Pakety energie a dohodnutá realita

30.prosince 2004

 

            Takže, opět nastal čas, kdy se za pochodu vyjádříme o nadcházejících událostech. Nejprve se budeme zabývat Pakety energie.

Když si dostatečné množství lidí myslí, že je něco pravdivé, vytvoří to dohodnutou realitu - konsensus, která je živá stejně, jako vy. Ve skutečnosti se jedná o energetický paket - balíček, který má svojí vlastní identitu a sebe-uvědomění, stejně, jako vy.

 

Pakety energie.

            Například: Vaše geografické mapy jsou určitým druhem dohodnuté reality. Máte tendenci souhlasit s tím, že tyto imaginární čáry, nazývané "hranice", jsou skutečné a tím jste jim umožnili zhmotnit se v realitě jako entita. Podobě, jako narozené miminko na sebe nabírá určitý vzor identity, který je odlišuje od ostatních novorozeňat. Stejné je to s entitami, které nazýváte města, kraje, státy a země. Každá z nich má určitý charakter, který ji odlišuje od jiného energetického paketu srovnatelné entity. Když jste někdy cestovali z jedné entity do druhé, možná jste si uvědomili, že jakmile překročíte onu pomyslnou čáru, změní se kvalita energie. Je možné vnímat, že z Los Angeles máte jiný pocit než z New Yorku, Chicaga, či Kansas City. Jestliže cestujete více po světě, můžete vnímat jiný pocit z USA, z Evropy, nebo z Japonska. Všechno toto jsou energetické pakety vytvořené prostřednictvím "mysli" dohodnuté reality, a úplně stejně je to i s entitou "času".

            Většina z vás, kteří čtete tyto Vzkazy, se řídíte Gregoriánským kalendářem, i když jsme již v minulosti poukazovali na to, že současně platí i jiné kalendářní systémy. Každý z těchto kalendářních systémů vyznačuje periody času stejným způsobem jako jsou vyznačena města, kraje, státy a země a definují imaginární konstrukce dohodnuté reality. Nazýváte je vteřiny, minuty, hodiny, dny, týdny, měsíce a roky.

 

Obchod určuje náš systém času.

            Hlavním určujícím činitelem měření času je mechanismus, kdy si jeden jedinec vyměňuje jednotky dohodnuté hodnoty s jiným jedincem, v praxi, kterou nazýváte obchodem. Tímto jedincem může být jedna osoba jednající s druhou osobou, když si třeba u stánku kupujete meloun, ale může to být i celý obchodní systém, který propojuje obchodní transakce mnoha jedinců, jako je třeba vaše burza. Celé země mohou obchodovat s jinými zeměmi prostřednictvím autorit stanovených v dohodnuté realitě patřičnými zainteresovanými vládními jednotkami.

            Většina lidí toto bere jako natolik danou věc, že si vůbec neuvědomují, že operují ve fiktivním světě. Je to všechno umělé, a jediným důvodem proč to funguje je skutečnost, že všichni souhlasí s tím, že "to tak je". Je to pouze množství energetických paketů udržovaných dohodou takového množství lidí, že to je právě to, jak vypadá realita.

 

Fiktivní glóbus

            Jenže existuje ještě jiná fungující mysl - Mysl Stvořitele - a tato Mysl je jedinou opravdu "skutečnou" myslí. Vytváří také energetické pakety a jakmile se jedinec více a více přibližuje Mysli Stvořitele a pracuje více v harmonii s Ní, místo s dohodnutou realitou lidí, začnou se věci měnit mnoha různými způsoby. Čím více je jedinec sjednocen se "Skutečnou" realitou, tím méně vnímá a prožívá dříve mu běžné skutečnosti a to může z počátku vést k dezorientaci. S průběhem doby, jakmile si zvykne na to, co je opravdu "skutečné" na rozdíl od fikce, začne vidět jinýma očima. Začne prožívat posun v identitě, což může být docela matoucí, jestliže se snaží opět se napojovat na to, nač byl celý život zvyklý. Ztratí zájem o věci, které mají původ mimo něj a reaguje na to, co má původ v něm - dary Stvořitele, které v sobě nosí, jednoduše proto, že JE Vyjádřeným-Stvořitelem a ne že si je někde vydělal.

            Protože se jedná o naprosto radikální čin, podněcuje to strach. Jde to proti dohodnuté realitě. Jenže dohodnutá realita je umělá a není skutečná. Ale ve vaší buněčné i speciální paměti má většina z vás hluboké šrámy způsobené hněvem dohodnuté reality, když byla napadána a nechtěla se měnit. Takové energetické pakety, jako je dohodnutá realita, jsou sebe-vědomé a mohou odporovat změnám stejně, jako každá vtělená bytost. To vidíte na vašich institucích, vládě, armádě - v každém aspektu lidského chování. Tyto energetické pakety se snaží se udržet, stejně jako se snaží vaše "ego" udržet vás ve vaší současné formě.

