Sheldan Nidle update z 23.10.2001

Selamat Jarin!

 Opět k vám naši drazí přicházíme s diskuzí o současných událostech. Spolupracujeme s našimi pozemskými spojenci na naplnění několika podstatných dohod. Ty umožňují transformaci vašich každodenních nočních můr a ustanovují nutné podmínky pro mír a zvětšující se prosperitu vašeho světa. Tyto procesy též umožňují našim spojencům implementovat dohody, které rychle ukončí nadvládu malé mocné kliky, na kterou poukazujeme v posledních měsících. Brzy se tato nová koalice zmocní vlády, bude schopná vyřešit problémy v jižní Ásii a zajistí, aby se toto šílenství nerozšířilo na Střední Východ a do Latinské Ameriky. Tato akce též umožní, abychom dosáhli uznáni za pozitivní přístup, kterým jsme k řešení těchto událostí přispěli. Z celého srdce si přejeme, aby všichni ve vašem světě poznali, že naším záměrem je váš růst. Naše lodě, posádky a jejich mise zajišťují, aby vaší zářné budoucnosti bylo dosaženo v souladu s božským časovým plánem. Tento speciální okamžik není vzdálen staletí ani desetiletí, ale projeví se velmi brzo.

Těmto změnám trvalo velmi dlouho než dozrály. Nyní, když vytváří svůj potenciál, jim dovolí Nebesa, aby se manifestovaly. Je naší velikou radostí účastnit se těchto událostí. A při úspěšném odstranění tohoto nesmírně rozvratitelského elementu můžete očekávat oznámení, která velmi změní vaši současnou finanční, politickou a ekonomickou realitu. Co je pro nás nejdůležitější, že váš proces fyzické a spirituální integrace může být prudce akcelerován a naše lodě a spojenci se mohou otevřeně objevit na vaší obloze i na vlnách éteru. Mnohé z těchto příležitostí budou odhaleny pouze jako důsledek neunavné a hrdinské práce našich pozemských spojenců. Brzy vám budou jejich jména známa. Využijte této příležitosti, aby jste jim veřejně poděkovali a uvědomte si co vytrpěli, aby jejich činnost byla úspěšná. Též se dozvíte o rozsáhlé konspirační práci a temných agendách malé a úkladné skupiny, která se snažila vytvořit svět, kde by mohli absolutisticky vládnout.

V souladu s Božským rozhodnutím jsme rozšířili léčitelský tým každého jednotlivce ze dvou na osm. Toto čtyřnásobné navýšení je nezbytné k některým změnám při vašem vzestupu. Před tím než přistaneme je důležité, abychom viděli, že jste ve vašem transformačním procesu dosáhli mnohem vyšší úrovně než máte v současné době. Abychom toho dosáhli, požádali jsme Radu Federace Sírianského Regionu, aby potvrdil hlasování, že okolní flotily S & E mohou uvědomit své lékařské týmy, které se mohou k této práci připojit, když chtějí. Ve všech případech byla reakce velmi pozitivní. Předpokládáme, že tyto mnohem zkušenější lékařské týmy zde začnou operovat do deseti dnů. Do té doby jsme požádali naše lékařské týmy, aby daly návrh dočasného řešení tohoto našeho dilematu. Byl vypracován plán, který nám umožní úspěšně dosáhnout nově stanovených parametrů. Chceme dosáhnout této zvýšené úrovně do tohoto víkendu. Mezitím důsledně monitorujeme změny, které vyžaduje Matka Země..

Matka Země potřebuje modifikovat svůj povrch tak, jak vypadá v současnosti a přeměnit se na plně vědomý svět. Tyto aktivity jí pozmění a v konečném efektu jsou v souladu s rozsáhlými změnami, které Nebesa připravila pro tento sluneční systém. Již mnohokrát jsme upozorňovali na rozsah těchto změn. Popisovali jsme, jak se změní kontinenty i jak přibude množství nových pevnin, moří a oceánů. Váš svět též změní svoji podstatu elektrické závislosti. Všechny tyto změny nastanou teprve tehdy, jak budete kompletně evakuováni z povrchu zemského. Je naším záměrem hromadně vás evakuovat. Uvědomte si drazí, že v tom jedete všichni společně. Společně tvoříte mocnou skupinu duší, kterým Nebesa umožnila inkarnaci do tohoto světa. Vaším úkolem je denně růst ke Světlu a plně využít příležitost, kterou jste dostali. Tento komplexní proces vás přivedl na okraj vašeho úspěchu.

