LET IT BE

10. listopadu 2006

 

            Takže, požádali jsme vás o rozhovor ohledně "dlouhodobé" perspektivy. Podle nás mají děje, které jsou nyní rozehrané, kořeny v době, kdy byla tato realita vytvořena. Chvíli o tom popřemýšlejte. Jakmile "nápad" nového života vznikl ve Stvořitelově mysli, byl naprosto kompletní a obsahoval veškeré prvky, které jsou potřebné jak pro toto "dějství", tak i pro jeho dokončení a návrat zpět do Stvořitelovy mysli, ze které vzešel.

            Tedy, když tato část reality byla ve Stvořitelově mysli "počata", obsahovala tato "koncepce", nebo "nápad" všechno, co se odehrávalo za posledních 4,5 miliardy let i vše, čím se zakončí kruh zkušeností, než se opět vrátí zpět do Boží mysli. To je způsob, jak "Božská hra" funguje. Vše je vždy přítomné, ale jednotlivé kroky a akce se postupně odkrývají.

            Vše, čeho jste nyní svědky, je součástí závěrečné části a má počátek v "nápadu", který vyústil ve vytvoření této části reality.

            Když se Elohimové sešli, aby ze svého bytí vyvolali tuto realitu, udělali to podle předlohy vytvořené v mysli Boha. Oni se stali spolutvůrci a ne Stvořitely a vytvořili toto dílo ZE Stvořitele a pro Něj. S vámi je to stejné. Nikdo z vás není od Stvořitele oddělen a nepracuje proti jeho plánu. Dokonce i ti, kteří tvoří pro vás stimulační kulisu vaší zkušenosti - "věrná opozice" i členové vašeho týmu a všichni ostatní - pracují podle Stvořitelova plánu. Jinak to být nemůže, protože tak Stvoření pracuje.

            Když vás žádáme, abyste se z dramatu vyčlenili, myslíme to doopravdy. Stimulační úroveň se dennodenně zvyšuje, a když se ze hry nevyčleníte, tak vás chytí vír událostí a stáhne vás dolů do děje chaosu. Mluvíte o věku Vodnáře, nositeli vody, který je často zobrazován, jak přes rameno vylévá z nádoby vodu, která vytéká velkým proudem - dalo by se říci jako potopa. "První vlna" přišla již před desetiletími a potopa - z vašeho pohledu - se k vám blíží již dlouhou dobu. Z pohledu mimo čas se jedná o pouze další "okamžik", další korálek na šňůrce zkušeností - o nic důležitější, nebo méně důležitý, než všechny ty předchozí, či ty, které budou následovat. Jsou to všechno pouhé zkušenosti, které mají uspokojit Stvořitelovu touhu poznat sama sebe prostřednictvím svého Stvoření. Máme tedy pocit, že by pro vás bylo prospěšné odpoutat se od dramatu, stoupnout si do pozadí a nechat potopu, aby kolem vás kompletně zametla.

            Akce vládnoucí elity budou den ze dne zřetelnější a rok od roku jasnější. Ale to je pouze polovina obrazu. Vždyť víte, že my též pracujeme a máme své figurky ve hře. Hledáme cestičky, jak vás posílit, abyste byli schopni zregenerovat svoji původní identitu a přirozenou podstatu, protože díky vám se objeví úplně nové pole možností, jako součást naprosto nového stvoření. Zatímco vládnoucí elita (a ti, kteří jí oponují) jsou zaměřeni na fenomén 3D, my v tichosti a skrytu pracujeme v pozadí a jsme neviditelní pro ty, kteří nemohou vidět nás, ani to co děláme, protože jsou slepí k tomu, co neexistuje uvnitř nich samotných. Dokonce ani ti z vyšších úrovní negativní polarity nejsou vševidoucí a vševědoucí. Jsou schopni rozeznat pouze to, co jim jejich modely zkušeností dovolí rozeznat. Ačkoliv my všichni máme přístup k podobným technologiím, oni nejsou schopni rozeznat podstatu a vibraci lásky. Zatímco oni hledají způsoby jak ovládnout přirozenost, my s ní pracujeme, včetně lidské přirozenosti. My všichni hledáme způsoby, jak odstranit odpor, ale my to děláme obráceně než oni. My povzbuzujeme; oni odrazují. Každá strana ve hře polarit pěstuje metody, které jsou v souladu s jejich polaritou. Přesně z toho důvodu, že nejsou schopni vidět a pochopit naše způsoby, můžeme naši činnost provádět naprosto v skrytu a v bezpečí před těmi, kteří by měli zájem narušovat naši činnost, nebo nám v ní bránit.

            Ať už se budou ve fyzické realitě odehrávat jakékoliv události, existují i děje, které se odehrávají v nefyzických říších. Každý z vás, kdo jste součástí Operace Terra, nesete ve své DNA skryté kódy a programy. Vedle částí DNA, které jsou pro vědce ve vašem světě viditelné jejich fyzickými nástroji, máte v sobě též mnoho vrstev nefyzických informací. My s těmito kódy hrajeme podobně jako hudebníci vyluzují hudbu. Na každou "notu" udeříme v patřičný čas v průběhu celé skladby. My vysíláme hudbu z naší strany, a ve vás zabudované kódy se rozeznívají na principu rezonance jako odezva na tóny, které my vyluzujeme v přesném okamžiku celého procesu. Již dříve jsme se zmiňovali o technologiích zvuku a světla které využíváme, abychom splnili svoji úlohu obnovit vás do vaší kompletnosti. Ta druhá strana též používá technologie zvuku a světla, aby dosáhla svých záměrů a bude v tom pokračovat. Jenomže rezonance působí dvousměrně. Když vy nebudete s tónem souznít, nic se ve vás nestane. Je úplně jedno v co váš intelekt "věří". Toto vše se odehrává na nižších rovinách než funguje vaše vědomí, v tichosti a bezpečí.

