Naslouchejte svému vnitřnímu Já

7. června 2006

 

            Takže, požádali jsme o možnost pohovořit s vámi ku příležitosti oslavy vstupu Operace Terra do závěrečné 3D fáze. Dnes budeme mluvit pouze obecně o tom, co leží před námi, ale je naším cílem provádět vás závěrečnou fází mnohem podrobněji, jakmile bude k dějům na planetě docházet.

            Od té doby, co jsme se odmlčeli, došlo k mnoha událostem, které si vyžádaly opravy v našich plánech od našich posledně zveřejněných modifikací plánu. Nyní jsme ale již tak blízko k závěru tohoto všeho, že sice ještě budou možné drobné úpravy, ale celková vlna musí skončit bez dalšího zdržení.

            Stojíte na samém prahu dalekosáhlých změn na celé planetě, ale hlavně v lidské společnosti. Všechny děje směřují ke kritickému bodu, který jasně vidí ti, kteří mají "oči k vidění". Připomínáme vám, že vaše bezpečí leží uvnitř vás a chceme vás povzbudit, abyste posílili svoji schopnost ztišit se a naslouchat moudrosti, která vyvěrá z vašeho nitra, i přes možné překážky kolem vás. Bude mnoho těch, kteří budou navrhovat jejich řešení "problému", ale zůstaňte v klidu a ignorujte předvídaný chaos, který poroste. Světoví vůdci se snaží udržet své pozice jak jen to jde, a potlačit paniku až po tu nejzasší možnou mez. Nabádáme vás, abyste nepanikařili v žádné situaci, protože jasná mysl a smysluplná akce je to, co je nejvíce potřeba v období chaosu, který je očekáván. Usnadní to vaší cestu, když si to budete pamatovat, a budete též příkladem pro své okolí, které by se třeba jinak poddalo strachu.

            Ti z vás, kteří čtou tyto Vzkazy a aplikují jejich principy ve svém životě, budou velkou oporou těm, kteří si teprve uvědomují, že není vše jak má být a že se to každým dnem a celém světě zhoršuje. Pád do chaosu již započal, ale bude to drženo v tajnosti jak nejdéle to půjde, protože z toho profitují ti, kteří jsou u moci. V jednom z našich posledních Vzkazů jsme se zmiňovali o poslední snaze o ovládnutí zdrojů, ke kterému dojde. Americká vláda a její poslední akce jsou toho nejlepším příkladem, ale ostatní vlády se v rámci svých možností snaží o totéž. Ti, kteří mají nezbytné informace aby cítili mohutnost nadcházejících změn, se již nějakou dobu připravují a to je zvýhodní v dobách, kdy se začne vše hroutit. Je to vlastně hra, ale ne všichni hráči jsou rovnocennými partnery. Mnozí nemají z čím hrát, takže to bude soutěž mezi těmi co "mají" a těmi co "nemají" zdroje pro přežití jak nejlépe umí. Nebude moc hezký pohled až se většině rozsvítí, jak špinavou hru s nimi hrají.

            Neříkáme to proto, abychom vás vystrašili. Jen vás chceme připravit na nastávající události a vést vás v souladu s vaším plánem a cílem života. Každý, kdo je nyní inkarnován, je tady proto, že se tak rozhodlo jeho Vyšší Já (Celková duše). Každý má svůj part k odehrání v celkovém dramatu, který hrajeme. Někdo je na scéně vidět více než druhý, ale všichni jsou stejně důležití v kontextu celku. Každý z vás, kdo čtete tento Vzkaz, je "hráčem" v této velké hře, ne proto, že byste oplývali značnými materiálními statky, ale protože máte v sobě velikou studnici spirituálních zdrojů. Myslíte si, že váš materiální svět je "skutečný", protože jeho přítomnost jste schopni potvrdit svými fyzickými smysly, ale to, co je opravdu skutečné, je pro fyzické smysly neviditelné a nedostupné. Jediné, co je opravdu skutečné je přítomnost Stvořitele, a vy jste individualizovaným aspektem Projeveného Stvořitele. My jsme zasazeni v matrixu Stvořitele stejně jako jste vy. Všichni čerpáme ze Stvořitelovy Mysli a jak se budete přibližovat k plnému vědomí a uvědomování si toho, co je opravdu skutečné, budete si též více uvědomovat jak vás Mysl Stvořitele tvoří, promlouvá vámi, myslí vámi a vámi se pohybuje. Všechny očistné procesy kterými jste prošli měly jediný cíl: zprůzračnit vás co nejvíce, aby vámi mohla Mysl stvořitele působit s co nejmenším pokřivením.

