Jsme alchymistickým tyglíkem pro transformaci.

1. listopadu 2004

 

Požádali jsme o možnost promluvit k vám vzhledem k období, ve kterém jste, a tomu, co se nyní děje. Ve světě probíhá veliké dělení a bude mnohem patrnější zítra a pozítří a následující dny, dokud se vše nedokončí. Již dříve jsme hovořili o tom, jak se zvětšuje polarizace a rádi bychom vám připomněli, že to vše bylo očekáváno a je to součástí celkového Plánu.

Takže, co můžete očekávat v blízké i vzdálenější budoucnosti? Nejprve uveďme, že proces vzestupu pokročil a nyní procházíte středními vrstvami frekvenčního posunu. Proto jsou očistné procesy zřetelnější každému, kdo žije na planetě. Pocity a emoce, které byly hluboko zahrabány nebo potlačeny, vybublávají na povrch, aby byly pocítěny a vyjádřeny.

Vaše těla se čistí od jedů - jedovatých pocitů, myšlenek, substancí, vztahů - a vy zjišťujete, že jste nuceni změnit některé své zvyky, které vám již neslouží. Všechny typy závislostí nabývají na síle, abyste věnovali pozornost tomu, co jste potlačovali, odmítali, nebo od toho odvraceli pozornost a vnitřní tlak bude sílit, dokud se tím nějakým způsobem nebudete zabývat.

Ti, kteří v sobě nesou hodně neřešených bolestí, budou nuceni se tím zabývat, nebo doslovně zemřou. Mnozí zvolí tu druhou variantu, takže když se dočtete o tom, že odešli, uvědomte si, že se konečně zbavili své bolesti a ulevte si, protože i jim se ulevilo. Umírat budou hlavně mladí, neboť jsou to převážně mladí, kteří jsou vysíláni do válek bojovat jeden proti druhému, a válek bude přibývat s pokračující dobou. Pozůstalí budou truchlit, ale jim se uleví, neboť ten, kdo přejde do jiné úrovně je zbaven všech bolestí. Jejich rány se okamžitě zahojí, neboť ten, kdo přejde bude obývat opět celistvé tělo. Každý, kdo opustí své tělo, zjistí, že se nachází v jiném, na jiné úrovni existence, a bude mu všemožně pomáháno, aby se dostal k cíli svého dalšího určení. Ti z vás, kteří zůstanou "na zemi" až do konce, zažijí mnoho umírání, ale to je pouze prostředek, jak se dostat do další fáze existence, další krok v nekonečném procesu.

Máme ale i dobrou zprávu pro nadcházející dobu stále se zrychlujícího období. Každým dnem jste blíže cíli, vaší dlouhé cesty časem, a době, kdy si vzpomenete na vaše štěstí. Jak se budete měnit pod tlakem událostí, budete se dostávat do styku s lidmi podobného zaměření a budete zjišťovat, že po odhození vašich již nefunkčních aspektů jste unavení, ale mnohem celistvější. Velmi dlouhou dobu byli lidé drženi v temnotě a oddělenosti, ale to nyní končí, alespoň pro ty, jejichž cílem je Terra. Většina lidí má jiný cíl cesty, a proto bude i jejich cesta vypadat jinak, budou procházet jinými procesy a objeví se na jiném místě. Ale pro ty z vás, jejichž cílem je Terra, je váš návrat do vašeho původního stavu v dosahu a to vyžaduje větší odstup z vaší strany - odstup od představ, kdo ve skutečnosti jste, jaké jsou skutečné možnosti a omezení.

