Nastal čas raketového urychlení!

2.ledna 2002

Príma. Máme dnes několik věcí, které vám chceme říci, jak z blízkého, tak ze vzdálenějšího hlediska. Tou bližší věcí na vašem časovém horizontu je impozantní událost, která označí vzájemné oddělení rozdílných realit do takové míry, že každá bude vnímat události, které nebudou sdílené s ostatními realitami, které se objeví. Tuto událost pocítí ve všech koutech světa jako velmi hluboký šok a bude takového rozsahu, že dokonce i ty nejhlouběji spící individua dojdou k závěru, že svět už nikdy nebude stejný, jako býval.

Události, které předcházejí tomuto přicházejícímu šoku, jsou relativně mírné v porovnání s tím, co nyní přichází a co bude v relativně rychlé sekvenci následovat. Nacházíte se téměř před rozcestím a bude vám to mnohem jasnější až po nějaké době pohlédnete zpět a pochopíte probíhající proces. Abychom uvedly věci na pravou míru, použijeme vědecký pohled na proces, jako metaforu nadcházejících událostí. Tak jako u všech metafor bude situace velmi zjednodušena, ale pro správnou ilustraci našeho pohledu to dostatečně poslouží, abyste si mohli udělat vlastní obrázek.

Když dochází k dělení buňky, děje se mnoho věcí. V klidovém stádiu jsou chromozómy - řetězce DNA nesoucí genetickou informaci buňky a organismu - rovnoměrně rozloženy v jádru buňky a je těžké určit, kde se jeden řetězec končí a další začíná. Avšak jakmile se přiblíží doba dělení buňky na dvě oddělené poloviny, začínají se chromozómy shlukovat a oddělovat od ostatních vláken, takže jsou jednotlivé chromozómy pod mikroskopem jasně viditelné. Ty se pak replikují na dva identické páry podél rovníkové linie buňky, podle které se pak buňka rozdělí. Mezitím "póly" buňky migrují až se dostanou naproti sebe a jsou v pravém úhlu k vytvořenému rovníku, což se velmi podobá rozložení pólů a rovníku na vaší fyzické planetě. Jemná vlákna z každého chromozónu se napojí na tyto póly (jedna polovina z každého páru se napojí na jeden pól a druhá na opačný pól) a jakmile jsou všechna vlákna napojena, buňka se podle rovníkové roviny zaškrtí a rozdělí na dvě.

Tento proces probíhá ze začátku velmi zvolna, ale jakmile je vše napojeno, je proces dokončen poměrně velmi rychle. S vámi je to při vašem planetárním procesu podobně. Než jste se shlukli do správných skupin a napojili na póly svého určení, byl to relativně zdlouhavý proces, ale následující událost bude "výstřel slyšitelný po celém světě" a bude oznamovat počátek konce - bod, ze kterého se rozdílné reality fyzicky oddělí jedna od druhé a budou samostatně směřovat ke svým cílům určení. Jinými slovy, bez ohledu na skutečnost, že můžete nahlížet na předcházející roky jako na období urychlování procesu - zvláště od září - jakmile tato událost nastane, dostane další dění rychlejší spád a vše se bude dít mnohem rychleji, stejně jako při dělení buňky na dvě sesterské poloviny, které se od sebe odpojí a každá od té doby směřuje svojí cestou.

Buňka se dělí jenom na dvě poloviny, ale v tomto procesu se oddělí několik rozdílných realit, ale to hlavní, co si z tohoto přirovnání máte vzít je pochopení důležitosti nadcházející události jako výrazného oddělovače a počátku opravdového dělení do různých směrů vývoje a to, že potom bude následovat rychlý sled dalších událostí.

Když neberme v úvahu zářijovou událost a to, co po ní následovalo, bylo několik posledních týdnů velmi klidných v porovnání s očekávaným. Doporučujeme vám, abyste zhluboka dýchali a zůstali nezaujatí při pozorování příchozích událostí a uvědomili si, že pro ty, kteří směřují na Terru, se jedná o raketové urychlení na vaší cestě k cíli. Každý určitě pocítí dopad událostí, ale jsou různé způsoby, jak lze události vnímat. Když sedíte připoutáni v křesle raketoplánu a pocítíte jak zabraly přídavné raketové motory, budete vnímat zrychlení a budete vědět, že vás to vynáší směrem k cíli vaší cesty a mise. Stejný pocit můžete vnímat z blížícího se šoku a bude dobře, když to budete tak vnímat. Místo abyste to vnímali jako pohromu, možná budete moci říci: "Konečně! Už jedeme."

Mnozí z vás, kteří toto čtete, jste "na cestě" už velmi dlouho, a zažili jste mnoho posunů v porozumění a vnímání. Nyní se však období učení a chápání věcí minulosti změní na zpracovávání toho, co k vám přichází. Mnozí z vás jsou ještě pořád v procesu opouštění starých vztahů a okolností. To pro některé může ještě nějakou dobu pokračovat, ale většina z vás přijde na to, že rozsah změn ve vašem životě přináší radost a mnohem více potěšení z cesty, když pociťujete zrychlení ke svobodě a opouštění věcí a lidí, kteří vás zdržovali. Vzpomínáte si na jeden starší titul, který se jmenoval "Zdědit vítr"? Stanete se dědici větru. Zvyknete si že proudíte jako vítr, letíte takovou rychlostí až vám to vhání slzy do očí, ale budou to slzy radosti, že už konečně cítíte, jak se blížíte k cíli své cesty.

