V klidu, ve svém středu a uzemnění.

18. srpna 2002

  Takže. Doba, o které jsme mluvili, se blíží. Ještě před tím bychom vám chtěli připomenout, že tato vaše cesta je PROCES a ne jedna událost, a i když se blížíte k důležitému hraničnímu momentu, cesta za ním pokračuje, takže si to prosím uvědomte a neuzamkněte se v pozici blokované energie v očekávání této "události". Nevíme, jak vám máme zdůraznit, že je důležité zůstat nezaujatý a nenechat se vtáhnout do dramatu, který se kolem vás rozvíjí. V tom okamžiku, kdy se začnete chaosem zabývat, tak vás do sebe vtáhne. V tom okamžiku, kdy se ztotožníte s něčím, co pozorujete, tak se v tom uzamknete. Je velice důležité si uvědomit - zvláště v dobách velmi dramatických změn - že vaše bezpečí leží uvnitř vás, že žádné dlouhodobě trvalé a významné řešení nemůže přijít z okolí. Odpovědi na vaše otázky máte uvnitř. Dokonce i když neslyšíte "hlasy" nebo slova, tak stejně víte - v každičkém okamžiku - co je pro vás správné. K tomuto vědění se můžete dostat kdykoliv. To jsou ony pocity, které cítíte. Cítíte, že něco je "správné" nebo, že něco je "špatné" či "mimo". Důvěřujte svým pocitům. Nenechte si do nich od nikoho mluvit. Není důležité, aby kdokoliv další věděl, co cítíte. Je naprosto správné, když si svoje vědomosti necháváte pro sebe, ale nenechávejte nikoho, aby s vámi mával. Budete vystaveni mnoha pokusům přesvědčit vás, abyste zaujali určité stanovisko, ale zůstaňte věrní tomu, co cítíte jako svojí vlastní pravdu. Můžete udržovat svůj vlastní postoj v tichosti, ale neopusťte ho jenom proto, abyste někomu vyhověli.

  Hodnotíme dění na vaší planetě a zjišťujeme, že dochází ke dvěma věcem, i když žádná z nich není velkým překvapením, když vezmeme v úvahu "hru polarit" a závěrečné období. Za prvé, síly, které používají podvádění, aby dosáhly stavu polarity a získávaly tak energii od druhých, byly ve svých plánech ovládnutí světa úspěšní. Podporují je entity stejné polarity z vyšších dimenzí a brzy se ještě více zviditelní. Je příliš pozdě, aby to šlo zastavit, proto vám to pouze oznamujeme, abyste pochopili o co jde. Byli tak úspěšní, že vlastně musíme přiznat, že je pro nás téměř humorné sledovat, jak snadno a bez odporu se jim to povedlo. Jenže my známe "závěr" příběhu a víme, že přichází konec a tím pádem bude jejich "hra" u konce a oni půjdou jinam za svými cíli.

  Mezitím však budou podvody všude a stále větší, než předtím. Proto zdůrazňujeme, abyste hledali "novinky" uvnitř sebe. Vše je zmanipulované do takové míry, že nic co čtete nebo slyšíte není nedotčené, snad až na některé materiály přicházející prostřednictvím těch nejčistších komunikačních kanálů. Těch je ale velmi málo a většina předávaných zpráv, které jsou vám dostupné je natolik ovlivněna a pokřivena, že již nejsou pravdivé. Ze všech těchto zdrojů vyplyne vždy nějaký ten použitelný střípek, ale celkově vedou ty, kteří jim naslouchají cestou sestupu, což nakonec vede k rozčarování a nedůvěře.

  Říkalo se, že dojde k událostem, které přímo ovlivní vás a váš svět. Jsme tu proto, abychom vás podporovali a máme toho ještě mnoho na srdci pro následující období. Do konce druhé knihy bude ještě jedna kapitola a potom začneme třetí svazek. Tyto hovory jsou našim dárkem pro vás a doufáme, že v budoucnu se k nim dostane mnohem více lidí. Těší nás když vidíme, kolik z vás bere naše slova vážně a připomínáme, že změny, které jsme předpověděli, jsou přede dveřmi.

