Dimenze 3,8

17. září 2006

 

            Požádali jsme o možnost promluvit si dnes s vámi, protože jste na své cestě zpět do další dimenze překročili určitý mezník. Kdybyste označili začátek vaší cesty jako třetí dimenzi a konec cesty kde se vynoříte jako dimenzi čtvrtou, tak byste se nyní nacházeli na úrovni dimenze 3,8. Protože veškerý pohyb má formu vlnění - to znamená, že vypadá jako vlna kmitající mezi dvěma body, nad a pod hladinou, která určuje okamžitý stav pohybu - tak si možná všímáte momentů, kdy si připadáte více ve čtvrté dimenzi a někdy zase okamžiků, kdy se cítíte být stále ještě mnohem více ve třetí úrovni hustoty. Protože jste ale nyní dosáhli hladiny 3,8 bude to mít za následek, že budete "nakukovat" do čtvrté úrovně stále častěji. Mohlo by to být pro vás trochu matoucí, a tak jsme si mysleli, že by vám mohlo pomoci malé vysvětlení procesu, kterým nyní procházíte.

            Někteří z vás to již zažívají a někteří ještě ne, nebo to ani vůbec nechtějí zažít. Úloha těch z vás, kteří jsou zařazeni do "speciálních jednotek" bude vyžadovat, aby jste zůstali velmi blízko úrovně hustoty 3,0 takže až do doby evakuace budete oscilovat kolem úroveň 3,2. Je to proto, že musíte být v kontaktu s těmi, kteří většinu času oscilují kolem hladiny 3,0. Díky interakci s vámi, se jejich vibrační úroveň maličko zvýší, ale vy musíte prozatím zůstat úzce svázáni s třetí úrovní hustoty.

            Třetí vlna začíná být připravována na vnitřních úrovních pro přijetí tohoto učení a vizí, ale ještě si to neuvědomují, protože jejich svět zůstává téměř takovým na jaký byli zvyklí po celý svůj život - možná jen malinko méně jistý, ale jinak "normální". Ještě musí projít "drsným probuzením", jak byste to nazvali. V tom je právě ona podstata šoku, který musí zažít, aby si uvědomili, jak moc se svět mění a jak rychle "normální" svět zmizí. Až jim to dojde, tak se jim bude zdát, že k tomu došlo téměř ze dne na den, ale ve skutečnosti změna k novému probíhá již staletí.

            Tyto poznámky jsou směřovány převážně na první a druhou vlnu. Vás je několik tisíc. "Speciálních jednotek" je též několik tisíc a třetí vlna zahrnuje asi 6 milionů jedinců. V současné době se přesnými čísly nezabýváme. K tomu dojde až nastanou další události a bude vypracován speciální seznam úkolů k řešení. Zatím je to předčasné, i když o tom víme a důkladně se připravujeme na toto období.

            Členové první a druhé vlny možná zažívají zostření svých fyzických smyslů a okamžiků, kdy si uvědomíte, že prostě zastavíte a "jste". To souvisí s vaším "nakukováním" do čtvrté dimenze. Možná jste již zažili okamžik, kdy si nejste jisti, kde vlastně jste. Když se rozhlédnete kolem sebe, tak sice vidíte stejné věci a lidi, ale máte pocit, jakoby jste byli jaksi vzdálení, jakoby jste se dívali dalekohledem, nebo nějakým zařízením, které vám umožňuje dívat se někam jinam, i když si nejste jistí, kde by to mohlo být. Toto je pro vaši současnou vibrační úroveň velmi typické.

            Možná vás méně motivují věci, které vás dříve zajímaly. Strach je veliký motivační faktor a jak procházíte svými strachy a vaše buněčná paměť se čistí, motivuje vás strach čím dál méně. Místo toho ve vás sílí pocit určité důvěry. Vaše důvěra k probíhajícímu procesu sílí, protože máte mnoho potvrzení probíhajících změn, a tak je stále těžší pochybovat. Ve skutečnosti se dá říci, že se cítíte stále uvolněnější a v pohodě v porovnání s vaším okolím. Přestáváte se identifikovat s tím, jak jste se dříve definovali a možná z toho máte občas pocit, že jste jaksi neohraničení. Zvykejte si na to.

            Jakmile budete plně vědomí ve čtvrté dimenzi, budete vždy tvořit v daném momentě a nebudete přemýšlet o tom, co jste dělali ani o tom, co bude následovat. To je momentálně pro vás velmi nesnadné pochopit, protože stále ještě nejste plně "v" tomto stavu bytí. Když jste však nyní překročili tento mezník, budete zažívat čtvrtou úroveň hustoty častěji a delší dobu. Možná si vzpomenete, že kdysi dávno jsme vám říkali, že až k tomu dojde, bude to jen další malý krůček z mnoha. Dnes již možná tuto větu doceníte. Celý proces je dokonale přirozený a nevyžaduje náročné studium, metody nebo "léčebné postupy". Vše co potřebujete je vám poskytnuto a možná proto je tak těžké přijmout skutečnost, že jediné co musíte je to přijmout a ne že musíte udělat to a to.

