Novinky od Spirituální Hierarchie a Galaktické Federace prostřednictvím Sheldana Nidla

 

7 Cib, 14 Tzotz, 11 Ik (dle galaktického kalendáře), tedy 08.10.2002

 

Selamat Jarin! A jsme opět zde, naši Drazí! Děje se toho mnoho, jak ve vašem světě, tak v galaxii. Podnikají se závěrečné kroky na cestě ustanovení řady přechodných vlád vašich hlavních národních států. Současně jsme posílili náš dohled na vaše záležitosti. V současné době jsme v pozici supervizorů. Mnoho našich spojeneckých týmů je ve stálém kontaktu s našimi pozemskými spojenci. Též úzce komunikují se speciálními "kontrolními jednotkami", které jsme ustanovili z letek prvního kontaktu. Našim cílem je zabránit rozsáhlému konfliktu, který by umožnil některé z hlavních světových mocností nedodržet sliby. K tomu nám napomáhá i zřetelné objasnění našich pozic vašim vládám, co se týče použití vyspělých elektronických zbraní umístěných ve vesmíru a v oceánech. Žádáme vás o politickou podporu této pozice protesty, dopisovými kampaněmi, lobováním a podobně. Je důležité, aby ti, kteří jsou nyní u moci pochopili, jak omezené jsou jejich skutečné možnosti. Uvědomte si, že stojíte před dramatickou změnou. Buďte připraveni na její rychlé projevení.

      Uvědomte si, jak se zvyšuje rychlost všech hlavních změn s tím, jak tyto změny pokračují. Jak Matka Země, vaše Slunce, tak i zbytek slunečního systému prožívá stejné urychlení. Musíte si uvědomit, že dochází k velkému posunu vědomí. To je ta hnací síla stojící za všemi událostmi. Jak se kolektivně měníte, tak realita, kterou tvoříte, se též musí měnit. To se děje na mnoha úrovních. Na spirituální rovině vás vaše "Já Jsem Přítomnost" přibližuje k bodu, kdy budete schopni se formálně spojit jeden s druhým a navrátit se ke stavu plného vědomí. To znamená, že se vaše současná realita musí spojit s celou fyzickou realitou a současně bez zábran komunikovat s Nebesy. To je důvod hyperaktivity vašeho Slunce začínající změny formování povrchu Marsu a Venuše. Berte to jako proces, který mění vaší realitu tak, aby byla kompatibilnější s tím, kým vy skutečně jste. Jako plně funkční fyzičtí andělé budete řídit znovu-spojení Nebes s fyzickou realitou.

      Jako fyzičtí andělé budete vládnout fyzickému Stvoření. Tato složitá činnost následuje božský plán a Boží Vůlí Stvořitele a zahrnuje elementy Světlo, Čas a Prostor. První dva jsou rozličnými způsoby kombinovány aby vytvořily třetí - Prostor. Strážci Času (Time Lords) a Elohimové jsou nebesy vyvolenými tvůrci fyzické reality. Vy jim budete při této operaci pomáhat a tím pádem budete dohlížet a udržovat mnohé galaxie, hvězdy a planety, které ve fyzické realitě existují. Každý aspekt fyzické reality má přirozený rytmus, čili rezonační vzorec, který je v přímém souzvuku s prvotním (řídícím) rytmem fyzické reality. Tento souzvuk je měněn, nebo udržován fyzickými anděly, kteří jednají prostřednictvím řady speciálních nebeských Rad. Nejvyššími z nich jsou mnohé řády bratrství a sesterství Nanebevzetých Mistrů, které jsou přiřazeny k určité galaxii, nebo slunečnímu systému. Vy patříte k těmto Radám Světla. Záměr, který se skrývá v pozadí vaší transformace, vás má připravit k objevení dalších prvků fyzického Stvoření.

      Aby nepočítaná množství rad Nanebevzetých Mistrů byla rozvinuta na maximální úroveň, připravují Nebesa fyzickou realitu na slibované veliké sjednocení s Nebesy. Vy, drazí, jste jedineční. Nejenže nyní třímáte řemeny tohoto nádherného světa, ale jste též spojeni s nekonečným množstvím dalších realit. Nebesa umožňují toto zvláštní osvobození kvůli specifickému postavení, které má vaše planeta a tento sluneční systém. V jádru vaší planety existuje impozantní singularita, "semínko" ze kterého vyrostla celá galaxie. Centrální jádro je něco jako rozhraní mezi realitami a dimenzemi. Jak jsme se již ve svých dřívějších vzkazech zmiňovali, Vytváří toto jádro zdroj kódů života, které řídí vaší galaxii. Čas od času proletí celou galaxií velká vlna těchto inter-dimenzionálních kódů a pozmění základní souzvučnou rezonanci. Klíč k tomuto aktu leží v živém jádru Matky Země, kde existuje tato mohutná singularita, která je vyladěna na božskou rezonanci Stvořitele.

