Přechod Venuše přes sluneční kotouč: Výzva ke globálnímu sjednocení

 

Autor: Kiara Windrider a nadace The Global Oneness Foundation, Stockholm , Sweden

Originál: http://www.globaloneness.com/i/topic/articles/article/4415

 

            Velmi brzy naše planeta vstoupí do prostoru, který je, jak někteří věří, vstupní branou Zlatého věku. Jedná se o prostor tvořený časovým obdobím mezi přechody Venuše přes sluneční kotouč 8.června 2004 a jejím druhým přechodem 6.června 2012. Tato událost se bude na celém světě oslavovat celosvětovou modlitbou za sjednocení. Připojte se prosím k této modlitbě a pomožte ji rozšířit. Článek od Kiary Windrider inspirativně popisuje pozadí celé události a její důležitost.

            Předejte prosím tuto výzvu všem, se kterými jste ve spojení, a jestliže máte internetové stránky zveřejněte na nich tento článek.

            Noc je nejtemnější těsně před svítáním nového dne. Všem je zřejmé, že Země nyní prochází mohutnou krizí, bolestivou "temnou nocí duše", dokonce i s možností katastrofického vyhlazení života. Jenže, podle mnoha starých kalendářů a proroctví, představuje toto období i naději. Přesouváme se do vývojového období obnovy a globální očisty. Někteří to dokonce nazývají úsvitem Zlatého věku!

            Staří Mayové vyvinuli systém kalendářů, který má velkou vypovídající schopnost i v současné době. Lze na něj pohlížet jako na určitý kosmický kód, a když jej pochopíme v jeho souvislostech dlouhodobých cyklů stvoření, má též hodnotu pro předpovídání budoucnosti. Protože vývojové cykly kosmických energií jsou absorbovány do zemského magnetického pole ze slunečního záření, reaguje na tyto impulsy lidská mysl předvídatelnou reakcí, v souladu se vzory tmy a světla. Mayský kalendář popisuje posloupnost i doby působení těchto vzorů. Podle tohoto kalendáře je rok 2012 obdobím konce určitých cyklů postavených na bázi duality a oddělenosti a představuje nástup Zlatého Věku Osvícení.

            Jakmile začnete používat Mayský kalendář pro pochopení hlubších souvislostí současných událostí, přestane se zdát výše uvedené prohlášení tak nepravděpodobné, jak se zprvu zdá. Z největší temnoty vychází největší světlo. Dr. Carl Johan Calleman ve své studii Mayského kalendáře zdůrazňuje v současné době probíhající klíčové události, které mohou současně sloužit pro nastartování neobvyklého otevření pro přijetí planetárního světla.

            Planeta Venuše je bohatá na archetypální symbolismus. Často se jí říká Jitřenka, nositelka světla. Má vztah k lásce, lidské jednotě, kráse a jedinečnosti. 8.června 2004 přechází Venuše přes sluneční kotouč a tím pádem nastává částečné zatmění, které bude trvat sedm hodin. Energie Venuše a Slunce budou po tuto dobu přicházet k Zemi promíchány a jakmile proniknou do elektromagnetického pole Země, zapletou energie lásky a jednoty do celého vědomí planety a tím také i do srdcí všech lidí žijících na Zemi!

            Je zajímavé, že Venušin přechod přes sluneční kotouč jde vždy v párech. Podruhé se tato událost bude opakovat 6.června 2012. Osmileté období mezi oběma přechody představuje jakousi bránu, kterou projde Vědomí Jednoty, aby převládlo ve vědomí lidstva na Zemi. Přechody následují po sobě ve 130-ti leté periodě, takže nyní žije asi málo lidí, kteří mohli být svědky této události, ale lze vysledovat, že po každém takovém přechodu nastalo období větší harmonizace v lidské historii. Je dobré si připomenout, že Taj Mahal, jeden z největších památníků zasvěcených Lásce vybudovaných v lidské historii, byl postaven v období přechodu Venuše přes sluneční kotouč mezi roky 1631-1639 AD!

            Přechod do Vědomí Jednoty může být rušný. Když se hroutí staré struktury lidského vědomí, mohou být doprovázeny jistým množstvím temnoty a destrukce. Je třeba se na tento proces dívat ze správné perspektivy. Jak říká Jose Arguelles: "Když zazáří světlo, temnota zhoustne!" Speciálně tato brána vytvořená Venuší je nesmírně důležitá, neboť zůstává otevřená až do roku 2012 našeho letopočtu, který je závěrečným rokem současného vývojového cyklu lidstva. Někteří nazývají toto datum koncem lineárního času, nebo koncem období, ve kterém je lidské vědomí ovládáno odděleností a dualitou. Staří Mayové nazvali tuto dobu "Návrat Quetzalcoatla, Nejlepšího Hada" a pohlížejí na toto osmileté období jako na dobu, kdy dojde k hromadnému osvícení lidstva.

            Vyzýváme lidi na celém světě, aby na zbývající dny před 6-8.červnem, kdy přechází Venuše přes sluneční kotouč, pohlíželi jako na dobu, kdy je potřeba se otevřít jasnému impulsu kosmické energie, který vtéká do podvědomí lidstva. Jaké jsou naše nejvyšší touhy a sny? Co je naším nejvyšším potenciálem, jakožto božsky inspirovaných lidí? Co můžeme společně vytvořit, když vstoupíme do brány Zlatého věku?

            6-8.červen je celosvětově vyhlášen za dny Celosvětových Oslav Jednoty. Sejděme se společně v tomto čase k oslavám a modlitbám za lásku a krásu, světlo a jednotu. Transformujme tyto energie do umění, ekonomiky, kultury, politiky, vzdělání a ekologie. Pomodleme se, každý svým vlastním způsobem, za mír, vyléčení, krásu a celosvětovou jednotu! Následujících osm let, až do 6. června 2012, budeme vždy ve stejném období pokračovat v posilování tohoto impulsu.

            Na www.globaloneness.com/community naleznete doporučení v angličtině co dělat. Je zde vytvořen prostor pro lidi ke sdílení a diskutování různých projektů a nápadů, jak přispět k celosvětové jednotě. Popis celého osmiletého projektu je na adrese: www.globaloneness.com/commitment . Informace o přechodu Venuše přes sluneční kotouč jsou mimo jiné i na adrese: www.globaloneness.com/venus_transit

 

Kiara Windrider

 


Překlad Vratislav Kašpárek 2004

 

  Zpět na obsah