O "vidění”.

15. srpna 2006

 

            Takže: Požádali jsme o možnost promluvit si s vámi, protože od té doby, kdy jsme spolu posledně mluvili, došlo k novým událostem na vnitřních úrovních. V první řadě určitě rádi uslyšíte, že jste prošli nejhorší částí očistného procesu, o kterém jsme se zmiňovali. Díky tomu stojíte před novou příležitostí, o které bychom si chtěli popovídat.

            Když si uvědomíte skutečnost, že vám tyto "mraky" zamlžovaly jasný pohled a blokovaly vaše světlo, tak můžete mít během procesu čištění problém s projasněním vašeho vidění. "Viděním" nemáme na mysli váš fyzický zrak, ale metaforicky míněno vaše vnímání okolního světa. Též máme na mysli vaši vizi, kterou nosíte v sobě, vizi světa který chcete stvořit, a proto jsme tento vzkaz nazvali „O "Vidění"“.

            Jasné vnímání může být někdy nepříjemné, protože to, co jste mohli dříve ignorovat, již teď nebude možné. Je to jako byste se probudili ze snu do reality, která není tak příjemná jako byl ten sen. Proto mnozí ve vašem světě nazývají tento stav "probuzením". Musíme vám však připomenout, že se probouzíte ze snu, který je iluzí, do nového snu, který stále nosíte v sobě všemi životy, které vaše Celková duše vytvořila.

            Jestli můžete, tak se vraťte v mysli zpět o 4,5 miliardy let, kdy jste se spojili s dalšími, abyste společně mohli snít váš sen. Pořád jste jenom snili a nyní se probouzíte. A když zjistíte, do čeho jste se to vlastně probudili, může z toho vzniknout jistá nevolnost. Zjistíte, že jste ve světě, který má daleko do rovnováhy a je značně vzdálen tomu, jak jste si jej vysnili.

            Používáte rčení o dobrých a špatných zprávách. Dobrá zpráva je ta, že jste mnohem blíže k realizaci původního snu, než kdykoliv předtím. Tento sen bude kulminovat s manifestací a realizací Terry, nového světa, kde se všechny vaše sny zhmotní jako vaše realita. Myslíme, že budete překvapeni až zjistíte, jak velká vaše část byla zainteresována na tvorbě Terry, jako myšlenky. Když jste nyní naplněni zkušenostmi ze 3D Země, osloví nejhlubší touhy vašeho srdce. Oceníte Terru mnohem více díky tomu, čím vším jste prošli, a jakmile dokončíte transformaci vaší formy a vědomí do vašeho původního stavu bytí, bude vám vše prožité skutečně připadat jako sen, i když si stále ještě nyní myslíte, že je to realita.

            A nyní ta špatná zpráva. Při procesu rozmotávání současných struktur, musí být rozpleteny energie, které byly zašmodrchány dohromady. Představte si klubko příze, která není hladká a hebká. Je velmi hrubá a do všech stran z ní trčí mnoho nečistot jako větvičky, které se zachytávají za další vlákna v klubku, takže je příze opravdu velmi zašmodrchaná.

            Aby bylo možné "napřímit" to, co bylo "pokroucené", musí nastat ošemetný proces rozplétání energií. Aby nebyla poškozena sama "příze" znamená to mnohem náročnější proces, než jaký dělají vaši neurochirurgové, když zasahují do jemných vláken vaší nervové sítě. Z toho vyplývá, že nyní půjdou procesy nějakou dobu trochu pomaleji, než se vše rozmotá, takže ještě nějakou dobu budete muset být přítomní na zemi, i když byste jak vy, tak i my byli rádi, kdybyste již nyní byli kompletně na lodích.

            Rozplétání energií je součást procesu třídění každého a všeho do jejich vlastních míst určení - těm, které pro ně určila jejich Celková duše. Většina z vás má Celkovou duši, která vytvářela projekce do mnoha časových uzlů v době obydlení planety lidmi. Sloužili jste Stvořitelově touze zakusit sama sebe tím, že jste mu nabídli velmi široké pole zážitků. Hráli jste mnoho rolí a oblékli mnoho kostýmů a za spolupráce věrné opozice udržovali v průběhu mnoha životů velmi pestrou a okořeněnou směsici zkušeností.

            V klasické hře jsou protagonisté (hrdinové a hrdinky) a antagonisté (padouši). Obě strany jsou nutné pro vytvoření napětí a konfliktů, které posunují hru vpřed a rozvíjí dějovou linii. Mnozí z vás se zapletli s těmi, kteří neměli na srdci pouze vaše dobro, a tyto propletené energie jsou zapsány v buněčné paměti všech zúčastněných entit, které si kdy spolu "zatančili". Aby byla vaše buněčná paměť vyčištěna, musí být zamotaná směs, kterou v sobě nesete, "rozmotána".

