Soukromý vzkaz.

 

17. května 2008 jsem od Zástupů přijala soukromý vzkaz týkající se efektu propojovacího procesu, který podstupují bytosti zapojené do prvních dvou vln Operace Terra. Když toto píši, tak je můj proces propojování vědomí a fyzické realizace 3D se 4D na hodnotě 84%. Jakmile jsem překročila hranici 80%, vnímání a osobní zkušenosti mé současné identity začaly expandovat do mnohem širšího referenčního rámce, ve kterém si často připadám, jako bych tu již nebyla a odkudsi odjinud se snažila zde fungovat. Zdá se, že tento stav se s postupem celého procesu prohlubuje, jak napovídá i poslední vzkaz od Zástupů:

 

13. července 2008

 

Takže, požádali jsme dnes o rozhovor, protože dojde v blízké době k mnoha událostem, měřeno vaším časovým měřítkem.

 

Zaprvé, jak již je ti jistě nyní jasné, je mnoho jednotlivců - jak zvířat, tak lidí - úplně odvoláváno ze 3D, zatímco jiní se stále připravují pobýt na zemi nějakou dobu. Lidé se stěhují - jak horizontálně, tak i vertikálně - v rámci těchto příprav. Připravuje se veliký posun, který, do určité míry, ovlivní každého na planetě - někoho více, někoho méně, ale všechny znatelně.

 

Ty se spolu s ostatními pohybuješ směrem vzhůru ve zrychlujícím se tempu a to bude pokračovat, dokud se tento proces nedokončí. Jakmile bude vzájemné 3D propojení se 4D 100%, bude to znamenat ukončení procesu přechodu k plnému 4D vědomí a přítomnosti a současný přechod bude ukončen a další započne. O tom bychom se nyní rádi zmínili.

 

Váš současný přechod zahrnuje opouštění všeho, co si pamatujete jako svojí 3D "minulost" - vzpomínky z tohoto i minulých životů prožitých v tomto 3D frekvenčním pásmu a s tím souvisejících zkušeností. S tím též opouštíte všechny vzpomínky a působení bolesti a smutku z tohoto období, takže vás přestanou ovlivňovat mentálně i emocionálně.

 

Máte však i jinou "historii", která vám bude muset být dostupná, takže od nynějška budete nejen opouštět 3D vzpomínky, ale též si začnete znovu uvědomovat co předcházelo tomu, než jste vstoupili do časové smyčky vaší 3D "historie".

 

To znamená, že s odpovídající ztrátou ztotožňování s vaší 3D identifikací jakožto těla a osobnosti, bude narůstat vaše uvědomování si a ztotožňování se z vašimi vyššími těly a osobnostmi. Znovu získáte svoji schopnost mít přístup k celému vašemu spektru vyjádření, což je mnohem víc než jen vaše 4D realizace. Tento proces bude vyžadovat mnoho odpočinku a spánku. Dejte tomuto procesu prostor a neblokujte ho vymýšlením si harmonogramů a "pravidel" a "měl bych". Buďte klidní, lehněte si když potřebujete a dovolte si další expanzi. Nesnažte se řídit či směrovat tento proces. Jen si dovolte plně ho prožít. Dovolte si procítit pocity a myšlenky, které s tímto procesem přijdou.

 

Vaše frekvenční úroveň se pohybovala mezi 3D a 4D. Nyní budete oscilovat mezi více zaměření a méně zaměření. Nakonec se budete cítit trvale jako bezbřehý oceán s jediným pohyblivým bodem zaměření pozornosti do reality, kterou budete poznávat. Bude to jen BOD poznávání. Konkrétní forma prostřednictvím které budete vybraný bod vědomí poznávat bude velmi pohyblivá či tekutá, takže se v nejlepším případě bude vše zdát jaksi libovolné. Prostě umožněte tuto pohyblivou tekutost a vše bude v pořádku. Znovu se ozveme.

 

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2008

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Way, PO Box 7278,Kalispell, MT 59904 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Překlad Vratislav Kašpárek 2008

 

  Zpět na obsah