Pár myšlenek na závěr.

9.července 2005

 

            Když toto píši, aktivně se připravuji k opuštění planety, abych byla mezi prvními na vesmírné lodi. Jestliže toto čtete po 1. srpnu 2005, můžete si být jisti, že jsem již pryč a že ostatní budou následovat. Jestliže tady ještě po 1.8.2005 budu, vyměním tuto stránku za jinou, kde to sdělím. Nikdo se nemusí domýšlet, zdali jsem pryč, či nejsem. Nijak se nebudu vymlouvat ani nic protahovat či předělávat. Jak již bylo řečeno, zde je přehled událostí, které se staly a které nás podle mého současného názoru ještě čekají.

Uvědomte si prosím, že následující popis se týká pouze a jenom časové linie a cesty vedoucí na Terru. Lidé, kteří jdou po jiné cestě, jinou časovou linií, nezažijí posun pólů tak, jak jej popisuji ve "Fázi tři", ani co bude následovat ve "Fázi čtyři a pět". Z toho vyplývá, že časové linie budou někdy v průběhu roku 2007 již úplně oddělené.

 

            Fáze přípravy: Operace Terra je součástí dlouhodobého plánu pro toto Stvoření, který začal před 4,5 miliardami let dohodou mezi 144000 archetypálními energiemi, které my nazýváme Elohimové. To nejsou fyzičtí jedinci, ale rozsáhlá pole inteligentní, sebevědomé energie, která jsou o maličko menší, než sám Stvořitel. Elohimové vytvořili tuto realitu ze svého bytí, stejně jako oni byli stvořeni Prvotní myšlenkou Stvořitele. My se nyní blížíme ke konci tohoto cyklu stvoření. Operace Terra je součástí Plánu, který má za cíl vytvoření nové Země, nazývané Terra. Jsou i další Země, které jsou výsledkem celého vývoje plánu, ale to nejsou Terry.

            Původní myšlenka tohoto Stvoření vždy obsahovala záměr vyústit do dalšího Stvoření, takže vše, co se zde stalo, bylo vlastně přípravou na další etapu. Z přísně osobního pohledu začala moje role prostředníka těchto Vzkazů před dávnou dobou, a do aktivní fáze se dostala 9.3.1981, kdy se v mé ložnici objevil Kristus a vyzval mě k této cestě. Od té doby až do července 1999 jsem byla připravována na svoji osamocenou roli a pokud je mi známo jsem stále pouze jedinou osobou, která nese předlohu této "Operace Terra".

 

            První fáze začala, když jsem byla požádána, abych předávala sérii vzkazů od Nebeských Zástupů. První Vzkaz je datován 30.6.1999 a poslední 6.5.2005. Kvůli "Změnám plánu" popsaných v posledním Vzkazu, je nyní první fáze ukončena. Žádné další Vzkazy od Nebeských Zástupů již nebudou a Třetí svazek je uzavřen. Jako kniha vydán nebude.

 

            Druhá fáze začala na Štědrý večer 24.12.2004. Dva dny po té došlo v Asii k veliké tsunami a ti, kteří jsou provázáni s první a druhou vlnou "Operace Terra" začali intenzivněji reagovat na volání k propojení se s vizí Terry. Opravdu nastal "Čas shromažďování". Druhá fáze v sobě zahrnuje i vyzvednutí těch, kteří patří do první a druhé vlny a bude zakončena koncem prosince 2005.

            Poslední informace naznačují, že já odejdu koncem tohoto měsíce (červenec 2005) a poslední z první vlny budou vyzvednuti do 22.října. První vlna je necelých 100 lidí, ale na lodích je již mnohem více lidí se kterými přijdou do styku a budou spolupracovat. První a druhá vlna se vzájemně trošku překrývají, protože druhá vlna začne být vyzvedávána v září a do konce prosince by měli být všichni na lodích. Přibližně 4000 lidí je ještě na zemi a zbytek je již na palubách lodí. Tím bude zakončena druhá fáze.

 

            Třetí fáze začne transformací členů prvních dvou vln do jejich plně vědomého stavu a 4D těl a bude zakončena evakuací a posunem pólů. Ti, kteří přecházejí ze 3D do 4D budou potřebovat čas na adaptaci a budou jim pomáhat a starat se o ně ti, kteří jsou již na lodích ve 4D. V této fázi přijdou lidé z prvních dvou vln opět do styku se svými spirituálními protějšky. Třetí fáze zahrnuje přípravu speciálních jednotek (která má zhruba 3000 lidí) na evakuaci během finálního kataklyzmatu, který se podle mého odehraje během tří měsíců březen - květen 2007 (jedná se o cca 5-6 miliónů lidí).

            Posunem pólů, který bude po kataklyzmatu následovat, je míněn skutečný fyzický posun pólů zemské rotace, ne posun magnetických pólů, či linií magnetického toku ("ley lines" či "dračí linie"), ke kterému běžně dochází po léta (severní magnetický pól se nyní přestěhoval podle posledních vědeckých studií z kanadského území do mezinárodních vod). Po posunu pólů nezůstane na planetě Zemi ve 3D velmi dlouhou dobu žádný vyšší život mimo minerální říše.

