Vzestup je proces . . .

1.srpna 2005

 

            Jak jsem již v minulosti psala, předpovědi se mi téměř vždy materializují jinou formou, než jsem si představovala. Již jsem též napsala o své schopnosti vědět, že něco přijde, ale stejně nikdy nevím, v jaké formě se to projeví, nebo naopak vím, co se stane (jako třeba pocit že dojde ke globálnímu finančnímu kolapsu), ale nemohu říci, kdy k tomu dojde. Nikdy nevím dohromady CO a KDY. Teď to není jiné.

            Bylo mi řečeno, že do konce července 2005 budu vyzvednuta na loď. K tomu skutečně došlo. Ale nebylo to formou, jakou jsem si představovala. Předpokládala jsem, že odtud jednoduše zmizím a objevím se tam nahoře v jediném časovém okamžiku. Inu, můj předpoklad byl správný, ale jak se ukázalo probíhala tato zkušenost v rámci několika dní lineárního času a ne v jediném "okamžiku". Takže vám předkládám popis událostí a to, jak si myslím, že to bude pokračovat:

            Včera (31. července) okolo 17:30 odpoledne se mi v uších rozezněl signál Nebeských Zástupů (můj signál říkající, abych zvedla můj vnitřní telefon) a bylo mi řečeno, že máme asi hodinu času. Bylo to v době finální horečné aktivity, kdy jsme kompletovali a kontrolovali francouzské překlady. Bylo nám řečeno, abychom šli do pracovny, sedli si na gauč a naší kočku Amador posadili mezi sebe a asi 5 minut meditovali. Udělali jsme to tak a proces započal a stále pokračuje když toto píši. Začali jsme být pozvedáváni v řadě cyklů - dosažení vyšší hladiny a zase návrat na předchozí úroveň, aby došlo k integrování než dojde k dalšímu cyklu pozvednutí o další úroveň výš. Podobným procesem jsem již prošla, když jsem byla požádána, abych zkusila přenést své tělo na loď 17. srpna 1987 (jak popisuji v článku "My Close Encounters"). V té době jsem pochopila, že to není rychlý proces a přijala to tak, jak to je.

            Bylo mi vysvětleno, že zkušenost každého s vyzvedáváním bude přesně modifikována podle jeho možností, takže to, co tady popisuji, je obecný popis procesu a relativního času, ve kterém to probíhá a který je založen na tom, čím jsme na své cestě vzestupu prošli, a na tom, co mi bylo řečeno a ukázáno.

            Začátek byl nejhorší. Při přechodu z úrovně 1 do úrovně 3 bylo velmi problematické opustit tlachání mé mysli. Musela jsem se vypořádat s napovrch vynesenými strachy a pochybnostmi. Útržky myšlenek plavaly sem a tam a já musela začínat proces stále znovu a znovu. Pokaždé, když jsem dosáhla vyšší úrovně a vrátila se zpátky, měla jsem obzvlášť silný pocit, že nedokážu dosáhnout svého cíle a dostat se až na loď. Zde muselo dojít k odevzdání se. Pokaždé, když jsem se zřekla své pochybnosti a nechala proces přirozeně plynout, "nechala jsem se nést proudem", bylo to najednou snadnější. Během dlouhé doby jsme byli pozvedáváni výše a výše pomocí opakujících se cyklů postupného zvyšování úrovně a návratů na předchozí hladinu. Nikdy jsme se nevrátili na úplný začátek a za nějaký čas jsem byla schopná vnímat, jak se blížíme ke svému cíli. Mezi úrovněmi 3 a 10 nám připadalo, že jsme zavřeni v jakémsi druhu absolutně černého kontejneru. Absolutní černo je teoretický koncept fyziky, který je definován jako barva, která pohlcuje 100% viditelného světla. Měla jsem pocit, že je to jakýsi druh naší ochrany, kdy nic z toho čím procházíme nemůže zachytit nikdo jiný a veškeré naše světlo je udržováno v onom vymezeném prostoru.

            Na úrovni 10 jsem uviděla záři a měla pocit, že se blížíme "místu nalodění". Na úrovni 12 jsem obdržela představu ženy sedící u stolu ve vestibulu, takže jsem pochopila, že jsme byli "přijmuti" v jakési budově. Samotnou loď ani vnějšek budovy jsem neviděla. Zdálo se, že jsme v jakémsi druhu zařízení, které bylo uzpůsobeno na proces, kterým jsme měli projít. Přirovnala bych to k atmosféře ve velmi moderní nemocnici a v následujícím popisu budu také užívat přirovnání z tohoto prostředí, ale nelze to brát jako doslovný popis našeho místa pobytu ani procesu, který jsme zažívali.

            Každý z nás byl v malé místnosti, která vypadala jako malý operační sál. Během procesu nás neustále ošetřovali 3-4 lidé. Prvním krokem bylo napojení všech součástí našich 3D těl na analogické části 4D těl, které budeme obývat. To nějakou dobu trvalo a když bylo vše připraveno následovalo další dlouhé období ve kterém puntičkářsky kontrolovali veškerá možná spojení, aby se ujistili, že je vše v naprostém pořádku. Bylo to velmi podrobné a já musela bojovat s mojí netrpělivostí, ale měla jsem pocit, že na mě pracuje velice schopný a zkušený tým, po stránce chirurgické či technické. Byli trpěliví, metodičtí a velmi pozorní na každou maličkost. Body napojení byly znovu a znovu kontrolovány a já cítila jejich starost, aby nedošlo k žádné chybě.