            Jste průkopníci, kteří přišli vystavět cestu k naprosto novému světu - nejenom k vylepšené verzi současného stavu, ale k čemusi, co ještě nikdy neexistovalo, mimo vašich vzpomínek na "budoucnost". Svět, který chcete vytvořit bude fungovat naprosto opačně než současná dohodnutá realita a tak by mohl být považován za "hrozbu" současného systému - "nepřítele současného stavu věcí". Jak to, že si můžete pamatovat něco, co doposud ještě nebylo vyzkoušeno? Nemůžete. Pamatujete si to proto, protože jste takový svět již zakusili! Přišli jste sem, narodili jste se sem, tyto vzpomínky jste si přinesli sebou a nyní se vzpamatováváte ze ztráty paměti.

            To je důvod, proč se v současném světě, který je kolem vás, stále víc cítíte jako cizinci a stále více toužíte vrátit se k tomu, o čem víte, že "tak by to mělo být". Každý z vás, kdo v hloubi svého srdce rezonuje s těmito Vzkazy "tam již byl a dělal to tak" - vyjadřoval sám sebe, a to je onen energetický paket "domova". Jste na současné Zemi jako poslové (anděl znamená "posel") a vzkaz, který nesete a který máte zakódovaný ve vašich buňkách, jsou "dobré zprávy" z Terry - světa, který leží před vámi. Díky tomu, že jste zde a nesete v sobě tento nový tón, tento paket energie, jste semínkem nového světa a nesete v sobě veškeré vědomosti, jak tento energetický balíček prožívat. Není to ale něco, co byste mohli někomu dalšímu předat.

            Nemůžete tuto znalost dát někomu, kdo ji v sobě už nemá. Nesete ji v sobě a kolektivně vibrujete tónem - frekvenčním vzorem - který vytváří nový vibrační vzorec. Tento vzorec vibruje naprosto proti institucím a investičním šablonám dohodnuté reality, takže kdyby to šlo, dohodnutá realita by se snažila tyto vzorce zlikvidovat. Není to proto, že by dohodnutá realita byla "zlá" nebo vás chtěla řídit. Ona se pouze snaží sama sebe zachovat. To je úlohou energetického paketu - udržovat a zachovávat sám sebe - a proto se musí bránit proti všem napadením, nebo tyto změny přijmout a zahrnout je do své vlastní definice sebe sama. Jenže změna není tak jednoduchá, jestliže bylo do současného stavu investováno takové množství energie. Stejně, jako budou lidé odporovat změnám, pokud jim nepřinesou něco mnohem lepšího, než je jejich současný stav, tak se i dohodnutá realita bude bránit, dokud ji adaptování nových modelů myšlení nepřinese značné výhody.

            Proč se o tom nyní zmiňujeme? Protože se blížíte k jedné z těch hranic, o které jsme mluvili na začátku této diskuse. Podle toho kde žijete, překročíte ve velmi brzké době jednu z těchto hraničních čar, na které jste se dohodli, a kterou nazýváte "rok". Nyní máme na mysli rok podle Gregoriánského kalendáře a podle něj se bude psát rok 2005. Odkazujeme se na tento kalendář, protože ten se používá při globálním obchodování a jsou to právě zájmy globálního obchodu, které jsou nejvíce chráněny ze všech zájmů a priorit v rámci dohodnuté reality. "Obchod je králem" v dohodnuté realitě a vše ostatní je podružné, nebo na něm závislé. Obchod je tím motorem, který udržuje realitu v chodu, díky němu jsou lidé ochotni akceptovat mnoho věcí v zájmu zlepšení svého materiálního zabezpečení. Toto všechno směřuje k velmi radikální změně.

            Rok 2005, o kterém mluvíme, bude svědkem mnoha pozdvižení. Záměr těchto pozdvižení nevychází od lidí, ale od energií. Planeta se dostala do oblasti, kde se aktivně zbavuje "myšlenkových forem" neboli energetických paketů ze své minulosti, zvláště těch, které vytvořil lidský druh prostřednictvím dohodnuté reality v minulosti. Tyto převraty přímo ovlivní dohodnutou realitu a vytvoří mnoho chaosu. Počáteční reakcí bude snaha setrvat v tom, jaké to bylo - uchovat stávající stav za jakoukoliv cenu. Ale tlak k uskutečnění změny je nyní neúprosný a tak vše, co se neohne a nepřizpůsobí bude zlomeno. V nadcházejícím roce vše projde první fází "ohýbání" související se zrodem nového světa.

