Žití z klidného středu.

7. prosince 2006

 

            Takže, dnes jsme požádali o možnost promluvit s vámi, protože je před vámi několik událostí, na které bychom vás rádi připravili. Jako první je změna našeho vzájemného vztahu.

            Jak již nyní asi víte, neustále s vámi úzce spolupracujeme. Není nikdo, kdo je součástí "Operace Terry", na kom bychom nepracovali. To zahrnuje i třetí vlnu, která je připravována na naše přijetí a která bude potřebovat "probudit" událostmi, které leží před vámi. Oni si nás nejsou doposud vědomi tak jak vy, takže se s nimi pracuje v tichosti za scénou jejich každodenního života.  V době, kdy vy budete zapojeni do samotné evakuace, budou již oni připraveni přijmout vaši pomoc a nalodit se na lodě - což by je v tomto stádiu bez rozsáhlé přípravy velmi děsilo.

            Protože je nutné, abyste se vy sami mnohem více stali součástí pracovního týmu, nebudeme vám již předávat promluvy, jaké jsme dělali dříve. Uznáváme, že vám naše rozhovory přinášely pomoc a uklidnění při vyjasňování vašich pocitů o smyslu a směru vašeho života. Nyní ale nastal čas, abyste sami pronikli ke svému zdroji odkud čerpáte své "vědění", takže již od nás nebudete dostávat potvrzení jako v minulosti. Je velmi důležité, abyste měli jasno ve svých pocitech - co je správné a co špatné při každé akci, neboť vás to připraví abyste věděli, co máte dělat v budoucnu.

            Toho je schopen každý. Vyžaduje to pouze zvyknout si vcítit se do situace, která k vám přijde, udělat si chvilku, kdy se soustředíte do svého centra a budete vnímat, co vám tělo říká. Důvěřujte pocitům vznikajícím ve vašem těle. Vždycky jste schopni říci, kdy jste postaveni před nějakou akci, a kdy se můžete uvolnit. Pocit tlaku či nucení znamená "ne", zatímco pocit rozpínání a uvolnění znamená "ano". Veškerá vaše rozhodnutí lze zjednodušit na "Ne - toto není v tomto okamžiku to pravé" a "Ano - to je nyní ta správná volba." Není nutné, abyste v každém daném okamžiku znali něco navíc než to, máte zrovna dělat. Nyní musíte pracovat na tom, abyste si zapamatovali, že nemáte pokračovat dokud nebudete cítit, co dělat.

            Když je vám z něčeho smutno, tak se ujistěte, že jste docela zklidnění, dříve, než se rozhodnete jak pokračovat. Již jsme říkali, že existuje jen velmi málo situací, kdy nelze počkat až budete mít docela jasno, abyste se mohli rozhodnout jak pokračovat. Je velmi důležité vždy počkat až se vnitřně uklidníte, i kdyby to mělo chvíli trvat. Většina rozhodnutí není příliš složitá, ale je velmi důležité, abyste se naučili takto chovat vždy, aby to bylo téměř instinktivní jednání v celém vašem životě.

            Většina akcí "OT" přechází nyní do "ilegality". Naše kroky nebudeme zveřejňovat, ale každý z vás bude v následující době perfektně veden - kam máte jít, s kým se setkat, atd. Váš jediný kontakt s námi bude z vašeho nitra. Vybavili jste se všemi potřebnými schopnostmi, abyste byli schopni projít touto dobou bez toho, abyste museli spoléhat na nás, jako dosud. Budeme přesto stále s vámi, budeme s vámi dále pracovat, dokud nebudete naloděni a vaše transformace neskončí. Již vám ale nemáme mnoho co říci o tom, jak máte žít své životy. Předali jsme vám solidní základy a je nyní na vás, jak budete podle těchto principů žít. Tyto principy vám pomohou v přežití. Jsou mnohem důležitější než nějaké datumy a předpovědi, které bychom vám nyní mohli dát. Žijte podle principů a budete v pohodě.

            V roce 2007 a dále se bude dít mnoho věcí, z čehož některé si vynutí změnu vašeho života, případně místa pobytu. Doporučujeme vám, abyste zjednodušili svůj život jak nejvíc to půjde. Přijde doba, kdy budete nuceni velmi rychle změnit své podmínky, takže čím více se ve svém životě uklidíte a vypořádáte se s minulostí, budou pro vás změny snadnější, a až přijdou, budete na ně snáze reagovat.

