Přibližte se k souladu se vším co existuje.

3. července 2006

 

            Jaký je nejlepší postup, když si nejste jistí, kam jít, nebo co dělat? Naslouchejte svému nitru. Vyčkejte, až budete mít jasno. Nedělejte nic, dokud si nebudete úplně jistí, že to bude to správné, co máte udělat. Určitě to není nijak snadné, když vám v hlavě povykuje hromada hlasů dožadujících se pozornosti k jejich úhlu pohledu. Co s tím? Vyčkejte, až budete mít jasno. Počkejte, až povyk utichne a zůstane pouze jeden tichý hlásek. Vyčkejte, až budete mít jasno. Nejednejte bez toho, aniž byste měli jasno, že nastal ten správný čas pro vaší akci. Všechno má ten svůj správný čas v celkovém plánu vývoje.

            Proč vlastně pořád připomínáme základní principy? Protože budou vaším kompasem v neprozkoumaných vodách, do kterých vplouváte. Když se vydáváte na plavbu bez mapy a jediné co víte je skutečnost, že musíte přeplout oceán, abyste se dostali na druhý břeh, který nevidíte, musíte udržovat svoji pozornost na horizontu dokud nedoplujete. Musíte nastavit kurz a ten stále udržovat. Musíte zafixovat navigační systém na váš cíl.

            Informace máte uložené v sobě. Jsou zakódované v každé buňce a DNA těla, ve kterém se pohybujete. Vaše cesta již JE zmapována, ale kvůli nutnosti podstoupit tuto cestu ve stavu zastřeného vědomí, musíte "předstírat", že nevíte, kam směřujete. Je to součástí iluze kdo jste, co jste, a kde jste.

            Vaše skutečné Já není lokální. Tím máme na mysli, že není omezené na určitý časoprostor. Jestliže jste měli zážitek mimotělní existence, nebo si vzpomínáte na okamžik, kdy jste v tomto životě již téměř zemřeli, tak si možná uvědomujete, že jakmile jste se uvolnili ze svého těla, byli jste schopni vidět najednou do všech směrů. Ale stejně jste ještě byli vázáni na určitou danou lokalitu. Jakožto vyjádření Stvořitele existujete současně všude. Jste ve všem co vnímáte, a stejně jako vnímá Stvořitel sám sebe prostřednictvím svého Stvoření, vnímáte vy sami sebe z pohledu individualizovaného vědomí prostřednictvím střetávání se s veškerým stvořením.

            Toto se nezmění, když budete opět ve stavu plného vědomí, ale změna bude v tom, jak budete vnímat vše co pozorujete a s čím jste v kontaktu. Zjistíte, že jste součástí všeho, co existuje. Přímo budete "vědět" co znamená fráze "Já jsem to." Je vám to povědomé? Tato fráze se vyskytuje v mnoha jazycích. Například v hebrejštině je to "Ayer Esher Ayer" (psáno foneticky), nebo maiština to vyjadřovala slovy "In Lakesh" (psáno foneticky). Je to velmi stará moudrost. V tradicích, které akceptují osvícení, nebo seberealizaci, jak tomu říkáte, vás tento stav dovede k přímé zkušenosti stavu, kdy jste všude a ve všem co vnímáte. Z toho všeho plyne jednoduchý fakt, že jste propojeni se vším co existuje, a vše co existuje má svůj protějšek ve vás.

            Zdůraznili jsme to dostatečně? Protože abyste se vymanili z vědomí oddělenosti, musíte si to sami uvědomit - nejen jako intelektuální koncept, ale jako neoddělitelnou součást vaší životní zkušenosti. Ve skutečnosti to takto doopravdy je, ale dokud se závoje kolem vás neztenčí natolik, abyste opravdu cítili vzájemnost v tanci iluzí do kterého jste zabřednuti, nebudete nikdy schopni překročit vzory nepřátelství směrem k jednotě se Vším Co Existuje.

            Život vás směřuje k tomuto pochopení každým dnem. Dává vám příležitost vidět a pochopit, že všechno a každý s kým přijdete do kontaktu vám zrcadlí zpět kousek z vás, takže můžete vidět, že VŠUDE a ve VŠEM jste. Můžete si uvědomit, že kamkoliv se podíváte, tam se vidíte.

            Jedním ze jmen, které používáte pro Stvořitele je "Vše Co Je". Stvořitel prostupuje celé své Stvoření. Je matrixem, základem, podstatou všeho co existuje. Jakožto individualizovaný aspekt Stvořitele taktéž existujete ve Všem Co Existuje. Jste součástí matrixu, základu, podstaty všeho co existuje. To ovšem neznamená že JSTE Stvořitelem. Můžeme vám dát třeba příklad, který vám bude blízký, z vaší zkušenosti z jídlem.

            Řekněme, že budete dělat polévku, nebo kompot, nebo želatinový salát. Všechna tato jídla obsahují jednotlivé přísady. Například takový želatinový salát může obsahovat kousky ovoce, nebo zeleniny, nebo oříšky a plno dalších přísad. To vše dohromady spojuje želatina, která z toho tvoří celek. Podobné to je v polévce, nebo kompotu, kde jednotlivé kousky plavou ve vývaru. Stvořitel je tou želatinou, nebo tím vývarem, který vše prostupuje. Jenže Stvořitel je ještě navíc ve všech těch ingrediencích, narozdíl od želatiny, nebo vývaru. Je to velmi obtížné na pochopení pouze intelektem, ale jestli můžete - stačí jen na okamžik - stáhněte svůj intelekt do ústraní a použijte intuici, abyste bezprostředně prožili realitu za viditelnou realitou, ve které se pohybujete a na kterou zaměřujete svoji pozornost. Možná získáte intuitivní pocit, že to, co se opravdu děje není postihnutelné fyzickými smysly.

