Lyara – Články.

7. "Nemusíte umřít"

 

Můj partner se vyjádřil v tom smyslu, že je ochoten přijmout všechny informace na těchto internetových stránkách, až na prohlášení, že nemusíme umřít. Tento článek jsem proto napsala kvůli tomu. - Lyara

 

Když se vylíhne housenka z vajíčka a začne požírat listy, má podobné charakteristiky jako všechny ostatní housenky. Její tělo je složené ze segmentů a každý segment má pár nohou, takže jich má dohromady plno.

Její kusadla jsou stvořena k tomu, aby žvýkala listy, má jednoduché oči a na hlavě nemá tykadla.

Má měkké tělo pokryté poddajnou pokožkou a leze z místa na místo. Housenky se flegmaticky prokoušou svým obdobím růstu a přitom se plazí z listu na list. Pak se jednoho dne, na impuls svých vnitřních hodin, které jsou řízeny žlázami a hormony, úplně zakuklí. Kukla ztvrdne a najednou dojde k transformačnímu zázraku.

Tělo housenky, bezpečně zabalené v kukle, se téměř kompletně rozpustí. Jenom srdce stále tluče. Ze zbytku se stane mazlavá "polévka" organického materiálu bez jakékoliv formy. Když v této fázi otevřete kuklu, již z toho nikdy nic nevznikne, ale umře to. Když se ale kukla nepoškodí a nechá se v klidu, zformuje se z "mazlavé hmoty" úplně nový tvar - nově narozený motýl. Místo poddajné pokožky má tvrdou schránku. Místo kusadel ke žvýkání listů má dlouhý zakroucený sosák, který dosáhne až na dno květů, aby sál nektar. Oči se stávají částí hlavy a jsou složené. Z mnoha segmentů zbudou pouze tři, každý s párem nohou. A místo toho, aby se musel plazit z místa na místo, vytvoří se u něj jemná a složitá soustava membrán, podpůrné konstrukce a svalů tvořících motýlí křídla. Toto vše se děje v tajnosti, skryté zrakům potenciálních dravců a jednoznačně je to děj patřící k zázrakům přírody.

Konečně je vše hotové. Motýl vyleze z kukly na vyvýšené místo listu nebo stonku, ale jeho jemná křídla jsou ještě zmuchlaná a poskládaná těsně u těla. Jeho srdéčko začne do křídel pumpovat a ty se začnou rozevírat a tvrdnout. Motýl leze po listu a jeho křídla se pomalu zvětšují, až dosáhnou konečné podoby a velikosti. Nakonec celá konstrukce na vzduchu ztvrdne.

Nyní může motýl vzlétnout a je z něj úplně jiný tvor než původní housenka.

Co se stalo z housenkou? Umřela? Ne, jistě že ne. Pouze změnila formu.

 

Když mluvíme o lidském umírání, máme na mysli proces, kdy se odlučuje duše od těla, které zanechá za sebou, aby se rozpadlo na své stavební prvky, zatímco se duch vydá do jiných úrovní reality.

Už jsme to každý udělali tolikrát, že je snadné zapomenout, že to není vždy nutné, když nastane čas přesunout se do další fáze naší existence. Stejně jako "nezemřela" housenka (t.j. kompletně neopustila své tělo), aby se z ní stal motýl, tak i my nemusíme zemřít (t.j. kompletně opustit svá těla), abychom se stali našimi "novými já" na nové Zemi - Teřře. Pouze musíme změnit formu.

Když se v mnoha spirituálních textech píše o "glorifikovaném těle", je tím míněn tento nový typ tělesné formy. Abychom to mohli pochopit, je potřeba vzít v úvahu spektrum existence. Každý z nás se současně nachází v celém spektru realit, které začíná tímto velmi hutným fyzickým tělem a táhne se mnoha úrovněmi - z nichž každá je jemnohmotnější než ta předchozí - až do stavu, kdy jsme čistým světlem a vědomím. Když prochází bílé světlo hranolem, rozloží se do spektra barev. Duha nám ukazuje tyto barvy, když prochází světlo kapkami deště, které fungují podobně jako malé hranoly a rozloží světlo do sady barev, které nám jsou důvěrně známé.

