LEKCE O TEŘŘE #2: Stavby mostů

5.března 2005

 

            Takže, požádali jsme o možnost popovídat si s vámi, protože byl překročen kritický práh běhu událostí o kterém jsme mluvili. Z našeho pohledu neexistuje lineární čas, ale vnímáme posloupnost událostí. Vzájemný vztah věcí je jak lineární tak i logický. Takže událost A má vazbu na událost B a událost C je vsunuta mezi událostmi B a D. Logické větve o kterých jsme též mluvily, mají též mezi sebou lineární vztahy. Výsledek rozhodnutí v bodě 1 ovlivní, jak bude vypadat rozhodovací bod číslo 2.

            Jakmile je zvolen směr aktivity, jsou dostupné již jen rozhodovací větve, které vyrůstají z daného rozhodnutí. Takže, když se rozhodnete, že si dáte k snídani vajíčka, už nemusíte přemýšlet o tom, jakou marmeládu si k tomu dáte - samozřejmě za předpokladu, že zrovna nemáte rádi vajíčka s marmeládou! Ale když se rozhodnete, že byste si k vajíčkům mohli dáte chleba, vyplývají z toho automaticky dvě rozhodovací větve (chleba, či bez chleba) a toto rozhodování je důsledkem první volby (dáme si vajíčka). Rozhodovací větev chleba nás ale může přivést k rozhodování o marmeládě. Každá událost i každé rozhodnutí má lineární i logické vazby, které ji předcházejí i následují.

            Takže, nyní stojíme v určitém bodě naší cesty, který přirozeně vznikl ze vztahů událostí, které se staly, a je mostem k událostem, které se stanou. Již jsme mluvili o paralelních realitách, které obsahují všechny možné logické větve (v jedné si dáte vajíčka, a v jiné si vyberete k snídani něco jiného). Také jsme mluvili o době, kdy bude dosažen práh, který nelze posunout, o jakési bariéře která omezí další možnosti zkoumání. Dalo by se to nazvat i koncovým bodem daného Stvoření.

            Díky mechanismu paralelních realit jsou mapovány různé cesty lineárních sekvencí událostí, které ústí do různých výsledků. Tomu jsme říkali časové linie. Též jsme již mluvili o fenoménu, kdy lidé, kteří ve vaší časové linii zemřou, pokračují v pohodě v některé další. Při "smrti" odpojí Celková Duše stříbrnou šňůru od jedné své větve a fyzické tělo, které bylo na jejím konci, je opuštěno. K tomu došlo ve velkém i při hromadném neštěstí v Asii v prosinci, kdy byla stažena stříbrná šňůra od mnoha těl, ale mnoho dalších těl té stejné Celkové duše, je dále podporováno v dalších paralelních světech. Nic není ztraceno, jen někteří opustí časovou linii, kterou sledují, a ve které jste zrovna i vy. Jakmile tady bude vše hotovo, odpojí se časové linie kompletně, a lidé sledující různé linie budou od sebe též odděleni. Pro každého "ti druzí" zmizí, ale oni budou vnímat sami sebe, jakoby stále pokračovali životem.

            Stále zdůrazňujeme, že témata, která zde probíráme, jsou určena jen určitým posluchačům: takovým, kteří ve své DNA nesou kódy rezonující s tónem těchto Vzkazů, a jejichž Celková Duše rozhodla, že prožijí cestu na Terru. Rádi bychom dodali, že existuje další časová linka, která je velmi podobná té vaší, ale ti, kteří po ní jdou, mají v plánu se zrodit na Teřře v budoucnu jako děti. Tito lidé jsou těmito Vzkazy též přitahováni, ale ne tolik, jako vy. Cítí, že se v nich něco probouzí, ale není to tak jasná aktivace jako u vás, kde aktivační kódy zakódované ve Vzkazech přímo rezonují s vašimi světelnými kódy. Vzkazy v nich probouzejí touhu, která vykvete v některém jejich dalším životě, který pro ně jejich Celková Duše vytvoří v jiné časové i prostorové  linii, a který případně povede na Terru, ale ne v tomto daném čase.