           Proč je to tak důležité, že se o tom zmiňujeme? Protože velmi brzy se začnou dít velmi intenzivní děje v mnoha aspektech vaší planetární civilizace, a pokud nezvládnete nějak zůstat ve stavu jednoty se vším, co se bude dít, tak váš pocit oddělenosti od Zdroje velmi posílí a budete se cítit ohrožení a ve velkém nebezpečí. To způsobí, že se ve strachu stáhnete do sebe, a když máte strach, nemůžete být ve stavu přijímání a lásky. Vaše energie zatuhnou místo aby proudily a vy nebudete schopni přiměřeně reagovat na mohutné probíhající změny. "Uváznete", místo abyste se nechali elegantně unášet mohutným proudem změn. Zabřednete do bahna a doslova se utopíte.

            Takže, každý z vás má v sobě kódy, které tvoří vaši osobnost, tak jak byla vytvořena vaším Vyšším Já. Máte v sobě "geny projektanta" (omlouváme se za slovní hříčku) a byli jste navrhnuti tak, abyste dělali správná rozhodnutí v době, která se před vámi otevírá. Nicméně, z důvodů, které lépe pochopíte až opět dosáhnete plného vědomí, je pro vás nezbytné opět se naučit být v jednotě se vším kolem vás a je nutné, abyste hodně trénovali odpojování a vyčleňování sama sebe z mnohých dramat. Už jste tento výlet jednou absolvovali, kdysi velmi dávno, když jste se poprvé inkarnovali do fyzického těla. Předtím jste byli široce rozprostřené vědomí, nevtělené a mnohem méně omezené.

            Už jste se jednou "vyšplhali" skrze různě husté zkušenosti a z vyšších úrovní hustoty jste zareagovali na volání, abyste se zúčastnili současného dramatu. Poté jste sestoupili zpátky dolů, akceptovali částečnou amnézii, která je součástí "pádu" jednotlivými úrovněmi, abyste se ocitli v těle na 3D zemi, no a nyní hledáte svoji cestu zpět tam, odkud jste přišli. Až celý tento proces skončí, ocitnou se ti, kteří patří k naší rodině duší, opět ve stavu široce rozprostřeného vědomí. Někteří z vás vlastně udržují celé stvoření. Než k tomu ale dojde, máte na práci znovu dosáhnout stavu souladu se vším a z tohoto stavu vyššího vědomí splnit svůj úkol při evakuaci a kolonizaci Terry.

            Vaše vědomí již nějakou dobu tímto směrem kráčí. Mnozí z vás se stali díky pročištění buněčné paměti mnohem citlivější, než byli kdykoliv předtím a to může představovat velkou výzvu při snaze o přežití a operování v tak hustém prostředí, jaké nyní existuje na 3D Zemi. Nicméně byli jste vytvořeni se všemi potřebnými vnitřními zdroji nejen pro přežití, ale dokonce abyste zde prospívali. Možná budete muset korigovat svoji definici co znamená "prospívat", protože je mnoho názorů na to, co vše musí "dobrý život" obsahovat a kolik materiálních statků musíte vlastnit, abyste to vše mohli někam uskladnit.

            Z naší perspektivy je život tak "dobrý", jak se cítíte když jej prožíváte. Už jste někdy slyšeli příběh o člověku, který měl vše nač pomyslel a spáchal sebevraždu, nebo byl hospitalizován kvůli depresím? Věci vás nemohou učinit šťastnými. Šťastnými vás může učinit jen vaše vnitřní uspokojení. Můžete se radovat ze své schopnosti cítit emoce, ochutnávat, cítit vůně květin či čerstvého vzduchu, pozorovat něhu mezi dítětem a rodičem. Můžete být spokojení že žijete. Když to uděláte, jak jsme vám radili a zjednodušíte si život, můžete být překvapení, jak jednoduché jsou vaše potřeby. Můžete být překvapení, kolik všemožných věcí je vám doporučováno koupit pro "dobrý život" a které nejsou ve skutečnosti potřeba k tomu, abyste žili tak, jak se vám to líbí.

            Jakmile se vrátíte do stavu plného vědomí a budete schopni přímo manifestovat vše, po čem zatoužíte, nebudete mít šatník plný oblečení, příborník plný nádobí, nebo filmů, či vybavení, a nebo nářadí. Budete úplně volní bez toho všeho a bez potřeby vlastnit dům, kde byste to mohli všechno uskladnit a uspořádat. Jste schopni si třeba jenom přestavit tu volnost bez VĚCÍ? Zkuste to. Zkuste si to již nyní. Zkuste mít radost z toho, co leží přímo před vámi, ať už je to zvuk, pohled, pocit, či vůně. Vychutnávejte si život. Žijte naplno již nyní. Vydejte se směrem, kde budete mít vše po čem toužíte, zrovna tam kde zrovna jste a nacházejte sami sebe v každém okamžiku svého života.

            Ještě se k těmto tématům vrátíme, jakmile se začnou děje odvíjet, ale měli jsme pocit, že je potřebné tyto koncepty alespoň uvést a posílit ty, o kterých jsme s vámi již mluvili. Opět se ozveme. Do té doby vám posíláme naši lásku a ukrýváme vás v našem míru. Každým dnem se blíží okamžik, kdy budeme opět spolu.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2006

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Way, PO Box 7278,Kalispell, MT 59904 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2006

 

  Zpět na obsah