            Ve třetí úrovni hustoty je vše postavené na snažení a dělání. Když je cíle dosaženo, nastane krátký okamžik oddechu a uspokojení a znovu se musíte zapojit do činnosti. Pak přijde čas, kdy život odvanul čas, a člověk se připravuje na smrt. Inu, vy již nyní umíráte a nejste co jste byli neboť jste šli po cestách, které vás odvedly daleko. A co dál? Říkali jsme to již mnohokrát. Uvolněte se a užívejte si jízdu. Nechte se unášet proudem. Netlačte na pilu. Zhluboka dýchejte. Žijte v současném okamžiku. Naslouchejte svému nitru. Jednoduché pokyny a jednoduché volby, ale musí být opakovány stále dokola. Je to jako z praktikováním meditace. Na začátku se mysl toulá a jedinec ji musí vědomě směrovat zpět na zvolené ohnisko. Jedinec se musí ke svojí volbě znovu a znovu vracet, dokud se nestane novým zvykem.

            Na této cestě na Terru jste se museli naučit některé nové zvyky, například "Nechte to být, Bůh to zařídí" a postará se o detaily. Museli jste se naučit uvědomovat si, kdy jste napjatí a kdy máte strach. Museli jste se naučit nechávat své emoce vyplout na povrch a zbavit se většiny své společenské podmíněnosti. Museli jste projevit dostatek statečnosti odlišit se od ostatních a to vše se vám krásně povedlo. Nyní nastal čas posbírat všechny tyto zkušenosti, které jste trénovali, a udělat z nich svoji trvalou součást. "Staré vzory" budou nadále do určité míry vyplouvat na povrch, než se všeho úplně zbavíte. Uvědomte si, že pročišťujete zkušenosti ze 4,5 miliardy let existence z mnoha úrovní a míst, takže vaše úloha je monumentální, když se na ní díváte malou "čočkou" jakožto jedinec, a obzvlášť, když máte stále ještě zastřené vědomí. Tleskáme vám za vaší vytrvalost a oddanost vašemu úkolu. Vedete si dobře a čas oslav se blíží.

            Jak se blížíte ke čtvrté úrovni hustoty, musí vše, co není kompatibilní s tímto způsobem existence a formou vědomí odpadnout. Už jste uzavřeli mnohé a to co ještě zbývá pokrývá mnoho životů a témat, která jste kdy zkoumali. Jestliže se stanete plně vědomými a plně v souladu se Vším Co Je, budou veškeré zbytky, které nevyčistíte, sdíleny se všemi a vším a to zmnohonásobí vaše nepohodlí. Bude to, jako by každá myšlenka a emoce narostla do ohromných rozměrů, téměř nepočítatelně mnohokrát se znásobila - nejen milionkrát či miliard násobně. Skutečnost, že jste pozvedáni pozvolna, a že to trvá tak dlouho, je forma vaší ochrany, i každého, s kým přijdete do styku.

            Tento proces je postupný z několika důvodů. Kdyby to probíhalo rychleji, nemuseli byste to zvládat a záměr je postaven tak, abyste dorazili neporušení. Dalším důvodem je fakt, že během integrování změn musíte zůstat relativně funkční a vyrovnaní. V některých společnostech a kulturách existuje podpora pro lidi, kteří dosáhli plného vědomí, takže nemusí chodit do práce a je o ně postaráno z darů těch, kteří oceňují jejich stav bytí. Vy jste roztroušeni po celém světě a žijete v mnoha rozdílných kulturách, takže je nezbytné, abyste zůstali funkční, jak se říká "od zdola až nahoru". Nyní jste překročili tento kritický mezník a i když očistné procesy budou ještě probíhat, bude to nyní mnohem snadnější.

            Vylezli jste na vysokánskou horu a cesta byla skoro celá velmi obtížná, ale nyní, když jste překročili určitou "hranici" bude pro vás stále snadnější dokončit zbytek procesu. Okolnosti vaší existence mohou zůstat téměř stejné, neboť ono zjednodušení přichází z vašich vnitřních úrovní. Ačkoliv si to téměř neuvědomujete, jste nyní o hodně jiní než když jsme začali před sedmi lety předávat Vzkazy. Podívejte se rok nazpět a uvidíte, jak hodně jste se za tu dobu změnili. Dopřejte si chvíli a uvědomte si, jak daleko jste se již dostali a budiž vám útěchou, že již není potřeba jít daleko.

