Novinky v procesu propojování.

21. června 2008

Počínaje Amadorovým propojováním koncem prosince (viz. "Další krok" z 29.12.2007) započal aktivní proces propojování jedinců na jejich 4D těla. Zatím jsem si vědoma dvou dalších zvířat, které tímto procesem prošla a opustila svá 3D těla (zemřela).

Koncem března mě navštívila celá skupina bytostí ze 4D a Ježíš/Sananda mě informoval, že následujících 60 dní dojde k urychlení a zintenzivnění celého procesu. Řekl mi, že v porovnáním s tím co přijde, se bude zdát dosavadní postup jako velmi pomalý. Zaručeně měl pravdu a je velmi těžké držet se změnami krok. Nebeské Zástupy prohlásily, že ty podstatné změny se budou odehrávat uvnitř nás a nebudou viditelné. To se též ukázalo jako správné.

17. května 2008 mi Nebeské Zástupy předaly soukromý vzkaz týkající se procesu propojování jednotlivců, kteří jsou zapojeni do prvních dvou vln Operace Terra. Následuje část rozhovoru, která se týká OT a ze které jsou vypuštěné soukromé informace:

Soukromý vzkaz.

17. května 2008

Otázka: Když se dívám na skupinku lidí, kteří se shlukli na tomto diskusním fóru (plus další, kteří zde již nejsou), nemůžu si pomoci, ale musím se divit: "Jak se dostaneme odtud tam? Jak zvládneme překonat obrovskou propast, která nás dělí od plného fungování ve 4D? To množství poškození, zranění a nezhojených traumat se jeví jako překážka, kterou nelze překonat, i kdybychom na to měli mnoho dalších let, které jak tuším nemáme.

Odpověď: Nemáte.

Otázka: Tak jak se dostaneme odtud tam? Jak se skutečně stanu krásnou Dámou Lyarou? Proč mám pocit, že pro ní připravuji cestu, zatímco se zdá že jsem na hony vzdálená od okamžiku, kdy budu opět celistvá?

Odpověď: Ptáš se a my odpovídáme. Máš poznámkový sešitek nadepsaný hláškou, že pro Boha v podstatě není nic nemožné? Takže pro Boha není nic nemožné a v této situaci je Bůh přítomný mnohem více, než si uvědomujete. Myslíme tím, že není nic "nadpřirozeného" v tom, co se nyní děje. Když se jedinec začíná propojovat na své analogické 4D bytí, jeho nefunkčnosti se dočasně zvýší, neboť neexistují odpovídající části na druhé straně. Ve skutečnosti se nezvětšují, ale v kontrastu s druhou stranou propojení jsou tak zviditelněny, že jsou evidentní a odhalené.

V okamžiku, kdy bude propojování dokončeno, tak nefunkčnosti jednoduše zmizí. Podobně jako vypadnou hrášky z lusku - rukavice bude otočena vnitřkem ven.

Takže to není nic nemožného, pracujeme na tom všichni společně 24 hodin/7 dní v týdnu. Dojde k tomu u každého, kdo je součástí týmu OT. Zatím jste si všimli jen těch, kteří opustili svá 3D těla. Až dozraje čas k odchodu každého jedince, tak půjde. Nemusíte nic jiného než si udržovat svůj kurz, směr a rychlost. Vyrovnaně stále vpřed, ať je u vás na denním pořádku. Stůjte vyrovnaně u kormidla, dovolte drobné korekce kurzu když jsou zapotřebí - vždy uctivým způsobem - a udržujte kurz, směr i rychlost. Ti, kteří se vydali na cestu jsou na cestě a nic na tom nezmění sebevětší množství zranění či problémů.

Buďte trpěliví. Jak jsi již někomu říkala, všechno bude. Všechno bude - pro každého v ten správný čas a tím správným způsobem.

[zbytek vzkazu byl vynechán neboť se týkal jen osobních věcí]

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

V noci 14. června jsem prošla velmi silnou zkušeností vidění a cítění mého 4D já a viděním a cítěním prvních lidí, kteří dorazili na palubu abychom se "spojili" a započali fungovat pro OT jako celek. Uvědomila jsem si, že všichni, které jsem poznala patřili k týmu podpory a zabezpečení a nikdo z hlavní řídící skupiny nebyl přítomen.

Pocit přítomnosti mého 4D já v mém 3D těle přetrval a poté jsem zjistila že jsem propojena na 75%. Od té doby tuto zkušenost zpracovávám a po obtížných čistících projevech dnešní noci mi bylo sděleno, že napojení je dnes ráno 76,5%. To je v souladu s tím, co říkaly Zástupy o odplavování informací z buněčné paměti, což se projevuje jako dočasně zvýšená dysfunkčnost.

Nemám tušení, jak dlouho to bude trvat, ale je mi jasné, že jsme v tom "až po uši" a ne jen že to "už začalo", jak jsem měla pocit před dvěma měsíci. Z toho co mě bylo sděleno v soukromém vzkaze musím předpokládat, že jakmile jedinec dosáhne 100% propojení, bude to okamžik, kdy plně splynou se svým 4D tělem. I nyní však vnímám své 4D tělo ve svém současném 3D těle a tak jsem zvědavá, zda-li opravdu po dokončení propojení budu schopná přesunu nahoru i dolů po frekvenční stupnici a vstupovat do 3D i 4D. Mám pocit, že pro každého to bude jiné podle toho, jaké mají funkce v OT.

Detaily postupu zveřejňuji v týdenním Radio Shows. Doporučuji při očistných procesech používání esenciálních olejů pro ulehčení celého procesu.

S láskou

Lyara

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2008

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Way, PO Box 7278,Kalispell, MT 59904 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2008

 

  Zpět na obsah