Pohled do nadcházejícího roku 2005

23.prosince 2004

Toto období roku miluji. Pro nás zde, byla úroda uskladněna, a nastal čas relativního klidu, bez ohledu na to, jaké tradice vyznáváte. Je to vítaná pauza na přelomu odcházejícího a nastávajícího roku.

Již několik měsíců očekávám rok 2005. Když se tak dívám na plány, bude tak odlišný od 2004, a já už delší dobu cítím vnitřní nutkání "být připravena". Urychlování je pro mnohé z nás naprosto zřejmé a poslední příspěvky v konferenci na www Operace Terra dosvědčují, že nastalo období shromažďování. I když tomuto období odpovídající Vzkaz nám byl předán již v předstihu - 8.září 2001, je jasné, že období shromažďování nastává právě nyní a ti, kteří směřují k jiným cílům, se vydávají jinými směry. Nikdo nemůže pochybovat o tom, že 9.11. byl předělem ve světové historii a ne jenom proto, že byly napadeny USA. Doporučuji, abyste si znovu tuto pasáž přečetli (je ve druhém svazku). Je tam mnoho informací pro právě nastávající období.

Rok 2004 se stal začátkem přicházejícího třetího svazku. Nebeské zástupy naznačily, že předají více vzkazů, které se budou týkat událostí v našem světě. Proto předpokládám, že přijdou další, ale jak neustále opakuji, nikdy nevím, kdy nový vzkaz dostanu. Když potřebujete nějaké informace v mezidobí, můžete se připojit do našeho diskusního fóra. Zde se přetřásají "žhavé novinky", jak osobní, tak globální.

Převedla jsem společnost Celestial Cooperatives na neziskovou organizaci s názvem Celestial Way a budu žádat o statut IRS (501)(c)(3), jen co se vyhrabu z účetnictví a najdu si čas na vyplnění formuláře. Na příští rok mám v plánu následující:

1) Zveřejnit na webu španělské a francouzské překlady a vydat je i tiskem. To bude vyžadovat značné úsilí, ale mám pocit, že je to důležité.

2) Hledám způsoby, jak zpřístupnit audio materiál, včetně případného internetového rádia (bez reklam), ale v této věci budou hrát hlavní roli finance, neboť je dost nákladné pronajmout si nezbytné vysílací pásmo, aby mohli poslouchat lidé z celého světa. Budu vás informovat.

3) Doufám, že z diskusního fóra vytvořím jakési místo setkávání pro napojenou rodinu Operace Terry. Jak budou události houstnout, bude velmi ceněno místo, kde získáte oporu. Zvu vás, připojte se, zvláště ti z vás, kteří souzníte s Operací Terra již léta a kteří nejste pravidelnými návštěvníky. Pročtěte si některá dobrozdání od členů, abyste si udělali představu, jak to vypadá.

Naše fórum se stane nebem a útočištěm pro ty, kteří souzní se Vzkazy a cítí v nich vibrace domova. Fórum začalo fungovat před více jak třemi roky. Nejprve jej uživatelé zaměřili na to, aby mě dotlačili do pozice vedoucího a informačního zprostředkovatele, ale uplynulo dost času, aby se shromáždilo dost "vedoucích" ve věku od 19 až po pokročilý věk. Je privilegiem moci se s nimi setkávat a okusit jejich "pohled" a já jsem často při kontaktu s nimi plna respektu.

Znovu vyzývám ty, kterým je tato pravda blízká, aby se k nám připojili. Když vás vaše hledání přivedlo až do bodu, kdy jste zjistili, že tyto Vzkazy jsou i vaší pravdou a ostatní cesty odpadly, připojte se prosím k nám a přidejte své světlo k těm, kteří zde již jsou připojeni.

V roce 2005 očekávám velké zintenzivnění energií a událostí a myslím si, že je velmi přínosné přijít do styku s lidmi podobného smýšlení. Já jsem zde připojena a sdílím zde své další vize, cestu a více o sobě.

Občas jsou do fóra vtaženi lidé, kteří ještě nejsou náležitě připraveni, protože se ještě dostatečně nevypořádali se svými vlastními problémy a nepořádky a proto nejsou fungujícími účastníky. Když k tomu dojde, prostě je vyřadím ze seznamu lidí s přístupovými právy a požádám je, aby nejprve pracovali na sobě a připojili se znovu třeba za rok, když budou mít ještě zájem. Diskusní fórum jsem vytvořila proto, aby se stalo nebem během období nepokojů, které nás čekají, a budu ho takto vést i nadále. Když je někdo vyřazen, není to nějaké odsouzení jejich cílů, ale spíše můj způsob, jak udržet na fóru klid. Proto jsem jej vytvořila, aby se stalo místem míru kam se dá utéct před bláznivým světem.