      Její božská rezonance je skryta v rozličných frekvencích existujících v geomagnetickém, elektrickém a gravitačním poli Matky Země. Tato impozantní singularita je spojena s mnoha realitami a nekonečným množstvím dimenzí. Udržovat energii Matky Země a jejích sesterských světů vyžaduje neobvykle velké množství inter-dimenzionálního Světla. Toto Světlo pochází z centrálního jádra galaxie, odkud letí do vašeho Slunce a poté k Matce Zemi. Regulátor tohoto Světla se nachází ve hvězdném systému Síria, galaktickém ředitelství Velké Modré Lóže Stvoření. Rada Devíti, prostřednictvím své pozici na Síriu a svými vztahy s Elohimy galaxie, regulují množství energie vysílané k Matce Zemi a tomuto slunečnímu systému. Tato energie umožňuje mohutné singularitě v zemském jádru vibrovat na patřičné frekvenci a tím umožňuje galaxii správně fungovat.

      Vaše galaxie se skládá z mnoha odlišných realit, které se spojily do jednoho celku. Všechny galaxie obsahují mnoho realit, které se zformovaly kolem centrálního jádra a jsou řízeny velkou singularitou, která je vytvořila. Ve vašem případě je toto "galaktické semínko" umístěno ve vašem jádru. Multidimenzionální geometrie Vesmíru určuje, kde byla tato "semínka" rozmístěna podle božského plánu. Tuto "boží geometrii" plně vytušíte, teprve až vaše věda dosáhne rozsáhlejší formální znalosti nesmírné hloubky a velikosti fyzického stvoření. Současné Stvoření je staré více jak 50 miliard světelných let a kvadrilion násobně rozsáhlejší než je vaše věda schopná změřit! "Temná hmota" kterou pozorujete není ve skutečnosti "hmota", ale prostě inter-dimenzionální Světlo, které se pomalu transformuje do objektů, které vaše věda brzy zhodnotí jako "mračna prachu", a podobně.

      Fyzické Stvoření zahrnuje rozsáhlý vzor, který je definován podle posvátné geometrie. Vaši astrofyzici musí začít uvažovat o Vesmíru jako o sadě propletených posvátných geometrií. Ze všeho nejdůležitější je nepředstavovat si mnohonásobný vesmír, ale vzájemně propojený vesmír! Tento vesmír je založen na nekonečných Fibonačiho řadách, které vás navedou k vytvoření základu veškeré Stvořitelovy posvátné geometrie. Tímto modelem lze zmapovat různými způsoby galaxie a zformovat posvátnou geometrii, kterou sledují. Opusťte konečně svoji závislost na mechanickém modelu Newtona nebo teoriích Einsteina. Překonejte dětinská omezení která vytvořili a vraťte se na cestu úspěchu. Vesmír je dynamické, vědomé Bytí. Nesleduje cesty omezené mysly, ale rozpíná se, tvoří a hlavně je posvátný.

      Matka Země je absolutně neobvyklá říše. Její jádro stvořilo, a nyní reguluje, celou galaxii. Není divu, že jste ohniskem mírotvorného procesu, který sjednotil tuto galaxii a nasměroval ji ke Světlu. Proto je takový zájem o vaši kompletní a trvalou změnu na fyzické anděly. Důležitost této události umožnila Nebesům přivést duše ze všech koutů fyzického stvoření na váš svět. Tyto Bytosti vezmou letité zkušenosti, které získaly při službě ve vašem světě do svých domovských světů. Tak vaše energie umožní transformaci této galaxie a veškerého fyzického stvoření. Uvědomte si, drazí, ten mocný vliv, který máte. Nikdy nepusťte ze zřetele velikou touhu, kterou má fyzického stvoření, po vaší rychlé transformaci zpět na fyzické anděly.

      Máme radost z rozsáhlé diskuse. Naším nejdůležitějším vzkazem pro vás je, abyste zůstali pevně zaměření na vaší odpovědnost. Brzy zvítězíte! Nyní, více než jindy, jsou požadavky řešeny. Buďte připraveni přijmout novou realitu a vykonávat vaše mnohé povinnosti. Končíme! Žehnáme vám! Vzpomeňte si v srdci vašich srdcí, že nekonečná Hojnost a prosperita Nebes patří Vám! Tak jí buďte!

Selamat Gajun! Selamat Ja! (Síriansky Žijte v Jednotě! Žijte v radosti!)

 


(zdroj http://www.paoweb.com),
Překlad Vratislav Kašpárek 2002

 

  Zpět na obsah