  "Dobrá zpráva" je ta, že celý příběh končí happy endem. "Špatná zpráva" je ta, že vaši planetu a vše, co je na jejím povrchu, čeká relativně těžké období. Ale to pro vás již není nic nového. Již dlouho vás připravujeme na to, abyste přijali Milosrdenství, které je již pro vás připravené. Mnozí z vás "jdou s proudem událostí" a my máme radost z toho, že naše slova vám to určitým způsobem usnadňují. Jste trénovaní ve způsobech odříkání a vaše moto "nechte to být, nechte to na Bohu" vám dobře v budoucnu poslouží.

  Podvodníci se množí a uslyšíte od nich to, co chtějí abyste slyšeli a co si mysleli. Každý bude tvrdit, že má "pravdu", že ví jak to chodí a žádní dva se neshodnou, ale když se podíváte mezi řádky a jaké je pozadí jejich povídání, zjistíte, že je pořád stejné, ať vám kreslí jakýkoliv "obrázek". Nenechte se podfouknout. Mnoho předpovědí se v následujícím období vynoří a většina se jich neuskuteční. To je jeden ze způsobů, jak dostávají podvodníci lidi do pozice, že už v nic nevěří a pak, když přijde pravda, tak ji též odhodí. To je metoda, jak zbavit davy veškerého odporu před přicházející tyranií, aby byly snadno ovladatelnými loutkami v rukách těch, kteří stojí za scénou a celým projektem.

  Jedna pohádka vypráví o chlapci, který měl velkou legraci z toho, že stále varoval lidi, že jde vlk. Když viděl, jak lidé zmateně pobíhají, když je přesvědčil, že jsou v nebezpečí, měl z toho pocit moci. Když se pak vlk OPRAVDU objevil, nikdo jeho varování nebral vážně a byli všichni zaživa sežráni. Planý poplach zavinil, že mu úplně přestali důvěřovat, a když pak oznamoval skutečné nebezpečí, tak jej ignorovali a stali se kořistí skutečného vlka.

  Na vás se též budou sypat různá varování o tom či onom nebezpečí a vy se pak budete strachovat a snažit se, abyste s tím něco udělali a nakonec přijdete na to, že se nic z toho, před čím vás varovali neuskutečnilo, pak až přijde opravdové varování, tak mu nebudete věnovat pozornost. Když se však naladíte na váš vnitřní hlas a na POCIT Z VIBRACE, nemůže vás nikdo ošidit. Budete schopni říci, kdy to "cítíte skutečné" a zdali s tím máte něco dělat. Mnozí z vás již pocítili vnitřní nutkání ke změnám ve svém životě a též s tím něco udělali. Někteří z vás se rozhodli přestěhovat, nebo opustit staré vztahy. Další podnikají mnoho drobných změn ve svém vnímání a myšlení a zbavují se povyku vnějšího světa. Opravdové změny probíhají uvnitř a skrytě.

  Protože fyzické smysly jsou velmi silné, je snadné být "orientován vně" a poměřovat věci podle toho, jak ve vnějším světě vypadají. Ale vaše bezpečí je podmíněno "orientací dovnitř" a poměřováním jemnými smysly - jaký pocit z věcí máte a ne co si o nich "myslíte", nebo co jste o tom slyšeli od druhých a hlavně z médií.

  Jedinou prognózou, kterou od nás uslyšíte je konstatování, že doba, kdy se oddělí jednotlivé cesty osudu je již téměř zde. Jenže, každý máte svůj plán života a každý z vás prožije něco jiného, takže nemůžeme předpovídat něco, co by bylo platné pro všechny, až na skutečnost, že až přijde váš čas, budete všichni povoláni na ta pro vás správná místa. Každý detail vašeho života byl vaší Celkovou Duší pečlivě naplánován. Všechny vaše "dostaveníčka s osudem" budou dodržena. I ta nejposlednější dohoda bude dodržena, abyste uzavřeli všechny vaše další životy. Přicházíte o schopnosti vaší paměti a některým z vás to nevyhovuje. Nechť vám ale dodá odvahu, že jste již mnohem blíže svému vytouženému cíli. Procházíte vaším procesem velmi dobře a kolem vás je mnoho Milosrdenství. Jediné, co musíte učinit, je přijmout je.