            Víme, že většina z vás je velmi roztroušená po celé planetě a bez možnosti osobního kontaktu z někým z prvních dvou vln či speciálních jednotek. Mělo a stále to má svůj důvod. Tato relativní izolovanost má posloužit k posílení vaší sebedůvěry a zvýšení vaší pozornosti k signálům, které vás v každém okamžiku navádějí, co a kdy máte dělat. Když na nás nebudete závislí, snáze budete nalézat zdroje, které vám pomohou v přežití na zbytku vaší cesty prostředím 3D. Nebude to však již moc dlouhá cesta, neboť již velmi brzy dokončíte svoji plavbu vědomím 3D a zakotvíte se v uvědomění 4té úrovně hustoty. Když k tomu dojde, budete si plně uvědomovat všechny ostatní - nás i zbytek týmu na zemi. Nebudete potřebovat tištěný materiál, ani internet ke komunikaci s kýmkoli z nás. Budete si plně uvědomovat všechny součásti i to, jak slouží celkovému plánu.

            Určitým způsobem to bude pro vás radikálně jiný způsob práce, ale až k tomu dojde, tak si uvědomíte, že to není zas až tak jiné. Jestliže budete dostatečně seriózně praktikovat principy, kterými jsme vás vybavili, budete v pohodě ať už budete kdekoliv a obklopeni čímkoliv. Máte schopnosti vědět v každém okamžiku co je to pravé a můžete využít zdrojů, které jsou vám v rámci "OT" k dispozici. Vaším nynějším klíčovým úkolem je zvyknout si žít podle principů, které jsme vám dali a využívat techniky zklidňování, abyste mohli naslouchat svému nitru. Když jste schopni vypnout žvanění vaší mysli a naslouchat z klidného středu uvnitř sebe samých, tak vaše tělo vždy "ví" co dělat.

            Období buněčného čištění a rozplétání je téměř u konce. Stále budou nějaké "výmoly na cestě", ale ne napořád. Jakmile skončíte s posledním stádiem očisty, otevře se ve vás prostor, ve kterém jste dříve shromažďovali veškerý emocionální náklad, kterého jste se zbavili. Budete cítit, že zabíráte mnohem více prostoru, a pokud si to dovolíte, budete to vnímat stále častěji. Dokonce i uprostřed hlučného davu je možné - když jste dostatečně oddělení - cítit prostor a klid, jako by jste stáli osamoceni uprostřed rozlehlé krajiny. Naslouchejte tónům ticha ve vás. Zhluboka a pomalu dýchejte. Uvědomujte si, že to, co cítí davy kolem vás není vaše, ale jejich. Buďte svědky toho, co se kolem vás odehrává, ale nenechte se vtáhnout do emocí, které vás donutí opustit svůj klidný prostor. Kdykoliv si uvědomíte, že nejednáte ze svého klidného středu, ZASTAVTE! Zastavte na tak dlouho jak budete potřebovat, abyste se znovu uklidnili. Bude-li to potřeba zavřete oči, abyste uzavřeli dveře vnějším stimulům. Udělejte zvyk z prožívání vašeho života z pozice klidného centra, ať se děje, co se děje.

            Nikdo vás nemůže přinutit reagovat. Když jste dbalí a dobře jste trénovali, můžete zůstat klidní, ať už se kolem vás děje cokoliv. Jakmile bude dokončeno čištění buněčné paměti, bude toho jen velmi málo, co bude schopné na vás zapůsobit, pokud si nezvolíte emocionálně se do daného okamžiku zapojit. Zůstaňte objektivní a svrchovaní. Přesto, že jste stále ještě zapojeni ve 3D dramatu, doporučujeme vám, abyste s tímto způsobem chování skončili.

            Svět kolem vás umírá. Vše co se kolem vás bude odehrávat bude výslednicí zoufalství a strachu. Nezapojujte se do nich. Svět kolem vás je nyní v nebezpečném stavu. Trvá to dlouho a na vnějším pozlátku skrývajícím pravou skutečnost se začínají dělat trhliny, ale vládnoucí klika dělá všechno proto, aby vše vypadalo "normálně" a obvykle. Nenechte se podvést. Základy se hroutí a brzy se vše sesype do období chaosu, zmatků a neracionálního chování těch, kteří mají strach a zoufale hledají něco, na co by se mohli upnout, co by je podporovalo. Většina lidí bude též rozzlobená, až pochopí, že důvěřovali vůdcům, kteří je nejsou schopni vyvést z kolektivně vytvořených zmatků, kterým je nyní nutné čelit.

