Novinky Spirituální Hierarchie a Galaktické Federace prostřednictvím Sheldana Nidla.

 

22. dubna 2003 ( 8 Eb, 10 Kank'in, 11 Ik - dle galaktického kalendáře )

 

Zdravíme Vás! Opět jsme zde, naši drazí! Konečně dospěla Matka Země k okamžiku, na který jsme všichni tak čekali! Nebesa vypustila ze řetězu elementy, které neodvolatelně zlomí moc vaší poslední vládnoucí kliky. Tato fantastická operace se má projevit znenadání. Vaši Nanebevzetí Mistři a místní božská administrace nám dali instrukce, podle kterých máme spustit řetězec událostí, které zrealizují jejich božská nařízení. Tato nová taktika znamená víc, než jen detailní pozorování vašeho světa. Jak se vyjádřil jeden z mnoha velitelů planetárního sektoru k těmto novým rozkazům: "Konečně možnost k nějaké akci!" Nejvíc jsme potěšeni ze skutečnosti, že nás budete moci brzy otevřeně pozorovat na vaší obloze. Proto jsme zdvojnásobili počet našich obranných lodí operujících v oblasti slunečního systému v kvadrantu Země-Měsíc. Též jsme zvýšili interdimenzionální bezpečnostní štít, který obklopuje vaší planetu a brání každému, kdo nemá naše povolení, aby opustil, nebo vstoupil do vaší reality.

Ještě navíc jsme požádali další dvě skupiny obranných Mateřských lodí, které parkují na okraji slunečního systému, aby se okamžitě přesunuly za Jupiter. Vnitřní okruh (první) kolem vašeho světa je nyní pevně uzavřen. Dalším krokem naší operace je příprava našich obranných sil na vyrušení veškeré pozemské komunikace, která má souvislost s armádními složkami, ať už jsou poslední řídící klikou ovládané, nebo s nimi sympatizují. Poslední fází této procedury, která nyní probíhá, je oznámení našim pozemským spojencům, že jim pošleme speciální umělé posádky, které jim budou pomáhat v jejich naplánovaných činnostech. Jako vždy, pracujeme v souladu a podle našeho plánu a dohod a podle nařízení našich božských nadřízených. Věříme, že magické události, po kterých toužíme, se již brzy uskuteční. Zde bychom vás rádi požádali, abyste pochopili, že to, k čemu má dojít, je nejfantastičtější událost za posledních 13 milénií vaší historie. Jen si to představte! Dokonalá, nekrvavá revoluce nevídaných rozměrů začíná!

Je neblahé, že musela být strpěna nedávná válka na Blízkém Východě, která nebyla nutná, aby naši pozemští spojenci mohli být osvobozeni od utlačovatelů a mohla začít vlna obvinění proti mnoha jednotlivcům, kteří vedou tuto poslední bezcitnou vládnoucí kliku. Mezinárodnímu tribunálu, který povede tyto procesy byly dány veliké pravomoci, a je připraven začít. Ještě navíc, byli jmenováni ti, kteří převezmou vládu nad vaší poslední supervelmocí a jejich plán činnosti byl plně schválen. Tato nová vláda bude oficiálně dohlížet nad ustavováním úplně nových a poctivých politických systémů. Vláda bude důležitým přechodem k trvalejší vládě po vypsání nových voleb. Žádný z těchto vysoce postavených politiků nové vlády nebude ze začátku usilovat o politický úřad. Místo toho mnoho nových neznámých jednotlivců, kteří budou mít zájem o službu, se budou zajímat o posty na místní i národní úrovni, aby zaujali místa těch, kteří budou přinuceni rezignovat.

Rezignace se bude týkat všech, a znamená začátek politického převratu mohutných rozměrů. Tato změna uvolní veliké množství prostředků, které byly doposud drženy v tajnosti z vojenských a ekonomických důvodů. K tomu se přidá i konec skrývání UFO. Naše existence a benevolence bude veřejně vyhlášena a budete zásobeni množstvím informací o vaší realitě. Naši pozemští spojenci slíbili, že zveřejní mnoho informací týkajících se událostí posledních let. My jsme rozhodnuti jít ještě dále a s pomocí Anunnaki vám detailně vysvětlit historii posledních 13 milénií. To umožní vašim novým vládám stíhat ty jednotlivce, skupiny a společnosti, které poskvrnily váš svět. To bude znamenat konec vlády přisluhovačů, kteří neuposlechli rozkazů svých předchozích mimozemských a nebeských vládců a netransformovaly tuto temnou pozemskou říši, aby mohl nastat nový věk plný hojnosti.