  Vaše vnitřní vědění je nejlepší obranou proti klamání. Když vám cokoliv nepřipadá správné, VĚŘTE vašemu pocitu. Musíte též důvěřovat plánu vašeho života. Musíte věřit tomu, že cokoliv potřebujete pro završení cílů vašeho života, vám bude dodáno. To ještě neznamená, že se vám musí líbit to, jak to dostanete naservírované, ale vše ve vašem životě je opravdovým darem, který vám pomáhá vykonat v životě to, co bylo záměrem vaší Celkové Duše. Existujete jakožto prodloužení vaší Celkové Duše. Nepotřebujete techniky, kterými byste cokoliv aktivovali nebo měnili. Váš život vás přivede do kontaktu se zkušenostmi, které jsou potřebné pro naplnění plánu vašeho života. Dokonce i takové věci, které považujete za bolestivé, nepříjemné nebo po kterých netoužíte, vás stejně posunují k cíli vašeho určení. Když se ve vás zvednou nepříjemné pocity, dovolte jim, ať vámi proplynou. Neblokujte je ani je nepotírejte. Neznamená to, že byste se jimi měli řídit. Pouze je nechte, ať vámi projdou.

  Mnohé je v tomto období pročišťováno a nikdo z vás není vyjímkou. Když přijdete na to, že se stále více a více vzdalujete tomuto světu, není to nic špatného. Neznamená to, že by vám chyběla starostlivost. Znamená to pouze, že se uvolňujete ze snah ostatních ovlivňovat váš život. Můžete být sami sebou, ať jste kde jste. Hlavně si uvědomte, že kolem toho nemusíte dělat velký rámus. Jednoduše buďte sami sebou.

  Vše se nyní zintenzivňuje a to bude pokračovat v několika následujících letech, dokud nebude vše ukončeno. Bylo rozhodnuto, že bude vše urychleno, což znamená, že to, co jsme předpovídali s delším časovým horizontem, se stane dříve. To znamená, že oba druhy zkušeností tím budou ovlivněny - takové, které vám udělají radost i takové, které by se podle vás raději neměly stát. Pro starostlivé lidi, jako jste vy, bude obtížné nenechat se chytit do nadcházejícího dramatu a zůstat stranou. I když byste měli kvůli tomu odpojit televizi, udělejte to. Věnujte čas a energii takovým věcem, které jsou vám k užitku, které vám přinášejí mír, a nechte svou lásku proudit. Polarizace a odpor jsou dvě věci, které značně zmenší vaše pohodlí. Proto vám předkládáme jednoduché cvičení, které proveďte vždy, když přijdete na to, že jste se nechali vtáhnout do dramatu a chaosu:

  Ať jste kdekoliv, ať děláte cokoliv, jednoduše zavřete oči a zaměřte se na váš dech. Samozřejmě, že když řídíte auto, nebo nějaký stroj, tak to uděláte až tehdy, až sjedete ze silnice a zastavíte nebo až zastavíte stroj, ale i tehdy - čím dříve to uděláte, tím lépe. Odpojte se od toho, co vás "zaháčkovalo" a zatáhlo do dramatu. Zavřete oči a zaměřte se na váš dech. Úmyslně se pomalu, zhluboka nadechujte, dokud se opět nestanete sami sebou a nezklidníte se, nepřesunete se do svého středu a nebudete uzemnění. Pak velmi zvolna otevřete oči a zůstaňte klidní, ve svém středu a uzemnění. Dovolte sami sobě být svědkem dění kolem vás, ale nenechte se do toho chytit. Když zjistíte, že jste už zase "zaháčkovaní", zopakujte si opět toto cvičení. Třeba si to budete muset zopakovat několikrát, ale určitě ho udělejte. Když se ocitnete uprostřed vášnivé diskuse, udělejte si toto cvičení. Když bude druhá osoba trvat na tom, že bude stále mluvit, zatímco máte zavřené oči, zvedněte prst na znamení "Moment!". Ono vám to pomůže oběma. Ukážete jim příklad, který mohou následovat. "Moment!"

  V každé situaci máte tři možnosti: něco udělat, neudělat to a nebo počkat, než se vám vyjasní. Počkejte, než se vám vyjasní. V životě je toho velmi málo, co nemůže počkat. Když před vámi někdo krvácí, nemůžete čekat příliš dlouho a musíte nabýt jasných smyslů rychleji. Je však důležité nabýt jasných smyslů, než něco podniknete. Tím, že prohloubíte dech říkáte sami sobě, že dáváte přednost klidu před chaosem. Je to něco jako vzkaz vašemu tělu, "zpomal". V dobách, které vás očekávají bude velmi důležité zůstat klidný, uzemněný a ve svém středu.

