Novinky od Spirituální Hierarchie a Galaktické Federace prostřednictvím Sheldana Nidla

 

6 Ik, 0 Tzotz, 11 Ik (dle galaktického kalendáře), tedy 24.9.2002

 

Zdravíme vás! Opět vám přicházíme sdělit velmi zajímavé věci. Blížíte se nyní ke kouzelnému okamžiku, po kterém jsme dlouho toužili. Je to důležité, neboť vám předložíme podrobnější přehled toho, co zamýšlíme. Pro nás znamená váš první kontakt již velmi dlouho se táhnoucí proces, který Nebesa vyžadují, abyste byli připraveni vy i vaše globální společenství na náš příchod. V posledních letech je první kontakt provázán s mnoha změnami, které vám vaše vláda oznámí. Tato prohlášení dokonale změní váš svět a umožní nám dokončit závěrečnou etapu prvního kontaktu. Pro tento závěr jsme zorganizovali sérii oznámení našich spolupracujících týmů několik dnů po oficiálním oznámení vašich vlád. Součástí těchto programů bude váš první přímý kontakt s vládnoucí radou bývalých Anunnaki (nyní Anunnaki Světla). Dále vám představí vládnoucí rada Vnitřní Země zprávu o vaší pravé historii a vaší nádherné budoucnosti. Pak začnou konečně naše lodě svobodně tančit na vaší krásné modré obloze.

            Jakmile se toto uskuteční, bude moci vesmírná planetární loď Nibiru pozměnit svůj současný kurz a začít s transformací na nejvzdálenější planetu vašeho slunečního systému. Sluneční Bohové (Elohim) se s láskou ujmou tohoto úkolu. Jupiter se zaskví novou září, stejně jako Venuše a Mars. Venuše se zbaví své současné horké a kyselé atmosféry a transformuje se tak, jak si přeje. Bylo to koneckonců způsobeno válečnou akcí před více jak miliónem let, že se z ní stala vyschlá pustina téměř bez života. Nebesa s radostí napraví tento nesmyslný a děsivý čin. Postupně se zformuje nový sluneční systém, za který nakonec ponesete odpovědnost. Spolu s kytovci a Planetární a Sluneční Hierarchií, budete sloužit jako ochránci této reality. Vy jste zde proto, naši drazí, abyste plně rozvinuli potenciál této říše. Přišli jste sem, do tohoto krásného kousku fyzické reality, abyste si z něho udělali svůj domov a svoji základnu. Odtud se budete rozlétat do vesmíru, a vyzbrojeni svojí moudrostí a vědomostmi transformovat a rozvíjet jeho mohutný potenciál. Vnesli jste do tohoto snažení velmi mnoho a my se budeme radovat, až své rozsáhlé schopnosti opět připojíte k našim vlastním.

            Jakmile budou tyto úkoly splněny, připadne vám opravdu

nádherný úkol - což je, změna současného stavu vaší reality. Dostanete technologie z různých zdrojů. Nejprve to budou ty, které vaši tajní vládcové potlačily, nebo utajily. Bude se jednat o mnoho technologií, počínaje zařízeními a recepty pro zastavení znečisťování životního prostředí, přes generátory energie, nové způsoby dopravy zboží a materiálů, a hlavně pro změnu vás samotných. Objevíte nové systémy pro komunikaci a přípravu jídla. Později vám ukážeme technologie, které podpoří vaše úsilí a ukončí využívání zvířat a rostlinných produktů jako zdrojů potravin. Místo toho se naučíte, jak přímo přeměnit energii na věci, které s oblibou jíte a na vaše oblíbené oblečení. Budete též svědky revoluce v bydlení, které bude šetřit okolní prostředí: vaše komunity se změní, protože bude možné postavit dům přes noc. Začnete si uvědomovat, jak vaše nové záměry pomáhají Matce Zemi a budete moci vytvořit příjemnější společenství a hlavně mnohem veselejší místa k životu.

            Otevřou se vám velmi vyspěle vybavené laboratoře na Měsíci. Vytvořili jsme velmi zvláštní prostředí, kde budete moci ocenit způsob, jak fyzická realita funguje. Plánujeme použití těchto prostor jako míst, kde získáte vědomosti o tom, jak fungují planety, hvězdy i galaxie. Tyto nádherné aspekty Stvoření jsou živá a potřebují naší pomoc, aby se mohla rozvinout k plnému potenciálu. Celý vesmír je živoucím aspektem Stvořitele. Potřebujete pouze uživatelskou příručku, která vám vysvětlí, jak to funguje. Takto vybaveni objevíte, v jaké symbióze funguje váš svět a slunce. Přijdete na to, že jste opravdovými fyzickými anděly a že vaše práce má souvislosti se snahou Nebes ve fyzickém Stvoření. Velmi obezřetně jsme tuto proceduru rozjeli. Jejím prostřednictvím pochopíte, jak mohou vědomé fyzické bytosti kopírovat přirozené činnosti Stvoření a uvědomit si svůj nekonečný potenciál.

