Aktualizace k očistným procesům.

 

14. února 2008

 

Počínaje již prvním vzkazem hovoří Nebeské Zástupy o nutnosti obnovení několika věcí: prvotní plán planety, zrušená spojení v naší DNA, náš původní stav a schopnosti a původní čistý stav naší buněčné paměti. Mluví o škodách, které způsobili narušitelé - obzvláště plazího typu, jejichž zlost a trápení se projevilo v dnešním světě jak jej nyní vidíme. Hovoří též o určitém druhu zkušeností, které jsme měli a které jsou určující pro náš život, neboť byly důležitými křižovatkami směřující naše životy.

 

V předchozích buletinech hovořili Zástupy o očistných procesech a jejich symptomech, abychom nebyli vyděšeni tím, čím procházíme.

 

V prosinci 2007 několik vnějších událostí v mém životě vyvolalo vzpomínky z dob před miliony lety, na jiné planetě v úplně jiném hvězdném systému. Události té doby byly nesmazatelně vryty v buněčné paměti celé naší skupiny a vytvořily základ témat životů, které jsme od té doby zkoumali jako samostatní členové naší „rodiny duší“, které nazýváme Nebeské Zástupy.

 

Vzpomínky se týkaly událostí z dob, kdy jsme jako poslední členové rasy bytostí „ochránců“ stáli proti plazí - reptiliánské rase a jejich plány ovládnout galaxii. Byli jsme mírumilovná rasa s velmi vyspělou kulturou – nejblíže frekvenčnímu pásmu 4D, kterého je možné ve 3D dosáhnout. Doslechli jsme se, že k nám přicházejí a že na své cestě zničili všechny světy, které potkali, takže i když to bylo proti našemu způsobu života a přesvědčení, rozhodli jsme se je zastavit, aby nemohli ovládnout zbytek galaxie. Tato válka se táhla několik generací a nakonec byla naše nádherná rasa, kultura i planeta úplně zničeny a reptiliáni měli volnou cestu k dobití Země a rozvinutí svých plánů. Jak to dopadlo vidíme dnes všude kolem sebe.

 

Protože jsme se drželi určitých principů a byly jisté věci, které bychom nedělali, dominovali reptiliáni proti nám hororem, který po dobu válečných let provozovali na úrovni fyzického, citového i mentálního mučení, které zanechalo hluboké rýhy v naší buněčné paměti, které tam celou dobu zůstaly a nyní přišel čas jejich pročištění.

 

Pocity, které provázejí toto „základové“ očišťování jsou velmi intenzívní. Když se poprvé vynořily, pocítila jsem tak hlubokou nenávist, jakou jsem v tomto životě snad nikdy necítila. Pod touto zlobou a nenávistí byla ukryta emocionální bolest – pocit obrovského smutku, bolesti a ztráty, beznaděje a zoufalství, které vše vyvěralo z oné doby a následných životů. 10. února jsem od Zástupů obdržela soukromý vzkaz. Mám pocit, že bych se měla o něj podělit, neboť nejsem v osobním kontaktu se všemi z první a druhé vlny OT ani z členy záchranných týmů, kterých se to všech týká.

 

 

Soukromý vzkaz.

10. února 2008

 

Takže, požádali jsme o rozhovor abychom nabídli podporu jak tobě, tak i ostatním, kteří procházejí tímto procesem očišťování fundamentálních zkušeností starých milióny let, měříme-li lineárním časem. Mimo čas jsou tyto zkušenosti plně přítomné a mají plný dopad, jako by se právě staly. Při jejich vyzvednutí do paměti, aby mohlo dojít k odstranění jejich emocionálního náboje tím, že budou rozeznány a zaregistrovány že se staly, mají odpovídající dopad jako by byly znovu prožity čerstvě a syrově jako tenkrát.

 

Jak již bylo řečeno, využíváme všech prostředků, které máme k dispozici, abychom usnadnili tento proces každému, kdo jím nyní prochází. Pracujeme s vámi když spíte, takže si nejste přímo vědomi toho co se děje, ale tělo stejně registruje jejich dopad, takže není jiné cesty při obnově těchto politováníhodných okolností a obnovení vypadlých propojení. Naším vše překlenujícím cílem je obnovit vás do stavu v jakém jste byli předtím a k tomu je potřeba znovu opravit mnoho škod. Ke všemu ještě přispívá záležitost lineárního času, což znamená že ti, kteří patří do prvních dvou vln musí tento proces dokončit pokud jsou ještě ve stávající konfiguraci a umístění.

 

Členové třetí vlny a speciálních sil se budou těmito otázkami zabývat až po evakuaci a nebudou muset být ve funkčním stavu po dobu, kdy na nich budeme pracovat. Budou umístěni do speciálních komor a v nich zůstanou, dokud nebude celý proces dostatečně dokončen aby mohli být přesunuti na Mezistanici pro jejich další přípravu na kolonizaci Terry. Bohužel první dvě vlny musí svůj proces zakončit dříve, než dojde k evakuaci, takže s nimi musíme pracovat takto. To se týká též těch, kteří zastávají funkci „polních generálů“ během evakuace a poté odejdou na své domovské planety aniž by se stali „pozemskými“ obyvateli Terry. Ti musí být též plně restaurováni ještě před evakuací a nepůjdou na Mezistanici.

 

Další galaktičtí dobrovolníci budou dostupní během procesu, jak to budou  jejich povinnosti a úkoly vyžadovat, ale většina z nich se v současné době nemanifestuje ve 3D fyzickém těle. Budou dostupní během evakuace, na lodích během různých procesů či v době příprav na Mezistanici podle potřeb.

 

Máme dostatek lidí pro zabezpečení všech potřebných kroků v průběhu celého procesu. I když se všemožně snažíme usnadnit tento proces první i druhé vlně, jsou to pro ně obtížné zkušenosti a nelze úplně eliminovat dopad, které mají očistné procesy na fyzické tělo a psychické aspekty spojené s 3D manifestací.

 

Stále ještě je značné množství materiálu, který je potřeba zpracovat, takže vám radíme využívat patřičné prostředky (prostředky zvyšující vibrace, cvičení, techniky odbourávající stres, meditace, teplé koupele, esence, a podobně) pro snížení vašeho napětí a úzkosti a vězte, že to též přejde.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2008

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Way, PO Box 7278,Kalispell, MT 59904 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2008

 

  Zpět na obsah