Nová tvář "Operace Terra"

17. března 2005

 

            12. března 2005 sestoupil Ježíš/Sananda interdimenzionální bránou v našem domě a komunikoval se mnou a se ženou, která mi pomáhá. Pověděl mi několik věcí a dostala jsem svolení použít jeho symbol pro nové logo Operace Terra. Symbol, který mi ukázal, byl tmavě červený symbol Alfa proložený světle zlatým symbolem Omega. Já jsem potom intuitivně složila nové logo www stránek, spojující zlatý symbol Omegy se Zemí a umístila je do 12 portálů, které reprezentují 12 bran směřujících k 12ti budoucím Zemím, které vzniknou z této smíchané reality.

            Symbol Omega je posledním písmenem řecké abecedy znamenající "konec" tohoto světa i bránu k novému "počátku", o kterém se v těchto Vzkazech mluví. Vypadá to, že je čas "spustit akci" a kvalita energie se změnila z jemného andělského tónu působícího v dřívějších fázích, na silnější energie vlastní "Operace Terry", které působí v rámci autority Rady 24 Velkého Centrálního Slunce naší galaxie.

            Ráno 5. března 2005, než jsem obdržela Vzkaz od Zástupů, dostala jsem soukromý vzkaz od Lorda Michaela Andronicuse z hvězdného systému Sírius, který je spojkou mezi Radou 24 a flotilami lodí obklopujícími naší planetu pro akci "Operace Terra". Předkládám hlavní body rozhovoru o tom, co přijde do konce roku i později, a hlavní rysy další fáze Operace:

 

1) Vyzvedávání bude pokračovat jako náběhový proces. Každý bude vyzvednut ze 3D podle pořadí určeném jejich skutečnou funkcí v rámci "Operace Terra". Jakmile bude člověk vyzvednut, podstoupí proces ve kterém dokončí svoji transformaci k plnému vědomí a bude mít čas adaptovat se a připravit se na svoji funkci v rámci celé operace.

 

2) Osoby zahrnuté do "Operace Terra" lze charakterizovat následovně:

 

            První vlna sestává z vedoucích "Operace" a těch, kteří budou na pozicích velitelů a organizačního personálu na lodích, kteří odejdou jako první. Po nich bude následovat administrativa a pomocný štáb. V této skupině je asi kolem 30-40 lidí - určitě jejich počet nepřesahuje 100 - kteří jsou v současné době na zemi, mnoho dalších je již připraveno na lodích, kteří budou též pomáhat.

            Druhou vlnu tvoří lidé, kteří budou sloužit při třetí vlně na zemi a budou je pomáhat shromažďovat. Druhá vlna bude připravována a podporována první skupinou. Někteří z nich jsou vedeni k tomu, aby připravovali místa pro malé skupiny lidí, kteří se budou shromažďovat v období temných časů, které nastanou. V této vlně je mnoho tisíc lidí.

            Třetí vlna sestává z lidí, kteří o ničem zatím nemají ani ponětí, ale budou ochotní nastoupit do lodí, vzhledem k zážitkům, které budou mít od nynějška až po dobu evakuace. Když víte o Operaci Terra a máte pocit, že zůstáváte na zemi, tak to znamená, že jste buď součástí druhé vlny, nebo patříte k oddílu speciálních jednotek. Třetí vlna bude sestávat z miliónů lidí.

            Oddíl speciálních jednotek jsou lidé, kteří zůstanou se zastřeným vědomím, ale budou spolupracovat a pomáhat třetí vlně tak, aby byli otevření k pomoci, která přijde při evakuaci. Speciální jednotky zůstanou na zemi až do doby evakuace a budou vyzvednuti spolu s těmi, kterým pomáhali. Podle mého odhadu spadá do této kategorie asi 3000 lidí.

 

3) Proces vyzvedávání bude postupný, dokud nebude celá druhá vlna vyzvednuta ze země (viz. Vzkaz Stavby mostů). Když přijde čas každého jedince "jít", objeví se před ním brána, kterou musí bez zaváhání projít. Všichni z první a druhé vlny budou transformováni a připraveni na dobu třetí vlny.