            Takže vás dnes žádáme, abyste důvěřovali našim metodám, naslouchali svému nitru a dovolili dramatu před vašima očima, aby se odehrával bez toho, aniž byste se do něj nechali zatáhnout nebo z něj měli strach. Není na něm nic, co byste měli opravovat nebo zastavovat. Neexistuje nikdo, koho byste měli varovat, nikdo, komu byste měli psát protesty. Nemůžete nic získat z diskusí s těmi, kterým chybí tato perspektiva a pochopení. Jediné, oč vás žádáme, je osvobodit se od odporu, který vy sami kladete, vypustit svoji bolest, vypustit vše, co nepatří k vaší podstatě. My váš odpor nemůžeme překonat. Tuto volbu musíte učinit jedině vy sami. My nikomu naše metody ani sebe nevnucujeme, a stejně tak to dělá každý, kdo je orientován na pozitivní polaritu. Když budete náhodou číst o předpovědích převzetí moci, předvedení síly či existence či jiných metodách "výuky veřejnosti", uvědomte si, že se jedná buď o podvodníky, nebo projekce lidské mysli, která má touhu něco změnit na navrženém kurzu dění.

            Bylo řečeno že bude konec snu. "Americký sen" přišel a odešel, je konec všech jeho cílů a záměrů. Doufáme však, že vize Terry předkládá mnohem lepší sen pro dosažení a taktéž doufáme, že vám dodáme tolik sil, abyste jej dosáhli, neboť je vašim cílem a určením. Dokonce i ti, kteří přišli pomoci Operaci Terra a poté půjdou za jinou službou, byli přilákáni vizí Terry a vložili své úsilí k jejímu naplnění. Pro relativně malou planetu je toto veliká událost a mnoho rukou ošetřuje její zrození, i když ne všichni zůstanou, aby sledovali její růst. Jedná se o velmi komplexní spřádání energií a rozplétání jiných, jak jsme o tom již hovořili. Proto vás žádáme, abyste důvěřovali "dlouhodobému projektu", naplnili svoji roli, nechali nás hrát svoji a všechno ostatní nechali za sebou.

            Od vnitřní práce sama na sobě nikdo nikoho zachraňovat nebude. Toto je týmová snaha. Nikdo vás stejně nezastaví od dosažení vašeho cíle a určení. Každý z nás je jedním hráčem v celkovém dramatu. My též máme svoji roli. Každý má svoji roli a my vám nemůžeme říct podrobnosti té vaší. Jediné, co vám můžeme říci, je to, že jsme s vámi a pracujeme na vás dvacet čtyři hodin denně, abyste byli schopni úspěšně dokončit vaši misi. Drama, které se nyní odehrává bude v následujících dnech, měsících a letech gradovat k čím dál větší dramatičnosti. Jestliže cítíte potřebu, tak to pozorujte, ale dovolte jí, aby byla hrána bez bránění z vaší strany, a bez přispění z vaší strany. Bude dohrána bez ohledu na to, jak vy budete reagovat. Nemá se zastavovat a ani nebude. Každý hraje perfektně svoji roli. Toto je velkolepé shrnutí lidské zkušenosti na 3D Zemi. Něco z toho bude pokračovat na budoucích Zemích, které však nemají nic společného s vámi či vaší cestou.

            Vy směřujete do 4D a zanecháváte drama 3D Země za sebou. Nyní je vhodná doba s tím začít. Nechte drama tam, kam patří. Neobsazujte se v něm, jinak se jím necháte chytit a to by bylo v rozporu s tím, co s vámi děláme my. Za éry "květinových dětí" byla populární písnička s refrénem “Let it be. Let it be.”, který je vhodné nyní připomenout. Dokonce si myslíme, že je to natolik adekvátní současné situaci, že jsme tak nazvali celé toto povídání. Když vám říkáme "Nechte to být, ať se tím zabývá PánBůh" (se všemi těmi detaily), je to jen jiný způsob jak říci "Nech to být. Nech to plavat." Nebraňte tomu, co se hraje, propluje to jednoduše kolem vás, jak proklouznete jinými dveřmi a necháte to za sebou. "Let It Be" a plně se osvobodíte, abyste mohli jít někam jinam. Byli bychom rádi, abyste proklouzli těmi druhými dveřmi a byli s námi tam, kde jsme my. Aby se vám to povedlo, musíte nechat všechno ostatní, aby se dohrávalo tak jak má, aby to též splnilo náplň své vlastní role. Takže "nechte být to" co má být a běžte si svou cestou. Nechte, ať se stane, co se má stát, a nechte i sami sebe stát se tím, kým se máte stát.

 

Ámen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2006

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Way, PO Box 7278,Kalispell, MT 59904 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2006

 

  Zpět na obsah