            Tyto události též přispějí k tomu, že si uvědomíte, jaké monumentální změny ve vás probíhají. Stává se z vás nový člověk - galaktický člověk. Tento člověk prolomil omezení vědomí, které vás dlouho poutalo ke světu temnoty. Tento člověk rozšíří svůj nadhled, aby zahrnoval vesmír a naučí se o svém opravdovém spojení se Stvořitelem a taktéž s veškerým životem. Tato Bytost nebude omezovat sama sebe a bude schopná poznání potřebného k odhalení Stvoření podle božského plánu. Tato Bytost má též spojení s Nebesy a s nekonečným Proudem-života, který před eóny času zformoval jeho duši. Tato Bytost chápe, že přišla do tohoto světa pochopit omezení a temnotu. Nyní, když chápe jak fungují, se může s pomocí Nebes vrátit k plnému vědomí. Závěsy, které před dávnou dobou zatáhly síly temna, zmizí. Tyto vědomosti se definitivně stanou obecně známé a připraví vás pro přijetí vaší zářivé budoucnosti.

            Též objevíte vzájemný vztah vaší vlastní přeměny na nový druh a Matkou Zemí. Vaše změny jsou katalyzátorem, který ona potřebuje, aby mohla vytvořit krásnější svět. Ona ví, že musí upravovat svůj povrch, elektrické, magnetické i gravitační pole v souladu s vaším pokrokem. Ona si je též vědoma toho, jak váš posun vědomí ovlivní ji. Konečně bude triumvirát ochránců, který potřebuje, kompletní. Stanou se z vás ochránci  její země. Země, voda i vzduch budou cítit volnost ke transformaci a nová Země se zrodí! Její povrch se nebude příliš podobat tomu, co znáte nyní, a její vnitřek se též změní. Krystal v jejím jádru bude zářit radostí, její atmosféra bude tvořit ochranou klenbu a voda bude moci volně proudit od pólu k pólu bez ledových zábran.

            Hyperaktivita vašeho Slunce je dalším znamením změn, které nastávají. Vaše realita na všech úrovních praská. Tento kolaps, na oplátku, je podhoubím nové, multi-dimenzionální reality. Místo omezenosti na tři rozměry, zahrnuje reality, které existují mimo vaše vnímání. Vytvoříte souvztažnosti, které vás vezmou do pěti, šesti, nebo dokonce do osmi dimenzionální reality. Sjednotí se s tou vaší. Díky této mohutné integraci se stanou hvězdy, galaxie i aspekty fyzického Stvoření, které jsou vám neznámé, nedílnou součástí vaší existence. Nebesa a jeho nádherné Bytosti i řada velkých Rad, se též stanou důležitou součástí vašeho každodenního života. Díky tomu vytvoříte jedinečnou, vibrující galaktickou společnost, která bude zvát celé Stvoření ke svému prahu. Představte si, co všechno zvládnete!

            Vy, drazí, jste ohromující Bytosti Světla, jejichž potenciál je nekonečný. Nastávající události uvolní tento rozsáhlý rezervoár a umožní vám dosáhnout vašich současných životních cílů. Tyto vznešené cíle jste si vytyčili uzavřením vaší životní dohody, božskou milostí a usnesením Nebes a Stvořitele. Vaše budoucnost sjednotí vaší fyzickou realitu s Nebesy. Dívejte se na vaše nové zdroje jako na prostředky umožňující vaši expanzi a splnění úkolů, které jste sem přišli vykonat. Proto je první kontakt pouze jednou z mnoha událostí, které vám umožní další krok vpřed na pódiu galaktického centra, který bude mít rozsáhlý dopad. Tento proces nyní dosáhl bodu, kdy můžete skončit s masovým odmítáním a vzájemně se spojit v opravdu globálním měřítku. Využijte nadcházející čas k rozpoznání vašeho potenciálu a vybudování galaktické společnosti. Chopte se této vzrušující příležitosti!

            Dnes jsme zkoumali úkoly ležící před vámi i před námi. Moc se těšíme na události, které nastávají. Brzy vás formálně kontaktujeme a iniciujeme poslední fáze vaší cesty domů. My, vaše spirituální a vesmírná rodina, vás žádáme, abyste zůstali přesvědčení a plně zaměření na váš úspěch. Nezapomeňte, že společně zvítězíme! Končíme. Žehnáme vám! Vzpomeňte si v srdci vašich srdcí, že nekonečná Hojnost a prosperita Nebes patří Vám! Tak jí buďte!

            Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriansky Žijte v Jednotě! Žijte v radosti!)

 


(zdroj http://www.paoweb.com),
Překlad Vratislav Kašpárek 2002

 

  Zpět na obsah