            Někteří z vás si jsou pravděpodobně vědomi toho, že se zapletli s někým obrácené polarity, ale mnozí si toho vědomi nejsou. I když existuje několik jednotlivců, kteří mají v sobě dostatečně uklizeno, aby mohli napomáhat tomuto procesu, má většina "léčitelů" ještě moc práce sama na sobě, než budou natolik čistí, aby se mohli zapojit do procesu pomáhání druhým s očistou. Varujeme vás před technikami a metodami, které slibují restrukturování vaší DNA, vyčištění paměti vaší duše, vymazání karmy, sjednocení vaší cesty se záměry vaší duše, a podobné. Techniky a metody, které by mohly být přínosné jsou takové, které vám umožní léčit sama sebe. Vnitřní práce je ta nejhodnotnější věc, kterou pro sebe můžete udělat, a nikdo jiný za vás nemůže udělat to, co pro sebe musíte udělat vy sami.

            Nemůžeme doporučit určitý kurs, protože každý z vás je jiný, ale jestliže hledáte nějaké léčení, tak bychom doporučili nějakou značně renomovanou a potvrzenou metodu. Jestliže vám někdo nabídne "klíče ke království", tak se nejprve důkladně podívejte, jestli to "království" získal i sám pro sebe. Nemluvíme o těch, kteří tvrdí, že jejich život je nějakým způsobem lepší. Mluvíme o těch, kteří nabízejí "formuli", která vás celou cestu sveze. Ti, kteří skutečně dosáhli plného vědomí se nenabízejí na seminářích či na webových stránkách. Chápou, jak vesmír funguje a přivádí k sobě správné lidi ve správný čas. Nepotřebují reklamu, která by jim přivedla obecenstvo.

            Je mnoho těch, kteří využívají naivity a důvěřivosti ostatních lidí a jakmile se vaše vidění zlepší budete to kolem sebe vidět. Je velmi důležité, abyste se nenechali chytit a nezapletli se do bojů s těmito praktikami. Nejste tady proto, abyste něco "napravovali" a jediné, na čem můžete úspěšně pracovat, jste vy sami. Tyto principy, o kterých mluvíme, je velmi těžké kompletně přijmout za své, neboť jsou v přímém rozporu s dohodami reality kolem vás. Jsou téměř v opozici k intuici a přesto je to přesně to, co musíte udělat. Musíte se PONOŘIT do vašeho strachu, do vaší bolesti aniž byste jim nějak odporovali. To je přesný opak toho, co vás vaše společnost učí. Hledání řešení mimo vás je přesně to, proč nejste nikdy s ničím spokojeni. Od toho co je vaše práce, kterou máte udělat, vám žádná vnější autorita - včetně nás - nikdy nemůže odpomoct.

            Nemluvíme teď o léčení zdravotních problémů. Neříkáme, že když si zlomíte ruku, tak to máte jednoduše nechat zlomené. Mluvíme o mnohem subtilnějším druhu "léčení", které vlastně ani není léčením. Jsou to taktéž způsoby jak sami sebe ještě více zaplést a zmást. Někteří lidé, kteří si doopravdy myslí že pomáhají léčit, často sami slouží entitám které si neuvědomují. Tyto entity se živí z energií vznikajících při interakci s lidmi, kteří vyhledávají léčení. Ti většinou stále udržují podmínky pro vlastní nemohoucnost a vyžadují pomoc - druh závislosti na vnějších zdrojích, které nikdy nepovedou k vyléčení základního problému.

            Hlavním účelem nyní probíhajících procesů je "narovnání" toho, co bylo "pokrouceno" a rozplést to, co bylo zašmodrcháno. Pracujeme s vámi 24 hodin denně, když jste vzhůru, ale hlavně když spíte. Vysíláme k vám impulsy energií, které jemně rozplétají vaše zapletence. Narovnáváme to, co bylo zamotáno, a tím uvolňujeme energie a entity, které jsou v tom zapojené. Mnozí z vás mají, nebo měli napojené "entity", se kterými byli zapleteni. To je přímý důsledek mnoha prožitých životů vytvořených vaší Celkovou duší a témat a dramat, které byly součástí těchto životů. Všechny tyto zkušenosti si nesete všemi svými životy zapsané v buněčné paměti - jak tomu my říkáme - která se nyní čistí. Jakmile budete čistší, budete si rovněž vzpomínat, nebo se vám něco vybaví a "uvidíte" děj z vaší minulosti. Budete si uvědomovat, k jakému druhu bytí se vracíte. (Možná vám připadá, že mluvíme pořád dokola, ale když pracujeme s časovými smyčkami, jsou kruhy cestou, kterou procházíte.) Z jednoho snu se probouzíte a do jiného se noříte. Nic víc vám k této části tématu "vidění" (probuzení) nemůžeme říci a rádi bychom nyní přešli k další části otázky  - vize Terry.

