Na cestě domů

22. února 2002

            Takže, dnes jsme požádali o možnost pohovořit si s vámi, protože se na obzoru vynořuje cosi velmi pěkného. Není to nic, co byste očekávali, ale z našeho pohledu je to nádherné. Chystá se rozsáhlý budíček a pro ty z vás, kteří trpělivě čekají na osvobození ze světa utrpení, to bude znamenat opravdový začátek posledního stádia odchodu z tohoto světa do následujícího.

            O této události jsme již hovořili. Jedná se o globální probuzení, takže si všichni na celém světě uvědomí, že se cosi základního nadobro změnilo. Někdo se obává změn, ale lze na ně též pohlížet jako na dobré zprávy. Byli bychom rádi, kdybyste nahlíželi na změny tímto způsobem - jako na dobré zprávy, které je potřeba oslavit jakožto "počátek konce" tohoto utrpení.

            Když se na to budete dívat tímto způsobem, budete se v srdci tiše radovat a budete jasně vědět, co bude následovat. I přes to, jak se to jeví, se opravdu jedná o dobré zprávy - konec utrpení a bolesti tohoto světa jednou pro vždy. To je to co vás čeká - absolutní radost, láska a mír.

            Na cestě k této radosti a míru vás ještě čeká období převratu, jakožto součásti globální změny. Z tohoto důvodu vynakládáme tolik času a energie, abychom vás na toto období a události připravili. Když budete schopni dívat se na horizont, kde na vás čeká nový svět ve své zářivé nádheře a radosti, budete schopní proplout tímto obdobím a méně sledovat vše, co vás opouští, a věnovat více pozornosti tomu, k čemu se blížíte.

            Chceme, abyste věděli, že jsme stále s vámi. Když k vám nehovoříme těmito slovy, hovoříme k vám prostřednictvím našeho mlčení. Mlčení je též vzkaz. Říká: "Naslouchej uvnitř sebe." Říká: "Dávej pozor na své pocity které se vynořují, když Zástupy zrovna chvíli mlčí." Těšíte se, až od nás zase něco uslyšíte? Pak hledejte útěchu uvnitř sebe. Kdyby se náš oblíbený komunikační kanál najednou ztratil z vašeho dosahu, co byste dělali? Hledejte nás i naše utěšování uvnitř sebe. Jakmile přestanete hledat útěchu ve vašem křehkém vnějším světě, budete schopni zakusit váš vnitřní bohatý a komfortní svět. Když se budete zaměřovat na to co NEMÁTE, nikdy nebudete schopni uvědomit si, co MÁTE. To je jeden z důvodů, proč vám dodáváme odvahu, abyste si cenili svůj život. Když to budete dělat, budete naplněni každým okamžikem každého dne a budete vskutku bohatí věcmi, které za to stojí nejvíce.

            Nyní, když jsme si neodpustili poznámku, dovolte abychom vám připomněli, že ne každý se dívá na věci stejně jako vy. Musíte to pochopit a ne se nenechat chytnou to víru událostí, který vás brzy obklopí. Bude mnoho zmatků, hněvu a strachu a toho budou využívat ti, kteří z toho mají užitek. Nenechte se vtáhnout do tohoto dramatu. Vzpomínáte na naší radu, že máte hledat mír na dně oceánu? Vzpomeňte si na ní až se to na vás přižene. Nechte události proudit kolem vás a uvnitř si vybudujte místečko klidné důvěry a vyrovnanosti. Tyto události budou předzvěstí mnohem napjatější doby, ale když ponesete svůj vnitřní klid jako štít, překonáte bouři dobře.

