Změna plánu

6. května 2005

 

            Takže, požádali jsme o to, abychom s vámi mohli promluvit, protože došlo ke změně plánu. Jak jsme naznačovali, Stvořitel miluje překvapení a my jsme nyní též překvapení posledními událostmi, před jejichž řešení jsme postaveni.

            Zdá se, že jedinci z vyšších úrovní hustoty, kteří jsou zaměřeni na Službu Sami Sobě, se rozhodli, že děje na povrchu planety nejdou tak, jak si představovali a hlavně se již nemohou dočkat až začne "ohňostroj". Z toho vyplývá že události dostanou vyšší obrátky, hlavně co se týče válek a lidského utrpení. Tyto bytosti z vyšších úrovní hustoty se živí energií vznikající z emocí strachu a jeho odnoží: hněvu, zuřivosti, závisti a nenávisti - z jejich úhlu pohledu - čím více, tím lépe. Stejně dobře jako my vědí, že čas se krátí, a tak chtějí ještě vytěžit co nejvíce, stejně, jako i my.

            Byl tedy vydán příkaz, který proniká různými cestami až k jejich služebníkům ve 3D, jejichž vibrační vzor je podobný tomu jejich ve vyšších úrovních hustoty s negativní polaritou. Tento příkaz vznikl na úrovni 6té a 5té úrovně hustoty (dimenze) a je předáván operačními důstojníky na úrovni 4D, aby se uhnízdil ve vědomí lidí na zemi, kteří slouží jim a jejich plánům. Lidé to pak vnímají jako netrpělivost a impulsivnost v sobě, ale většinou si nejsou vědomi toho, že se vlastně jedná o vnější impuls. Co z toho vlastně vznikne není nyní ještě úplně jasné, ale potenciál vzniku globální války je dost velký, takže jsme se rozhodli i my urychlit též některé NAŠE plány.

            Proto jsme požádali o pomoc v rámci NAŠICH řad a tak s těmi, kteří jsou naplánování k odsunu v první a druhé vlně, se bude pracovat oproti minulosti mnohem intenzivněji. Je nutné zrychlit váš vibrační posun mnohými frekvenčními pásmy a proto byl každému z vás přidělen minimálně jeden pomocník, který se o vás stará při vašem zrychleném vibračním posunu. Některé příznaky tohoto urychlení můžete pociťovat a proto vám o nich říkáme, abyste nebyli vyděšení. Pocit "vyjímečného stavu" je reakcí těla na zvýšení rychlosti. Něco podobného, jako cítíte v autě, vlaku nebo letadle, které náhle zrychlí víc, než je vám příjemné. Zrychlování znamená pocit neustálého zvyšování rychlosti a vaše tělo na to reaguje pocitem "chvění, či nervozity, nebo zvedajícím se žaludkem", lehkou nevolností, která přejde, a zvláštní směsicí úzkosti, očekávání a vzrušení.

            Jízda bude "divočejší" než jsme původně plánovali a tak vám můžeme poradit, abyste nezapomínali zhluboka dýchat, kdykoliv se tyto příznaky ve vás začnou ozývat. Bude pro vás snadnější cítit se v pohodě, když se do této zkušenosti ponoříte, stejně jako byste se zabořili do svého vytvarovaného křesla v raketě. Když na vás přijde pocit tohoto zrychlování, zaměřte se na vlastní zklidnění a zhluboka dýchejte, zavřete oči a znovu a znovu se zaměřujte na to, že jdete správným směrem a důvěřujete těm, kteří to takto tvoří.

            Účelem a záměrem celé této naší reakce je posunout vás do vyšších frekvenčních úrovní, abychom vás mohli bezpečně nabrat na lodě dříve, než na zemi plně propuknout války. To ovšem též vyžaduje, abyste se zbavili veškerých energií, které nejsou kompatibilní s těmito vyššími frekvencemi, jinými slovy vyžaduje to rychlejší očistu od těchto energií. Vaši pomocníci z našich řad vám budou pomáhat se zmírňováním příznaků, které tuto očistu provázejí, ale i vy sami si to musíte usnadnit tím, že budete souhlasit s tím, že se po této vlně změn zhoupnete s klidem a bez odporu.

            Odpor brání proudění energií a je přirozenou tendencí bránit se a odporovat, když vám připadá, že jste někam tlačeni, místo abyste šli sami. Jakmile se rozhodnete, že se z důvěrou pustíte daným směrem, mnohem snadněji tím projdete a nebudete mít pocit nepohody. Především, když už si zvolíte prožívat strach, alespoň zhluboka dýchejte a zaměřte se činnosti, které vás uklidňují. Vytvořte si v sobě a ve svém momentálním prostředí klidnou svatyni. Oddělte se od dramatu, který se hraje kolem vás. Když neustále posloucháte vysílané zprávy, jen si tím zvednete hladinu adrenalinu v krvi, a je mnohem snadnější sklouznout do emocí strachu a úzkosti z toho, co se děje. Radíme vám, zaměřte svoji pozornost na způsoby, jak se zklidnit, místo toho, jak se stimulovat. Zpomalte co nejvíc to jde a přechod bude plynulý. Dělejte méně, ale plně se soustřeďte na to, co děláte a tak hladce proplujete těmito změnami.

            Nebudeme se nyní pokoušet odhadnout nějaký časový rámec, kdy dojde k vašemu vyzvednutí do lodí. Budeme s vámi držet krok a bedlivě sledovat každého z vás jednotlivě. Máme dostatečné rezervy v kapacitách, abychom toto zrychlení zvládli, jak nyní, tak i potom. Jakmile budete na lodích, proběhne zbytek vaší transformace a my jsme nyní připraveni přijmout vás mnohem více, než předtím. Měli jsme v plánu postupně vás vyzvedávat během roku a půl, ale nyní vás musíme dostat z povrchu země mnohem dříve. Očekáváme, že války vypuknou do konce roku a finanční kolaps bude následovat, takže se chceme pojistit, abyste byli do té doby v bezpečí. Pracujeme v systému pravděpodobnosti a věci se mění jakmile se objeví nové informace. Budeme se snažit, abyste byli co nejlépe informováni - jednak prostřednictvím těchto vzkazů, jednak přímou inspirací, takže si nechte vaše vnitřní rádio naladěné na naší frekvenci jak nejlépe to jde a věnujte pozornost těm jemným vzkazům, které se ve vás ozývají.

            Do té doby vězte, že jste milováni, jste nám velmi drazí a že při vás stále stojíme za všech okolností. Nikdy nejste sami a již se těšíme, až budete opět mezi námi.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2005

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2005

 

  Zpět na obsah