Je vhodná doba ke kontemplaci o tom, jaké to bude být opět naprosto kompletní - jaké to bude moci vytvořit cokoliv, co budete chtít vytvořit, jaké to bude být naprosto svobodný a mít vše co chcete a být čímkoli chcete. Co chcete vytvořit? Jak chcete existovat? Co chcete mít? Jak chcete žít? Tyto obrazy se přirozeně budou vytvářet podle vašeho současného stavu znalostí. Dovolte, aby se tyto obrazy měnily stejně, jako se vy vyvíjíte - a vy se všichni měníte, ať už si to uvědomujete, nebo ne. Podívejte se zpět, jací jste byli před dvěma lety. Jak jste se tenkrát cítili? A jaké máte pocity nyní? Nesuďte podle toho, co vidíte v zrcadle. Důležité proměny probíhají uvnitř, ukryté před cizími zraky. Měníte se - každý den. Pomáháme vám s těmito změnami. Pracuje se na vás ať spíte či bdíte. Buďte rádi, že jsou tyto změny postupné a postřehnutelné teprve po delší době. Na vnitřních úrovních probíhají změny velmi rychle v porovnání s vnějším okolím, ale vše postupně směřuje k závěru tohoto cyklu existence a přípravě úplně nové reality.

Můžete být netrpěliví, ale kdyby se to vše stalo naráz, bylo by to k neunesení. Změny jsou neustálé, ale po malých krocích, aby byla zajištěna integrita mysli, těla i emocí. Je pro vás připraveno mnoho překvapení a ti z vás, kteří souzní s těmito Vzkazy se jich budou dožadovat, ale mají všechny potřebné schopnosti přirozeně v sobě, aby překonaly překážky, které je čekají. Rádi bychom vám opět připomněli, že na sebe musíte v této době dávat pozor. Není to sobecké. Je to ta největší služba, kterou můžete prokázat.

Jste průkopníci, kteří se připravují na vytvoření nového světa pro druhé, kteří se do něj zrodí. Stejně jako na sebe musí žena dávat větší pozor v průběhu těhotenství, i vy musíte o sebe speciálně pečovat během vašeho období "těhotenství", ze kterého vznikne nový život jiného druhu. Nezáleží na tom, jste-li mladí či staří, muž nebo žena. Všichni, kteří směřujete na Terru jste "obtěžkáni" semínkem, ze kterého vznikne nová civilizace. Tento nový život ve vás je vaším novým životem a vy budete nositeli nového života - budete mít vlastní děti, než ukončíte vaše působení na Teřře. Jste zakladateli následující fáze lidské existence, která vás vrátí k předchozímu postavení, jakožto nositele pravého semena Adamova.

To je vzor pro formu, kterou mělo prvotní stvoření Stvořitele - bohové - Elohimové, kteří byli prvním produktem Prvotní Myšlenky samotného Stvořitele. Tím se myslí vzor, na který se odkazuje když se řekne "podle Božího obrazu". Slovo Elohim je množného čísla a jsou jím nazývány ty bytosti, které byly jako první stvořeni Stvořitelem. Nemají fyzická těla, spíš jsou to rozsáhlá pole sebe-vědomé, inteligentní energie, v mnoha ohledech podobná samotnému Stvořiteli, ale na rozdíl od něho konečná a ne nekonečná. To je hlavní rozdíl.

Pravý Adamický model není to, co jste nyní vy, ale to co budete - co budete fyzicky představovat jakožto "bohové" a "bohyně" kterými se stanete. Toto sémě v sobě ukrýváte, tak o sebě pořádně pečujte. Jste drahocennými nádobami pro novou rasu, která vznikne, až se vy objevíte ve vašich nových tělech. My vidíme, že jste všichni zcela krásní již nyní, ale pak i vy budete sami sebe tak vidět a nebude to pouze "vnitřní vidění", tak jako teď.

Vaším prvním úkolem bylo vstoupit do fyzického těla, které nyní obýváte a zapomenout, kým ve skutečnosti jste. Zatáhli jste za sebou "závěsy" zapomnění, ačkoliv mnozí z vás stále mají mlhavé povědomí o tom, co jste znali a jací jste byli předtím. Provedli jste to skvěle! Druhým úkolem bylo vzít na sebe mnoho druhů bolestí této planety. Někteří měli více problémů, více příležitostí, než jiní, ale není mezi vámi nikdo, kdo by nezakusil nějakou ztrátu. Ti z vás, kteří měli snadnější život jednoduše získali stejnou zkušenost laciněji než ti, kteří měli život tvrdší. Ale nakonec jste všichni v jednom stejní: dívali jste se s otevřenýma očima. Ve skutečnosti mnozí z vás nedovedou pochopit, proč vaše okolí nevidí to, co vy. Nemohou pochopit, proč nevidí, co je pro vás naprosto zřejmé, ale vše je tak, jak má být.