            Během této poslední fáze vaší cesty do čtvrté úrovně hustoty bude pro vás snazší přijmout změny, které to provázejí. Vaše těla se stanou jaksi "nespolehlivá", když budete přecházet tam a zpět mezi těmito dvěma vibračními rozsahy a stavy bytí. Vaše smysly mohou být jeden den velmi zostřeny a další den zase utlumeny. Může vás přepadnout nesnesitelná bolest a poté nevysvětlitelný pocit uvolnění až blaženosti. Aby vaše těla zvládala změny, podstupují velikou zátěž, takže na sebe buďte nyní opravdu moc hodní. Dělejte pomalu a nepřepínejte se. Zjednodušte si život a radujte se z toho, kde jste. Oceňujte, čeho jste dosáhli a přestaňte neustále bojovat za "víc". Zvažte svoje "potřeby" proti "chtění" a uvědomte si, kolik z vašich "chtění" jsou pouhé zvyky. Ty jsou poháněny globálním vědomím všech lidí a pro vás je to nyní paradoxní: čím více "postupujete" na vaší cestě, postupně odpadáte od těch, kteří jsou hnáni globálním vědomím mas a ženou se bezhlavě do propasti jako většina stádového dobytka. Vy jste zpomalili ve směru, kterým se ženou oni a stáčíte se úplně jiným směrem.

            Ve vašem vědeckém světě je známý termín setrvačnost. Znamená to, že pohybující se objekt zůstává v pohybu, dokud jej jiná síla nezačne brzdit nebo jej neodkloní. (Samozřejmě též platí, že pokud je objekt v klidu vyžaduje to vnější sílu uvést ho do pohybu, ale my se budeme nyní raději držet prvního výkladu o setrvačnosti v pohybu.) Všichni jste byli součástí společnosti, ve které žijete. Je nutné překonat určitý moment setrvačnosti, aby bylo možné vydat se jiným směrem, než lidské masy. Tyto Vzkazy byly jedním ze způsobů jak vás nasměrovat na jinou dráhu či směr, než jakým se řítí zbytek kolem vás. Ve skutečnosti mnohé rady, které jsme vám dávali byli v přímém kontrastu s vaší společenskou podmíněností. To je další důvod, proč tento proces musí nezbytně trvat dlouho.

            Nyní byl ale překročen určitý mezník a změna směru získala svůj vlastní moment. Pohyb bude nyní rychlejší a jednodušší než dříve a brzy se bude zdát, že téměř bez jakéhokoliv úsilí vklouznete do nového stavu bytí a zjistíte, že jste na úplně jiném místě. Budete doslovně vnímat, že jste někde jinde, jakmile vás vaše vibrace plně přenesou přes vibrační hranici úrovně hustoty 4.0. Do té doby budete stále více zažívat způsoby vnímání čtvrté úrovně, takže si to prosím nevykládejte tak, že ztrácíte soudnost. V tomto procesu je to naprosto normální a my na vás neustále dáváme pozor a pracujeme s vámi, aby tempo změn bylo pro vás přesně to pravé.

            To je něco, co si sami zkrátka neuděláte. Nemůžete si to ani koupit v lahvi, ani přečíst v knize. Je to něco, co je vám dáváno, a tak přijmout tento dar je to jediné co musíte udělat. Není to proto, že byste si to "zasloužili" více než druzí. Je to tak proto, že o tom vaše Celková duše tak rozhodla a my se prostě držíme příkazů, které pocházejí z nejvyšších míst spirituální hierarchie. Kdybyste byli schopni podívat se na to, kolik aktivity probíhá "za scénou", zůstali byste koukat v posvátné úctě. A to mluvíme pouze o části, která se týká vás samotných! Jenom si představte, že podobná aktivita probíhá ve všech časoprostorových liniích pro ty, kteří směřují k jinému místu určení. To nelze lineární myslí vůbec pochopit.

            Takže, naši drazí, máme opravdu velikou radost, že jste překročili tento důležitý milník. Dalo to na obou stranách velikou práci. Byli jste skvělými "vojáky" v bitvách, které se ve vás odehrávaly při volbách, které jste měli znovu a znovu udělat. Nyní bude proces pro vás mnohem snadnější, a když si budete pamatovat, že stále máte neklást odpor, zůstat na svých nohách (nepředbíhat sami sebe) a naslouchat svému nitru bude to stačit. My zařídíme zbytek.

            Pro tentokrát končíme v míru, s úctou a požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2006

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Way, PO Box 7278,Kalispell, MT 59904 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2006

 

  Zpět na obsah