Síla tvé víry

Ježíš:
Víra, mí drazí, není nic jiného, než způsob vašeho myšlení, neb v co věřím, tím jsem. Slova tato jsou vám tak často opakována a přec vám jejich význam uniká. Není nic smutnějšího, než člověk bez víry. A člověku je dobře věřit v cokoli. Připustí-li myšlenku, že Bůh je Vším, pak stejně věří ve svého Stvořitele, ale neví o tom. Někdy je dobré nevědět. Ví-li člověk mnoho, často upadá do depresí nad marností všeho a rozptyluje mysl svou starostmi a to, co sám těžko zmůže.
Pravdou je, že každý z vás ovlivnit dokáže vše! Řešení některých situací však vyžadují jiný, vyšší zásah a vy si často neuvědomujete jednoduchost „žádosti“!!! Žádáš-li, jsi si vědom toho oč, za jakým účelem a k čemu chceš, aby se vše řešilo. Mnoho z vás se domnívá, že prosba a žádost jsou totéž, NE, mí drazí, tak to NENÍ !!!
Prosí vždy člověk, který je na kolenou, žádá vždy člověk sebevědomý. Vědom si svého Já Jsem a ví, co chce řešit. Prosí-li člověk Boha, málokdy spoléhá sám na sebe. Spíše doufá, že Bůh mu jeho prosbu splní, aniž by se o cokoli přičinil.
Ten, který žádá, ví, že život je vždy o splnění jeho přání! Ale on sám se pro ně rozhodne a vydá se cestou svého snu a své vize a bude to především on, kdo pro to, oč žádal udělá maximum. Nechá vše zrát, plynout s proudem a nebude o nic usilovat, protože ví, že vše oč žádal, je již splněno v tom daném okamžiku! Čas, který trvá ne této planetě k tomu, aby se vše projevilo ve hmotě bude trávit radostí, tvořivostí, láskou a potvrzováním své vlastní a Boží Hojnosti !!!
Rozdíl spočívá především v kvalitě myšlenky, a ta pak rozhoduje co tvoříte! Je třeba člověku důstojnosti, aby i v těch nejnuznějších poměrech důstojnost svou zachovával a s touto důstojností jednal i s druhými. Aby nedal sebe ponižovati těmi, kteří se domnívají, že z pozice majetku mohou ty, kteří nedisponují žádnými finančními obnosy, srážet v prach.

Světlu není třeba gigantů bohatství ani chudoby. Obé je mí drazí stav mysli. A vraťme se na začátek. NEPROS!!! člověče, ale žádej. Jdi a sám konej tytéž zázraky, které jsem konal já!!! Vše, co k tomu potřebuješ máš! A tvrdí-li kdokoli z vás, že tato slova jsou utopií, pak víra tvá je pouze maskou, berlí a bludem, za který se schováváš.

Přichází čas Absolutní Svobody, mí drazí, tak absolutní, až vám to mnohým nažene strach. Člověk, který se vydá cestou své Absolutní Svobody a toto prohlásí, že činí a o toto žádá, je životem a celým nebem donucen zpřetrhat absolutně všechny své závislosti na čemkoli a komkoli !!!! Je nucen opustit závislosti v jakékoli podobě!!!
Abyste mohli tyto závislosti nalézt a odstřihnout, je třeba projít všemi vztahy svého života. Hledat tyto vazby ve všech čakrách, jejich úrovních a rovněž ve všech svých jemnohmotných tělech a projít Světlem absolutně celou spirálu času a emocí své vlastní existence. Neobávejte se prosím toho, že je toto čištění příliš náročné časově či technicky, nezapomínejte, mí drazí, že vše se děje v tom okamžiku, kdy požádáte.

Víra, je vaše páteř! Podívejte se všichni, kteří čtete tyto řádky na to, v jakém stavu je vaše páteř. V takovém stavu je vaše víra. Systém vaší víry (mentální a emocionální vzory jednání, reakcí..) je vaše tělo a život sám. V jakém stavu toto vše máte ???

Tam hledejte příčinu, tam začněte, mí drazí. Všichni, jak jsme zde, jsme při vás a vždy jsme byli! Tak přehodnoťte své systémy víry a víru samu a ŽÁDEJTE, ŽÁDEJTE? ŽÁDEJTE !!! Vše JE, VŠE STÁLE MÁTE NA DOSAH!

Přijala:
Vlaďka Němcová

Převzato z www.spirala.cz

 

 

Zpět na obsah