            Dokud si myslíte, že vaše tělo je to, kdo jste vy, žijete z iluzorního smyslu reality. Jakmile budete schopni vzdát se svých osobních preferencí a stanete se více neutrální a s nadhledem, budete schopni lépe se vyladit na Stvořitelovu Mysl. Stvořitel je ke svému stvoření nezaujatý. V tom je přímý konflikt s vírou v osobního "Boha", který upřednostňuje některé své stvoření před jiným. Před Stvořitelem jsou si všechna jeho stvoření rovna a rovným dílem se podílejí na vyplnění stvořitelovy touhy vyzkoušet si všechny možnosti. Kdo si myslí, že jenom ta jeho cesta vede k Bohu, o tom můžeme říci, že žije v iluzi. Stvořitel je přítomný v celém svém stvoření, takže neexistuje nic, co by bylo mimo něj, nic, co by od něj bylo oddělené. Ideologické války, které vedou k zabíjení lidí nejsou založeny na žádné pravdě, ale pouze na tom, o čem si lidé myslí, že je pravda. To však z ničeho pravdu neudělá, jen to posílí individuální mysl. Pouze mysl Stvořitele může skutečně vytvořit cokoliv.

            Odkud tedy pocházejí tyto pomýlené názory? Vznikají při vzájemné interakcí mezi jednotlivci ve vztahu k jejich prostředí. A odkud pocházejí tyto interakce? Z Celkové duše, která vytváří každou projekci, která si myslí, že je samostatným jedincem. Takže se vše vrací zpět k Celkovým duším jakožto zdrojům interakcí a na co může být nahlíženo jako na pomýlené názory. Jenomže, když analyzujeme výsledky takových projekcí, zavedou nás zpět ke Stvořitelově touze zakusit všechno bez preferencí toho či onoho. Takže co vy, jakožto individualita preferujete, není správné pro každého. Je to správné pouze pro vás. Takže když vidíte věci, které se vám zdají chaotické, musíte si určit, co je správné pro vás. Nebude to úplně to pravé pro nikoho druhého. Je v tom výzva - nenechat se smést názory jiných lidí jak by to mohlo pokračovat, nebo jak by to mělo být, ale zůstat sám sebou a naslouchat své vnitřní moudrosti. To je třeba provozovat neustále. Zbývá jen málo času naučit se své "lekce", protože nezbývá čas opakovat věci znovu. Nejlepší způsob nyní je naslouchat svému nitru a nevylaďovat se na nic, co není v přímém souladu s vaší vnitřní moudrostí. Bude toho mnoho, na co se nebude vhodné vylaďovat.

            Věnujte pozornost tomu, jak to cítíte. Vybírejte si co jíte, jakým vlivům zábavy se vystavujete a jak trávíte svůj čas. Když je to možné, vybírejte si kam chodíte a volte to, co zlepší váš vnitřní klid a mír. Když neumíte potlačit věčné žvanění vaší mysli, hledejte cesty, jak se to naučit. Jestli vám to pomůže tak pravidelně meditujte. Napusťte si horkou vanu. Pusťte si relaxační hudbu. Je-li to možné choďte do přírody. Zbavujte se rušení jak jen to jde. Jestliže jste to doposud neudělali, tak projděte svůj majetek a zbavte se všeho, co vám již neslouží. Když něco aktivně nepoužíváte, dejte to druhým. Detaily budou u každého z vás jiné, ale cíl je stejný. Dělejte cokoliv, abyste v období zmatků zůstali klidní. Je to životně důležité. Zůstaňte klidní.

