Zaměření se na úkol

4. února 2005

 

            Nedávno jsem zveřejnila poslední novinky (23.12.2004) a od té doby došlo k "raketovému urychlení" jak pro Operaci TERRA, tak pro celý svět. Na štědrý den začala na diskusním fóru série útoků na mě osobně i na Operaci TERRA, z čehož vykrystalizovala vize Terry a náš úkol při její manifestaci. Z energetického hlediska jsme kolektivně stvořili "nové slunce" a diskusní fórum se rychle přetvořilo z běžného sociálního klábosení na opravdu tvůrčí centrum. Stejně jako je prvopočátek vzniku perly doprovázen vniknutím dráždivého zrníčka do škeble, vedl tento literární průvan k manifestaci Terry prostřednictvím společné "noty" a zpěvem společné písně. Naše nové sluníčko krásně roste a je fascinující sledovat, jak někteří jedinci rychle rozkvétají jak po stránce své intuitivní síly tak "vědění" kým jsou, co budou dělat a jak se připojují k první či druhé vlně.

            Kvůli tomuto novému zaměření jsem upravila jak úvodní www stránky "O Operaci TERRA", tak i diskusní fórum. Když se zrodí hvězda (Terra se z pohledu 3D bude jevit jako modro-bílá hvězda, ale pro ty, kteří po ní budou chodit se bude jevit naprosto normálně a fyzicky.) a dosáhne přiměřené hmoty, začne kolem sebe šířit informace o své existenci a lze ji nalézt pomocí nástrojů zachytávajících její frekvenci. Stejným způsobem začalo naše "malé sluníčko" vysílat informace o Teřře, a je mnoho uší, které tento tón přitahuje. Někteří se připojují ke společné písni. Někteří, jak naznačuje poslední Vzkaz, se snaží ji zlikvidovat, či zdiskreditovat. Je to vše Boží hra v plném rozvinutí a nejnovější Vzkaz to krásně vysvětluje na základě rozdílných polarit.

            Neexistují skuteční nepřátelé, vše je pouze vyjádřením Stvořitele, takže je mým úkolem zaměřit se na úkol manifestování Terry a vyjmout z diskusního fóra každého, kdo je zaměřen jiným směrem a mrhá svojí energií jejím špatným nasměrováním. Pro všechny zúčastněné je to skvělá příležitost k růstu, a pocit vzájemnosti stále narůstá. Je to skvělé období pro fórum i pro Operaci TERRA.

           Vše se dalo do pohybu a myslím že rok 2005 bude velmi zajímavým rokem!

 

Mír a požehnání,

Lyara

 

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2005

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2005

 

  Zpět na obsah