Novinky prostřednictvím Sheldana Nidla od Spirituální Hierarchie a Galaktické Federace

11 Cauac, 2 Ceh, 10 Caban (dle galaktického kalendáře), tedy 05.03.2002

Zdravíme Vás! Opět přicházíme, naši drazí! Váš svět se zmítá ve velké bitvě o moc, která trvá již dva roky. Jsme rozhodnuti pomoci těm, kteří se rozhodli vést úspěšnou kampaň proti silám temna. Z tohoto hlediska vás žádáme, abyste pokračovali ve vašem záměru na nastávající vítězství a výsledky, které to přinese. Mezitím se podívejme na posun vaší reality a jaký je její vztah ke konstrukci nového duchovně/vědeckého paradigmatu vaší reality. V předchozích vstupech jsme vysvětlovali, že se váš svět skládá ze soustavy podobných realit. Tyto reality jsou pak propojeny s mnoha shluky realit, které vytváří fyzické Stvoření. Fyzický svět je podobný propleteným energetickým vzorům, které jsou propojeny mnoha různými způsoby a vzájemně se doplňují. Každý hraje roli, která je součástí rozvoje Stvoření. Jako ve spletité hře přidává každý hráč svoje kouzla k činnostem ostatních. Jejich společné úsilí umožňuje odhalit hlavní zápletku, která podtrhuje jejich jednotlivé akce.

Vraťme se však k vaší vlastní realitě, která má svůj jedinečný záměr a misi. Jedna část záměru měla za cíl zmenšit množství světla a tak se stát součástí temna. Byli jste přeměněni na bytosti omezeného vědomí a vaše reality byly taktéž ovlivněny. Postupně bylo přijato nové paradigma, které upřednostňuje nedostatek, omezení, moc a oddělenost. Přišli jste o spojení se svojí minulostí a posvátnými vírami, které Anunnaki a jejich pečlivě vybraní posluhovači nahradili novým konceptem. Výsledkem toho bylo, že vám vládli jako 'bohové' a 'bohyně'. Přinutili vás považovat je za vaše 'stvořitele' a divy dávné Lemurie a Atlantidy považovat za mýty. Přikázali svým posluhovačům, aby o nich psali a tak je oslavovali. Tyto činy jsou zaznamenány na starých tabulkách ze Sumeru, na indických stélách a rytinách v Evropě, Austrálii, Asii i Americe. Nyní, když se vaše vědomí rozpíná, uvědomujete si mnohem rychleji tyto příběhy jako umělou fikci, kterou opravdu jsou.

Nepocházíte z tohoto světa, vaše podstata je mimozemská a vaše kořeny lze nalézt na planetě obíhající kolem hvězdy Vegy v souhvězdí Lyry. Dokázali jste víc, než jen cestovat téměř 26 světelných let, aby jste dosáhli vašeho stávajícího domova. Před mnoha miliony let, jste byli součástí rozsáhlé rebelie Světla proti Temnu v této galaxii. Tyto nepokoje začaly v Lyře, Raku, Blížencích a Orionu, stejně jako v mnoha dalších méně známých seskupeních hvězd (konstelacích). Tato rebelie vyústila ve zformování Galaktické Federace Světla před více jak 4 milióny lety. V centru této bitvy stála hvězdná liga z Plejád, Konfederace z Andromedy, Liga Světla z Lyry a Hvězdné národy Síria. Z výše jmenovaných patří Sírius k nejposvátnějším a je též místem, které si Velká Modrá Lóže Stvoření zvolila jako vstup do této galaxie. Původně byla bráněna Lvím lidem, kteří se rozhodli osídlit pouze dvě planety z hvězdného systému Síria A. Později, s jejich svolením, lidé z Lyry prvně osídlili Sírius B a časem Sírius C a D.

Hvězdný systém Síria je naplněn ohromným množstvím energie, kterou poskytuje Velká Modrá Lóže. Tato energie skrývá svoji přesnou konfiguraci. Systém je anomálií. Energie Síria vzdoruje fyzice běžně konstruovaných hvězd. Sírius A a jeho průvodci se zdají být tím, čím nejsou. Proto vašim vědcům nesprávně připadají být velmi husté. Tato zdánlivá hustota je důsledek energie Modrého Světla Stvoření. Z tohoto Světla pohlcuje Sírius velkou část energie a rozesílá ji do galaxie. Tato energie též transformuje způsob, jak se na sebe dívají ti, kteří zde sídlí, a jak vidí svoji svatou misi. Tím Sírius pomáhá v rozšiřování energie své galaktické společnosti do množství slunečních systémů této galaxie. Lidem v systému Vegy byly před dávnou dobou předány 'Čtyři Velké Zákony', které se plně rozvinuly na Síriu. Dávná civilizace z Lemurie je přenesla na Zemi, a byly zde zakotveny jejími potomky - lidmi říše Vnitřní Země, která je též známá jako Agharta (Shambala).