Uvědomte si, že Stvořitel chce zkusit VŠE, takže vytvořil vše, čím může zkoumat sám sebe ve svém stvoření. Každý z vás je jedinečný, stejně jako všechny ostatní stvořené věci jsou jedinečné. Veškeré možnosti jdou prozkoumat pouze prostřednictvím unikátních věcí. Veškeré možné kombinace jsou zkoumány prostřednictvím jedinečných vlastností každé stvořené věci. Žádné dvě sněhové vločky nejsou stejné. Žádní dva jedinci nejsou stejní. Díky této různorodosti vzniká bohatá zkušenost. Takže "vidíte" jinak, protože JSTE jiní než druzí. Je to přesně tak, jak má být.

Pravděpodobně si myslíte, že se věci odehrávají jinak, než byste chtěli vy, ale z pohledu celkového plánu je vše naprosto perfektní. Jestliže se to tak mělo stát, tak jsou lidé u moci přesně takoví, jací měli být, aby se to stalo. Vy byste to zařídili jinak, o tom jsme přesvědčeni! A právě to je ten důvod, proč nejste na řídících pozicích, protože byste to řídili jinak. A vy to BUDETE vést jinak, ale ne v tomto světě a ne v tomto čase. Vaším nynějším úkolem je zkrátka tu jenom být a udržovat vizi něčeho jiného. Každý z vás, který "souzní" s tóny Terry, znásobuje prostřednictvím principu rezonance efekt vytvoření a oživení vzoru kompletně jiného druhu reality.

Můžete se ptát, proč to musí být takto - proč jste sem museli přijít a vytvořit cestu TAM, k tomu způsobu života a existence. Odpověď je na první pohled jednoduchá, ale vážná, když přestanete brát v úvahu následky, které z ní vyplývají. Na Teřře se nezrodíte v tělech. To je rezervováno pro příští generaci - příští skupinu Elohimů, kteří od vás převezmou otěže. Musíte zde být proto, protože z vašich současných těl se opět objeví lidé Adamického typu. Řekli jsme, že jste světelné sloupy, které zakotvují světlo vyšších vibrací na planetě, a tak to je.

Jenže jste i mostem mezi tímto a příštím světem, živoucí nádoba transformace, tyglík, ve kterém se promění odpadky ve zlato. Jste jako alchymistův sen, ale než dojde k přeměně, musí se nashromáždit nějaké ty "odpadky". A proto jste sem přišli a vzali na sebe nedokonalá těla, přijali nedokonalé myšlenky a emoce, které jste nějakým způsobem posbírali, takže je bude možné transformovat.

Jak vidíte, jste mostem i tvůrcem pěšinky v jednom. Když si vypůjčíme frázi ze Star Treku - jdete tam, kde ještě žádný člověk nikdy nebyl. A tím máme na mysli lidský druh, který existuje v současné době na vaší planetě. Každý z vás sem přišel z jiného času, jiné úrovně existence. Přišli jste pobývat v těchto nedokonalých tělech, abyste je mohli přeměnit na něco jiného, a tím tvoříte vzor - model vědomí, kterého se mohou druzí chytnout a přizpůsobit se mu, jako standardu se kterým se mohou poměřovat a přetvářet se k jeho obrazu v čase. Těm, kteří se nebudou nyní s vámi inkarnovat na Teřře to bude trvat mnoho generací, ale nakonec se jim to povede. Terra je "další zastávkou" pro ty, kteří směřují k pozitivní polaritě. Existuje jiná cesta, jiná "příští zastávka" pro ty, kteří mají za cíl negativní polaritu a mnohé, kteří jsou na této cestě k negativní polaritě můžete dnes vidět na vládnoucích postech. Praví makléři s mocí pracují za scénou a tahají za provázky těch ambiciózních a viditelnějších jedinců, ale tím se nyní nebudeme zabývat. Chceme, abyste si cenili toho, kým zrovna jste, proč jste zde, proč je to zrovna takhle a co máte nyní dělat.