            Terra je svět vašich snů a je ve skutečnosti vaším výtvorem stejně tak, jako tato současná planeta. Jste projekcemi, které lze dosledovat až k samotným Elohimům, kteří jsou zakladateli této části stvořené reality. Terra je vyvrcholením vašeho času, po který jste spolu jako Elohimové, na čemž jste se spolu domluvili a působili i jako první lidské bytosti na Zemi. Jakmile dokončíte váš vzestup zpět do stavu, ve kterém jste byli dříve, než jste vstoupili do této časové smyčky, očekává vás již pouze překrásná budoucnost. Bude zaručeně plná dobrodružství a objevů a též bude plná míru, radosti a lásky, po které tak toužíte. Zaručeně to bude pro všechny čas radosti a budete přesně vědět co vám chybělo, když jste snili tento jiný sen.

            Terra již existuje a očekává vás. Nyní můžete cítit jak jste jí mnohem blíže než tenkrát, když jste si jí začínali být vědomi jako místa svého určení. Můžete cítit, že je tak akorát na dosah a my potvrzujeme, že to není "sen", ale spíše objevující se realita. Čočkou svého srdce ji můžete "vidět". Můžete ji ve svém srdci cítit. Již "znáte" ten pocit, který vás čeká a již víte, jak blízko k této radosti jste. Ještě je potřeba krátký čas k rozmotání té zašmodrchané příze - osvobodit všechny entity od jiných, se kterými jsou promíchané, aby mohlo vše jít tam, kam to patří. Ti, kteří vám oponovali musí být též osvobozeni, aby mohli jít svou cestou, a my všichni pracujeme na tomto konečném cíli. Někteří to dělají vědomě, jiní nevědomě. Konečný výsledek bude stejný, ať již si jej uvědomí, či ne.

            Takže, když se vám nelíbí co vám vaše "vidění" nyní ukazuje, buďte trpěliví. Samotný fakt, že to "vidíte" mnohem jasněji, je dobrým znamením. Znamená to, že se ze svého snu probouzíte - vystupujete z transu ve kterém jste byli - a blížíte se k plnému probuzení, uskutečnění vašeho dalšího snu - snu o Teřře. Čeká vás tolik dobrého! Zatím je tu toto období, které musíte překlenout, než bude vše roztříděno a znovu "narovnáno". Jestliže budete schopni průběžně se zbavovat veškerého odporu, bude pro vás toto období mnohem klidnější. Už toho opravdu nemáte mnoho na práci. Pouze pracujte na uvolňování odporu, kdykoliv si jej uvědomíte.

            Jsou chvíle, kdy jsou energie velmi nepříjemné. Zdají se chaotické, nebo jako nepříjemný elektrický proud - jakési znepokojivé "bzučení". Jakmile si ale uvědomíte, že se máte zbavit odporu k tomu, co je nepříjemné, již to tak nepříjemné nebude. Máte jen velmi málo možností, jak si uhladit svoji cestu. Všichni se dostanete tam, kam je vám předurčeno. Když se zaměříte na odstraňování odporu, bude průběh mnohem hladší, i když možná ne takový, jaký byste preferovali. Pomineme-li potíže na cestě, jste všichni mnohem čistší, mnohem svobodnější ve vyjádření vaší podstaty a archetypu. Ti, kteří se neohnou ve vichru změn se díky své ztuhlosti zlomí. Pomyslete na trávu a na to, jak se po závanu větru zase napřímí. Stromy se mohou ohnout jenom trochu než puknou. Buďte jako tráva, ohněte se po větru. Zůstaňte flexibilní. Nechte energii ať vás vede, nesnažte se ji vést.

            Zase se ozveme, až se děje rozvinou. Ozýváme se nyní častěji, protože máme pocit, že to pro vás bude snadnější, když vám připomeneme svoji přítomnost ve vašem životě. Patříte k nám. I když vy si to možná nyní nemyslíte, ale my ano. Jste naše "rodina", stejně jako my vaše. Všichni jsme vzájemně spřízněni - někteří více, jiní méně, ale všichni jsme propojeni a jsme součástí velké rodiny duší. Budeme mít velikou radost, až budeme zase všichni pohromadě. Nyní vás v úctě opouštíme s přáním míru a požehnání.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2006

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Way, PO Box 7278,Kalispell, MT 59904 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2006

 

  Zpět na obsah