Když se čisté Světlo Stvořitele šíří do různých skupin realit - různých "úrovní" nebo "dimenzí" - vibruje na různých frekvencích. Na úrovni fyzické hmoty třetí úrovně hustoty, jsme schopni vnímat očima barvy v rozsahu od červené (nejnižší/nejpomalejší) k fialové (nejvyšší/nejrychlejší frekvence kterou vidíme). Všichni ale víme, že existují světelná pásma i pod touto hranicí (např. infračervená) a nad touto hranicí (např. ultrafialové záření). Nemáme na vidění těchto pásem vhodné nástroje, protože je smyslové vnímání našeho zraku omezené na určitý rozsah.

Při transformaci, kterou projdeme při naší cestě na Terru, posuneme svoji celkovou frekvenci, a tak budeme schopni vnímat jiný rozsah vibrací, než které vnímáme nyní. Terra již existuje - přímo tady a teď - ale my ji nejsme schopni vidět (mimo jasnozřivé jedince), protože jsme se ještě neposunuli do stejného frekvenčního pásma, ve kterém ona existuje.

Abychom ji mohli přímo vidět a vnímat, musíme udělat posun vlastního vědomí, frekvence a vnímání. To je nerozlučně propojeno.

Všechny rozdílné "úrovně", neboli frekvenční rozsahy spektra realit, vibrují v určitém stanoveném rozsahu frekvencí. Každá tělesná forma, kterou používáme, využívá charakteristické rysy patřičného frekvenčního rozsahu, ve kterém existuje. Máme různá těla v každé části spektra realit.

Tělesná forma, kterou tady nyní používáme, je pro nás tím správným vozítkem pro tuto úroveň reality, stejně jako bylo tělo housenky jedinečným způsobem přizpůsobeno na její způsob života, jako lezoucí hmyz. Jenomže, abychom mohli obývat Terru, musí se z nás stát "motýli" - musíme se transformovat do úplně jiného typu těla, které bude vhodným vozítkem pro tuto úroveň reality.

Když se ve Vzkazech mluví o tom, že nemusíme umřít, pak se tím myslí stejný proces, jako je transformace housenky v motýla: jedná se o změnu formy, ale proud života bude pokračovat bez přerušení. Ti z nás, kteří mají za cíl kolonizovat Terru, nezemřou; pouze změníme formu. Ve skutečnosti jsme již prošli veliký kus této transformace.

Jsou mnozí, kteří se inkarnují na Teřře procesem zrození stejně, jako se rodí děti tady na Zemi. Ale odkud se tam vezmou vajíčka, spermie a dělohy, které zajistí bezpečí pro tyto děti?

Určitý počet dospělých těl musí být zajištěn pro úspěšnou kolonizaci nové planety. Ty se musí odněkud vzít. To je právě součást celé Operace Terra: sehnat základní kmen pro Nový svět. Tento proces se často nazývá Sklizní. Když pšenice dozraje, vydá semena, která se stanou základem nové úrody.

Někteří z nás jsou určeni k tomu, aby se stali zakladateli nového druhu bytostí a aby se nám to podařilo, musíme sami transformovat svoje těla na ty, která budou vhodná pro nový svět. To je myšleno tím, když se říká, že nemusíme umřít: vezmeme svoje těla s sebou.

Musíme poznamenat, že skupina nazývající se Nebeská Brána, sebou svoje těla nebere. Proto, jestliže mají skončit ve "vyšší rovině než je člověk", jak o sobě prohlašují, pak se jim to může podařit jenom jako duším. Jinými slovy "musí zemřít". Budou muset čekat, až někteří dospělí zplodí dítě, do kterého by mohli vstoupit, aby mohli zakusit fyzickou existenci na nové rovině reality, bude-li to cílem jejich snažení.

Můžete poukázat na to, že v příkladu transformace housenka-motýl, mění pouze housenka svoji formu,ale motýl po nakladení vajíček pro novou generaci housenek "umírá" (opouští své tělo). Tak je tomu u motýlů v hustotě třetí úrovně, ale jakmile my kompletně transformujeme svoje vědomí na další úroveň bytí, budeme to moci udělat již vždy, když si vědomě zvolíme změnu formy. Již nikdy více nebudeme muset zanechat za sebou svoje tělo (to je to, co nyní nazýváme umíráním), takže vlastně již nikdy nebudeme muset "umřít".

