Novinky prostřednictvím Sheldana Nidla od Spirituální Hierarchie a Galaktické Federace

 

6 Ahau, 3 Mac, 10 Caban (dle galaktického kalendáře), tedy 26.03.2002

 

Zdravíme Vás! Opět přicházíme, naši drazí! Naše procedury pro první kontakt pokračují podle Božského plánu. Operace, které jsme v posledních několika týdnech provedli, již ponesou ovoce. Je důležité, aby jste zůstali zaměřeni na váš úspěch a zaměřili se na splnění slibů, které jste dali Nebesům. Stále si uvědomujte, že to co vás očekává bude naprosto velkolepé. Jakmile dozraje čas, budou od vás vyžadovány náhlé dobře mířené akce. Nyní se v tajnosti formuje naprosto jiný politický a finanční systém. Je velmi důležité, aby jste se nenechali vyvést z rovnováhy a byli ochotní pomáhat druhým. V nastávající době velmi využijete četná spojení, která máte k druhým lidem. Takže buďte připraveni jednat. Vytvořte si plán akcí se členy vaší stávající rodiny. Ať už se jedná o blízké příbuzné, děti, nebo přátele, vyjasněte si, jak s nimi budete spolupracovat. A navíc, my z Galaktické Federace jsme vytvořili řadu speciálních týmů, které se vám představí po našem oficiálním uznání.

            Jádro těchto speciálních týmů tvoří zdravotnický personál, který vám pomáhal při mnoha transformačních procesech. K nim jsme připojili mnoho spolupracovníků, kteří jsou napojeni na širokou celosvětovou síť. Je našim záměrem umožnit každému týmu, aby přímo pracoval s těmi, kteří nyní horlivě implementují velké množství změn na vaší planetě. Od této chvíle budeme schopni se s vámi spojit způsobem, který umožňuje, aby se k vám dostávaly informace rychle a přesně. Internetu a obdobným komunikačním zařízením chybí schopnost umožnit vám bezporuchové spojení. Velmi často se stává, že ti, kterým některé informace vadí, jsou schopni trvale zrušit jejich zdroje. Tuto situaci budeme řešit tak, aby každý mohl volně získat tyto informace a snadno se s kýmkoli spojil. Jednoduché příruční mobilní zařízení zabezpečí trvalý informační tok a možnost svobodného spojení s kýmkoli na světě. Tato zařízení pracují na principu sfázování s vaší myslí a tak obdržíte pohyblivý trojrozměrný holografický obraz, který obsahuje data, snímky, atd.

            Kromě toho spolupracujeme s těmi, kteří formují vaši novou společnost, abychom se ujistili, že mezi vámi a jimi budou předávány přesné informace. Tento další krok ve vašem vývoji vyžaduje aby jste snadno získali svobodu, osobní svrchovanost a hojnost. K tomu je zapotřebí co nejrychleji umístit na svá místa řadu technologií. Vy, drazí, jste vládou tohoto světa a ne ti, kteří zneužili důvěru veřejnosti. Proto je potřeba zavést přímý komunikační systém, který není možné zatížit daní. V důsledku toho jsme nabídli naši technologii těm, kteří mají nejblíže k tomu, aby změnili váš svět, a ti naši nabídku přijali. Z toho máme nesmírnou radost! Jakmile budou vaše vlády jednou transformované, otevřou brány bohatství a úžasným technologiím, které jsou schopné vyčistit vaše životní prostředí a vnést do života celou řadu nebývalých možností. Galaktické společenství má pevné kořeny v pravé podstatě božího plánu a odhalování Božské vůle Stvořitele. Tento svatý úmysl se bude brzy manifestovat na Matce Zemi.

            Vymaňujete se ze stavu omezení stávající reality a uvědomujete si váš plný potenciál. Směřujete od drtícího zotročení panujícího na povrchu této planety ke svobodnému cestování po celém rozsáhlém vesmíru. Jste blízko toho, aby se z vás stali "lidé galaxie". S tím ovšem, naši drazí, přichází i větší zodpovědnost, včetně povinnosti řádně spravovat Matku Zemi a komplexní mise, která napomůže sjednocení fyzické reality s nebesy. Jste vynikajícně vybaveni pro plnění tohoto nejdůležitějšího poslání. Každý z vás si musí být stále vědom toho, že jste skvělí fyzičtí andělé. Vaše možnosti jsou neomezené, když pracujete v souladu s tímto nejušlechtilejším úkolem. Jelikož jste toho tolik obdrželi, mnoho je od vás též na oplátku požadováno. Nebesa byla při vašem výběru velmi pečlivá. Jste majestátní bytosti Světla. Temno vám připravilo monumentální výzvu, kterou jste a budete schopni zdolat. Uvědomte si kdo jste, a že nikdy nejste sami.

