Otevřený dopis od Lyary.

27. května 2005

 

Všem,

            19.května 2005 jsem dostala soukromý vzkaz uvedený níže. Chvíli mi trvalo přijmout a integrovat předpokládané důsledky a ještě pořád jsem se všemi detaily nepropracovala, ale dělám opatření na přípravu toho, co mě očekává vzhledem k mé roli v akci Operace Terra. Nejprve uzavírám celý můj obchodní sklad a doprodej bude za zlevněné, případně za pořizovací ceny.

            Vzkazy budou i nadále dostupné na www stránkách jako tisknutelné dokumenty, nebo v knižním vydání v internetových knihkupectvích, jako třeba Amazon.com, nebo v amerických, kanadských a evropských knihkupectvích. Předpokládám, že budu schopná dál zveřejňovat nové vzkazy, ať už skončím kdekoliv, ale do té doby chci uzavřít všechny úkoly, které vyžadují mojí fyzickou přítomnost na zemi.

            Objednávky a nové členy do diskusního fóra budu přijímat do 20. července 2005. Poté internetový obchod zavřu a www stránky Operace Terra přesunu na jiný server, který bude fungovat do té doby, dokud bude fungovat internet. Mohu tisknout elektronické knihy dokonce i z paluby lodi, ale nemyslím, že by bylo možné odtamtud po červenci obchodovat se zbožím. Pokud bude třeba tištěné formy třetího svazku, dohlédnu na to, jakmile bude uzavřen.

            Předpokládám, že fórum bude funkční do té doby, dokud bude potřeba pro druhou vlnu a to nebude podle mého názoru déle než do 31. prosince 2005. Od konce června do poloviny července mám ještě několik volných míst na soukromé diskuse. Předpokládám, že poté již nebudu na telefonu dostupná.

            Operace Terra se stala světlem ve světě a již aktivovala skryté kódy tisíců lidí po celém světě. Očividně nastává čas, aby se první a druhá vlna stáhla do bezpečí a vytvořila prostor tomu, co se ještě musí na zemi odehrát. 5-6 miliónů lidí přiřazených do třetí vlny a 3000 speciálních sil zůstane ve 3D, dokud pro ně na konci nepřijdeme, což bude podle mého názoru někdy v druhé polovině 2007. Datumy jsem pro tentokrát nedostala, ale moje intuice mi stále říká, že finální kataklyzma se odehraje během tří měsíců - březen, duben, květen 2007. Časový rámec bude upřesněn, jakmile budou dostupná konkrétní data.

            Bylo mi řečeno, že ti, kteří odejdou "nahoru" se vrátí uprostřed období finálního kataklyzmatu, aby posbírali zbylé na zemi. Pak v naší časové linii bude následovat posun pólů, ale v jiných časových liniích budou odlišné scénáře. Je ironií, že v jiných časových liniích se nikdy nedozví, co se stalo v té naší a my nebudeme vědět, co se děje v těch jejich. Třídění bude u konce a každý půjde tou svojí "správnou" cestou v rámci své konkrétní časové linie.

            Považuji za privilegium, že jsem mohla pomáhat tímto způsobem, a ať už to dopadne jakkoliv, viděla jsem tolik změněných životů díky principům uvedeným ve Vzkazech, že si myslím, že Operace Terra měla úspěch. Též jsem se naučila, že vždy něco přijde, ale pokaždé je to jinak, než si představuji. Ale i to je součást odevzdání se.

            Ať se v následujících měsících a letech stane cokoliv, přeji vám na vaší cestě to nejlepší a jak se říká - Síla budiž s vámi.

 

S láskou

Lyara

 

 

Soukromý vzkaz.

19. května 2005

 

(Odpověď na můj specifický pocit, že vše se ještě víc urychluje)

 

Takže, ptala ses a my odpovídáme.