Na závěr bych chtěla říci, že když prožíváte hodně fyzických symptomů, které indikují, že se tělo čistí - horečky, zimnice, bolesti, trávící problémy, rýma, průjem, městnání krve v plicích, kašel, atd. - nemusíte mít chřipku. Může to znamenat, že se čistíte kvůli transformaci na úplně jinou tělesnou formu. Můžete prostě přecházet z jedné formy dospělého těla k druhému, aniž byste museli toto tělo natrvalo opustit. To je míněno frází "Nemusíte umřít".

Tuto transformaci podstupuje dosti velký počet lidí - několik miliónů - takže se z toho stává docela obecný proces, kdy velká skupina lidí opustí třetí úroveň hustoty a přesune se do čtvrté úrovně hustoty. Jsme doslovně "poslední generací", o které se mluví ve starých textech, bez ohledu na naše skutečné stáří. Už zbývá méně než 13 let do doby, kdy bude Země "povýšena". Operace Terra má za úkol shromáždit ty, kteří budou průkopníky na novém světě. Tyto webové stránky jsou zaměřeny na předávání informací o tomto procesu a cestě.

 

Požehnání vám na vaší cestě

 

 

Dotazy a odpovědi.

 

Dotaz:   Jak dokážeme změnit toto tělo na nové?

 

Odpověď: Operace Terra je společným podnikem. Těm z nás, kteří souhlasili s tím, že se inkarnují a vytvoří "pozemní výsadek", pomáhá mnoho jejich bratrů a sester z vyšších říší. To jsou ti, kdo dohlíží na vaší transformaci. Jedná se o známý proces a oni dobře znají jeho mechanismus. Prakticky tímto procesem procházíte již několik let a nyní jste již ve finální fázi - na startovací rampě do následujícího světa.

Transformace první vlny probíhá nyní. U třetí vlny neproběhne tento proces před vyzdvižením. Druhá vlna bude procházet tímto procesem v tomto mezidobí, podle druhu jejich "činnosti". Proces vyžaduje kompletní pročištění buněčné paměti daného těla, spolu s očistou na úrovni vědomí rasy a odstraněním naakumulovaných karmických zbytků osobnosti. Dále je nezbytné znovu propojit všechny atomy a molekuly stávající tělesné struktury podle vzoru budoucího těla, do kterého transformace směřuje. Očista první vlny ještě není ve většině případů dokončena, což přináší nesoulad při přepojování vazeb, a z toho plynou fyzické obtíže a nedostatek energie. Tato fáze však obvykle trvá pouze 2 až 3 týdny, takže z hlediska dlouhodobého procesu se jedná o minimální problémy.

Jakmile je očista a přepojení dokončeno, dojde k jakémusi "převalení". Stávající tělo projde energetickou membránou a je zařazeno do nového těla. Trošku to připomíná pocit, že jste otáčeni naruby jako rukavice. Dá se to přirovnat i k pocitu při saltu. Máte pocit, že se kamsi valíte a ocitnete se v nové formě. Ti, kdož jsou připraveni, poznají ten okamžik velmi zřetelně. Při této transformaci je požadován i určitý akt víry k plnému přijetí důsledků celé akce. Tento proces je prakticky nevratný a kdo se rozhodne pro tuto změnu, opouští prakticky veškeré svazky s minulou identitou a životem. Pro první vlnu to nebude až tak obtížné jako pro ty následující, protože již prošli velkou část procesu odložení své dřívější identity, takže toho k "odložení" nemají mnoho. Vše se děje podle Božského řádu a je řízeno Celkovou duší, takže není potřeba se zabývat podrobnostmi. Je to proces, na který již dlouho, velmi dlouho čekáte.

 

Dotaz:   Jaký je pro to všechno časový rámec?

