu a tím správným způsobem pro vás. Všichni ti, kteří s vámi jít mají, s vámi půjdou. Budou v tom okamžiku s vámi a projdete společně otevřenou bránou - vaše děti, vaše zvířata, vaši přátelé a členové vaší rodiny, kteří jsou určeni pro Terru, s vámi půjdou. Možná máte děti, přátele a členy rodiny, kteří si nezvolili cestu na Terru a ti s vámi nepůjdou. Vše bude dokonalé podle jedinečných okolností vašeho života. Vše probíhá s láskou a proto vás žádáme, abyste si uvědomili, že láska je opakem strachu. Když z toho máte strach, nebude schopni to přijmout. Nechte to být, a předejte to do Boží péče. To je stále odpověď na všechny otázky. Nechte to být a předejte Bohu péči o všechny detaily. My víme co děláme, a bude to přesně to, co každý jednotlivec zrovna potřebuje.

            Vaším úkolem je připravit se na přijetí změn s co možná největší pohodou a šarmem. Odevzdání se je cesta touto změnou. Odpor pouze zvýší míru vašeho nepohodlí. Nechte to být, a předejte to do Boží péče. Když se díváte na ty, kteří žijí kolem vás, tak je milujte do té míry, že budete důvěřovat tomu, že prožijí přesně tu zkušenost, kterou pro splnění svého plánu života potřebují. Když jim jejich Celková Duše zvolila cestu na Terru, tak tam půjdou, ať už věří čemu chtějí a vědí co vědí. Tyto Vzkazy začínají ovlivňovat dostatečné množství lidí, aby změnu ve vědomí mas byli schopni pocítit ti, kteří jsou pro to dostatečně citliví. Vaše rezonance to uvádí v život. Mezi tím vším, co se ve světě děje, ovlivňujete děje svými spojenými energiemi. Vaše touha po Teřře k ní buduje energetickou cestu, která se bude otevírat pro více a více lidí, jak budou věci pokračovat. V tomto okamžiku je toto vaše práce na světě - vytvořit energetickou cestu k Teřře. Jste něco jako ledoborec, který otevírá cestu těm, kteří jej následují. Může to vypadat, jako že nic neděláte, ale když věnujete pozornost své vlastní transformaci - jak se vy sami měníte - přijdete na to, že vyzařujete jiný "signál" než ti, kteří stále slepě sledují cesty 3D.

            Jste ztělesněním vyššího světla. Prožíváte určité nepohodlí, když vaší buněčnou paměť a životní okolnosti opouštějí připoutanosti a podmínky, které nejsou v souladu s vaší podstatou. Nyní je ten správný čas ke zjednodušení vašeho života. Tím nechceme říci, že by se z vás měli stát asketi. Pouze doporučujeme, že "méně, je někdy více". Jsou-li ve vašem životě ještě pořád zmatky, zbavte se jich. Vlastníte-li něco, co vám dnes už nic neříká a není to podle vašeho gusta, zbavte se toho. Uvolněte prostor ve svých domovech i životech. Rozlučte se s věcmi, které vám již neslouží a poděkujte jim za jejich službu. Kdysi vám sloužily, ale když už neslouží, zbavte se jich. Čím méně budete mít kolem sebe věcí, které vám připomínají minulost, tím snadnější pro vás bude přijmout váš budoucí stav. Nechte si fotografie, které pro vás stále mají energii. Nechte si knihy, které pro vás stále mají energii. Ale zbavte se toho, co pro vás již energii nemá. Rozlišujte a tím pádem si uvědomíte, jak hodně se měníte.

            Budete se dále měnit a vaše chutě a zájmy se též budou dále měnit. Jeden den vás bude něco přitahovat a další den s tím již budete hotovi. Neobviňujte se. Přijměte tento proces a hladce jím proplouvejte, dotýkejte se těch věcí, které se zjevují ve vaší přítomnosti a kterých se máte dotknout. Máme-li jedním slovem charakterizovat tento proces, tak se pro něj nejlépe hodí nestálost. Nic nezůstane stejné. Každý den se měníte, takže je logické, že váš vztah ke světu se také každý den mění. Jak budou věci pokračovat, tak se stanete odborníky v surfování na vlnách změn. Zvyknete si na udržování rovnováhy na vrcholku vlny, která vás nese k cíli vašeho určení - na Terru, aniž byste spadli. Tajemství jízdy na vlně spočívá v tom, že udržujete rovnováhu a stojíte přímo na svých nohách. Když se příliš nakloníte dozadu, nebo dopředu, tak spadnete do vody. Když vykloníte těžiště kamkoliv do strany a nebude přímo nad vašima nohama, tak ztratíte rovnováhu, vaše jízda zkončí a musíte se znovu vyškrábat nahoru a znovu získat rovnováhu.