  Neexistuje nic, co byste nezvládli, když stojíte pevně zakotveni v daném okamžiku. Již dříve jsme mluvili o tom, že je důležité plně spočívat v současném okamžiku, kterému říkáme NYNÍ. Na Teřře budete žít NYNÍ neustále, takže toto je pro vás dobrá příprava.

  Okamžik je jednotkou zkušenosti. Má začátek, prostředek i konec. Cítíte, že něco začíná ve vašem životě nabírat energii. Je to přítomné a roste to ke svému vrcholu a potom to ustupuje a rozpouští se to. To je celý okamžik - od doby, kdy vstoupil do vašeho života, až ke svému rozpuštění. Každý vznikající okamžik v sobě nese vše, co potřebuje až do doby svého zániku. Dokonale se rozvíjí, a dokonce i když jste uprostřed doby, která v sobě zahrnuje mnoho příležitostí, můžete zůstat pevně stát v daném okamžiku, a tak jej elegantně prožít. Čím více se budete schopni v následujícím období odpoutat - čím více necháte věci a děje plynout - tím snadněji a s větším komfortem budete procházet vším, co vás očekává. Odpor jakéhokoliv druhu blokuje proud. Můžete pevně stát na svém a neklást žádný odpor tomu, co se kolem vás bude dít. Představte si strom, kolem kterého proudí potok. Strom zůstane na svém místě, když je pevně zakořeněn. Buďte jako ten strom. Je to něco jiného, než když jste neústupní a odporujete. Buďte zakořenění v daném okamžiku. Pevně stůjte ve své pravdě.

  Nechte svoje "vnitřní naslouchátko" stále zapnuté a pořád naslouchejte. Pomůže vám to důvěřovat proudu vašeho života. Když cítíte, že vás zdolává rychlý sled událostí, nechte je plynout. Klidně stůjte uprostřed hemžení, které je všude kolem vás. Nechte to plavat. Jste ohromná bytost, která zakouší sebe sama jako malé tělíčko. Jste mocná bytost, která pomáhala stvořit veliký kus současné reality. Dýchejte. Soustřeďte se do svého středu. Uzemněte se. Vyberte si klid jako svoji volbu. Zvolte klid. Zvolte mír. Zvolte vyrovnanost.

  "Nadcházející bouře" je již téměř před vašimi dveřmi. Nechte vichry ať kolem vás zuří. Buďte klidným ostrůvkem v bouři kolem vás. Udělejte to kvůli sobě a kvůli vašim blízkým. Buďte tím darem, kterým jste. Nemusíte nic měnit. Buďte sami sebou. To samo o sobě už je ohromný dar.

 Opouštíme Vás nyní v míru, s úctou a požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

* * * * * * * * * * *

  Po obdržení této zprávy mi jedna pozorná čtenářka poslala dotaz na očividný rozpor v tomto materiálu. Poukázala na to, že v první části zprávy poukazují Zástupy na to, že je až legrační jak snadno dosáhla vládnoucí elita svých cílů a ve druhé části zdůrazňují abychom nekladli odpor tomu, co se kolem děje. Následuje objasnění, které jsem na dotaz obdržela:

 

 

Objasnění

24.srpna 2002

  Je potřeba trochu objasnit jasnou dvojznačnost v naší poslední zprávě. Jak mnozí z vás ví, obzvláště astrologové, obsahuje každá kvalita či aktivita potenciál pozitivního i negativního efektu. Když například posuzujete vliv určitého aspektu v astrologii, vidíte potenciál jak pro dobré kvality, tak i pro takové, které nebudete považovat za příliš dobré. Obě existují ve stejném aspektu.