 

4) Celá skupina má za úkol posbírat na konci třetí vlnu a s tímto úkolem bude na zemi druhá vlna, jako potřebná základna. Nikdo z první ani druhé vlny již nebude po vyzdvižení trvale pobývat na zemi.

 

5) Shromažďovací místa vytvořená členy druhé vlny, kteří jsou k tomu vedeni, budou sloužit jako "útulky" v průběhu prostřední fáze Operace, dokud nebudou všichni na lodích.

 

6) Já budu i nadále předávat informace a pomáhat počas celého období, ať už budu kdekoliv. Budu mít přístup k počítači a internetu a budu schopná přes toto rozhraní dělat to, co bude potřeba. Třetí svazek Vzkazů vyjde tiskem v roce 2006, a překlady budou v tištěné i elektronické podobě. V určitou dobu přestane Fórum fungovat, protože je určené hlavně pro první a druhou vlnu, ale www stránky budou dostupné dokud nepřestane internet fungovat.

 

7) Žádná fáze nemusí být oficiálně oznámena až bude probíhat. Nemohu vám říci, kdo bude kdy na řadě. Je to trénink disciplíny a LGLG (Let go, let God- Nechte to být, Bůh se o to postará). Zatímco stránky médií budou plněny chaosem, my se tiše vytratíme a nebudeme na sebe přitahovat pozornost.

 

Máte-li pocit, že patříte k první či druhé vlně, doporučuji, abyste polehounku nějakou vhodnou formou připravily ty, které opustíte. Například: Když máte vyrovnání připravené na pozůstalost, které vyžaduje, že je vystaven úmrtní list, můžete chtít předat speciální práva právníkům v případě, že zmizíte, nebo budete nedostupný pro nějaké úkony. Pak někam na bezpečné místo založte obálku s pokyny, které chcete zanechat. Pak vyberte někoho, komu důvěřujete a kdo bude vědět že jste odešli, a předejte mu zalepenou obálku s instrukcemi, aby ji předal vašim drahým.

           Ti z vás, kteří máte děti, které opustíte, nebo majetek který je nutný předat do opatrování, budete muset popřemýšlet, jak to udělat.

            Děláte to pro klid vaší mysli. Jakmile to uděláte, pokračujte v normálním životě. Tím se postaráte o případné eventuality a budete moci žít podle základních principů LGLG. Znamená to dát si věci do pořádku a žít v klidu svůj život.

            Uvědomte si, že nejsem žádný "vedoucí", jenom vyladěný přenašeč informací. Lord Michael Andronicus je prostředníkem mezi různými galaktickými flotilami, které jsou do Operace zapojeni a Radou 24. Řídí velitele jednotlivých flotil, kteří zase řídí jednotlivé lodě a osádky. Jednou z těchto flotil je i Aštarova. Ta pochází z tohoto slunečního systému. Existují i další, a naši lidé přijdou do styku s mnoha z nich.

            Jestliže si uvědomíme, že vše je Jeden Bůh a toto jsou jen role v dramatu, který slouží Stvořiteli, aby vše prozkoumal, pak nám tyto termíny nebudou vadit a nezapleteme se do "kdo je kdo v tomto ZOO". Forma následuje funkci. Většina z nás je velmi dobře poschovávaná, takže velmi málo z nás, kteří jsou ve vedoucích pozicích vypadá tak, jak bude vypadat. Jsme pod "velikým poklopem", takže máme problémy uvěřit tomu, kým opravdu jsme. Ale stejně tak, jako tato "vnější kůže" není naším pravým Já, tak jím nebude ani náš příští "kostým". Čím hlouběji se prokousáváte do souvislostí Operace, tím lepší je uvědomovat si, že jsme si všichni naprosto rovni a přišli jsme sem se společným cílem.

            Každý skončí ve správný čas na správném místě a ve správnou dobu. Každý dohraje part, který pro něj připravila jeho Celková Duše. Opravdu existuje pouze Stvořitel a vše ostatní je jen film, ve kterém hrajeme nějakou roli. Všechny postavy jsou nezbytné pro sehrání celého příběhu; žádná postava není více či méně důležitá. Všechny pozice musí být obsazeny a každý zjistí, že dostal perfektní místo, které mu sedí.           

Požehnání,

Lyara

 

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2005

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2005

 

  Zpět na obsah