DUCHOVNÍ LÉČITELÉ ZE SOKOLOVA
&
CENTRUM VESMÍRNÉHO SPOJENÍ Z BRNA


Vás zvou na přednášku, která se koná, pod patronací nakladatelství Alman, v sobotu dne 25. 5. 2002 od 11,00 hod.,

v aule Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity, na ul. Poříčí 9/11, v BRNĚ (podrobnější informace na tel.: 05/4324 5855-6 nebo mobilu 0608 86 86 68).

 

Tato přednáška je určena pro všechny, kteří s upřímným srdcem a otevřenou myslí hledají duchovní podstatu své existence a chtějí se v Pravdě dovědět, jak rozvinout vlastní duchovní schopnosti, ukryté hluboko v nitru své duše. Rozvinutím těchto schopností můžete dosáhnout plného duchovního vědomí, které vás spojí s bytostmi Světla z celého Vesmíru. Toto přímé duchovní spojení vám umožní dosáhnout Poznání z nejvyšších úrovní Světla, které jsou běžně pro člověka nedosažitelné.

Své zkušenosti z cesty ke Světlu a Poznání vám předá přednášející  paní Jana  K o v a ř í k o v á, která se mnoho let věnuje duchovnímu léčení a v Sokolově vede již 7. rokem duchovní skupinu.

 

PROGRAM:

Úvod
Čtená Meditace  "Láska"

Témata přednášky
Planeta Země a její jemnohmotné sféry
Lidská bytost = fyzické tělo, Duše a Duch
Já Jsem = činný tvůrčí Boží princip
Myšlenka je energie projeveného vědomí
Co je to Astrální sféra a jaké bytosti v ní žijí?
Existuje Nebe a Peklo?
Co jsou to sféry Světla?
Co jsou to vibrace?
Ž
ivot v souladu se Zákony Vesmíru
Svobodná vůle člověka
Bezpodmínečná Láska
Karma a reinkarnace
Dimenze a  Hvězdné brány
Ž
ijí na  planetě Zemi  Andělé?
Je pravdou, že Ježíš zemřel na kříži za naše hříchy?
Vrátí se Ježíš opět na Zemi?
Náboženské mytologie
Manipulace s lidským vědomím
Mimosmyslové schopnosti člověka
Co je to automatická kresba a automatické písmo?
Duchovní diagnostika  - příčiny nemocí na fyzické a psychické úrovni
Duchovní ochrany
 Ochranné a léčivé kresby

 

Závěr

Meditace vedená přímým duchovním spojením s Nanebevzetými Mistry, ochránci 7 Božích Plamenů, při které si plně procítíte Přítomnost těchto vznešených Bytostí Světla a odnesete si do svého každodenního života duchovní dary, které vám přinášejí. Součástí přednášky bude výstava duchovní tvorby  jednotlivých členů skupiny (portréty Bytostí Světla z Vesmíru, duchovní obrazy, ochranné a léčivé kresby). Rovněž se budete moci seznámit s první knihou, kterou napsal v přímém duchovním spojení s Bohem člen skupiny pan Miroslav Skopal. Kniha vyšla v měsíci listopadu r. 2001 v brněnském nakladatelství  Alman  pod názvem "Vejdi do Světla Branou svého Srdce" a je první částí trilogie. Druhá část této trilogie má název "Vítej ve svém Srdci" a je připravena k vydání. V současné době autor  pracuje již na třetí knize. Ke všem tématům přednášky můžete položit své otázky také písemnou formou. V průběhu přednášky budou krátké přestávky, přestávka na oběd bude od 13,00 do 13,45 hod. a občerstvit se můžete např. v blízké vegetariánské restauraci AVATÁR, na Mendlově nám. 10, za příznivé ceny. Předpokládaný konec přednášky je v 18,00 hod. Vstupné 150 Kč (vojáci a studenti 80 Kč) včetně obdržení dárku nakladatele - výtisku knihy první částí trilogie "Vejdi do Světla ...".

Součástí přednášky bude prodejní výstava duchovní literatury knihkupectví Pozoruhodné knihy, Knihpůjčovny, a Knihvýkupu  nakladatelství  Alman z Brna.


Zpět na obsah