Update Spirituální Hierarchie a Galaktické Federace prostřednictvím Sheldana Nidla

 

13 Manik, 10 Mac, 10 Caban (dle galaktického kalendáře), tedy 02.04.2002

 

Selamat Jarin! Jsme opět zde! Odehrává se nyní ve vašem světě velmi mnoho věcí, naši drazí. Pojďme se blíže podívat na transformační období, které se blíží. Při tom se podíváme i na to, jaké jsou naše plány na rozšíření naší práce s vámi. V současné době pomáhají spolupracovníci našich letek prosadit události, které budou signálem nadcházejícího období transformace. Naši spolupracovníci pevně věří, že k tomu dojde ve velmi blízké době. Potom chceme, prostřednictvím oficiálních míst našich pozemských spojenců, vyhlásit řadu nezbytných životně důležitých prohlášení. Ze začátku vás vybavíme řadou podstatných programů, které vás nasměrují na vaše integrační procesy a na to, kdo jste. Je nezbytné, abyste byli řádně obeznámeni s tím, čím během transformace procházíte i s efektem, který to na vás má. Tato prohlášení budou doprovázena řadou speciálních přeletů nad vaším světem. Přišli jsme sem z božského příkazu Nebes, abychom se spojili s naší rodinou na Zemi. Dostali jste se k momentu, kdy pokročíte z člověka vázaného planetou ke galaktické bytosti.

            Následně za tímto vysíláním, bude následovat naše pomoc vašim novým vládám s okamžitým představením řady nových technologií, které omezí znečištění Matky Země. Další zařízení umožní bezplatnou a globální výměnu myšlenek. Je nutné, aby těm, kteří hledají možnosti jak zvýšit uvědomění ve vašem světě, to bylo umožněno co nejsvobodněji. Je nezbytné, abyste byli vybaveni novými formami přepravy. Ačkoliv vaše vlády postavily v tajnosti dopravní prostředky i podobné technologie, chybí jim jak globální ekonomika tak i nezbytné výrobní technologie, které my a naši spojenci na zemi dodáme. Nastal čas, aby vaše společnost udělala další velké vývojový skok, abyste byli schopni lépe pochopit následující kroky vašeho vývoje. Nyní vstoupíte do dalšího období o kterém rozhodla Nebesa s Matkou Zemí, ve kterém asimilujete rozsáhlé vědomosti a technologie. Toto období vám umožní snadněji se připravit k další fázi - plnému vědomí.

            Plné vědomí je velikým darem Stvořitele. Je dáno pouze těm, kteří dokončili svoji plnou integraci fyzické, mentální, emocionální a spirituální stránky. Nyní tento proces probíhá. Ale jeho nejdůležitější aspekt se projeví, když ti, kteří tento proces podstupují, pochopí čím procházejí. Proto o něm musíte být otevřeně a oficiálně informováni. Budeme vysílat ve spolupráci s našimi pozemskými spojenci. Připravujeme rozsáhlý výukový program pro vaše lékařské profesionály, který váš zdravotnický systém přiblíží našemu. Tím skončí vaše spoléhání na lékařské praktiky, které jsou vašemu zdraví škodlivé. Jakmile budou lékařské znalosti zlepšeny a doplněny o aktuální informace, věříme, že dojde k mnoha nebývalým zázrakům v oblasti medicíny. Jakmile si budete více vědomi období integrace, budete schopni lépe pochopit procedury nového kulturního, vládního i finančního systému. To, na druhou stranu, povede ke vzniku podmínek, které Nebesa předpověděla a která nastanou před další fází.

            Další fáze vás přesune do Vnitřní Země. Aby k tomu mohlo dojít, vynutili jsme si speciální spojení mezi lidmi z Vnitřní Země a našimi lidskými spojenci. Naše vysílání bude obsahovat vaši skutečnou historii i vysvětlení, jak na vás vaši příbuzní z podzemní říše dohlíželi. Dříve byla intervence obyvatel Vnitřní Země, díky mnoha božským nařízením, minimální. Nyní pro vás připravili téměř nekonečné množství enkláv. V těchto ráji podobných říších dokončíte svoji transformaci na plně vědomé bytosti. Vaši sourozenci z Vnitřní Země přijali úkol radit vám při vašem dalším kroku, jak jej realizovat. Všichni, kteří se účastní na vašem vzdělávání se dohodli na řadě skutečností. Ustanovili dvě základní procedury. Prví zahrnuje vlastní výuku, zatímco druhá se zabývá úspěšným přesídlením do vašich nových rezidencí. Diskuse na toto téma nastolily mnoho otázek, které právě dokončené dohody vyřešily.

