Jaké to je být průkopníkem.

5. ledna 2003

 

            V předávaných materiálech je na nás poukazováno jako na průkopníky. "Průkopník" je jednoduché slovo se složitým obsahem. Má mnoho významů, a zahrnuje i procházení nezbytnými krizemi víry - aby bylo dosaženo hlubších vnitřních úrovní, o kterých jsme před tím ani nevěděli že je máme, a mohli si sáhnout výše než běžně dosáhneme, pro pomoc z neviditelných sfér. V posledním vzkazu - "Na chvíli sbohem" - Nebeské Zástupy říkají, že na chvíli utichnou, aby nám umožnili co nejbohatší zkušenost sama sebe. Tento vzkaz je datován 15.září 2002 a je v něm též uvedeno, že událost, která vše "urychlí raketovým způsobem" nastane "koncem tohoto roku". Předpokládala jsem, a stejně tak předpokládali asi všichni, že je míněn rok 2002 podle Gregoriánského kalendáře. Předpokládali jsme špatně, jak se ukáže dále.

            Ve vzkazech se též zdůrazňuje nutnost postavit se vlastním strachům. Mým největším strachem bylo, abych se nestala "falešným prorokem". Já jsem velmi neochotný komunikační kanál. Ze všeho nejméně jsem si přála, abych uvedla něco, co by nebyla pravda. Jsem často velmi kritická k ostatním zdrojům předávaných informací díky velkým nepřesnostem, které uvádějí. Jak se blížil konec kalendářního roku, byla jsem stále nervóznější a dychtivější. Co když se nic nestane? Co když událost, která vše "urychlí raketovým způsobem" opravdu nastane? Touha mít "pravdu" bojovala s přáním, aby vše proběhlo klidně a mírně, a vzešlo z toho pro mě velké trápení, kvůli kterému jsem se ani nemohla soustředit na meditaci. S ohromujícím úžasem jsem sledovala jak jsou válečné záminky stále chatrnější a válečné přípravy se prohlubují. Co se to vlastně děje?

            Jak tlak narůstal, tak jsem dostala dopis od kohosi z Kanady, který poukazoval na to, že kapitola "V klidu, ve svém středu a uzemnění" vypadla z tištěné verze druhého svazku. Tolik jsem se snažila při přípravě rukopisu, abych se ujistila, že budou obě knihy perfektní než je předám do tisku, že mě tato neradostná zpráva velmi zasáhla. Ještě stále mi z toho není lehko u srdce. Zkontrolovala jsem text, který jsem připravila pro tiskárnu a tam bylo vše v pořádku. Jak se to mohlo stát? Proč? A co s tím mám dělat?

            Bojovala jsem s tím v relativním ústraní. Jediní, kdo o tom věděli, byli můj partner, několik lidí z fóra a dlouholetá přítelkyně. Prošla jsem si dalším obdobím "temné noci duše", kterých už bylo tolik. Zpětně jsem si prošla všechny demonstrace, kterých se mi dostalo, k mé cestě a práci, kterou mám dělat. Z celého srdce věřím cestě na Terru, lodím i všemu ostatnímu, a Zástupy měly pravdu když předpovídaly události z 11. září. A bylo mi jasné, že světové události směřují k tomu, aby nastalo "Raketové urychlení", ale bylo mi též jasné, že k tomu nedojde před koncem roku 2002. Dospěla jsem k závěru, že mi byla předána nepravdivá informace a já se stala, ke své největší hrůze, "falešným prorokem". A ještě k tomu po vší té péči, kterou jsem věnovala přípravám knihy se stalo takové nedopatření. Celá jedna kapitola chybí a "Objasnění" z této kapitoly je zařazeno na konci předchozí, kde nedává žádný smysl. Měla jsem pocit, že se mi celý můj svět řítí na hlavu. Když jsem se na Nový rok probudila, zpívali venku ptáci a vypadalo to spíš na jaro než na zimu a já měla najednou pocit, že je svět nádherný i bez ohledu na to, jak to vypadalo.

