Zpravodaj od Zástupů.

12. srpna 2007

Takže. Požádali jsme o rozmluvu s vámi, protože jsou v dohledu nějaké změny. Blížíte se k bodu přechodu mezi 3D a 4D a pro ty z vás, kteří jste součástí první či druhé vlny, to bude znamenat velice podstatnou změnu vnímání a subjektivní zkušenosti.

Jaké to bude až k tomu dojde? Můžeme vám to popsat jenom v analogii k něčemu, co si dovedete představit, protože jinak nemáte možnost si to nějak představit, dokud to sami nezažijete.

Představte si, že sedíte ve dne v domě a díváte se oknem ven. Přestože venku svítí slunce, zdá se okno potažené jakýmsi hustým průsvitným gelem, takže vidíte rozmazaně, i když rozeznáváte celkové tvary a barvy. Takto nyní vnímáte 4D.

Nyní si představte, že jdete k oknu a fyzicky jím projdete. Okno a gel vám stále budou rozmazávat venkovní obraz zatímco jste v domě, ale jak se budete k oknu blížit, budou obrysy jasnější a ostřejší. Do té doby, než oknem opravdu projdete a neocitnete se venku, budete mít obraz stále rozmazaný.

Okno a gel reprezentují to, čemu říkáte "závoj". Blížíte se k okamžiku, kdy obrazně řečeno projdete závojem, který zamlžuje vaše vnímání, a budete opět vidět jasně. Říkáme "opět", protože v takovém stavu jste byli před tím, než jste se inkarnovali jako bytost se zahaleným vědomím, a nyní se vracíte do tohoto předchozího stavu. Jakmile plně projdete do 4D uvědomění, vaše paměť se též obnoví. Budete schopni vidět současně do všech směrů. Budete schopni slyšet myšlenky druhých a postupně začnete mít plný přístup ke svým schopnostem - to vše za současné fyzické existence ve 3D. Po určité době, až si zvyknete na změnu svých schopností, budete doslovně schopni procházet zdí. Musíme však zdůraznit, že je to pořád proces a ne chvilková událost. Jsou to nepřetržité zkušenosti, které tuto změnu provázejí.

První krok bude zahrnovat postupnou změnu vašeho "vidění", takže věci budou jasnější, jako když se blížíte k oknu v našem příkladu. Jenomže vaše vidění nebude pouze vizuální vnímání. Budete "vidět" celou svojí bytostí a bude to mnohem více připomínat kompletní "vědění" zahrnující vaší intuici jakožto kontejner vašich zkušeností, kam přispívají vaše jemné smysly barvou, tvarem, zvukem a chutí k bohatosti prožitku. Mnohem závažnější je okolnost, že budete chápat, proč máte tento prožitek. Závěsy jednoduše zmizí a vy budete prostě "vědět" vše co v daném okamžiku potřebujete a případně, až si na tento stav zvyknete, budete znát vše, co s tím souvisí. Budete schopni vnímat všechny vztahy - minulé, přítomné a budoucí - které se v daném okamžiku protínají, a budete je schopni libovolně sledovat.

Vaše vnímání sebe sama se při tomto přechodu rozpustí a vy budete bez hranic, schopní splynout a stát se čímkoliv budete chtít. Budete vnímat sami sebe jakožto vše co vnímáte a jakmile se tento proces ukončí, budete v souladu se Vším Co Je a jakýkoliv pocit oddělenosti zmizí.

Znovu upozorňujeme, že toto je proces, ne událost, takže to bude postupně pokračovat takovým způsobem, abyste byli schopni celý tento proces integrovat. Měli jsme však za to, že byste měli vědět co se děje abyste to pochopili a porozuměli změnám, kterými budete procházet.

Nebude to probíhat stejně rychle a stejným způsobem u každého, protože každý máte svůj jedinečný postup, kterým procházíte. Ale všichni, kteří jsou součástí prvních dvou vln, tímto procesem projdou, a všichni, kteří nejsou součástí první či druhé vlny tímto procesem neprojdou, dokud nebudou evakuováni.

Toto je velmi podstatná změna identity a vnímání a bude postupovat pomalu, abyste byli schopni se přizpůsobit a stále fungovat. Nebudete schopni tuto změnu vysvětlit nikomu, kdo není součástí prvních dvou vln, takže vám doporučujeme, abyste to ani nezkoušeli. Nakonec dojde k propojení myslí všech zúčastněných, takže budete spolu i když se vaše těla budou vyskytovat na rozdílných místech. To je vše, co jsme vám chtěli nyní sdělit, ale řekneme vám později více až zase vznikne potřeba.

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2007

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Way, PO Box 7278,Kalispell, MT 59904 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2007

 

  Zpět na obsah