Novinky od Spirituální Hierarchie a Galaktické Federace prostřednictvím Sheldana Nidla

 

11.06.2002 (5 Caban, 0 Kayab, 10 Caban)

 

Selamat Jarin!

Přišli jsme, drazí, s dalšími informacemi k vašemu prvnímu kontaktu s námi. Vaše galaktická rodina s láskou pozoruje, jak každým dnem roste vaše uvědomění toho, kým jste. Tento proces nás přivádí k bodu, kdy se budou konečně moci projevit některé skutečně nádherné události. Nad vámi jsou rozsáhlé letky lodí ze všech koutů galaxie. Tato flotila byla rozdělena do dvou hlavních proudů. V prvním jsou lodě mnoha různých humanoidních galaktických společenství. Toto jsou bytosti, které vás prvně uvítají v Galaktické Federaci Světla. Zbytek lodí patří ostatním vědomým bytostem, které vás pozdraví někdy později. Jsme si plně vědomi toho, že jste dlouho byli od nás izolováni a proto musíte mít obavy i být zvědaví. Proto jsme vytvořili postupy, které nám umožní rychle přistát, jakmile obdržíme božské povolení. To nás přivádí k popisu scénářů prvního kontaktu. Jsou vytvořeny tak, aby byly funkční s plnou podporou vašich hlavních vlád i bez ní. Pracujeme však tvrdě na tom, abychom tuto podporu získali.

            Nyní existuje třístupňový program kontaktu. V první fázi bude probíhat komunikace a dohadování s vašimi vládami a našimi pozemskými spojenci. Tato část procedury nás vystavuje mnohým politickým zvláštnostem a boji o moc mezi těmi, kteří vám vládnou. Tyto dohody jsou vedeny pod dohledem Nanebevzetých Mistrů. Při předchozích událostech formulovaly tyto bytosti světla postupy, které dramaticky pozmění svět. Toto je období, kdy ti, kteří jsou úzce spojeni s Duchem, se k nám mohou připojit při implementaci těchto postupů. Technologické, finanční a spirituální zdroje jsou nyní hlavní pákou změny vašeho světa. Ti, kteří vám ve skrytu vládli, tyto prvky rozdrobili. Naší současnou snahou je sjednocení těchto prvků tak, aby se mohl projevit Božský plán. K tomu musíme vytvořit řadu klíčových dohod s našimi pozemskými spojenci. Našim hlavním záměrem je vytvoření nové vlády, která by sloužila vaší svrchovanosti a svobodě. Její nejvyšší autoritou budou Nanebevzetí Mistři.

            Druhá část, pomoc vaší místní Spirituální hierarchii s vaší transformací, vyústila ve zformování lékařských týmů naší Galaktické Federace. S použitím těchto dat jsme též o každém z vás vytvořili kádrový materiál. Naše databáze jasně ukazuje akceleraci vašich změn i jak má na vás tato masová integrace očekávané působení. Zajímavým vedlejším zjištěním tohoto výzkumu je skutečnost, jak Matka Země přizpůsobuje svoje změny vašim. Velmi závažným zjištěním je způsob, kterým Slunce přizpůsobuje své změny, aby odrážely ty vaše. Tato symbióza potvrzuje jak jste ve skutečnosti propojení s prostředím, které vás obklopuje. Jste v podstatě jeho mocnými spolutvůrci, což znamená, že se vaše realita mění tak rychle, jak jste vy "postrkováni" vašimi božskými průvodci. Jsme svědky toho, jak jste s láskou "postrkováni". Je vytvořen speciální časový rozvrh, což ale znamená, že tento projekt dokončíte velmi brzy. Proto je nám jasné, že první kontakt se blíží. To nám umožňuje vytvořit nový typ lékařských týmů, které se objeví, jakmile bude naše existence formálně oznámena.

            Nové lékařské týmy jsou připraveny, aby vám pomáhaly a vysvětlovaly změny, které prožíváte. Vaše fyzická těla se transformují velmi dramaticky. Většina z vás neslyšela, ani neměla příležitost, dozvědět se o těchto změnách. Naše technologie umožňují ukázat tyto změny a ukázat vám, jak postupujete. Jako vždy zahrnují tyto lékařské týmy naše nebeské i pozemské součásti. Je naším cílem umožnit vám lepší pochopení toho, co se děje, a jak můžete zlepšit váš stav uvnitř, na i okolo vašeho fyzického těla. Těž bychom vám rádi vysvětlili některé nové techniky, které mohou zlepšit uvědomování si množství událostí, které vás a vaší realitu obklopují. Pak budete lépe schopni ocenit, jak vás Nebesa transformují i fungování vaší reality. Díky této informaci budete schopni objevit lepší způsoby využití technologií, které vám chceme dát.