            V první polovině minulého století žil jeden průkopník, který se jmenoval Aurobindo a ten měl duchovní partnerku, kterou nazýval jednoduše "Matka". Svůj život zasvětili hledání klíče k další fázi lidské evoluce. Aurobindo vypozoroval, že když se blíží čas evolučního skoku, že narůstá tlak, a pak dojde ke skoku relativně náhle. Přirovnal to k situaci, kdy tlačíme na jeden konec melounového semínka a to pak najednou vystřelí a přistane velmi daleko od místa, kde původně bylo. Posledních čtrnáct dní bylo pro mě podobným tlakem. Znovu a znovu jsem se snažila přenechat věci Bohu. Poslední úder ale přišel včera, kdy začaly chodit první dopisy, kde se lidé ptali na autentičnost a přesnost Vzkazů a někteří lidé opouštěli náš e-mailový seznam a diskusní fórum. Byla jsem nešťastná a zmatená a nevěděla, co dělat. V žádném případě jsem se nechtěla bránit nebo ospravedlňovat. Když jsou tohle zkušenosti, které po mě Bůh v tomto životě chce, ať se tak stane!

            Již vím, jak se musel Kristus cítit v Zahradě Getsemanské, když na něj naléhali. Již vím, jak se musel cítit Buddha, když byl vystaven mnoha testům své víry. Již vím, proč se cesta zasvěcení k vyšším stavům vědomí zdá být lemována těmito testy víry, které vyžadují vydat se do nezmapovaných oblastí bez mapy či průvodce, který by nám ukazoval cestu. To je práce, na kterou jsou voláni průzkumníci. My jsme průzkumníci, alespoň podle toho, co říkají Vzkazy, takže tyto krize víry jsou součástí cesty na Terru, stejně, jako jsou součástí iniciační cesty do vyšších stavů vědomí.

            Včera večer byl tlak již tak veliký, že jsem se rozhodla získat odpovědi od Zástupů, než půjdu spát. Toto jsou jejich odpovědi, které jsem zapsala na kus papíru:

 

"Takže, máme několik bodů:

 

1) Neklameme tě. Neřekli jsme nic, co by nebyla pravda. Nevedli jsme tě k tomu, abys udělala "falešné proroctví".

 

2) Jsme stále s tebou. Vedeme tě na každém kroku tvé cesty. Jdeš správným směrem.

 

3) Čas Raketového urychlení právě probíhá. Vše se naplní během krátké doby.

 

4) Stále jsi zodpovědná za "op" a je toho ještě mnoho, co musí být uděláno.

 

Proto, že jsme toto řekli, chápeme tvoji pozici a chtěli bychom tě ujistit o následujícím: VŠE bude v pořádku a tato bolest brzy přebolí. Věř. To nejlepší leží stále před tebou. Vždy se najdou tací, kteří tě budou kritizovat bez ohledu na to, co se stalo nebo nestalo. Přesto se shledáme.

 

Otázka: Řeknete mi něco k tomu "konci roku"?

 

Odpověď: Jistě, ale my jsme neměli na mysli kalendářní rok. Měli jsme na mysli konec roku, kdy nastane jaro a začne nový životní cyklus.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

            Když jsem to viděla, začala mi tato definice roku dávat značný smysl, protože se zde jedná o referenční bod pohybu nebeského tělesa, který není založen na kultuře žádného jedince. Je založen na skutečném pohybu planety kolem slunce a velké monumenty historie ve Stonehenge, ve Střední Americe i v Egyptě, byly svázány s tímto cyklem a ne s gregoriánským, nebo čínským, nebo židovským, nebo mayským, nebo muslimským kalendářem.

Když se podíváte na www stránky na adrese http://www.celebratetoday.com/newyears.html, zjistíte, že je možné slavit začátek roku v kterémkoliv měsíci. Můžete oslavit Sekhmet v lednu, čínský Nový rok v lednu nebo v únoru, Noruz v březnu, Baisakhi v dubnu, buddhistický Nový rok v květnu, podle run je Nový rok v červnu, arménský Nový rok začíná v červenci, Shenshai Nový rok v srpnu, Rosh Hashanah v září, Samhain v říjnu, Dipavali v listopadu, a Nový rok v Papežském státě v prosinci.