            Mluvíme přímo k relativně malému počtu jedinců, kteří jsou určeni jako pionýři pro Terru. Ostatní lidé, které přitahuje jiné učení, nejdou v tomto čase na Terru, ale mohou tam dorazit někdy v budoucnu, až se Stvoření obnoví a začne znovu.

            Čas je vektorová kvantita, podobně jako šířka, výška a délka. Vesmír je prostorem, popsaným šířkou, výškou, délkou a časem, které definují daný referenční bod. Můžete například definovat určité místo v nějakém městě, ale když se odkazujete na něco, co na tom místě je, musíte též říci v jakém čase se to tam vyskytuje. Stejný autobus projíždějící například jistou ulicí, měl včera ráno jiné cestující, než když toutéž ulicí projížděl dnes odpoledne.

            Je vidět, že může být docela komplikované přesně definovat některé věci, ale podívejme se na to jednoduše: ke všemu máme přístup zároveň, souběžně, a všechny možné volby prožíváme, jakoby byly dostupné pořád. Nyní je asi pro vás veliký problém v pochopení toho, co říkáme, ale pro nás je to velmi přirozené, a i pro vás, jakmile opět dosáhnete plného vědomí, to nebude nic neobvyklého. Procházíme tímto bludištěm možností tak, jak je nám předkládáno. Ten, kdo nám je předkládá, je samotný Stvořitel, a my to pouze pozorujeme a patřičně reagujeme podle toho, co nám Stvořitel říká tím, co nám předkládá.

            Jsme schopni cítit, co je správné, a Vy to též budete cítit. Podle toho, jak nasloucháte svému vnitřnímu hlasu, můžete i nyní cítit, co je nyní správné. Z jedné možnosti máte vždy lepší pocit, než z těch ostatních - zdá se "správnější". U nás je to stejné, jen se tím rozdílem, že se tím nemusíme zabývat tak dlouho jako třeba vy. Jakmile se naučíte důvěřovat své intuici, bude pro vás jednodušší být spontánní ve všem, co vás potká, a bude to pro vás naprosto přirozené, jen co dosáhnete plného vědomí.

            Protože my nežijeme v lineárním čase, oznámili jsme budoucí příchod určitých událostí, protože se nám prezentovaly jako bezprostředně nadcházející. Takový byl náš prožitek. I když vás pozorujeme, slyšíme vaše myšlenky, vidíme to, co vidíte vy a chápeme vaší pravou podstatu, nesdílíme vaše zkušenosti tak, jak je prožíváte vy. Než se události a úkazy, které my vnímáme jako nastávající, a proto vám je tak předáváme, jako byl ohlášený "čas shromažďování", nebo "čas raketového urychlení", projeví v lineárním čase, tak to trvá déle, než jak to vnímáme my. Pro nás je vše okamžité, jakmile to vyplave zformované na povrch oceánu neomezených možností, a my se snažíme to co nejlépe transformovat do vašeho časo-prostorového rámce, jenže události pak ztratí aktuální naléhavost, kterou cítíme.

            Čas shromažďování nastal v lineárním čase nyní. Čas odchodu prvních dvou vln by (opět z našeho pohledu) měl proběhnout krátce na to. Předpokládáme, že by k tomu mohlo dojít někdy později letos, ale dokud k tomu opravdu nedojde, nemůžeme si tím být jisti. Neřídíme si náš časový rámec sami, ten reaguje na myšlenky Stvořitele. Ve vaší Bibli je uvedeno: "žádný člověk neví dne, ani hodiny; jenom Otec ví". Přesně o tom nyní mluvíme. Vy vnímáte čas jako lineární - u nás je vnímán jako trvalý stav nyní, takže můžeme pouze předpokládat, kdy k tomu na fyzické úrovni dojde. Věci JIŽ existují, jako potenciál ve "Stvořitelově Mysli", ale jak jste již zaručeně poznali, je nutný průchod lineárním časem, aby se věci plně rozvinuly z pozorovací úrovně časoprostoru.