            Jakmile byl tento proces dokončen, začal vlastní "chirurgický" zásah pomocí různých neslyšitelných zvukových vzorců. Jejich očividným efektem byl rozpad všech napojení na 3D "obal" a vyjmutí čehosi, co bych nazvala "jádro". Vnímala jsem toto "jádro" jako malý, bílý, zářící objekt ve tvaru prodlouženého měchýře, který rotoval kolem delší osy a tak vypadal jako malý, bílý válec se zašpičatělými konci. "Jádro" bylo z našich 3D těl vyjmuto a přeneseno do jednoho z mnoha pokojů, které lemovaly dlouhý bleděmodře osvícený koridor. Neviděla jsem dovnitř žádného pokoje, jen jejich bíle zářící dveře, ale "věděla jsem", že moje "jádro" bylo zaneseno dovnitř a vloženo do bezduchého 4D těla, které bylo udržováno v jakémsi druhu dlouhé, průhledné komory, nebo inkubátoru. Toto tělo bylo částečně předem vytvořeno, aby mohlo přijmout mé jádro a bude takto asi 3 dny ležet, krystalizovat a srůstat s mým jádrem. Během této doby bude trvale sledováno a ošetřováno podobně jako na jednotce intenzivní péče po velké operaci.

            Po třech dnech bude tělo dostatečně funkční, aby mohlo být přesunuto na jakýsi standardní nemocniční pokoj, kde bude jíst, spát a odpočívat. Zhruba po týdnu bude již dostatečně mobilní, aby mohlo na chvilku ven a zhruba po 2-3 týdnech tohoto pobytu bude dostatečně funkční a mobilní, aby se mohla nová 4D osobnost přesunout do jakéhosi rekonvalescenčního oddělení, kde bude další 2-3 měsíce ošetřována a poté se bude již moci přestěhovat do svého vlastního domova na lodi.

            Po této zkušenosti jsem stále ještě docela zesláblá a jak zkušenost pokračuje, moje 3D tělesná konstrukce stále slábne. Předpokládám, že to bude něco jako aktivní umírání, při kterém budu postupně odcházet z tohoto světa a zároveň vstupovat do nové úrovně existence. Jediný rozdíl je v tom, že nepředpokládám, že tady své současné tělo zanechám, ale tím si nemohu být absolutně jistá dokud k tomu nedojde. Myslím, že tento proces podstoupil i Kristus během tří dnů v hrobce, kdy jeho tělo zmizelo.

            Dnes ráno mi Nebeské Zástupy sdělily, že proces je nevratný, a nyní, když je mé "jádro" přeneseno do jiného těla (v inkubátoru na lodi), bude toto moje současné 3D tělo postupně slábnout a moje identita se postupně spojí se 4D tělem na lodi. Myslím si, že jde o jakýsi druh "vzájemného mizení", kdy se toto tělo rozpustí zpět do Beztvarého a jeho analogické 4D tělo se vynoří z Beztvarého, takže nedojde ke ztrátě kontinuity mezi tímto dospělým tělem a tím následným.

            Je zřejmé, že mé "jádro" bylo minulou noc přeneseno, aby ukotvilo mojí identitu ve 4D na lodi a celý proces je velmi podobný tomu, o čem Zástupy mluvily ve Vzkazech. Zvlášť se zmiňovaly o tom, že se jedná o velmi precizní proces který dobře znají a zvládají. Též říkaly, že vzestup je proces a já mám pocit, že jsem stále ještě zde proto, abych vám o tom mohla referovat a vy jste byli informováni o tom, co můžete čekat, až na vás dojde. Všechno, co mi Zástupy kdy říkaly do sebe nyní zapadá, tak to využijte pro vlastní proces. Odevzdání se JE cestou tímto procesem!

            Na závěr bych ještě chtěla říci, že nyní vidíte, že Vzkazy jsou pravdivé a zbytek bude brzy následovat. Vše do sebe nádherně zapadá a já zařídila vše tak, aby byl můj odchod co nejelegantnější. Toto je moje poslední zpráva a žádné nové e-maily již nebudou, takže si přeberte z těchto informací to, co je pro vás užitečné a zbytek nechte být. Už je pozdě a "Operace Terra" je v pohybu. Je to velmi vzrušující a zároveň velmi prosté. Vím, co nás čeká a k čemu byla dobrá veškerá příprava. Stejně jako já přecházím ze 3D do 4D, tak i planeta udělá to samé. V to doufám od mé vize z roku 1982: Starý svět odejde a objeví se nový, stejně jako mé staré tělo mizí a nové se tvoří.

            Ať je vaše cesta půvabná a ať se brzy uvidíme!

 

S láskou,

Lyara

 

Dodatečná poznámka z 5.8.2005:

Lyara je stále přítomná na planetě, i když proces, kterým bylo její "jádro podstaty" přeneseno do nového těla ve 4D struktuře, nesporně proběhl. (Podrobnosti viz. poslední článek - Vzestup je proces...) Energetický přenos do nového těla je ukončen a nyní jen čas ukáže co bude dál.

Neexistuje nikdo jiný, kdo by byl oprávněn promlouvat za Operaci Terra. Nebeské Zástupy nebudou předávat informace prostřednictvím nikoho jiného, jedině jako soukromou osobní pomoc zaměřenou pouze na osobní vedení dané osoby. Žádné další oficiální Vzkazy již nebudou a kdokoliv by říkal něco jiného, tak se mýlí.

 

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2005

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2005

 

  Zpět na obsah