            Kalendář definovaný na základě slunovratů a rovnodenností přesně odpovídá základní definici roku podle výkladového slovníku, kde se píše, že rok je "časová perioda, za kterou dokončí Země jeden oběh kolem slunce". Zástupy hovoří k nám všem, bez ohledu na národnost, vyznání, nebo geografické umístění, a je zřejmé, že období, které si každý volí jako přelom roku je libovolné a subjektivní. "Jarní rovnodennost" (na severní polokouli) 20. března, značí počátek nebeského roku podle západní astrologie, ale čínská astrologie jej nepoužívá. Na jižní polokouli jsou roční období obráceně, ale protože já žiji na severní polokouli, tak jsem interpretovala telepatický dojem podle svého vlastního symbolického systému (tak funguje telepatie) a vyložila jej jako "jaro", i když někdo na jižní polokouli by jej interpretoval jako "podzim". To je vše subjektivní, ale Zástupy nyní definovali přelom jimi míněného "roku" na 20. března 2003.

            Můj partner se domnívá, že se toto všechno stalo záměrně. Domnívá se, že hlavním smyslem pro všechny, kteří se domnívali, že Zástupy mají na mysli konec roku podle gregoriánského kalendáře, bylo vyburcovat je z jejich úzkého kulturního rámce a předložit jim planetární perspektivu, která nás podle mého názoru vrací zpět k základním principům uplatněných v Operaci Terra: Jsme tady kvůli planetě a pocházíme ze všech možných ras a kultur, vyznání i prostředí. Jsme na Východě i na Západě. Tato krize víry způsobená slovy Zástupů, nás paradoxně vrhla přímo zpět k nám samým, abychom si znovu uvědomili základy naší víry i to, na co se zaměřujeme. Koneckonců musíme nechat věci plynout.

            Můj partner se domnívá, že důvodem, proč vypadla kapitola z knihy je, že má být kniha znovu vytištěna a tato lekce víry byla i součástí této knihy. Opravdu se nedomnívám, že znám odpovědi na všechny otázky, ani na mnohé z nich. Stejně jako ostatní jdu svojí cestou. Dělám všechno pro to, abych pochopila, co po mě Bůh v tomto životě chce, a když ve mě vzroste pocit vlastní důležitosti a vyvolenosti, dostane se mi ponížení, abych si uvědomila, že nejde o mě a o to, zdali jsem měla pravdu, ale o to, "být v souladu s Bohem". Jde o to stát na správné straně, o úkolech a cestách průkopníků, o ochotě vydat se na neprobádané území a nechat věci a děje plynout a nechat Boha, aby nám ukázal cestu. Toto dělat s vírou a důvěrou znamená plnit "misi".

            Je ironií, že Vzkaz, který z knihy vypadl, nás vede k tomu, abychom naslouchali svému nitru, které nám v každém okamžiku říká, co je pro nás správné. Tento Vzkaz nám přesněji řečeno říká " ... chceme vám naposledy připomenout, že tato vaše cesta je PROCES a ne jedna událost a i když se dostáváte k důležitému prahu, leží za ním další cesta, kterou je potřeba projít, takže si prosím toto uvědomte a nevystavte se situaci uzamknuté energie, když se zaměříte na tuto "událost". Také se v tomto Vzkazu říká, že žádné řešení, které má z dlouhodobého hlediska smysl, nenaleznete vně. Odpovědi na vaše otázky leží uvnitř vás. Dokonce i když neslyšíte "hlasy" nebo slova, tak víte - v každém okamžiku - co je pro vás správné. Toto vědění je vám přístupné v každém okamžiku. Je to pocit, který máte. ... Bude učiněno mnoho pokusů nasměrovat vás k určitým postojům, ale zůstaňte věrní své vlastní pravdě. Můžete ji nést tiše, ale nevzdávejte se jí, abyste udělali dobře někomu jinému." A nakonec ještě říkají: "každý z vás má plán svého života a každý z vás bude mít rozdílné zkušenosti, takže není možné předpovědět něco, co by mělo obecnou platnost pro vás pro všechny, mimo toho, že až nastane ten správný čas, tak bude každý z vás povolán na to správné místo." Jinými slovy řečeno, bez ohledu na zdroj informací leží odpovědi uvnitř vás a v určitém okamžiku je jedinou rozumnou alternativou následovat své vnitřní nutkání a vše ostatní "nechat plynout a předat řešení Bohu".

            Doufám, že to některým z vás pomůže. Ze všeho nejvíce prahnu po míru, radosti a lásce Terry, ale stále jsem ochotná jít po cestách po kterých mám jít, dnes i zítra dokud nebude konec. Doufám, že to uděláte také tak.

 

Mír a lásku vám

 

Lyara


© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2003

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Autorizovaný překlad Vratislav Kašpárek 2003

 

  Zpět na obsah