            Třetí fáze bude zakončena naším příletem ve velké mateřské lodi, které já říkám "Přestupní stanice v půli cesty". K tomu by podle mého mohlo dojít někdy kolem července 2007. "Přestupní stanice v půli cesty" je sférická loď o velikosti asi 80% planety Země. O lodích se dočtete více ve Vzkazu z 1.září 2001 ze druhého svazku "Across the Great Divine".

 

            Čtvrtá fáze je obdobím, které strávíme na "Přestupní stanici", kde se budeme připravovat na kolonizaci Terry. Ti, kteří budou vyzvednuti koncem třetí fáze na loď, dokončí v tomto období svoji transformaci s pomocí těch, kteří byli součástí dřívějších fází "Operace Terra". Speciální opatření jim umožní postupný a bezpečný přechod do 4D. Během této fáze se budou všichni připravovat na své úkoly při kolonizaci Terry. Během čtvrté fáze dokončí Země svůj vlastní vzestup a kvantový skok, aby se manifestovala jako Terra a z pohledu 3D a nástroji 3D vypadala jako modrobílá hvězda. Těm, kteří budou mít vibrace 4D se bude jevit jako nádherná planeta obklopená modrobílým světlem.

 

            Pátá fáze je vlastní kolonizací Terry a bude zakončena, jakmile doroste první generace dětí narozených již na Teřře. Jakmile budou schopni převzít své role jako zodpovědní obyvatelé s vlastní vládou, odejdou ti, kteří na Terru přišli jako pionýrští kolonizátoři, za dalšími dobrodružstvími. Žádný z pionýrů nezůstane na Teřře po celý zbývající život trvající 350 - 500 let. Zůstaneme pouze po dobu, kdy se život na Teřře stabilizuje do normálních kolejí. Jakmile odejdeme, bude tím dokončena pátá fáze "Operace" a život na Teřře bude pokračovat, pokud nebude tento záměr Stvořitele dokončen.

 

           Internetové stránky Operace Terry budou 21.července přesunuty na jiný server, kde budou dva roky. Po tomto datu již nebudu dostupná a budu v kontaktu jen s několika jedinci až do doby mého trvalého odchodu. Po tomto datu přestávají fungovat dosavadní telefonní čísla, e-mail, i internetový obchod, takže veškerá korespondence se bude vracet zpět. Veškeré zboží bylo až na pár nových hudebních CD vyprodáno, takže poslední objednávky musí být doručeny do 18. července. Pracuji na www stránkách se španělskými překlady a zveřejním je jakmile to bude hotovo. Ostatní jazyky pravděpodobně nestihnu, takže budou jako stáhnutelné soubory na webu, nebo jako odkazy na stránky, kde si je můžete prohlédnout.

 

            Čas se krátí. Při soukromé komunikaci s Nebeskými Zástupy 7. července mi bylo jasně sděleno, že jejich jedinou prioritou je vyzvednutí první a druhé vlny na lodě do konce prosince 2005. Všechno ostatní se od toho odvíjí. Jinak nedojde k evakuaci a kolonizaci Terry lidmi ze stávající planety Země. Zástupy mi řekly, že mám ve zbývajícím čase udělat, co je rozumné, a zbytek nechat být, protože ti, kteří jsou určeni pro Terru tam stejně půjdou, neboťo tom rozhodla jejich Celková Duše a nezáleží na tom, jestli tyto Vzkazy četli, nebo nečetli.

            Na závěr bych chtěla čestně prohlásit, že mým záměrem bylo předat všechny tyto informace co nejpřesněji. Již jsem uvedla, že žádný kanál nemůže být 100% čistý, ale Vzkazy obsahují více, než jen pouhá slova.

            Během posledních více jak šesti let byly těmito informacemi ovlivněny milióny lidí a do holografické matrice vědomí bylo vloženo mnoho údajů. V této matrici zůstanou přístupné příštím generacím jako mapa cesty na Terru, realizována platformou jejich "budoucích životů", které ještě mají v plánu prožít, až přijde jejich čas.

 

            Hodnoty a praktiky předané ve Vzkazech mají cenu pro každého, kdo se vydal na spirituální pouť, ať již je jeho cíl jakýkoliv a bez ohledu na to, co se bude dít na povrchu planety. Mnozí z těch, kteří sem v této době přišli z vyšších úrovní pomáhat, se vrátí radši domů než aby se aktivně zapojili do kolonizace Terry, ale předpokládám, že někteří z nich se přijdou podívat na ty z nás, kteří se kolonizace zúčastní, poté co se tam usadíme v nových domovech.

            Přeji vám všem, aby vaše cesta byla snadná a radostná. Ať již jste dnes, zítra, příští rok, či za deset let kdekoliv, jsou klíčem k vnitřnímu míru odevzdání se a přijetí. Hledejte mír. Buďte mír. Buďte v míru. To je nejbezpečnější brnění proti strachu a neomylnou cestou k lásce.

 

Mír budiž s vámi, nyní i na pořád,

Lyara

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2005

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2005

 

  Zpět na obsah