Na chvíli sbohem

15.září 2002

  Požádali jsme o to, abychom s Vámi mohli dnes hovořit, neboť bylo dosaženo prahu a je čas začít se sklizní. Sklizeň začneme relativně malou skupinou a pak se vrátíme pro další. To se bude dít v několika následujících měsících, dokud všichni z vás mimo těch, kteří se zavázali zůstat na zemi, nebudou pozvednuti na jinou úroveň a poté budou někteří z vás přicházet z onoho místa a zase odcházet, až do doby Přepólování. Tato "prozatímní zóna" není místem na vaší planetě, nebo v ní, ale je jinde, v jiném frekvenčním pásmu, kde s vámi bude možné pracovat mnohem příměji, a které je vybaveno tak, jak je potřeba pro dokončení vaší transformace. Náš milovaný komunikační kanál bude v první skupině, ale bude patřit k těm, kteří budou přicházet a opět odcházet, dokud nebude vše hotovo, takže nemusíte mít obavy, že by nebyla dosažitelná.

  Událost, která bude oním "raketovým urychlovačem" nastane později v tomto roce, ale někteří z vás budou vyzvednuti ještě předtím. Existuje přesný rozpis pro každého z vás a když na vás dojde řada, budete to naprosto jasně a zřetelně vědět. Nebudete muset nikomu nic říkat, protože když budete potřebovat někoho informovat, dáme vám tuto schopnost až nastane čas. Takže vidíte, že není potřeba předbíhat. Prostě důvěřujte proudu vašeho života a vše bude dokonale odhaleno tak, aby nikdo nedošel újmy. My máme schopnost vzít lidi a vrátit je téměř do toho samého okamžiku, kdy zmizeli. Jakmile bude vaše transformace ukončena, budete mít schopnost měnit tělesnou formu tak, aby odpovídala okolnostem, takže když budete potřebovat vypadat tak jak vypadáte nyní, budete tak vypadat. Když bude pro dobro věci potřeba, abyste vypadali jako něco nebo někdo jiný, budete tak vypadat. Všichni budete velmi adaptibilní okolnostem a jejich změně, takže se též budete měnit a plout s proudem událostí.

  Tento rozhovor bude poslední z druhého dílu. Po dobu trvání projektu Sklizně bude přestávka v těchto poselstvích, ale třetí díl dostanete, až na něj nastane správná doba. Obsahově, informacemi i způsobem bude jiný, než tyto první dva a to je vše co vám o něm nyní sdělíme. Takže prosím nepožadujte další zprávy. Nyní bude období bez poselství, což je součástí Plánu.

  V mezidobí se na povrchu planety bude odehrávat mnoho věcí a to je přesně ten důvod, proč se na nějakou dobu odmlčíme. Ti, kteří budou v té době na povrchu, si musí toto období prožít určitým způsobem aby šli cestou, která je v souladu s plánem jejich života, a musí jí projít bez naší pomoci, aby z ní získali pro sebe co nejširší zkušenost. Kdybychom byli přítomni a komentovali všechny události, oslabilo by to intenzitu a rozsah tohoto období. Tyto dva svazky budou dostupné těm, kteří mají uši k slyšení a oči k vidění. Jsou postačující k tomu, aby ukázaly cestu tímto obdobím. Potom, až se odehraje dostatečná část událostí, opět nás uslyšíte, abychom připravili lidi na závěrečnou fázi tohoto dramatu a jeho závěr. Naší radou je, abyste stále naslouchali svému nitru při všech událostech ve kterých se ocitnete. Některá zvířata mají schopnost natáčet každé ucho jiným směrem nezávisle na sobě. Radíme vám, abyste to dělali stejně. Jedno ucho natočte vně, abyste jím přijímali informace z vašeho okolí, a druhé ucho natočte dovnitř a neustále naslouchejte šeptajícímu hlásku vaší intuice a "vědění". Ten vnitřní hlas je většinu času tichý a subtilní. Neřve na vás. Je většinu času velmi jemný, takže musíte být schopni mu naslouchat přes šum, který vás obklopuje.