  S konceptem zřeknutí se je to stejné. Když se ve svém životě vzdáte svého odporu před vyššími silami, musíte posoudit, zdali vaše zřeknutí se je motivováno pozitivně nebo negativně a skutečný výsledek bude nakonec podle toho, jak se odhalí pravda. V prvním příkladu, který jsme uvedli, jsme komentovali agendu těch sil, které touží po globální absolutní moci a poznamenali jsme, že je až humorné, jak je většina lidí ochotná vyměnit svoji osobní svobodu za trochu pohodlí a udržování svého status quo. Můžete říct, že je to stejné, když se vzdáte odporu proti plánům Stvořitele, ale v prvním případě se zříkáte svých práv ve prospěch jiných lidí, kteří po vás chtějí něco, co potřebují, a ve druhém případě je po vás požadováno, abyste se zřekli své zkušenosti oddělenosti od Stvořitele, aby vaše vlastní vůle byla ve větším souladu s božským záměrem vašeho života. Z našeho pohledu se jedná o veliký rozdíl jak v motivu tak ve výsledku. Když se odevzdáte do vůle Stvořitele, vytvoříte si vlastně větší svobodu, protože pak jednoduše plynete s proudem vašeho života, místo abyste se uzamkli do omezených možností, které si jste schopni představit, když jste ve stavu omezeného vědomí. Otevřete brány svého života, aby se mohlo projevit i to, z vašeho stále ještě omezeného hlediska zázračné a kouzelné. Když se vzdáte odporu proti proudu vašeho života, odcházíte z pozice strachu do pozice Milosti. Vzdáte se potřeby všechno řídit, abyste udrželi váš strach v patřičných mezích. Dostáváte se mnohem více do pozice přijetí a důvěry v plán vašeho života.

  Když se vzdáte svých svobod ve prospěch těch, kteří ovládají váš svět za zdánlivou bezpečnost a udržení některých materiálních aspektů vašeho života, které vám přinášejí pohodlí, tak jste uzavřeli "smlouvu s čertem", jak se říká. Z krátkodobého hlediska jste sice něco získali, ale až dojde na "placení účtů" poznáte pravou cenu toho, čeho jste se zřekli. Když najdete pravou podstatu tohoto ne-odporování, zjistíte, že se vlastně jedná o strach. Takže je nutné hledat motivy, které stojí za každou akcí a rozhodnutím. Jsou založené na strachu, nebo na důvěře v plán vašeho života?

  Když se ale vše děje v souladu s plánem každého života, je možné říci, že dokonce i čertova smlouva slouží v podstatě vyššímu cíli. Protože známe konec celého dramatu, je pro nás humorné pozorovat, jak snadno globalisté dosahují svých cílů. Nakonec všichni ti, kteří prodali svobodu za materiální bezpečnost a vlastnictví, přijdou o to, co nahromadili, a dokonce i ti, kteří nyní drží otěže vlády, budou poraženi. Je ironií, že vše nakonec pracuje opačně, než se ze začátku jeví. Ti, kteří se zřekli své svobody ve prospěch materiálního pohodlí nakonec přijdou o svobodu i o materiální pohodlí. Ti, kteří se zřekli svého odporu proti božskému plánu jejich života nakonec "zdědí království", protože udělali rozhodnutí, které je nutné pro objevení svého skutečného dědictví, své skutečné podstaty jako spolutvůrci této reality. Protože jsou ochotní riskovat všechno materiální, získají nakonec schopnost tvořit cokoliv materiálního po čem touží, ale ne ze stavu podřízenosti, ale ze stavu absolutní svrchovanosti.

  Doufáme, že vám tyto poznámky pomohou v objasnění případného zmatku, který způsobila volba našich slov ve výše uvedené zprávě a doufáme, že vás to též pobídne k hlubšímu zamyšlení nad možnostmi, které vám život předkládá v každém okamžiku vašeho života. Doporučujeme vám, abyste dali nejvyšší prioritu být v souladu se Stvořitelem. V Bibli se praví "Hledejte nejprve království. Pak vám bude vše ostatní přidáno." Když prodáte svoji svobodu za krátkodobé materiální pohodlí, přijdete nakonec o vše, co je vám v životě drahé, a nemáte srdce na pravém místě. Není na tom nic nového, ale prosíme vás, abyste přemýšleli o hlubších aspektech těchto dvou možností zříkání se. Proč a čeho se zříkáte a ve prospěch koho?

  Opouštíme Vás nyní v míru, s úctou a požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.


© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2002

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Autorizovaný překlad Vratislav Kašpárek 2002

 

  Zpět na obsah