Operace TERRA Lekce č.1: O zelných hlávkách a králích

21.ledna 2005

 

"Nadešel čas," řekl Mrož,

"popovídat si o mnoha věcech:

O botách, o lodích, o pečetním vosku,

o zelných hlávkách a králích."

 

-- z povídky "Mrož a Tesař" od Lewise Carrolla

 

            Takže, nadešel čas, popovídat si "O zelných hlávkách a králích." Nebo, jinými slovy, "probrat základy" Operace TERRA.

 

            Kdyby jste mohli kousek couvnout a podívat se na současný vývoj z širší perspektivy - z hlediska pohybu energií spíše než z jejich příznaků, tedy detailů, viděli byste, že všechno to jsou jen známky dalšího pohybu směrem k cíli určení jedinců. V podstatě všechno bylo předurčeno ještě předtím, než došlo k inkarnaci, takže všichni herci hrají podle svých, Bohem stanovených, rolí. Již jste to pochopili z "Boží hry", ale nyní nastal čas opravdu to ve svém životě prožít.

            Musíte se - pro svoji spásu i spásu Operace TERRA - odpojit, udělat úkrok dozadu a jen dál znít vaším tónem. Vyjádřete svoji pravdu, když jste tázáni, ale nelpěte v žádné situaci na nějakém konkrétním výsledku. Když se dostanete do styku s někým, komu není jasný jeho záměr, nebo je zmatený či rozporuplný, zeptejte se ho: "Co bys chtěl ty sám?" a ne "K čemu se přikláníš?" Když bude následovat své touhy, svá přání, bude naváděn ke svému cíli v rámci rozsáhlého celku. Jeho touha je vyjádřením touhy Stvořitele. Aby mohl prožít úplně všechno, potřebuje Stvořitel všechny rozdílné hráče, aby mohl prozkoumat všechny možné volby.

            Každý má v sobě kompas, který jej navádí na jeho cestě, a protože má "zavázané oči" vypadá mnohdy neohrabaně, jenže i ta neohrabanost slouží správnému načasování událostí v rámci kontextu celku. Malé pohyby, drobné volby, jsou zesíleny díky interakci s jinými pohyby ve stejném hlavním směru. Nakonec z toho vznikne jasný vzor, spojení s ostatními se stane mnohem promyšlenější a proto mnohem silnější. Každý jedinec je "přirozeně" přitahován k tomu svému - tím nejlepším způsobem a v tom správném čase v souladu s celkem - a kouzlo spočívá v tom, že to každý prožívá jako objev, asi jako když si sáhnete do kapsy pro klíče a místo nich vytáhnete balík peněz.

            Každý má v sobě všechno co potřebuje, aby se dostal tam, kam má dojít a aby prošel vším co ho na cestě čeká. "Nová píseň" byla napsána ještě před tím, než byl stvořen svět. Tenkrát byl každý z vás spojen se všemi ostatními; každý z vás se nyní opět se všemi ostatními spojuje. Lyara je pouze osoba s ladičkou. To je vše. Není zde proto, aby vás vedla. Ona pouze zní určitým tónem, na který vy čekáte, abyste se rozezněli v rezonanci, protože je to současně i váš základní tón.

            Musíte pochopit, že nelze nikomu změnit roli, kterou sem přišel hrát, co přišel dělat, co přišel zkusit. Život každého je již v podstatě napsán a "autorem" je Duše zaměstnaná pro vytvoření Stvořitelova plánu a touhy. Takže vaším úkolem je prostě pokračovat ve znění tím vaším tónem. Jestliže lidé "neslyší" prostě jej vydejte znovu, a znovu, a znovu, a znovu.

            Tento tón vybudí odezvu u každého, kdo s ním přijde do styku. Ti, jejichž vnitřní ladička je naladěna na stejnou notu, se rozezní v rezonanci a budou znít stejným tónem - možná nejprve jen na zkoušku, ale časem bude jejich důvěra stoupat a budou věřit, že to je zároveň i jejich tón.

            Zdůrazňujeme, že toto je prostě metoda, jak to funguje. Nikdo svoji notu nemůže změnit. Někteří vaši notu zaslechnou a bude je přitahovat protože si budou myslet, že by to mohla být ta jejich, a i když bude podobná, bude jejich nota přece jen rozdílná, ale nakonec - přestože nebudou v úplné rezonanci – a přestože v nich nebude znít natolik, aby probudila jejich vlastní píseň a touhu zpívat a neotevřou se tomuto tónu a nenechají jej rozvibrovat v sobě bez odporu, je to postrčí podle síly jejich hledání. Někteří zůstanou neteční a nikdy svůj tón nenaleznou, ale i to je cenná zkušenost a Plánem jejich života je, že svůj tón nenaleznou, a budou pokračovat v hledání dalšími inkarnacemi v jiném časoprostoru.

            Nyní se dostáváme k poslednímu bodu: protiklady. Čím více je tón polarizovaný k JEDNÉ polaritě, tím víc znepokojuje a dráždí ty, kteří jsou opačné polarity. Jinými slovy, čím více jsou noty v opačných polaritách, tím více nesouzvuku vytváří, když spolu přijdou do kontaktu. Reakce je ve svém vyjádření opačná.