            Například: vraťme se k našemu případu s autobusy, projíždějícími určitým místem v určitém městě v určitý čas. Je-li "psáno" že se dva lidé mají v jednom z těch autobusů setkat a sednout si vedle sebe, musí všechny události, které je potkají, perfektně směřovat k tomu, aby nastoupili do stejného autobusu na stejném místě a časoprostoru, aby k té události mohlo dojít. I když jsme schopni pozorovat možnosti, nemůžeme je řídit, ani je nejsme schopni předvídat, pouze můžeme určit jistou pravděpodobnost. Protože však jsme schopni číst informace z Celkové Duše jedince, můžeme s určitostí říct, že k setkání obou osob dojde a k nějaké interakci mezi nimi také, aby byl naplánovaný skript dodržen, ale jak se to nakonec v lineárním čase odehraje, na to si též musíme počkat.

            Dostali jste od nás "mapu teritoria", mapu cesty na Terru, po které kráčíte již od té doby, co jste se vynořili ze Stvořitelovi Mysli, jakožto konkrétní výraz Stvořitele. Dostali jste od nás popis některých rysů této cesty i některých milníků, které vás navádějí, stejně jako ukazatele na dálnici. Míjíte patníky kolem cesty, které ukazují, na kterém kilometru dálnice se zrovna nacházíte a ukazatele, které vám říkají, jak je to ještě daleko do místa, kam máte namířeno, nebo i někam jinam, případně, kde máte odbočit na jinou silnici.

            Snažili jsme se udělat pro vás detailní mapu, ale jsou na ni samozřejmě i některé nedostatky vyplývající z nutnosti korigovat informace které vidíme my, kteří sídlíme mimo čas, a jak se ony potom ve skutečnosti promítají v lineárním čase. Váš kolektiv je na cestě už více jak 4,5 miliardy let, takže "rozmezí naší chyby" s ohledem na celkový čas je opravdu velmi malé, ale pro vás může znamenat pochybnosti o naší přesnosti a za to se omlouváme.

            Nyní je však již naprosto jasné, že doba o které jsme mluvili již opravdu nastala. Překročili jste horizont očekávaných událostí a nic již neovlivní jejich přehrání. Již nejsou žádné možnosti volby, které by pozměnily ve vaší časové linii výsledek. Konečně můžete nechat být veškeré snažení o napravení čehokoliv jiného, a naměřovali svoji energii na vaše vlastní zakončení, doléčení a přípravu na transformaci.

            Náběh (nebo možná shromáždění?) pro první a druhou vlnu je bezprostředně tady. V rámci lineárního času to může klidně trvat třeba až dva roky, ale my vidíme, že všechny zainteresované faktory jsou připraveny, a to je pro nás znamením, že ten čas nastal, ať už bude trvat o pár měsíců déle, nebo nebude.

            Skutečná vlna má tvar vlny. To se zdá být samozřejmé, ale mnozí o tom nikdy nepřemýšleli. Vlna má náběhový okraj, který se plně vzedme a obsáhne hlavní tělo vlny a za ním se propadá zadní okraj. Forma se v tvůrčím světě řídí funkcí a proto náběhový okraj této vlny obsáhne ty, jejichž funkce bude nezbytná pro podporu aktivit těch, kteří budou následovat. První dvě vlny se budou trochu překrývat, takže splyne konec první vlny se začátkem vlny druhé. Původně se předpokládalo, že budou mít události mnohem větší časový rámec, takže by byly obě vlny jasně rozdělené. Jenže díky zpoždění o kterém jsme se zmínili, budou události, které měly být rozloženy přes několik desetiletí, následovat těsně za sebou. Z původního seznamu událostí toho bylo vypuštěno velmi málo, i když některé budou oslabené díky modlitbám, díky kolektivnímu efektu dosaženého osobního úsilí a dalších posunů, které vznikly společným snažením.

            Nyní procházíte "porodním kanálem" a rychle se blížíte k "Neprostupnému prstenci"*. Jinými slovy, k onomu prahu o kterém jsme mluvili již dávno a který je stále na svém místě, stále nehybný, a události, které se musí stát se před ním kupí jako jedna ohromná vlna nesmírné síly a energie. Tato vlna nyní roste, takže můžeme zodpovědně prohlásit, že vlna naší pozemské posádky bude brzo vyzvednuta, protože jí bude zapotřebí. Přicházející doba bude velmi intenzivní - mnohem více než by byla, kdyby byla rozprostřena na delší období - a bude taky mnohem kratší. Proto se vám lekce "odevzdání" budou velmi hodit až se budete potýkat s urychlením, které nastává.