V jazyku Síria B je náš hvězdný národ znám jako 'Akonowai', což znamená 'posvátná cesta Světla Stvoření'. Třetí a čtvrtá planeta v našem systému obíhá kolem modro-bílé hvězdy. Její světlo vytváří v naší atmosféře vzor, který způsobuje červeno-oranžovou oblohu s modravými mraky. Většina vegetace je zcela nachově-modrá. Zřídka je zelená, oranžová, nebo hnědá. Na našem hlavním světě, třetí planetě Síria B, je jeden propojený oceán, ve kterém žijí kytovci, ryby a mnoho stvoření, která nemají obdobu v žádném druhu vodních živočichů, kteří existují ve vašem světě. Bydlíme na souši pokryté mnoha bohatými lesy, ohromnými horami, rozlehlými prériemi a mohutnými pohořími. Naše velká města jsou situována 80 až 320 km pod vší touto krásou. Na povrchu je pouze 144 míst s hlavními chrámy. Největší z nich je velký chrám Ataru, který je zasvěcen klanu spirituálních bojovníků, kteří nesou jméno našeho největšího ptáka - dva metry vysokého orla, kterého nazýváme 'Atar'.

Rozměry velkého chrámu Ataru jsou ohromující. Hlavní síň má 576 sloupů, každý je vysoký přesně 288 perdums, čili 312 stop (94,8 m). Střecha je pokryta speciálním krajkovím z čistého zlata, které umožňuje paprskům našeho majestátního slunce osvětlit vnitřek. Do dlaždic podlahy jsou vytesány texty z Velké Knihy Porozumění, ve které Stvořitel daroval lidem předlohu pro fyzický svět a moudrost, jak naplnit jeho potenciál. Nejvíce posvátná je hlavní síň. Zbytek komplexu je vybudován tak, aby podporoval a ubytoval ty, kteří zde praktikují rituály. Přesně uprostřed této velmi rozlehlé síně je hlavní energetický uzel naší planety. Chrám se rozkládá na velikém útesu nad oceánem. Energie, která z něj každý den vyzařuje vytváří kolem něj prstenec zlatého světla. V noci,když ho pozorujete z moře, vypadá toto světlo jako mohutný maják, který svítí lodím daleko na moři.

Krása našeho světa je posvátná. Brzy se nekonečná sláva vašeho světa opět projeví. Přeze všechno, co jste Matce Zemi udělali, je její velkolepost z vesmíru jasně viditelná. Tento váš vodní svět je naprosto jedinečný. Brzy bude většina pouští a nesmírné horko, které je obklopuje transformováno. Zmizí ledové čepičky na pólech a divy nejjižnějšího kontinentu se objeví. Když světu pomáháte s návratem do jeho původní neposkvrněné podoby uvědomte si, co jsme vám lehce naznačili o našem domově. Podobně jako dvě vodní planety Akonowai, ztělesňuje váš sluneční systém mnohé, co je posvátné. V brzké době Mars opět rozkvete, a zničená Venuše bude přeměněna na planetu s mnoha oceány plnými života. To je osud, který vás čeká a opravdu není tak vzdálený, jak si myslíte.

Tato realita se posouvá v souladu s nedotknutelnými prohlášeními božského plánu, které vytvořily časový plán vaší transformace na plně vědomé bytosti. Je důsledkem tohoto procesu, že jsme přišli ze všech koutů této galaxie a vytvořili tým pro první kontakt s vámi. Všechnu naši aktivitu směřujeme k cíli dokončit tuto misi, kterou nás Nebesa pověřila. Právě nyní, drazí, kdy se ve vašem světě toho tolik odkrývá, musíte zůstat pevně zaměřeni na své posvátné úmysly. Buďte ve vašem záměru pevní. Vězte, že vaše vítězství je nevyhnutelné. Vězte, že nejste sami. Nebesa vyslala mnohé, aby vám pomáhali. Přišli z této i okolních galaxií a mnoha Řádů a Proudů života na Nebesích. Božská vůle se bude v této vaší říši manifestovat. Pociťujte to ve svém srdci a zůstaňte sjednocení ve svých záměrech.

Dnes jsme zkoumali prvky, které transformují vaší realitu. Též jsme vám předestřeli krátký pohled do naší nádherné říše, kterou hluboce milujeme. Všichni z naší nejposvátnější organizace Světla vás zdravíme a plně vás podporujeme v tom, co aktivně uskutečňujete. Končíme. Požehnání vám, drazí! Vězte, ve svých srdcích i duších, že nekonečná hojnost a prosperita Nebes patří vám! Amen. Selamat Gajun! Selamat Ja! (Síriansky žijte v jednotě! Žijte v radosti!)

 


(zdroj http://www.paoweb.com),
Překlad Vratislav Kašpárek 2002

 

  Zpět na obsah