Novinky ze začátku roku 2006
26. února 2006

Stalo se zvykem, že mi vždy Nebeské zástupy počátkem roku nadiktovaly soukromý vzkaz do nového roku. Můžete si jej přečíst na konci tohoto textu. Mnozí z nás se budou vracet do svých „domovských světů“ a do způsobů života, jakými jsme žili před tím, než jsme vstoupili do časové smyčky 3D. Ti, jejichž „úloha“ je přiřazuje mezi posádky na našich lodích, se vrátí na lodě a zůstanou tam bez ohledu na to, kde jsou „jejich světy“, po dobu splývání se 4D.

V minulosti jsem interpretovala to, co mi říkaly Nebeské zástupy o naší schopnosti vzdálit se z určitého bodu v čase a v prostoru a zase se vrátit velmi blízko k tomuto bodu, jako schopnost opustit 3D, udělat si exkurzi do 4D a opět se do 3D vrátit. I to je možná správně, ale podle mého současného chápání věci je to tak, že se vracíme do bodu ve 4D, ze kterého jsme odešli na výlet do 3D, a tam odtud budeme pokračovat dál. Takhle to zapadá lépe do mého dlouhodobého pocitu, že si PAMATUJEME cosi, čím jsme již byli a co jsme znali, místo abychom se přesouvali někam, kde je to pro nás naprosto nové. Na cestě na zobrazeném diagramu je důležité to, že se vracíme do okamžiku chvíli PŘED tím, co jsme odešli!

To znamená, že když budeme pokračovat z bodu návratu (Moment of Return) kam nyní míříme, přejdeme a „přepíšeme“ celou zkušenost časové smyčky(Time Loop). To se silně podobá konceptu vymazání buněčné paměti nahromaděné během naší existence ve 3D. Může se dost dobře stát, že se vrátíme na místo a do pozice kde jsme se nacházeli před tím, než jsme vstoupili do 3D a nebudeme si pamatovat na dobu strávenou ve 3D a budeme jednoduše pokračovat dál v našem vztahu k vlastní „Operaci Terra“.

Zbytek „OT“ bude mít na starost přípravu a vlastní provedení evakuace třetí vlny a speciálních jednotek. Existuje mnoho dobrovolníků z celé galaxie, kteří budou pomáhat při transformaci třetí vlny do jejich 4D Já. Speciální jednotky též projdou svým transformačním procesem v čase pro ně vhodném. Nyní se se svými 4D těly propojuje pouze první a druhá vlna a v tomto procesu nyní procházejí obdobím vzpomínání si a napojování na své předchozí 4D identity a pročišťováním své buněčné paměti. Očistný proces není zrovna pohodlný, ale naše doprovodné týmy z vyšších úrovní se snaží seč mohou, aby nám tento proces co nejvíce usnadnily.

Jeden člověk z Fóra mě požádal, abych se zeptala Zástupů na současný stav transplantace našich podstat, kde se nyní v celém procesu nacházíme, a na naše neviditelné pomocníky. Odezvou je tento soukromý vzkaz.

Soukromý vzkaz
25. února 2006

Tedy dobrá. Uvědomujeme si, že mnozí z vás se podivují nad tím, co se děje, a co mohou očekávat od sebe i od druhých. Rádi bychom vám dali definitivní odpověď, protože je nám jasné, že by vám to velmi ulehčilo vaši pozici. Na neštěstí se zabýváme měnící se krajinou a okolnostmi a nejsme schopní vám dát dostatečně konkrétní odpověď, jakou byste od nás očekávali. Pracujeme s pravděpodobností a všichni dobře víte, že Stvořitel má rád překvapení. Důsledkem toho je, že my, jakožto živoucí vyjádření Stvořitele, jsme též rádi překvapováni.