            Věnujte pozornost drobným vodítkům, které se vašem životě objevují. Neváhejte změnit své zvyky, jestliže máte pocit, že byste to měli udělat. Nikdo jiný nemůže za vás žít váš život, tak si nenechejte nikým diktovat jak žít a co si vybírat. Vaše vnitřní moudrost bude vaším nejlepším přítelem. My jsme stále s vámi a snažíme se přilákat vaší pozornost abyste si nás uvědomili. Jsme součástí stejného týmu, se stejným cílem - doslova připravit cestu pro nový život na Teřře. Až doposud jste všichni čistili energie, které by stěžovaly postup planety do vyšších frekvenčních hladin a též frekvenčně pozvedali sami sebe.

            Podívejte se zpět do doby, kdy jsme s vámi naposledy hovořili. Je to jen něco málo přes rok, zhruba 13 měsíců. Změnilo se něco ve vašem životě? Vnímáte věci jinak? Co si o sobě myslíte nyní v porovnání s tehdejší dobou? Ke změnám nedochází pouze na úrovni hmotné reality. Mnohem větší změny jsou ve vás. Ovlivňují všechno a každého na planetě - zvířata, rostliny, dokonce i vzduch který dýcháte. Změny postihly úplně vše a budou pokračovat a zrychlovat. Pochybujete, že se měníte? Při pohledu do zrcadla to na velké změny nevypadá, ale uvnitř je to naprosto jiný příběh. Nápady, které vás vzrušovaly přestaly být zajímavé. Vše vypadá velmi podobně, ale váš vztah k tomu se velmi změnil.

            Mnozí, dalo by se říci většina, se za poslední rok na planetě Zemi příliš nezměnili, ale ti, kteří jsou součástí Operace Terra prošli zrychlenou transformací - takovou, která vyžaduje vaše velké přispění. Inu, nyní to bude probíhat ještě rychleji, takže nejbezpečnější způsob, jak to v pohodě zvládat, je neustále se tomu poddávat. Jakmile si uvědomíte, že se něčemu bráníte, před něčím utíkáte, přestaňte se bránit a otevřete se tomu, co musíte v dané situaci přijmout. Sjednocení se skutečnou pravdou vyžaduje vzdát se svých předchozích představ o tom, "jak to je", myšlenek, které jste pochytili od druhých, kteří se je zase naučili ještě od dalších, kteří měli zastřené vědomí a tím pádem jim chyběla kvalifikace k vyučování svých myšlenek jako pravdy. Staňte se opravdovými Hledajícími Pravdy. Existuje pouze projevený Stvořitel. To jediné je pravda. To jediné je skutečné.

            Pracujte s touto myšlenkou. Když pocítíte, že ve vás vzrůstá emocionální tlak, poddejte se mu, ale také jej nekrmte. Nechte jej vámi proplout bez odezvy. Dovolte si procítit všechny emoce, ale rozpoznejte je jako energie, které procházejí. Pouze ve svém vnitřním klidu, když nejste ovlivňováni procházejícími emocemi, můžete poznat a dostat Pravdu. Na světě je mnoho hluku a ten brání lidem slyšet, co se odehrává v nich. Můžete si vybrat, co budete poslouchat. Naslouchejte svému nitru.

                        Máme toho na srdci ještě více ale pro tentokrát to stačí. Opouštíme vás v míru, úctě a s požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2006

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Way, PO Box 7278,Kalispell, MT 59904 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2006

 

  Zpět na obsah