 Až přijde váš čas, budete to vědět. Někteří z vás ví, že budou během následujících let na zemi, protože to vyžaduje jejich role v celém dramatu. Neciťte se kvůli tomu ani více, ani méně důležití. Všichni jsou si úplně rovni ve své důležitosti vzhledem k Plánu. Žádný hlas nebude vážit více než kterýkoliv jiný. Žádný život není důležitější ani méně důležitý než kterýkoliv jiný. Myslet si, nebo cítit něco jiného, je otázka oddělenosti Já a nebo otázka ega. Někteří z vás se stále potýkají s problémy vlastní důležitosti a potřebují překonat tento druh poměřování, ale nakonec budete tím čím máte být ale nejlepší je snažit se být tím nejlepším vyjádřením tohoto záměru. Takže, všechny věci nyní spějí ke svému vyvrcholení a konečnému závěru. Urychlení již probíhá a bude během doby ještě intenzivnější a úkoly vyplavou na povrch k vyřešení. Můžete si představit člověka se zápisníkem, který pečlivě odškrtává všechny položky ze seznamu úkolů, které se musí stát. Nic se nesmí opomenout a každý úkol se vynoří ve správnou dobu a na správném místě.

Cítíme jisté vzrušení, když pomyslíme na to, že se čas naplnil. Míra byla vzata a každý jeden z vás byl "vybaven" nezbytným "vybavením", aby mohl ve zbývajícím čase zakončit zbytek své cesty na 3D Zemi i dále. Všechny zdroje - vnitřní i vnější - které budete potřebovat, jsou nyní na skladě a připraveny k použití. Velké množství příprav bylo potřeba k této práci a trvalo to tisíce let. Prožili jste mnoho životů abyste byli nyní připraveni na nadcházející události. Jedná se vskutku o "grandiózní finále" a velikou příležitost pro všechny ty bohaté a komplexní témata a děje, které byly až doposud přehrávány. Bez ohledu na to, kam vás život směřuje, vám slibujeme jedno: nebudete se nudit! Být v této době ve fyzickém těle na planetě Zemi je fantastické a musíte se zaměřit na mnoho věcí, které se blíží ke svému závěru.

 Smyslem tohoto povídání je říci vám "na chvíli sbohem". Slibujeme, že se vrátíme, až k tomu přijde ta pravá chvíle. Pro ty z vás, kteří se blížíte k dokončení vaší transformace, to bude doba, kdy se tváří v tvář ocitnete mezi námi. Těm z vás, kteří zůstanou na povrchu, bude přímo pomáháno těmi, kteří dokončí svojí transformaci a budou přicházet a odcházet. Objeví se ve vašem středu, když jich bude zapotřebí, a zmizí, jakmile pomoci již déle nebude zapotřebí. V mnoha oblastech dojde k mnoha překvapením, takže nebude možné den ze dne předvídat, co bude. Ujišťujeme vás, že se každému dostane přesně těch zkušeností, které má prožít, tak jak to zvolila jejich Kompletní Duše. Neexistují náhody, a nejsou skutečné ztráty, jsou pouze změny. Je naprosto jisté, že každý z vás dojde k cíli, který si jeho Kompletní Duše zvolila, a dojde k tomu s dokonalým načasováním a tím správným způsobem. Nikdo z vás nebude opuštěn bez ohledu na to, jako formu vaši pomocníci budou mít. Budete potkávat ostatní, stejně jako se setkáváte sami se sebou, a budete postupně vytvářet malé skupiny stejně smýšlejících lidí. Bude se tak dít přirozeně. Není potřeba předem vytvářet a formovat komunity. Následujte tok svého života, zůstaňte zakotvení v přítomném okamžiku. Plně se zabývejte právě probíhajícím okamžikem. Uvědomte si, že okamžik je jednotkou zkušenosti, a ne jednotkou času. Žijte přítomným okamžikem, po kterém následuje další okamžik, a zjistíte, že jste naprosto přesně ve správné chvíli na správném místě.

 I když vám nyní dáváme sbohem, uvědomte si, že jsme stále s vámi, bdělí i ve spánku, a těšíme se na dobu, kdy budete VŠICHNI mezi námi opět zpátky.

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské zástupy.

 


© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2002

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Autorizovaný překlad Vratislav Kašpárek 2002

 

  Zpět na obsah