Minulý rok jsme ohlásili změnu plánu, která značně urychlila všechny procesy. Nyní se objevily další skutečnosti, kterých si zatím nejste vědomi, a které opět vyžadují změnu plánu, a to nyní takovou, že to vypadá, že na zemi zůstanete dokonce déle, než se předpokládalo původně. Pracujeme se stále se měnícím scénářem a to vy musíte také. Takže vám prozatím smíme sdělit následující:

Nejdříve vám doporučujeme, abyste pokračovali v životě jakoby jste v dohledné době zůstávali ve 3D. Tento proces bude kulminovat vaším zmizením ze 3D a spojením se s 4D těly a osobnostmi, které vás očekávají. Transplantace vašich podstat pro první dvě vlny je ukončena a všechna těla jsou nyní funkční, ale vzhledem k lineárnímu času jsou v jakémsi „klidu“. V prostředí, ve kterém žijeme my, funguje simultánnost. Děje probíhají v určitém sledu, ale nemají pevně dané trvání. Lze je urychlit, nebo prodloužit, nebo úplně zastavit. Vaše 4D těla na vás budou čekat do té doby, než nastane ten správný okamžik na spojení. K tomu dozajista dojde, a my po vás chceme, abyste v to věřili, zatímco budete pokračovat ve vašem životě ve 3D.

Za druhé, z naší perspektivy s ohledem na čas – to znamená mimo lineární čas jak jej znáte vy – jste již tady s námi, i když z vaší perspektivy to vypadá, jakoby proces neustále pokračoval. Ujišťujeme vás, že vaše vyzvednutí  bude uskutečněno „podle plánu“ a bude realizován scénář, který jsme již dříve popsali. Každý jedinec na planetě Zemi je vystaven různým výzvám a ti z vás, kteří spadáte do „Operace Terra“ procházíte zrychleným očistným procesem vaší buněčné paměti, což zaručeně není moc příjemné. Vzhledem k tomu, že to, co se nyní děje nemá v historii celé planety obdoby a probíhající děje jsou velmi rozsáhlé, jsou vaše osobní problémy v porovnání s tím velmi drobné. Snažíme se, abychom snížili vaše nepohodlí na co možná minimální mez a pracujeme s vámi v každém okamžiku každý den, ale hlavně v noci když spíte.

Tím, že s vámi pracujeme během vašeho spánku, vás chráníme před mnoha nepříjemnostmi, které byste jinak měli. Rádi bychom vás upozornili, že toto je proces a ne „událost“, alespoň nyní. Ona událost přijde teprve později. Očistné procesy, kterými procházíte, jsou součástí procesu. Odstraňují z vás poslední zbytky energií, které nejsou slučitelné s vaší identitou a existencí ve 4D, a tento proces nelze zkrátit. Když si uvědomíte, že se musíte jednoduše zbavit všeho odporu, budou vaše problémy značně minimalizovány. Váš odpor je zdrojem mnoha vašich bolestí.

Takže jediné, co vám můžeme doporučit, abyste stále řídili svého 3D koně, jakoby jste nikdy na žádném jiném nerajtovali a udržovali si vědomí, že nakonec přesedláte na 4D oře. My musíme tak jako tak operovat v kontextu celku s tím, že máme na mysli náš cíl, a stále monitorujeme a podporujeme proces tak, jak se rozvíjí. Nežádáme vás o nic, co bychom sami nedělali. Jedná se o týmovou spolupráci a naší prací je podporovat ty z vás, kteří jste nyní na zemi, a dohlížet, abyste bezpečně prošli touto dobou.

Na závěr bychom řekli, uvolňujte odpor, kdekoliv jej najdete, naslouchejte drobným znamením jak nejsnáze proplouvat životem v každém okamžiku, který k vám přichází a důvěřujte procesu. Jednou se mezi námi objevíte, a my se na to těšíme stejně jako vy. Do té doby na sebe dávejte pozor, užívejte si každého dne a všeho, co se nabízí. Víte, že všechno nejsou jen bolesti. Na vaší planetě jsou stále místa, kde lze obdivovat krásu, prožít radost a vynikající okamžiky, jen když si je připustíte. Ve svém postoji máte možnost výběru, tak vybírejte moudře. Jsme s vámi na každém kroku a nikdy nejste sami. Buďte připraveni na „zázraky“, které přijdou a uhněte z cesty nebezpečí, které se blíží a nechte ho proplout kolem. Navíc se nenechte zatáhnout do dramat, která se na planetě právě odehrávají. Stejně s nimi nic nenaděláte. Odehrají se, protože se musí odehrát a největší službu, kterou vy při tom můžete udělat, je nechat je odehrát a svoji vlastní energii vložit do vlastního přechodu zvýšením vibrací. Vaše důležitá role vás stále ještě očekává v budoucnosti a určitě se na vás dostane. Nemůžeme přesně určit kdy to bude, dokud ten čas nenastane, a pak vám to bude úplně jasné.