            Třetí částí je příprava vaší reality na posun do plného vědomí. To znamená, že musíme stabilizovat vaše prostředí a zabránit nehodám, které by vás mohly zavést zpět do temných bludů, které dlouho ovládaly váš svět. To nás vede k jednání se zbytky temných sil, které chtějí uskutečnit své tyranské plány. Tato skupina byla schopná provést řadu velkých incidentů. Ty by pak mohly nastartovat řadu dalších, což by vedlo ke zmatku, který tyto síly potřebují pro své zlé úmysly. Z tohoto důvodu jsme zavedli proti-strategii, která již funguje téměř 14 galaktických měsíců. Tímto způsobem jsme obsáhli většinu aktivit těchto sil. Ukázali jsme jim, že tyto činnosti mají své hranice a nemohou vést k důsledkům, které by si přály. Je též našim cílem dosadit naše pozemské spojence do pozic, ze kterých by zastavili zdroje moci těchto zbývajících zatvrzelých vládnoucích sil.

            Součástí těchto procedur je i vznik nového finančního systému zajišťujícího dostatek ve vašem světě. Naše plány mají základ v tom, co před staletími založili vaši Nanebevzetí Mistři. Aby tyto plány mohly být uskutečněny, je potřeba, aby hlavní evropské a asijské síly rozeznaly, že je tento nový systém nutný k tomu, aby jim a jejich potomstvu dal větší moc. V těchto strukturách byly pěstovány zárodky nové reality, které by měly dozrát v tomto desetiletí. Nyní dojde k mnoha událostem, které si vynutí vznik tohoto nového systému. Máme radost z toho, jak se tento proces rozvíjí. Nyní velké množství sil tlačí na tyto vládnoucí síly, aby bylo možné uskutečnit nezbytné změny. Tímto aktem padne jedna z posledních překážek transformace.

            Z našeho hlediska je první kontakt nevyhnutelný. Je součástí rozsáhlé integrace, kterou uskutečňujete. První kontakt znamená, že skončila vaše oddělenost od Ducha a poznání, že nejste sami. To znamená, že rozšíříte vaše současné vnímání fyzické reality a odvrátíte vaší globální společnost k cíli, který měla před zánikem Atlantidy. Přijímáte vaší božskou zodpovědnost a díky tomu je vám dovoleno vytvořit novou, plně vědomou realitu. Naší rolí je být božským narušitelem a katalyzátorem toho, co bude. Tím vás vedeme do nové reality, která je vaším přirozeným stavem bytí. Jste fyzičtí andělé, drazí, kteří se opět připravují roztáhnout svá mocná křídla a radostně pomáhat fyzickému světu dosáhnout svého božského cíle.

            My slavnostně obnovujeme náš závazek dovést tuto božskou intervenci k nevyhnutelnému a úspěšnému závěru. Naši spojence ve vašem světě to oceňují a jsou do hlouby duše o naší upřímnosti přesvědčeni. Naše flotila přiletěla, aby splnila úkol, který se nám stal vášní. Plně chápeme obětavost Nebes při plnění této mise. Též víme, že komponenty nutné pro završení tohoto úkolu se formují ve vašem světě. Tento proces nás přivádí k závěru, že je první kontakt již skutečně blízko. Proto jsme zvýšili naše úsilí při pomoci našim pozemským spojencům, aby byl zajištěn jejich triumf. Předali jsme instrukce našim spojencům, aby zvýšili tlak na všechny, kteří mohou aktivovat tento první kontakt. Jsme rozhodnuti oslavit naše společné znovu-spojení. Pamatujte si, že společně budeme úspěšní!

           V tomto vzkazu jsme mluvili o strategii našeho prvního kontaktu a našem odhodlání být úspěšní. Vyzýváme vás, abyste se angažovali, byli zaměřeni a připraveni pomoci nám při této božské a slavné události. Náš úspěch se, naši drazí, blíží. Ve zbývajícím čase vytvořme skupiny a udělejme vše co je potřebné pro vaší novou realitu. Odcházíme. Žehnáme vám! V srdci vašich srdcí vězte, že nekonečná prosperita a hojnost nebes patří Vám! Amen. Selamat Gajun! Selamat Ja! (Síriansky Žijte v Jednotě! Žijte v radosti!)


(zdroj http://www.paoweb.com),
Překlad Vratislav Kašpárek 2002

 

  Zpět na obsah