Komentář.

24.července 2003

 

Poslední dobou dostávám mnoho dopisů, ve kterých se ptáte, kdy bude nové poselství. Mnozí z vás oceňují Vzkazy od Zástupů i jejich laskavou moudrost, ale když si přečtete poslední vzkaz ("Na chvíli sbohem"), který byl předán 15. září 2002, dočtete se v něm: "V předávaných poselstvích bude přestávka, zatímco proces "Sklizně" bude pokračovat, ale třetí svazek vám bude předán, jakmile nastane vhodná doba. Jeho obsah, tón i informace v něm budou jiné než v předchozích dvou, ale víc vám nyní nemůžeme říci. Tak prosím nežádejte další Poselství. Podle Plánu nyní nastává doba, ve které nebudou předávány žádné Zprávy."

Když jsem toto Poselství obdržela, měla jsem pocit, že se třetí kniha bude týkat příprav na závěrečné události, které vyvrcholí Posunem Pólů. Stále očekávám, že v mezidobí dojde k vyvrcholení mnoha změn na všech frontách - geofyzikálních, sociálně-politických, finančních i v životním prostředí a věřím, že stojíme na prahu tohoto období. Vše mi říká, že tento podzim bude divoké a bláznivé období.

Od pondělí 21.července cítím nesmírný zármutek. Začalo to tím, že jsem požádala Zástupy o vedení v tom, co bych měla udělat pro "Druhou Fázi Operace". Dotázali se na mé pocity a když jsem se ponořila do sebe, pocítila jsem ohromnou vlnu boření budov, počáteční fázi očisty. Tím byl zármutek vybuzen a od té doby stále trvá. Dnes ráno jsme si všimli, že začal hořet les hned za silnicí, kde bydlíme. Udělala jsem několik snímků pro zdokumentování, jak je to blízko, ale musím vám říci i další část příběhu.

Jakmile jsme pomohli co se dalo, šli jsme si domů odpočinout. Na vnitřní impuls jsem se vrátila zpět k ohni. Vyšel mi vstříc muž. Nevím kdo to byl, ale podíval se na mě a povídá "Matka volá". Nevěděla jsem, zda-li tím má na mysli, že volá jeho žena, aby za ní šel, nebo jestli si myslí, že já jdu za svojí rodinou. Když jsem se vracela ke zčernalému kopci a dívala se kolik krásy bylo zničeno, uslyšela jsem ve své hlavě "Matka volá" a hned mi bylo jasné, že to je volání Matky Země v porodních bolestech.

Mám pocit, že stojíme na okraji srázu a brzy dostanou události rychlý spád a budou velmi intenzivní, stejně, jako když narůstají porodní bolesti a zkracuje se interval mezi stahy, v době blížícího se porodu. Možná jsem trochu moc přecitlivělá a nebude to probíhat tímto způsobem, ale pocit smutku, který cítím, mi připadá jako truchlení nad tím co bylo a co mohlo být, zatímco to vše opouštím a připravuji se na stěhování.

Při soukromém rozhovoru se Zástupy 6.června 2003, mi bylo sděleno: "... co se týká informací, které můžeš předat ostatním, ti řekneme následující: Můžeš jim říci, co všechno je naplánováno. Neříkáme, zda-li to proběhne formou jakou očekávají, nebo nějakou jinou, ale je to v plánu. A vzestup PROBÍHÁ. U lidí zařazených do první vlny probíhá proces vzestupu, nebo jsou již nyní vyzvedáváni a probíhá u nich již NYNÍ transformace, a ostatní lidé budou vyzvedáváni v různých stádiích od současnosti až po konečné kataklizma. Nebudeme nějakou dobu vydávat veřejné, publikované prohlášení a je důležité, aby lidé pochopili

(1) že se pro odpovědi na své otázky musí obrátit na své vnitřní Já a rozvinout svoji vlastní intuici a svoji schopnost důvěřovat svému "vnitřnímu vedení"  a taktéž

(2) musí akceptovat, že v tomto mezidobí budou dohrávány i ostatní věci, ale hlavní posun se bude odehrávat na vnitřních úrovních.