            Ano, je to tak jak se domníváš. Probíhá vývoj, kterým nejsme nikterak nadšení a který vyžaduje zintenzivnění našeho úsilí s těmi, kteří spadají do prvních dvou vln. Vyžaduje to zvýšení našeho i vašeho počtu a můžeš tyto informace předat dál, když myslíš, že je to vhodné. Budeme se snažit provádět zvyšování vaší vibrační úrovně hlavně v době, kdy budete spát, takže pokud to jde, spěte déle. Je to pro nás všechny mnohem snadnější - jak pro ty, kteří s vámi pracují, tak i pro ty, kterých se to týká.

            "Bzučení", které nyní cítíte je příznačné pro toto další urychlení. Dělejte co můžete, abyste se uzemnili: zhluboka dýchejte, meditujte, ztište se co nejvíc to jde. Teplá (ne horká) koupel s přísadou Epsomovy, nebo mořské soli pomáhá pro vyrovnání rovnováhy, když dochází k prudkému čištění. Buďte na sebe hodní a chovejte se k sobě tak, jako byste byli pod velkým tlakem, protože tento proces je pro vaše tělo velikým stresem, protože není zvyklé na tak rychlé změny frekvence. Můžete mít pocit, jako že se rozpadáte, nebo nemáte daleko k explozi od intenzivního zvuku* vstupujícího do vašich atomárních struktur. Toto období nebude mít dlouhé trvání, a pak budete opět v bezpečí mezi námi, kde budete mít čas na zotavení a přizpůsobení.

  

[*Atomové struktury vibrují ve frekvenční rezonanci se zvukem, který stimuluje naše fyzická těla.]

 

            Musíme vás pozvednout (frekvenčně) velmi rychle, abyste se mohli snadno zachytit do nejspodnější části našeho frekvenčního pásma. Pozvedáváme vás co nejrychleji to jde v rámci bezpečnostních mezí. Není to moc příjemné - ani pro nás, ani pro vás - jenže to považujeme za nezbytné pro všechny zúčastněné. Na váhách leží příliš mnoho, aby bylo možné připustit zbytečné riziko.

            Spuštění nukleární války je nyní velmi pravděpodobné a její efekty jsou dalekosáhlé - a to nejen na fyzické úrovni. Jaderná exploze působí destrukci struktury hmoty mnohem hlouběji, než jste schopni vidět - krátkodobé i dlouhodobé. Vytváří díry ve struktuře a je mnohem nebezpečnější než si myslíte. To je důvod, proč vás chceme mít na palubě.

            Před 20 lety se toto vůbec nepředpokládalo, ale stalo se mnoho neočekávaných věcí. Speciální síly a třetí vlna bude - docela ironicky - na zemi bezpečná, protože bude mít stále 3D strukturu, ve stejné frekvenci jako planeta. Jenže ti z vás, kteří jste se museli transformovat před vyzvednutím třetí vlny, jste těmito efekty zranitelní, protože jste jaksi MEZI frekvenčními pásmy. Na palubě našich lodí budete úplně bezpeční.

            Řád věcí se změnil. Fronta na "výtah" byla přeorganizována podle "postradatelnosti". Ti, kteří jsou ústředními postavami "Operace Terra" půjdou jako první, zatímco ti, kteří nejsou tak nepostradatelní, půjdou jako druzí. Je to jen jakési doladění plánu, který byl vytvořen pro první a druhou vlnu. Funkce související s "pohostinností" musí ustoupit komunikaci, strategii a tréninku týmu rychlého nasazení. Všichni budou na palubě před koncem kalendářního roku 2005 - (tentokrát) ne podle rovnodennosti.

            Je čas, abyste i vy přehodnotili své priority. Udělejte svoji práci a věnujte se sami sobě - vyrovnávejte stres jak jen můžete. Spěte, dobře se živte. My se postaráme o zbytek. Vy jste "naši vlastní", a o takové my pečujeme.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

[Ámen a děkuji.]

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2005

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2005

 

  Zpět na obsah