            Když je jedinec orientován pozitivně, na základě spolupráce, bude jeho reakcí zůstat, s radostí zpívat společný tón a vyzařovat jej jako společnou píseň volně do vesmíru. Upřímně dávanou, upřímně zpívanou, bez odporu či připoutanosti k výsledku. To je přesně to, k čemu jste vy a vám podobní byli určeni, a tím - vaším tónem, tónem míru, radosti a lásky - rozezníte a doslovně zhmotníte SVĚT, který dříve existovala pouze jako potenciál v Boží Mysli, do formy.

            Avšak opačná polarita k té vaší - negativní polarita - má základ ve strachu a soutěžení - v "ovládnutí cizího", místo ve vlastní čisté energii, a tak je její reakce předvídatelná z pohledu Této polarity: oni s vámi MUSÍ zápasit, uplatňovat nad vámi svoji sílu a ovládnout tu vaší, nebo se budou snažit vás alspoň zničit, když to nepůjde jinak.

            Čím víc zníte svým tónem, tím víc k sobě přitahujete "útoky" negativně zaměřených jedinců. Jsou prostě takoví, jací jsou; a vy jste takoví, jací jste. Každý je tím a dělá to, co má, jak mu to určuje Boží plán. V minulosti z toho vznikaly krvavé války a tak vznikl vzor války, jakožto možnost zvládnutí rozdílných postojů, způsob předepsání něčí vůle jiným, kvůli potlačení a likvidaci jejich písně. Myšlenka, že někoho můžete násilně "osvobodit" pomocí zbraní, je toho ukázkou. Nikomu nelze vnutit "svobodu". To je rozpor v termínech. Je možné pouze vytvořit a udržovat svobodu díky spolupráci při hledání vzájemně žádoucích podmínek a umožnění každému, aby si sám zvolit svoji cestu a ostatní se nebudou cítit jeho volbou ukřivdění. Jakékoliv uvalení ideologie na někoho jiného je tyranie a ne osvobození, v tom není svoboda.

            Vyjde to nastejno, vypadají-li ideje "dobré" či jestli  vypadají "špatné" s touhou po moci. Oba způsoby jsou vyjádřením, které říká: "Moje cesta je správná a každý kdo nesdílí mé názory se mýlí."

            Jenže oni se nemýlí. Jenom rezonují jinou písničkou, jiným tónem s odlišným výsledkem. Ti, kteří si myslí, že jsou orientováni pozitivně a snaží se vnutit svůj pohled na svět ostatním - mají nasazené růžové brýle odmítání a říkají to, co by si přáli aby BYLA pravda - nepatří ani k jedné polaritě. Jsou ve stádiu odmítání skutečnosti, toho, jak to opravdu JE a proto i toho, jak to bude.

            "Samotné chtění nestačí." Ale "přání" je něco jiného než pouhé chtění. Přání v sobě obsahuje i semínko touhy, kousíček Stvořitelovy touhy všechno vyzkoušet. Vaše "přání" jsou palivem pro vaší cestu. Přání pohání vaší touhu a postrkuje vás k jejímu naplnění. Chtění je fantazie, jakési "kdyby jen ..." myšlenky, které k ničemu nevedou. Ale přání vede k akci, akce přináší výsledky a ty vedou k další akci - a tak pořád dál. Znění tím vaším tónem je jako jiskra, která zapálí plamen touhy a touha je krmena velikostí zanícení, které v sobě člověk má pro naplnění své touhy.

            Každý v sobě nese jiné množství vášně či zanícení. Podle toho, kde se nacházíte v kontinuitě polarity. Čím blíž jste k největšímu stupni polarity, ať už pozitivní nebo negativní, tím větší je stupeň a intenzita vašeho zanícení pro vyjádření a manifestaci cílů souvisejících s vaším zaměřením: v jedné polaritě touha po spolupráci a v druhé polaritě touha po naprostém ovládnutí. Čím jste dál od krajních mezí, tím slabší je vášeň pro dosahování cílů. Zatímco v krajních mezích plá mocný plamen touhy, je uprostřed touha jen vlažná až netečná - žádný plamen.

            Ti z vás, kteří jste součástí Operace TERRA, jste zaměřeni pozitivním směrem a čím víc budete spolupracovat na vizi Terry, tím víc bude vaše kolektivní píseň znít matricí Boží Mysli, kde vytváří stojaté vlnění, které doslovně vytváří Terru z této matrice, ve které existují veškeré potenciály. Vytváříte Terru tím, kým jste, co v sobě nesete a tím, jak jste ochotni se připojit k nové písni. To je důvod, proč jste tady. To jste sem přišli udělat. "Děťátko Terra" bylo "počato", a jak bude sílit váš společný hlas zpívající vaši vnitřní píseň, tón Terry, roztříští skleněný poklop nad 3D, bariéra bude prolomena a energetická cesta se rozvine pro ty, kteří k Teřře směřují.

            Na závěr bychom rádi dodali, že i když bude ve vašem světě "přihořívat", je vaším úkolem společně stát a pokračovat ve vyluzování tónu Terry. Vybudovali jsme kolem vás štít, ale ten je udržován vaší oddaností a obětavostí k tomuto jednoduchému úkolu: zpívat tón Terry. Když to budete dělat, nezáleží na tom, jak moc budou skřípat zuby ti, kteří jsou zaměřeni opačně, vy jste v bezpečí, Terra je v bezpečí a nic nemůže zabránit zrození tohoto nového světa. Tak bylo stanoveno a tak se stane.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

 

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2005

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2005

 

  Zpět na obsah