Na tuto evakuaci musíte nahlížet ne jako na záchranu, ale jako na součást pokračujícího procesu návratu k plnému vědomí. Jak již víte, úzce jsme spolupracovali s lidmi Vnitřní Země, abychom pro vás vybudovali rozsáhlý komplex propojených ubykací. Jejich účel je dvojí: Za prvé, vám mají zajistit bezpečný útulek před prudkými změnami, které souvisí s nadcházejícími přeměnami Matky země. Za druhé, nám mají umožnit dohled nad završením vaší přeměny na plně vědomé bytosti. Při přípravě těchto rezidencí jsme pracovali v souladu s nejhlubším přáním vytvořit prostředí velice blízké vašemu stávajícímu. K tomu se připojí naše vyspělé technologie spolu s tím, po čem upřímně toužíte. Je naším záměrem přesunout vás do těchto ubykací v pravý čas po té, co se oficiálně představíme. Pro tyto operace jsme vypracovali detailní postupy.

Současně je potřeba přivést ve vašem slunečním systému další vodní planety do mnohem vyrovnanějšího stavu, aby byly připravené k navrácení do svého původního bezvadného stavu. Mars má atmosféru a podmínky pro tuto proceduru. Venuše má atmosféru, ve které nemůže existovat ekosystém podobný vašemu. Nyní kolem Venuše pokládáme síť, která změní klimatické podmínky trvající stovky miliónů let, které byly vytvořeny útokem sil temna, a který zlikvidoval naše původní kolonie ve vašem slunečním systému. Naší největší šancí zůstává rozsáhlá vodní planeta, kterou znáte jako Maldek. Nyní je z ní pás asteroidů mezi Marsem a Jupiterem. Několik měsíců poté, co budete přesunuti do říše Vnitřní Země, bude znovu existovat. Příroda jejího ekosystému je velikou příležitostí.

Maldek má hybridní ekosystém a skládá se ze světa velmi příbuzného vašemu vlastnímu. Má životní prostředí podobné vašemu a druhé s Dinosaury a říší Hmyzu, které se většinou vyskytuje v úplně odlišných slunečních systémech. Je naším záměrem ji obnovit do stavu, v jakém se nacházela před zničením velikou bitevní planetou, kterou nazýváte Nibiru. Nibiru bude též transformována a brzy se stane vaší jedenáctou planetou. Původně měl váš sluneční systém jedenáct planet. Brzy jej budete s láskou přehlížet a udržovat. V tomto slunečním systému vytvoříte řadu nádherných rájů, které budou sloužit jako doplňky nejnádhernějšího drahokamu tohoto neobvyklého slunečního systému - Matky Země. Váš domovský svět se má stát velikým centrem vašich neomezených zázraků. Budete zde hostit fyzické Stvoření a nastartujete řetěz událostí, které konečně spojí fyzickou realitu s Nebem.

Od svého počátku zdědil tento proces božský časový plán. Nyní tento plán dosáhl bodu, kdy se musí projevit řada rozhodujících událostí. Jak pokračují, připomínáme vám, aby jste zůstávali ve svém středu, Lásce a Božské milosti. V těchto kvalitách naleznete schopnost odpustit těm, kteří zkoušejí záměrně a tvrdohlavě blokovat a nebo i obrátit vaší cestu k plnému vědomí. Tyto bytosti nakonec se svými pokusy neuspějí. Vaším úkolem je poznání a porozumění těmto přečinům. Uvědomte si drazí, že vám jejich akce přinášejí zážitky, které upotřebíte v budoucnosti. Ještě navíc, jakožto plně vědomé bytosti, se stanou vašimi bratry a sestrami. Zvažte moudrost, kterou získáváte a představte si cesty, které použijete pro rozvití tohoto současného Stvoření.

Dnes jsme diskutovali o událostech, které vás připravují posunout se blíže ke stavu plného vědomí. Opět vás žádáme o záměr, oddanost a milosrdenství. Jednejte z pozice soucitu a odpusťte temnu jejich vykalkulované pokusy pokračovat v této pomíjející realitě. Jejich neschopnost uspět je jen další známkou toho kdo jste a čím se velmi rychle stáváte. Končíme. Žehnáme vám! Uvědomte si drazí, že nekonečný Nadbytek a Prosperita Nebes patří Vám!

Amen! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansky Buďte v Jednotě! Buďte v Radosti!)

 


(zdroj http://www.paoweb.com),
Překlad Vratislav Kašpárek 2001

 

  Zpět na obsah