Mnozí též pocítí mohutné změny, ale nepřinesou jim potěšení, protože ztratí mnohé, ke kterému jsou silně připoutáni: změní se obraz současné reality díky nadcházející události a současné způsoby existence již nebudou nadále možné. Mnohé, co se dnes pokládá za samozřejmé nebude, a ti, kteří budou schopni projít tímto obdobím s šarmem a odevzdáním zažijí údiv a respekt před tím, co se odhaluje. Lidé se budou dívat na popel své minulosti a někteří pochopí, že je tím vyčištěna jejich cesta k novému, zatímco jiní se budou přehrabovat v popelu a budou se snažit zachránit nějaké zbytky, které by si sebou vzali - něco, co je již bez života, z období, které je minulostí.

Je snadné ukazovat prstem a svalovat vinu, ale jak jsme již uvedli, když jdete až k jádru věci, museli byste svalovat vinu na Stvořitele, který stvořil vše, co vidíte a vnímáte. S pohledu Stvořitele je všechno "dobré", protože to slouží záměrům Stvoření - zabezpečit Stvořiteli potěšení z jeho tvoření. Přicházející šok je částí rozsáhlejšího evakuačního plánu Stvoření. Po jeho uskutečnění, nezůstane ze starého světa nic. Všechno ze současné planety bude odklizeno některou z připravených cest. Každý bude vnímat pokračování své reality, ale tato událost bude znamením, které označí bod, kdy všichni již nebudou vnímat STEJNOU realitu. Kdybyste byli schopni porovnat poznatky jednotlivých lidí, zjistili byste, že různí lidé vnímají věci různě a to se ještě prohloubí jak budete procházet finálním obdobím dramatu 3D Země.

Jak budou události pokračovat, budete vidět cíl své cesty stále jasněji na pozadí všech ostatních kontrastujících událostí. Podobně i ostatní lidé budou vnímat jasněji své cíle, takže se bude zdát, že váš pohled je špatný, protože je jiný, ale každý to bude vnímat nějakým způsobem podle svého.

Takže například, když uslyšíte, že se blíží veliká planeta, nebo kometa, která způsobí posun pólů nebo kataklizmatickou katastrofu v roce 2003, tak se jedná o vnímání, které přináleží k jedné z evakuačních cest a tak jednoduše umožněte těmto lidem jejich vnímání. Tato cesta není tou "vaší" a nevede na Terru, takže vše nač se musíte soustředit JE "vaše" cesta a musíte se soustředit na to, co se objevuje ve vašem životě a co vás vede dále tímto směrem. V minulosti se mluvilo o mnoha scénářích, které se neuskutečnily - hromadná přistání mimozemšťanů, Fotonový pás, a podobně. Nyní však mnohé cesty, které se otevírají těm, kteří "vidí" mají mnohem větší pravděpodobnost realizace. Dokonce i scénáře, které tvoří podvodníci mají mnohem větší pravděpodobnost realizace pro některé jedince, protože myšlenka tvoří, a když více lidí uvěří patřičným závěrům, tak jejich společné úsilí tuto realitu vytvoří. To je též důvod, proč vám předáváme tyto vzkazy - aby ti, kteří v sobě nesou rezonanční kódy a cítí tyto myšlenky jako správné, přidali své energie k ostatním stejně smýšlejícím a cítícím a pomohli uskutečnit to, a čem vám zde povídáme.

Je paradoxní, že Terra již existuje a vy se na ní musíte napojit, aby se pro vás mohla manifestovat. To je vzájemná vazba, něco jako zrcadlo. Terra vás volá a vy hledáte Terru. Když se napojíte na vizi, je to něco jako "zámek" v řídícím systému raketové střely. Když čtete tyto vzkazy, zamykáte zámek naváděcího systému zaměřeného na Terru a ta vás přitahuje svojí přítomností ve vašem zorném poli. Ne každý se ubírá touto cestou a může se zdát, že jste osamělí ve svém zaměření, když se porovnáváte se svým okolím. Uvědomte si, že vás je dohromady zhruba 6 miliónů a tak budete mít dostatečně velkou společnost až budete všichni pohromadě. Již jste spolu dohromady byli, v různě velikých skupinách, v různých historických dobách a místech, ale nyní přichází chvíle, kdy budete pohromadě všichni na jednom místě do té doby, než se zase rozejdete po svých cestách zpátky Domů, ke svému původu a svému konečnému roztavení oddělené bytosti.

Ti z vás, kteří směřují na Terru tam budou dost dlouho, aby vytvořili kolonie a přivedli na svět další generace, než se vydají na další pouť za dobrodružstvím do vesmíru. V následujícím století plus nějaký ten rok, bude vaším cílem Terra, ale pak s ní budete hotoví a vydáte se dále. Takový je přirozený chod věcí. Jedna expedice vede k další a ta zase k další a tak pořád dál. Nyní vás volá Terra a ona je pro vás tím bezpečným přístavem před bouří která se zvedá. Uvědomte si to. Bouře, která se zvedá je tím raketovým pohonem, který vás vyzvedne k vašemu snu, světa bez bouří, válek a bez smrti a když se vám zasteskne po hromech a blescích, budete si moci zajet do divočejších míst na návštěvu, ale Terra bude vaším bezpečným domovem po celý zbytek vaší současné inkarnace. Když nadejde čas odchodu, jednoduše změníte formu a budete pokračovat. Žádná bolest, žádná smrt, už žádné trápení, navěky. Takže TO bude vítaná událost, že ano? Už se těšíme až budete opět mezi námi.

 Nyní vás opouštíme v míru, poctě a požehnání. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.


© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2002

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Autorizovaný překlad Vratislav Kašpárek 2002

 

  Zpět na obsah