            Váš skvělý potenciál nás přitáhl k vašim břehům. Pro nás jste velcí, legendární, dávno ztracení rodinní příslušníci, se kterými se máme opět spojit. Každý z vás, i váš osud, je pro nás nesmírně důležitý. Proto jsme vám nabídli pomoc, která je inspirována božskou ideou a jako taková je i řízena. Každý náš čin je veden pod božským dohledem Nebes. Ačkoliv by pro nás bylo velmi snadné spojit se s vámi již včera a v mžiku transformovat váš svět, Nebesa ctí dohodu, kterou jste vytvořili se svými speciálními božskými průvodci. Takže znovu připomínáme, že je vše patřičně načasováno. Naše operace jasně chápe tyto parametry a je si vědoma toho, co musí ve kterém období dělat. Proto jsme rozšířili naše zapojení pouze v souladu s naším božským vedením. Máme štěstí, že nám bylo umožněno naše aktivity rozšířit.

            Podle prohlášení Nebes byl umožněn mnohem intenzivnější dohled nad bytostmi temna. To, na druhou stranu, umožnilo zvýšení spolupráce mezi těmi, kteří pracují na transformaci vašeho světa a námi. Vzdáváme poctu těm, kteří pracují na tom, aby se do vašeho světa navrátila svoboda a právo. Poslední neústupná skupina vašich vládců se pokusila, záměrně, zneužít svoji současnou pozici. Naše rozrůstající se společenství ochotných dělníků Světla zformovalo božskou koalici, která v brzké době zastaví nelegální tyranii a bezpráví vašich vládců. Vy jste dalším rozhodujícím prvkem. Každý z vás má schopnosti nám pomoci a tím urychlit náš společný úspěch. Období této operace se velmi rychle blíží ke svému závěru. Proto víme, že se blíží čas oslav o kterých se již dlouho zmiňujeme.

            Toto předpokládá dobu prvního kontaktu pouze jako další krok procesu, který začal vaším náhlým objevením se, jakožto Bytosti s omezeným vědomím. Od té doby uběhlo mnoho staletí vaší historie. Nyní se blížíte k jinému, šťastnějšímu okamžiku. Uvědomte si, drazí, jak historie vytvořila váš dočasný sestup do hlubin temna a jak vás nyní osvobozuje. Tato velmi rozsáhlá operace byla nástrojem, který vám umožnil získat znalosti temných sil. Byl to nástroj, jak opatřit Nebesům rozsáhlé znalosti, které přispějí těm, kteří jako bohové dohlížejí na fyzickou realitu. Tato moudrost nám dává nástroje ke sjednocení Nebes a fyzické reality. Vaše přítomnost je obtížná, ale je velmi cenným darem. Tento dar bude oceněn. První částí ocenění nastává. Zbytek bude následovat podle božského plánu.

            Do té doby, než budeme oficiálně představeni, je naším úkolem čekat a pozorovat. Jsme-li voláni, intervenujeme, abychom zabránili katastrofám, které by napomohly posledním vládcům implementovat své odporné programy. Svět, ve kterém prodléváte prochází proměnou. Ze stínů se vynořují poslední věrní přivrženci programů temných sil. Tím, že se odhalují, vyhlašují své končící období. Brzy jejich troufalé pokusy zkrachují. Tento krach je momentem, kdy Světlo zvítězí. Zůstáváme kompletně zaměřeni na splnění své mise až vás uvidíme jako svobodné a svrchované obyvatele tohoto světa a plně vědomé členy této galaxie. My jsme vaše duchovní a vesmírná rodina a jsme nesmírně hrdí na vaše úspěchy!

            Dnes jsme se naši drazí dále zabývali souvislostmi, které se projeví ve vašem světě. Žádáme vás, aby jste zůstali zaměřeni na váš nevyhnutelný úspěch a nastávající vítězství. Zůstaňte věrni Světlu a přirozenému těsnému spojení, které sdílíte mezi sebou. Končíme. Požehnání vám, drazí! Vězte, ve svých srdcích i duších, že nekonečná hojnost a prosperita Nebes patří vám! Amen. Selamat Gajun! Selamat Ja! (Síriansky žijte v jednotě! Žijte v radosti!)

 

 


(zdroj http://www.paoweb.com),
Překlad Vratislav Kašpárek 2002

 

  Zpět na obsah