            Nebude to moc pěkný pohled a bude plno křiku a požadavků na akci i "akcí", jakmile hranice rozčarování dosáhne příliš vysoko. Je prostou skutečností, že vše dospělo příliš daleko, aby to šlo "normálně" spravit, takže dojde ke "generální korekci kurzu", protože všechny děje se příliš vychýlily z rovnováhy. To vyvolalo další události, až byla překročena kritická mez a vše se vymklo kontrole. Dalo by se to přirovnat k "dominovému efektu". Jako když postavíte zeď z kostiček od domina takovým způsobem, že když jednu porazíte, strhne s sebou tu vedle stojící, až se postupně svalí celá stavba. Je z toho plynulá vlna bourání, kdy jedna kostička po druhé se kácí v pořadí, jak jsou vedle sebe postavené ve vzájemné řadě. Jako ve světě kolem vás.

            To co se má stát, nemohlo přijít dříve. Existují určitá spojení, ke kterým muselo dojít, aby i ostatní součásti mohly spadnout. Ze začátku to jde pomalu, než je vše nastaveno ve správných pozicích, ale pak dojde k okamžiku, kdy je vše na svém místě a již se jen čeká, až jedna kritická kostička spadne a pak všechny ostatní následují v rychlém sledu. To též nějakou dobu trvá, ale pro ty, kteří mají "oči k vidění" a kteří cítí energie bude jasné, kdy kritický okamžik nastane. V tom momentě zařadíme "vyšší rychlost" v "Operaci Teřře" a vy budete muset být schopni zareagovat na změny rychle a bez zaváhání.

            Vaše příprava byla dlouhá. Předávali jsme vám Vzkazy několik let a požadovali od vás určité akce, které někteří z vás podstoupili a jiní ne. Nyní již moc času nezbývá, takže jestliže jste nezačali podle principů žít, důrazně vám doporučujeme, abyste to udělali. Ti z vás, kteří následovali naše instrukce a opakováním si vytvořili nové návyky které tak zautomatizovali, na ně již nemusí myslet ať se kolem nich děje cokoliv.

            Doba velikých změn je blízko, a dostali jste od nás veškeré instrukce, které potřebujete k tomu, abyste se s těmito změnami efektivně vypořádali a byly pro vás přínosem. Když si znovu přečtete, co jsme vám již dali, zjistíte, že tam již všechno je a je jenom na vás, kdy to zapojíte do svého života - do každého okamžiku každého dne.

            Čas od času k vám třeba promluvíme, ale jenom proto, abychom vám krátce oznámili co má momentálně smysl, ale ne proto abychom vám radili co máte dělat, či jak žít, ale jen vám spíš oznámit, co se bude dít. Těchto oznámení nebude mnoho, takže toto je poslední formální Vzkaz třetího dílu. Další informace vám zprostředkuje náš mluvčí prostřednictvím internetu při komunikaci s vámi. Ale i když nebudete mít přístup k internetu, vždy máte své momentální informace uvnitř sebe.

            Jakmile plně přejdete a zakotvíte své vědomí ve 4D, nebudou pro vás ani tyto krátké vstupy nutností. Budete si plně uvědomovat vše co se děje a nebudete potřebovat zabalené informace do obálky ze 3D. Doufáme, že do té doby využijete naše rady a dokončíte práci, kterou ještě máte dodělat, abyste byli schopni překročit onen práh. Jste tu proto, abyste odvedli svoji práci, a všechno, co jste doposud dělali, bylo přípravou na tuto práci. Doposud to vše byla jen příprava, i když podle vašeho času trvala staletí. Jenomže konec přípravy se blíží a nastává čas začít s vlastní prací a samotnou evakuací. Ta se stane vyvrcholením všeho, co jste přišli do 3D udělat a tím uzavřete svoje zaměření na váš život ve 3D.

            Za tímto koncem vás čeká nový začátek. Dveře se otevřou do kompletně nového souboru možností a zůstane vám radost, mír a láska.

Opouštíme vás nyní v míru, s úctou a požehnáním. Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2006

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Way, PO Box 7278,Kalispell, MT 59904 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2006

 

  Zpět na obsah