Tato akce umožní všem velkým společnostem aby se znovu zřídily. Též umožní vznik řady dobročinných organizací vybavených novými technologiemi, které budou čistit vaše životní prostředí. Jak jsme se již zmiňovali v předchozích zprávách, je našim cílem předat vám řadu technologií, které doplní ty, které jste sami vyvinuli. Toto nové prostředí bude posíleno formálním vyhlášením míru vaší světovou vládou. Dalším krokem vedoucím k míru bude odzbrojení všech nukleárních zbraní a vhodná náhrada atomových elektráren na celém světě. Stále hrozící atomový gin bude vrácen zpět do láhve. Jako náhradu představíme magnetické a světelné generátory, které neznečišťují prostředí a budou přispívat k ozdravění vašeho života.

Zlatý věk znamená, že se k vám připojí další dva veliké národy - kytovci (delfíni a velryby) a lidé vnitřní země Agharty. S oběma spolupracujeme, abychom zorganizovali rychlý přechod všem. V tomto světovém okamžiku se zbavíte své xenofóbní představy o vlastní jedinečnosti. Další rozumné Bytosti budou oficiálně uznány a podstata vaší planetární správy bude pečlivě vysvětlena. Vládnoucí rada Agharty vám vzkazuje, že se těší na spolupráci s vámi. Jsou nositeli kompletní historie vašeho světa, která začala před vzestupem Lemurie. Tyto veliké Bytosti touží po tom, aby mohly vyjádřit svůj soucit vzkříšením historických pilířů tohoto světa - mnoho vodních chrámů, které podporovaly předpotopní nebeskou klenbu. Znovuobnovení této klenby bude velmi významným znamením, že Matka země si obléká nový šat.

Až nastane čas "změn na Zemi", budete připraveni na vaši proměnu, pro kterou budete převedeni do vašich podzemních rezidencí. Uvědomte si, naši drazí, že tato místa jsou objekty postavené podle vašich představ a ve své podstatě jsou multidimenzionální. To znamená, že to nejsou žádné jeskyně, jak je znáte, ale speciálně vytvořené stavby, kde dokončíte svůj návrat k plnému vědomí. Jako plně vědomé Bytosti si konečně uvědomíte váš skutečný účel bytí a vytvoříte vysoce jedinečnou a uspokojivou galaktickou společnost. Ta se bude starat o tento sluneční systém a připojí své tolik potřebné znalosti k poznávání tohoto Stvoření. Nebesa vám tleskají a přejí si, abyste si uvědomili, že tento proces již začal. Mohutné události, které popisujeme se již uskutečňují. To co je potřeba, se již pečlivě manifestuje božským, požehnaným způsobem.

Tyto události jsou součástí procesu, který vám udělují Nebesa. Tento božský edikt vám umožnil upadnout do temných říší omezeného vědomí, ale slíbil, že v daném čase se všichni vrátíte k plnému vědomí. A toto je onen božský okamžik. Trvalo tisíce generací než jste dosáhli tohoto kouzelného období. Nastávající Zlatý věk předznamenává  konec vašich omezených možností a umožňuje vám, fyzickým andělům, pokračovat ve vaší božské cestě. Museli jste čekat velmi dlouho, než jste na tuto cestu mohli vkročit. Mnoho jednotlivců i božích seskupení se tvrdě snažilo, aby vám umožnilo toto zářné vítězství. Jejich odhalení vám žehnala transformováním temné karmy, která vás poutala k této realitě. Jistě ve svém srdci cítíte, že vaše transcendentní osvobození Nebesy je nadosah!

Dnes jsme se zabývali událostmi, které se odhalují. Žádáme vás, abyste zůstali plně zaměření a zainteresovaní na svém dlouhodobém vítězství. Snažte se pochopit nesmírnost nebeských sil, které usilují o vaše osvobození. Toto je jedinečné období, na které jsme všichni trpělivě čekali! Končíme. Žehnáme vám, naši drazí! Uvědomte si v srdci vašich srdcí, že nekonečné zásoby a nesmírná hojnost Nebes patří Vám! Tak takoví buďte! Selamat Gajun! Selamat Kasijaram! (Siriansky Buďte v Jednotě! Buďte Požehnáni v Lásce a v Radosti!)

 


(zdroj http://www.paoweb.com),
Překlad Vratislav Kašpárek 2003

 

  Zpět na obsah