Za členství ve fóru je požadován poplatek. Já musím platit za umístění na serveru a řízení a účast ve fóru mě stojí plno času, za což musím dostávat nějakou kompenzaci, alespoň do té doby, dokud budu závislá na ekonomickém systému. Zbavila jsem se většiny ostatních zdrojů a věnuji se Operaci Teřře na plný úvazek. Jsem si ale vědoma, že je mezi námi i mnoho lidí, jejichž příjem je velmi omezený, takže kdokoliv, kdo si nemůže dovolit platit $10 US, může postat svůj požadavek se žádostí o bezplatné členství na forums@operationterra.com.

Když budete psát, napište mi prosím o vaší situaci a o vašem vztahu k těmto materiálům.

Byla bych ráda, kdyby se na stránky Operace Terra online připojovalo co nejvíce členů "rodiny". Máme si vzájemně mnoho co dát, a musím přiznat, že toto fórum je opravdu mimořádné. Je absolutně soukromé a nelze v něm hledat žádným vyhledávačem. To je důvod, proč jsem je umístila na privátní server. Není to tedy běžné diskusní fórum, kde se dá přetřásat cokoliv. Takových je na webu plno.

Než se budete chtít připojit, přečtěte si pravidla na http://www.operationterra.com/Forums/index.html, hlavně část, týkající se účelu/záměru fóra a nepřípustných aktivit. Když se připojíte a nebude vám to vyhovovat, můžete kdykoliv skončit.

Předpokládám, že v roce 2005 vše, co je již nyní v pohybu, nabude na síle a intenzitě, ať už se jedná o války, ekonomické, finanční či sociální problémy, zákonná "řešení" způsobující narůstající kontrolu státu a omezování osobní svobody. Nevím, zda-li k tomu dojde v roce 2005 nebo později, ale očekávám růst úrokových sazeb, které budou mít dopad na roztočení inflační spirály a tím i ekonomických problémů. To se projeví v celém světě.

Očekávám, že počasí se stane ještě nevyzpytatelnější a s důraznějšími dopady než doposud a frekvence a intenzita změn zemského povrchu, tedy zemětřesení a vulkanická činnost, se zvýší, ale nepředpokládám v tomto období "kataklizmatické" změny. Dopady na úrodu a její ničení je již známým jevem. Díky zhoršenému počasí, dalším narušováním životního prostředí a přírodní rovnováhy a vyžadováním větších výnosů a zisků, jak vyžaduje naše globální ekonomika, je mnohem pravděpodobnější, že nedostatek potravin se bude objevovat častěji a s větším dopadem. Např. v USA se cena malých rajčátek cherry letos díky hurikánům a záplavám, které zničily mnoho úrody, vyšplhala až na $8 za půllitrový košík.

Toto jsou mé osobní dohady založené na intuici a pozorování trendů současnosti. Toto nebylo předpovězeno Nebeskými Zástupy. To bych ráda zdůraznila. Stále jsem lidská bytost se zahalenou myslí, jako vy, a i když cítím mnoho událostí dopředu, trvá to většinou mnohem déle, než předpokládám. Berte mě tedy s rezervou. Popisuji zde pouze osobní pocit ze současných energií.

Na závěr vám chci popřát krásnou cestu tímto problematickým obdobím. Všechno nasvědčuje tomu, že procházíme obdobím, kdy máme příležitost uzavřít naše "neuzavřené obchody" z našich 3D životů a mnozí nás (včetně mě), mají dostatek problémů vyplývajících na povrch k vyřešení. Zástupy se o tom zmiňovali v jednom z posledních vzkazů "Jste alchymistickým tyglíkem pro transformaci" a jako vždy jsou jejich doporučení jak příhodná tak moudrá.

Uvědomte si, že nejste nikdy sami. Váš "podpůrný tým z vyššího patra" je stále s vámi a nikdy vás neopustí. Když vás vaše cesta zavede jinam než na Terru, stále to bude odpověď vašeho hledání - další krok na vaší cestě "domů".

Mnoho lásky a požehnání vám všem

Lyara

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Copyright 2004, Celestial Way. Tyto informace jsou volně šiřitelné za předpokladu, že jsou uváděny takto kompletní, nejsou nijak upravovány a měněny a tato formulace zůstane součástí textu včetně následujících adres:

originální www stránky: http://www.operationterra.com

e-mail: lyara@operationterra.com

překlad: V. Kašpárek, 2005

http://vzestup.stesticko.cz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Zpět na obsah