            Mluvili jsme již o tom, jaké to bude na Teřře - jak budete tvořit nové věci v mžiku, bez odkazu na minulost nebo budoucnost. V této metafoře o surfování na vlně a nutnosti stát rovně na svých nohách jsme měli na mysli zakořeněnost v daném okamžiku tam, kde zrovna jste a ne v minulosti (kde jste byli), nebo v budoucnosti (kam jdete). Když se nad tím zamyslíte, tak veškeré strachy pramení z minulých zkušeností, které si promítnete do budoucna. To, co se objeví ve vaší přítomnosti, vám připomene něco z minulosti a vy si snadno představíte, že to bude stejné jako tenkrát. Z toho se rodí strach. Vnitřní hlásek vám připomene: "Tenkrát to bylo takové a tak to nyní bude stejné." Když jste v minulosti zakusili bolest, budete předpokládat, že to bude opět bolestivé. V tom je zdroj strachu. Chcete se ubránit bolesti. "Mám strach, že to tentokrát bude tak, jako minule. Bude to stejné jako předtím. Už tím více nechci projít." Odpovědí na to je pouze přerušení vzpomínek tím, že nahlas řeknete: "To bylo tenkrát. Toto je nyní." Prásk! Jste zpět v přítomnosti a můžete si zvolit v přítomném okamžiku něco nového. Jakmile řeknete slovíčko "nyní", přitáhnete svoji pozornost do současnosti. Řekněte nahlas "NYNÍ". Cítíte to NYNÍ. Co se ve skutečnosti děje právě NYNÍ? Ne, co se stalo kdysi; ne, co by se mohlo stát později. Co se ve skutečnosti děje právě NYNÍ? Chápete, jak jste zabředli do zvyku sami sebe strašit? Pěstujte praxi žít NYNÍ. Prožívejte každý okamžik, jako by to byl jediný okamžik vašeho života. Tak to bude na Teřře. Zvykejte si na to. Vytvořte si kousek Terry zrovna tam, kde právě jste NYNÍ. NYNÍ je jediné místo, kde můžete vytvořit cokoliv. NYNÍ je jediné místo, kde si můžete vybrat cokoliv. NYNÍ je vše, co kdy opravdu máte.

            Pro definici toho, co chceme vyjádřit, bude vhodné slůvko "moment". Moment je "událost", která vznikne z matrice Nekonečné Mysli. Obsahuje v sobě vše, co potřebuje, pro své přirozené naplnění a završení. Nelze jej měřit v minutách, vteřinách, nebo v hodinách. Je to jednotka zkušenosti, která může být velmi krátká, nebo nějakou dobu trvat. Když takový moment začíná, tak to cítíte. Též jste schopni vycítit, když končí. Každý moment má začátek, prostředek a závěr, stejně jako věta v řeči, nebo v hudbě. Vstoupí do pole vaší pozornosti, vyroste do celé své krásy a pak opadne a je u konce. Podobá se vlně. Vlna se zvedne z hladiny oceánu, valí se a roste a pak se zase propadne zpět do oceánu. S momentem je to úplně stejné. Zvedne se z oceánu vědomí, který je Myslí Stvořitele. Vzedme se ve vašem poli vnímání a sune se dopředu, až nakonec zmizí z vaší zkušenosti, jakmile je u konce. Má přední i zadní část a další vlny ji překrývají. V minulosti jste si pouze okrajově uvědomovali její zadní hřbet, když vaši pozornost pohltila její přední část, ale nyní se vaše smysly rozšiřují a prohlubují, až nakonec budete jako široká mísa obsahující VŠE - celý oceán se všemi vlnami na jeho povrchu. Budete si je uvědomovat současně a budete schopni zaměřit svoji pozornost na kteroukoliv z nich, která vám bude připadat zajímavá. To je přirozená expanze vašeho vědomí k plnému vědomí. Jakmile se vaše vědomí rozšíří, ovlivní všechno ostatní - vaše tělo, vaše okolí, kvalitu vašeho kontaktu s okolím. Splynete s Myslí Stvořitele. Objevíte její mír a jas i její nekonečný prostor a stanete se tímto mírem. Stanete se tím prostorem, který je natolik rozlehlý, že se do něj vše vejde - s láskou a bez posuzování. Tam směřujete. To je ta zkušenost, která k vám přichází již nyní. Během času se postupně přestanete starat o to, kam jdete a kdy. Tlachání a netrpělivost zmizí. Budete cítit, kdy již pro vás něco není vhodné - ať už se jedná o křik médií, hřmot prohlubujícího se konfliktu, či cokoliv jiného, co nebude v souladu s tímto pocitem hlubokého míru a nekonečného prostoru. Až k tomu dojde, prostě nechte věci plout a předejte je do péče Boha. Ať se klid a nekonečný prostor stane vaší hrací plochou. Zanechte stranou vše, co do tohoto prostoru nepatří. Nemusíte se zaplétat do konfliktu. Můžete jednoduše zanechat svého odporu, své připoutanosti k pocitu, zda-li jste "dobří" nebo "lepší" než někdo. Nechte prostě věci být a předejte je do péče Boha. Ať to každý udělá sám pro sebe. Když jsou lidé připoutáni k určité cestě bytí a nahlížení na věci, umožněte jim, jít jejich cestou. Prožijí také přesně to, co je pro ně nejlepší. Takové "fungování" je založeno na lásce a respektu ke všemu. Buďte zodpovědní za svoji volbu a umožněte ostatní stejné privilegium.

            Budeme v tomto tématu ještě spolu pokračovat.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.


© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2002

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Autorizovaný překlad Vratislav Kašpárek 2002

 

  Zpět na obsah