Věnujte pozornost všem místům ve vašem těle, která potřebují zhojit. Jsou surovinou pro vaši transformaci. Každý z vás je nositelem určitých částí vzoru bolestí, které charakterizovaly lidskou rasu po většinu času jejího působení na této planetě. Nejste všichni nositeli stejných částí, nebo aspektů, protože vzor těla, na kterém se pracuje, je týmovou činností. Nikdo to nemusí dělat sám, ale kolektivně se to zvládne. Vaším nynějším úkolem je transformovat ty vaše části, které máte zraněné, zhojit je a stát se celistvým. Není potřeba, abyste běhali po seminářích, kupovali různé lektvary, nebo utráceli kvanta peněz za dosažení tohoto cíle. Největší část se stane přirozeně, když budete naslouchat sami sobě a budete ochotní být k sobě naprosto upřímní co se týká vašich "pádů". Setkávání se s lidmi podobného zaměření vám též pomůže, protože se podělíte o společné záměry a společnou cestu, a když budete vědět, že nejste sami, kdo má takové problémy, bude to pro vás velkou oporou.

Někteří specialisté vám s některými problémy mohou pomoci patřičnými nástroji a prostředky, ale je velmi důležité dostatečně se ztišit a rozhodnout, co je správné a co není. Vy a pouze jenom vy můžete říci, co je pro vás správné.

Existuje mnoho "čarodějů" kteří prohlašují, že znají "odpovědi". Dejte si na ně pozor a vyvarujte se jich. Pouze Vy znáte tu vaší odpověď. Tím chceme naznačit, že pouze Vy jste schopni POCÍTIT, je-li něco pro vás vhodné, nebo není. Nebudete však schopni pocítit vůbec nic, když bude vaše mysl přeplněna tlacháním a rámusem, nebo budete tlačeni vaším strachem. To je hlavní důvod proč neustále zdůrazňujeme nutnost stáhnout se do sebe, pravidelně meditovat, nebo dělat cokoliv, co vám umožní vytvořit onen tichý prostor k pozornému naslouchání vzkazům vašeho těla. Pociťujte, sledujte své pocity, naslouchejte svým pocitům. Pocit je fyzický, není to emoce. Když máte nepříjemný pocit, důvěřujte tomu a nesnažte se sami sebe přesvědčit, že je to jinak, ať to zní sebe přesvědčivěji. Jste svojí vlastní nejvyšší autoritou a jste svrchované bytosti. Existujete pouze a jenom proto, abyste byli tím, kdo jste, tím a čím se stáváte. Neexistuje žádná druhá osoba jako jste vy, ani nikdo, kdo by mohl vědět, co je pro vás to pravé.

Když se vás někdo bude snažit přesvědčit, že jejich cesta je ta pravá, vezměte to raději po "dálnici" a dejte jim vale! Stále bude přibývat hlasitých křiklounů v celé té vřavě, ale jediný hlas, kterému potřebujete naslouchat, je ten tichounký hlásek ve vás. Dělejte to, co potřebujete, jděte tam, kam potřebujete, tvořte to, co potřebujete, abyste byli schopni zřetelně slyšet co říká ten tichý hlásek uvnitř vás. Vytvořte z vnitřního naslouchání nepřetržitou praxi. Pomůže vám to nalézt tu vaší cestu vřavou před vámi. Naslouchejte a pociťujte. Naslouchejte a pociťujte. To je ten nejlepší způsob jak plánovat svoji cestu - okamžik za okamžikem, den za dnem.

K tomuto tématu se ještě vrátíme, ale nyní vás v míru a s úctou opustíme a žehnáme vám za vaší ochotu dělat to, co děláte. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2004

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2004

 

  Zpět na obsah