            Vlna Raketového urychlení se zvedla a zase opadla - dvakrát. První šokovala jen málo, protože kolem jejího pomalého postupu bylo tolik publicity, že když její čas nastal, element "překvapení" rychle vyprchal. Stalo se, a díky tomu se dalo do pohybu tolik událostí, které nyní probíhají. Byl to opravdový začátek všeho, co se hromadí k závěru, ale opravdový šok teprve přijde. I když velikost dopadu byla v druhém případě mnohem větší, svět se stále točí ve vyjetých kolejích. Byznys stále hučí, sdělovací prostředky stále stejně hučí, ale navzdory narůstajícímu neklidu, který většina lidí cítí, ale nemohou ho přesně identifikovat, se stále kloní "jako obvykle ke kšeftování", i když to stojí víc úsilí než dřív.

            Nejdůležitějšími zprávami jsou stále počasí a ceny ropy. Neúroda, požáry, záplavy a zvyšující se úmrtnost jsou stále důsledkem prvních dvou příčin. Ale blíží se čas mnohem většího globálního průlomu - podmínky, které připraví třetí vlnu na odchod, takže je čas aktivně připravovat ty, kteří je na konci budou dávat dohromady.

            Vaše časová linie je nejkratší z dvanácti budoucností, které vzniknou z této jedné sdílené reality. To je částečně i důvod, proč se stanovené datumy, které se vztahují k jiným časovým liniím, nepletou do vaší zkušenosti. Stále jste jeden pro druhého dostupní, ale tvoří se skupiny, které jdou pevně za svým cílem. Časové linie se oddělují a vy se blížíte k závěrečné fázi své přípravy pro úkoly, které před vámi leží.

            Největší službou světu, kterou nyní můžete vykonat, je reagovat na to, co vám život předkládá, jako to děláme my. Někteří z vás mají pocit, že by se měli stáhnout. Respektujte to. Někteří z vás mají pocit, že by se měli ve světě nyní více zviditelnit. Respektujte to. Každý z vás je veden vaší vnitřní intuicí, aby byl ve správný čas na správném místě. Každý krok vás vede dál po cestě, která je pouze vaše vlastní. Vy nejste oni a váš úkol a váš život je pro vás jedinečný. Je nás nyní na lodích připraveno velmi mnoho a čekáme, abychom vás mohli přijmout, jakmile vystoupíte z výtahu, který pro vás přijede. Účastníci první a druhé vlny pobudou nějakou dobu na lodích, kde dokončí svoji transformaci, aby až přijde čas pro třetí vlnu (kterých budou miliony), byli připraveni a vybaveni splnit svůj úkol.

            Doufáme, že vám to pomůže v pochopení rozdílu, jak my vnímáme události a jak je nyní vnímáte vy. Jakmile zakončíte svoji transformaci, bude naše cesta vaší cestou, ale do té doby musíme stavět mosty.

 

            Opouštíme vás v míru, s úctou a požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

* Poznámka: Neprostupný prstenec je bariéra nebo jakýsi druh filtru, který v sobě drží určité energie. Aby bylo možné tímto "prstencem" projít, je nutné mít energie na jiné úrovni, než kterou prstenec filtruje. V tomto případě to znamená, že všechny energie, které nedosáhnou "kvalifikace" a nepřesáhnou oddělené vědomí, zůstanou uzavřeny na úrovni 3D. Dostat se za filtr, či za bariéru, znamená pozvednout své vědomí nad frekvenční úroveň 3D. V časové linii vedoucí na Terru vše, co nepřeroste 3D úroveň jakoby zmizí, ale bude pokračovat v jiné 3D realitě, jinou časovou linií, dalším inkarnacím. Někteří z nich se mohou případně inkarnovat na Teřře jako novorozenci, ale ne v tomto životním cyklu.

 

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2005

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2005

 

  Zpět na obsah