 

Odpověď: Nemůžeme vám přesně říci datum nebo časový rámec, protože by to bylo zasahování do vaší svobodné vůle. Můžeme vám však sdělit, že první vlna již prošla "bodem, ze kterého již není návratu", stejně, jako když se plod dostane do porodního kanálu a již nelze porod zastavit. Jedinec prostě prochází procesem tak dlouho, dokud se nedostane do nové reality. Dohlížíme na každého z vás a snažíme se minimalizovat problémy, kterými procházíte. O každého z vás se osobně stará celý tým bytostí, které mají za cíl vás úspěšně dovést do konce transformace. Druhá a třetí vlna transformace bude prožívat něco jiného. Druhé vlně budou osobně pomáhat jedinci z první vlny, kteří transformaci již zakončili, a když požadovali klidné prostředí pro dokončení svojí transformace, tak byli z planety vyzvednuti. Druhá vlna bude potřebná pro třetí vlnu, která bude vyzvednuta z planety, aby prodělala transformaci, zatímco planeta sama bude procházet svojí vlastní transformací. Celá "událost" je stupňovitá. Též můžeme sdělit, že je stanoven nejzazší termín, kdy musí být vše dokončeno, protože existují kosmické cykly a rytmy, které nemají možnost prodlevy. Země má stanovený datum do kdy musí dorazit ke svému cíli a naším úsilím je posbírat semínka pro kolonizaci nového světa.

 

Dotaz:   Jak budeme po transformaci vypadat?

 

Odpověď: Budete stále vypadat jako "lidé", ale vaše tělesná forma bude vystavěna podle původního Adamického vzoru. Vaše současná tělesná forma je výsledek genetické manipulace vetřelců a máte některé znaky lidoopů a negativně zaměřených mimozemšťanů. Vaši vědci již dlouho bádají nad tím, odkud se vzalo vaše pubické ochlupení a v podpaží. Žádní jiní savci je nemají. Je to důsledek genů po negativních mimozemšťanech. Adamický model měl vlasy na hlavě, obočí a řasy a nikde jinde ochlupení neměl. Prsní dvorec - holá kůže kolem bradavky - je zase pozůstatek opičích genů. Ten také není součásti Adamického modelu. Budete mít malé bradavky, ale ne okolní dvorec.

Vaše tělo bude v každém směru dokonalé. Každý bude vypadat jako "bůh" nebo "bohyně". Vaše těla budou zářit a lehce hrát duhovými barvami, ale vám budou připadat normálně pevná. Vaše těla budou podléhat vaší vědomé kontrole a vaše oční duhovka se bude měnit podle nálady. V 60-tých letech byla móda nosit "náladové prstýnky", které měnily barvu podle nálady. Pracovaly na principu reakce na změnu teploty pokožky při změně nálady. Ve vašich nových tělech bude vaše nálada ovlivňovat podobným způsobem barvu vašich očí. Intenzivní pocity vyvolají jinou barvu duhovky, než stav relaxace. Nejen že nebude existovat žádné soukromí myšlenek (protože je vše vědomě propojeno se vším, pak je vše "známé" v každém okamžiku při každé interakci), ale též nebudete moci před nikým skrýt váš emocionální stav. Nebude existovat žádné tajemství! Bude to jistým způsobem závan čerstvého vzduchu, ale nějaký čas potrvá, než si na to zvyknete!

Jak vidíte, je toho mnoho, co bychom vám o vaší budoucnosti mohli vykládat, ale nyní je čas skončit. Další informace dostanete příště. Opouštíme vás v úctě a s požehnáním.

 

Amen, Adonoy Sabayoth. My jsme Nebeské Zástupy.

 

------------------------------------

© Copyright Sara Lyara Estes, 1999—2003

e-mail: lyara@operationterra.com

Poštovní adresa: Lyara c/o Celestial Cooperatives, PO Box 2231, Oroville, WA 98844 (USA)

Tato zpráva patří k sérii článků, které jsou všechny v originále a zdarma dostupné na www stránkách Operation Terra (www.operationterra.com). Nejlépe jsou tyto zprávy srozumitelné v kontextu předchozích článků a je možné je volně rozšiřovat za předpokladu, že není nijak měněn obsah předkládané informace, a tato formule zůstane součástí textu.

Autorizovaný překlad Vratislav Kašpárek 2003

 

  Zpět na obsah