            Uvědomte si, že vše o čem mluvíme se vztahuje k cestě vedoucí na Terru. Všichni lidé, kteří odejdou z Vašeho světa budou pokračovat po jiné cestě, kterou vy nevnímáte, takže statisíce lidí kteří prostě "umřou" ve skutečnosti neumřou, ale budou pokračovat po jiné cestě vývoje časem. Stejně jako oni zmizí z vašeho světa, zmizíte vy z toho jejich. Vše jde přesně podle božího pořádku a je součástí oddělení vývojových cest.

 

Zmenšování

            Tyto "úbytky" budou výzvou pro světový obchod v mnoha směrech. Bude nedostatek jídla, přijdou pohromy, které přesáhnou možnosti zásobáren vypořádat se s nimi, a finanční tlaky, jaké nikdy nebyly, dokonce ani v období "Velké krize" ne. Dohodnutá realita bude tlačena ze všech stran, ale protože vše je propojeno dohromady celosvětovým obchodním systémem, bude každá událost, která se od teď stane, výzvou pro tento systém obchodu a žádná z jeho částí nezůstane ušetřena. Žádná země nežije v izolaci, takže budou ovlivněny všechny země, i když konečné detaily budou velmi individuální a každý člověk bude moci vyprávět jiný příběh.

 

Globální obchod

            Ti z vás, jejichž cílem je Terra, máte velmi speciální úkol. Musíte se udržovat v takovém stavu, aby jste stále zněli a rozvíjeli se ve frekvenčním vzoru Terry. Nesete Terru v sobě. Již ji znáte. Když vám ji někdo popisuje, tak ji poznáváte, jako dítě své touhy. Vaši snovou vizi domova (vize Terry je váš sen), a vaším úkolem je nějaký čas v sobě rozvíjet realitu domova, dokud nenastane čas vzít ji a vytvořit ji na nové planetě, kterou se Země stane. Budeme vám dávat "lekce o Teřře", ze kterých poznáte, co je právě "nyní" potřeba udělat, ale musíte pochopit, že to bude přímo proti všemu, co je vaší stávající dohodnutou realitou - až tak, že se vám bude zdát, že má dohodnutá realita všechno vzhůru nohama. Priority jsou úplně špatně a vy to cítíte a víte, jenže doposud jste pro to neměli žádné vysvětlení a nevěděli jste, co s tím.

            Několik příštích Vzkazů bude obsahovat velmi "radikální" názory - radikální proto, že oponují dohodnuté realitě. Je třeba, abyste toto učení sledovali v soukromí, ve své vlastní mysli, srdci a těle. Musíte pokračovat v životě v tomto světě a současně vytvářet v sobě nový svět, takže se musíte naučit sedět chvíli na dvou židlích (jak říkají Angličané - jet zároveň na dvou koních). Musíte ve vašem světě stále fungovat, abyste se o sebe postarali, a přitom si udělat čas na vytváření své "zahrádky" v sobě. Bude to pro vás snadnější, když budete v kontaktu s lidmi podobného ražení, ale můžete najít oporu i sami v sobě, jestliže máte dost odvahy naslouchat svému vnitřnímu hlasu a nedbat na to, že vám ostatní říkají opak.

            Uvědomte si, že vaše okolí bude klást velký odpor. Ostatní se budou držet toho, co znají, tak dlouho, jak jen to půjde, a dokonce se s vámi budou hádat a poukazovat na to, že to co děláte je "špatně", místo toho aby pouvažovali o tom, co zde říkáme. Každé smysluplné změně byl v minulosti ze začátku kladen odpor a nyní tomu nebude jinak. Je to však kolektivní pouto mezi vámi, kolektivně znějící tón frekvence Terry, co osvětluje cestu domů. Nejedná se o žádnou záchrannou misi. Je to práce průkopníků nového světa a vy jste narození v tělech na Zemi, abyste tuto práci udělali. Je nutné to udělat z povrchu, zevnitř aury planety Země (ionosféry). Nelze to udělat "z vrchu". Vy jste posádka výsadku která rozsvítí cestu vedoucí někam jinam, a musíte to udělat od toho místa, kde zrovna jste, až tam, co jdete - na místo, kde jste už byli.

            K tomuto tématu se ještě v budoucnu vrátíme, ale pro dnešek vás opouštíme s přáním míru, cti a požehnání.

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2005

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2005

 

  Zpět na obsah