Ámen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

Soukromý vzkaz.
1. ledna 2006

 

Takže, požádali jsme o to, abychom k tobě směli promluvit ku příležitosti začínajícího nového roku. Je to počátek mnoha věcí. Jsi otevřená zkušenostem tvých nejhlubších tužeb a vášní. „Operace Terra“ je otevřená pro odhalení mnoha svých funkčních částí a mnoho ložisek lidského a planetárního vědomí je otevřeno vyjevit svůj nehlubší obsah.

Tato otevření jsou počátkem oblouku zkušeností, který se bude stále více vypínat až do té doby, kdy bude vše odhaleno.Pro ty, kteří směřují k jiným domovům – ne k Zemi – povede tento vzpínající se oblouk k velké radosti a štěstí. Ty, kteří budou po nějakou dobu neplodně ležet jako čistý duch, povede tento oblouk branou smrti k obnově a odpočinku, aby se posléze chopili jiných otěží a vyjeli jiným směrem. Bude mnoho „úmrtí“ – jak bylo dávno předpovězeno.

Takže, co můžete vy, naši bratři a sestry z božských říší, očekávat? Již nastupujete do svých nových rolí a identit, takže vše co se přihodí není moc podstatné, ale přibývá světla, které usnadní dokončení procesu. Akcelerace bude pociťována víc jako plachtění – snadnější jízda s méně nárazy a drncáním. Jen se pohodlně usaďte do svých anatomických sedadel a dovolte, abyste byli pasivně provezeni událostmi. Jedinou námahu vyžaduje přestat odporovat. Vše ostatní je za vás obstaráno, aby bylo umožněno toto opuštění 3D. Takže relaxujte a „nechte se nést proudem“. Je velice důležité, abyste netruchlili pro to, co odchází, ale spíše se zaměřili na radostné dostávání.

...Na každém, kdo je zapojen do tohoto procesu se usilovně pracuje 24 hodin denně, někdy s větším, jindy s menším úsilím. Plně se tomu oddejte. Snažte se prozatím žít co nejnormálněji své 3D životy, pokud to jde. Chovejte se, jakoby jste neměli jít nikam jinam, než rovně za nosem. Mezitím budete žít skrytý život, který vás odvede ze 3D do 4D, do vašich analogických těl a k další kapitole vaší cesty.

Váš proces napojování již započal. Bude to pokračovat a sílit a budete se zbavovat všeho, co není v souladu s novým tělem a identitou. V podstatě procházíte pomalou proměnou. To je též proces, který vyústí během několika posledních dní před vaším odchodem, i když to bude vypadat, že se tam stěží dostanete. Chovejte se normálně, dokud nebude proces ukončen. Na druhém konci bude též probíhat postupný proces a období aklimatizace a adaptace. Během tohoto období o vás bude plně postaráno. Jakmile se plně napojíte na vaše analogická těla, začne každý z vás tam, kde vstoupil do 3D časové smyčky. Každý z vás se vrátí k životu, který vedl předtím a bude v něm pokračovat.

... někteří se vrátí na své domovské planety; jiní zůstanou na lodích, když to jejich role v „OT“ vyžaduje. V této chvíli každý najde své místo na scéně, připravený do nekonečna pokračovat ve hře a již nikdy se do 3D nevrátit.

Je toho mnoho, nač se těšit. Vše je připraveno a vstupujeme do poslední fáze.Brzy se každý z vás bude radovat ze setkání, po kterém jste tak dlouho toužili. Nebude to jedna veliká oslava, jak jste si představovali, ale každý z vás se chytne té cesty, na které „jste doma“ a budete pokračovat. Každý z vás bude ve vztahu k ostatním mnoha způsoby. Váš stav bude velmi proměnlivý, téměř jako ve snu a vše bude téměř neskutečné. I když specifické detaily budou individuální pro každého z vás, povede vás tento stav k naplnění všeho po čem jste toužili a k plnému zážitku existenciální radosti. Ať už jste z jakékoliv planety (a ujišťujeme vás, že jich je opravdu mnoho), skončí každý na tom pravém místě, a bude prožívat to, co je uspokojí. Radost, mír a láska budou toho následkem.

Opouštíme vás v míru, s úctou a požehnáním. Ámen, Adonoy Sabayoth. Shabbat Shalom. My jsme Nebeské Zástupy.

 

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2006

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2006

 

  Zpět na obsah