            Našim největším problémem bylo, jak vám nejlépe vysvětlit závěrečné kroky vaší transformace. Abyste mohli tyto poslední kroky zvládnout, potřebujete být zaplaveni energiemi Matky Země a vašeho Slunce. Na povrchu vaší planety to není uskutečnitelné. Stejně jako vy procházíte mutací na plně vědomé bytosti, tak i ona prochází svojí vlastní transformací. Proto bude povrch vašeho světa dočasně neobyvatelný. Hromadná evakuace současné fauny a flory bude provedena do speciálních prostředí na palubách našich mateřských lodí. Vy, naši drazí, budete přesunuti do speciálního prostředí v hlubinách vašeho světa. Zde, zabaleni do milujících energií vašeho světa, konečně dosáhnete vrcholu svého snažení. Zde, jak jsme již uvedli, se konečně spojíte s ostatní populací lidí Matky Země, která je vám doposud neznámá. Po dlouhé době skončí oddělení zapříčiněné zničením Lemurie.

            Mnozí z vás jsou stále mystifikováni o historii Matky Země i o Vnitřní Zemi. Vaše planeta vznikla před zhruba 10 biliony lety, kdy gravitační přílivové vlny způsobily, že vaše stávající slunce vystřelilo ohromné množství materiálu. Pak, po dobu dalších 5 biliónů let, zůstala Země v polotekutém a plastickém stavu. Vaše planeta se postupně ochlazovala a formovala kolem centrálního víru, který vyzařoval životní sílu. Tyto víry mají svůj počátek v ústřední singularitě Země, které se stalo jejím jádrem. Když se zformoval obal vznikly rozsáhlé jeskyně díky magnetickým anomáliím, které způsobilo vzájemné působení vírů a zemského jádra. Postupně se zformovala pevná slupka a tak byl vytvořen božský kontejner Země. Nad touto slupkou se vytvořila štiplavá atmosféra, která byla perfektním médiem pro vznikající budoucí floru a faunu Země.

            V současné době, naši drazí, vaši vědci nechápou důležitost vaší prapůvodní atmosféry, ze které pochází vaše nebeská klenba. Velké množství ledových krystalů zde bylo nejprve polaskáno a pak jim bylo umožněno spadnout na váš svět a ochladit jeho povrch a nastartovat procesy, které vytvořily vaši rozsáhlou hydrosféru. V tomto vodním prostředí bylo umožněno životu, který byl zamrzlý v ledových krystalech a poté přiveden k životu v atmosféře, aby se plně rozvinul. Uskutečnila se řada božských předpovědí, které vedly k velkým obdobím minulosti, kdy se život vyvíjel tak, jak jej vaši geologové objevují. Co nezdokumentovali je reakce atmosféry, země a vody na život. Vše bylo živé a propojené. Život se v tomto rozsáhlém médiu rozmnožoval až do stádia, jak jej znáte dnes. V době která přijde, bude opět transformován.

            Matka Země je živá! Oplývá rozsáhlým systémem podzemních prostor, kde jsou jedinečné energie. Zde po mnoho miliónů let existuje život od nejjednodušších organismů až po ty nejkomplexnější. Ve vaší vývojové budoucnosti budete potřebovat novou definici života a vnímání. Mnoho věcí a procesů na vaší planetě doposud neznáte. Vaše věda prochází změnou paradigmatu jehož mohutný rozsah může jen stěží postřehnout. Vy též procházíte posunem vědomí, které doposud nejste schopni plně pochopit. My si jsme těchto skutečností plně vědomi. Též chápeme celkový rozsah vašeho potenciálu. Vy jste na okraji tohoto vnímání. Náš příchod bude pouze zvěstovatelem nového počátku. Velmi oceňujeme možnost pomáhat vám na startu následující fáze vaší cesty.

            Dnes jsme diskutovali o tom, co pro vás chystá budoucnost. Žádáme vás, aby jste zůstali plně zainteresováni na pomoci projevení tohoto zářícího světa, podle božské předpovědi Nebes. Naše mise má zabezpečit, aby se podle plánu uskutečnilo to, co bylo dohodnuto. Nyní vás opustíme. Žehnáme vám, naši drazí! Vězte, že nekonečná hojnost a prosperita Nebes patří vám! Amen. Selamat Gajun! Selamat Ja! (Síriansky žijte v jednotě! Žijte v radosti!)

 

 


(zdroj http://www.paoweb.com),
Překlad Vratislav Kašpárek 2002

 

  Zpět na obsah