Úkoly těch, kteří se později "vrátí", se skutečně nehodí do obrazu mezidobí. Budou pobývat nějakou dobu v jiných dimenzích, kde se budou shromažďovat a připravovat pro budoucí období, ale nyní neproběhne nějaká prostřední "operace" jak si představujete. Ta je v podstatě pozastavena. Šíření tohoto materiálu bude v podstatě druhou fází, o které jsme mluvili v našich Poselstvích, když jsme se zmiňovali o druhé vlně lidí, kterým se tento materiál dostane do rukou, a vlastně jste právě nyní v tomto stádiu - chystání se na druhou vlnu. ...V podstatě se jedná o rozhodnutí Ducha, jak vede každého člověka, aby se dostal k materiálům, které jsou pro něho určené. Někteří lidí o těchto materiálech neví, a přesto se "operace" zúčastní, ale není jich mnoho.

Nakonec se materiály rozšíří mezi milióny lidí, pro které jsou určeny, a vše bude dokončeno. ...Jestliže máš materiály, které chcete s lidmi zkoumat, jsme připraveni navést vás, jak rozšířit materiál, který již máš, mezi skupinu zapojenou do diskusního Fóra. Na dlouhou dobu není připraven žádný publikovaný materiál, který bychom ti chtěli nabídnout. Máš nějaké otázky?

 

[LYARA: Můžete mi něco říci k celkovému časovému rámci ve kterém se toto všechno děje, s ohledem na konečný termín - kataklizma, evakuaci, posun pólů?]

 

To bude oznámeno v budoucnu. Vrátíme se k přímým rozhovorům, jakmile k tomu nastane vhodná doba, ale ty můžeš v klidu odpočívat s vědomím, že to nebude dříve jak za 2-3 roky, kdy znovu promluvíme. V tomto mezidobí se můžeš věnovat čemukoliv. Toto je časový rámec, ve kterém operujeme. Tvůj vzestup bude ukončen do konce léta, do podzimu, do září a tak si budeš vědoma toho, co se bude dít v mezidobí.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy."

 

 

Tak takhle to je. Uplynou další 2-3 roky, než bude předáno další Poselství. Předpokládám, že v mezidobí se zaměřím převážně na komunikaci prostřednictvím skupiny Diskusního Rodinného Fóra na stránkách Operace Terra, za předpokladu, že se neobjeví něco jiného. Když chcete více informací a podporu na vaší cestě, můžete:

 

1) Zadat svoji emailovou adresu do mého seznamu, jestliže tam ještě nejste. Budu rozesílat příležitostné informace a novinky. Tato služba je bezplatná.

 

2) Připojit se do Rodinného Fóra. Každý, kdo si nemůže dovolit platit požadované měsíční předplatné, může požádat o osvobození od platby. Detaily najdete na stránkách Fóra.

 

Nezapojujte se prosím, jestliže stále ještě zvažujete, jaká je vaše cesta. Toto fórum je pouze pro ty, kteří souzní s materiály Operace Terra a ne nějaké místo pro plané diskuse. Raději si důkladně přečtěte pravidla a sebekriticky rozvažte, je-li to pro vás. Je mnoho cest, ale současní členové vyloženě požadují zaměření na materiály Operace Terra a vytyčenou cestu a to bude dodržováno.

 

3) Objednejte si magnetofonové kazety s nahrávkami ze shromáždění v Durangu 2002. Detaily najdete na www stránkách.

 

4) Objednejte si a používejte skleničky a trička "Let Go, Let God" aby vám připomínaly vaší cestu "Vzdávání se je cesta" a já dnes výhradně používám tyto nádherné skleničky!

 

5) Objednejte si soukromé povídání s Lyarou. Detaily najdete na www stránkách.

 

Podle Zástupů budu mít na podzim mnohem jasnější představu o další fázi "operace" a tak vám dám vědět. Předpokládám několik možností, ale než něco prohlásím chci vyčkat, až budu mít jasnější představu.

Do té doby chci dokončit nový vzhled internetových stránek (prohlédněte si je, vypadají docela hezky a je tam i něco nového) a dát dohromady překlady. To bude příprava na fázi číslo dvě.

 

 

Mír a požehnání,

Lyara

 

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2003

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2003

 

  Zpět na obsah