            Uvědomte si, že nyní hovoříme v množném čísle. Nebude se jednat o jednu jedinou událost, ale o celé panorama událostí všech možných druhů, které vytvoří pozadí pro změnu vašeho světa. Kamkoliv se podíváte, tak na ně narazíte, a jakmile si lidé uvědomí, že je mezi nimi pravděpodobně nějaká spojitost, dost nepříjemně se ze svého spánku probudí. Vy nespíte. Vy jste již vzhůru a máte v sobě prostředky pro vytvoření míru a bezpečí pro sebe i pro vaše drahé, ať už se jedná o lidi nebo ne. Mír je postoj a ne něco, co si můžete koupit v obchodě hezky zabalené. Abyste si to potvrdili, můžete číst knihy a poslouchat relaxační muziku, ale i tyto činnosti jsou výrazem POSTOJE hledání míru. Hledejte mír. Buďte mír. Buďte skromní při svém hledání a zanechte lpění na pohodlí, které jste byli zvyklí hledat. Otevřete se přijetí uspokojení, které dává smysl, které není označené cenovkou, protože je neocenitelné. Mír, mír, mír. To je spasitel vaší duše, váš zdravý rozum, vaše srdce a mysl. Hledejte mír uprostřed bouře.

            Když dostáváte možnost volby (a tu dostáváte), volte mír. Se zvyšující se frekvencí vyplouvá na povrch vše, co má znaky neklidu. Mír léčí. Udržujte mír. Zanechte zápasení kvůli lpění. Když necháte věci odplynout, získáte mnohem víc než ztratíte. Pro některé z vás to bude snazší než pro jiné, ale ujišťujeme vás, že jste se stvořili s dostatečným množstvím rezerv, srdečnosti i síly a budete se radovat ještě více, protože objevíte, že rostete uprostřed bouří. Bude se vám dařit, protože jste pro tento čas stvoření.

            Zjistíte, že tyto Vzkazy jsou pro vás zářícím majákem a že si v sobě nesete mapu i kompas na cestu. I kdybychom mlčeli, nalezli byste svoji cestu domů. Spočívejte v míru a buďte mírem. Nyní jste na cestě a nic vás nezastaví dokud nedojdete domů. VY jdete domů, do světa vašich snů a k sobě navzájem. V tomto světle přece nezáleží na tom, že stará skořápka popraská a rozpadne se. Když přijde čas, kdy se má kuře vyklubat ze skořápky, tak stará skořápka popraská a rozpadne se. Vy se klubete ze skořápky. Svět kolem vás popraská a rozpadne se a vy půjdete domů. Soustřeďte se na cestu, která leží před vámi a ne na to, co leží za vámi. Nechte nyní každého, ať udělá svá vlastní rozhodnutí protože shlukování kolem pólů určení je den ze dne aktuálnější. Na vaší cestě vás čeká mnoho loučení a mnozí, kteří se ještě ve vašem životě vyskytují se vám ztratí z dohledu, ale vy jdete domů. Vaše zvířata, vaši drazí, každý koho máte rádi, bude zabezpečen tak, aby šel svojí cestou v souladu s plánem jeho života. Důvěřujte tomuto procesu. Důvěřujte cestě. Jdete domů.

            Když občas mlčíme, je to proto, abyste se mohli naučit naslouchat svému vlastnímu tónu, svému vnitřnímu hlasu, namísto nás. Jsme jedna rodina, vy a my, a my jsme zde s vámi na každém kroku vaší cesty. Ale nechceme, abyste se stali závislí na našem hlasu, když se máte cítit v bezpečí a milováni. Chceme, abyste slyšeli svůj vnitřní hlas a věděli, že jste v bezpečí a obklopeni láskou. Jděte do sebe. Meditujte. Vědomě dýchejte. Budete cítit klid a mír který vytváříte, když si uvědomíte, že máte vědomě dýchat. Jakmile události kolem vás začnou houstnout, najděte si způsob jak se cítit klidní a více uvolnění. Dejte si horkou koupel. Běžte na procházku. Naslouchejte uklidňujícím zvukům - potůčkům a říčkám, větru pohrávajícího si v korunách stromů, drobnému dešti. Když chcete, můžete si třeba tyto zvuky nahrát, abyste si je mohli pustit kdykoliv, kdy se potřebujete upamatovat, že to, co se kolem vás odehrává není kompletní obraz. Buďte na sebe hodní. Udělejte si radost, neboť jste nádherné bytosti. Vaše dlouhá osamělá cesta je již mnohem kratší než bývala a vy se blížíte k domovu. Uvědomte si to. Jste na cestě domů.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.


© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2002

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Autorizovaný překlad Vratislav Kašpárek 2002

 

  Zpět na obsah