Kurz Boží Vůle

První kvalitou Boží Vůle je Vůle k Iniciaci - Probuzení Nového Vědomí

 

 

Vůle k Iniciaci

Postup č.1 - Spojení s Vůlí k Iniciaci

Postup č.2 - Iniciace Nového Vědomí

Postup č.3 - Posílení spojení s vaším Já jako světlem a esencí

Postup č.4 - Podpoření světla ve vás

Postup č.5 - Pročištění nižších energií

Postup č.6 - Aktivování skutečných činností vaší duše v souladu s Božským Plánem

Postup č.7 - Odstraňování překážek

Postup č.8 - Směrování energie a Tvorba změn

Postup č.9 - Nalézání nejkratších cest k vašim cílům

Postup č.10 - Dosažení odvahy, síly a nebojácnosti

Postup č.11 - Ovládnutí Meče Pravdy, který rozetne iluze

 

 

Pozdrav od Orina

Vítám vás ve fóru Boží Vůle a Studijním programu Boží Vůle. Těším se, že se s vámi setkám, až transformujete svůj život podle Boží Vůle.

Nyní energie Boží Vůle proudí k planetě novým způsobem, aby aktivovaly další krok vývoje lidstva. Lidé podstupují další krok, aby se z nich staly osobnosti naplněné duší a připojili se ke světu duší - páté říši Velkých Bytostí, průvodců, mistrů a osvícených jedinců. Lidstvo je nyní součástí čtvrté říše přírody (živočišná říše je třetí, rostlinná druhá a minerální první). Všichni již jste na této vývojové stezce a já vám nabízím tento kurz jako váš další krok. Dveře jsou otevřeny pro veškerý život, aby udělal velký vývojový krok. Tato doba je obdobím velkých příležitostí duchovního rozvoje.

Můžete se naladit a sjednotit s Boží Vůlí, abyste nalezli vyšší cestu a váš smysl bytí a udělat následující kroky, abyste viděli co je podstatné pro život z perspektivy vaší duše a propustili to, co je nepodstatné a co vás okrádá o životní energii.

Je nádherné mít možnost spojit se k týmové práci jako je tato (prostřednictvím internetu). Neměníte pouze svůj život, když se připojíte a pracujete tímto způsobem, ale pomáháte též se zakotvením těchto kvalit Boží Vůle na planetě, pro blaho lidí a rostlin, živočichů i minerálních říší. Týmová práce je klíčem k budoucnosti.

Prostřednictvím tohoto fóra a během následujících deseti týdnů studia, máte krásnou příležitost zaměřit se na Boží Vůli a metody jak s ní pracovat, abyste změnili svůj život. Během kurzu se ptejte: "Kdybych měl jenom Boží Vůli, se kterou bych mohl pracovat (a žádné jiné techniky), jak bych ji použil pro transformování této situace?". Podělte se o váš vhled do Boží Vůle, o příležitosti a způsoby, jak s Božskou Vůlí pracujete. Tím pomáháte těm, kteří jdou za vámi cestou transformace pomocí Boží Vůle. Jestliže se připojíte k fóru Vůle k Iniciaci (anglicky na originálních stránkách), přečtěte si prosím nejprve pravidla o čem lze diskutovat.

 

 

Vůle k Iniciaci

Existuje sedm Velkých Bytostí, které vyzařují sedm druhů síly a energie lidstvu. Jejich vnější manifestací jsou hvězdy Velkého Vozu. Někdy jsou též nazýváni Páni Paprsků. Každý paprsek obsahuje kvality pro lidskou duši, osobnost, mysl, city a tělo. Boží Vůle je aspektem každého z těchto paprsků. V tomto kurzu se spojíte s aspektem Boží Vůle každého paprsku.

Vůle „Boha/Bohyně/Všeho Co Je“ vyzařuje prostřednictvím sedmi Velkých Bytostí a přináší lidstvu sedm kvalit Boží Vůle. Když Kosmická Vůle září prostřednictvím první Velké Bytosti, která ztělesňuje energie Síly a Vůle, je to vyjadřováno jako Vůle k Iniciaci.

Tento aspekt Boží Vůle přináší lidstvu schopnost aktivovat nové vědomí, rozšířit vědomí, mít vhled a odhalení, mít vědomí a uvědomění v nových oblastech a iniciovat správné aktivity duše v souladu s Božským Plánem.

Je to Vůle, která ozařuje Ducha a vše co je skutečné. Je to milující ničitel - ničí a uvolňuje všechny závěsy, které halí světlo vaší duše a ducha. Můžete k sobě přitáhnout tyto kvality Boží Vůle, abyste posílili svoji identitu jako duch a světlo, a pročistili nižší, hustší energie, které skrývají vaše vnitřní světlo.

Tato kvalita Boží Vůle je velmi mocná. Je to síla vůle, která tvoří změnu a hýbe energií. Když se s ní spojíte, můžete opustit postoj tvrdého snažení a boje za změny ve vašem životě a místo toho řídit sílu Vůle aby odstranila překážky na cestě vaší manifestace. Pomůže vám nalézt kratší a přímější cesty k vašim cílům. Z této síly můžete čerpat odvahu, sílu a nebojácnost, a uskutečnit změny, které se mají stát.

Tato Vůle rozhrne závěsy iluzí. Odstraní špatné vnímání a iluze a přinese pravdu a jasnost. Případně vliv této Velké Bytosti potlačí Velkou Iluzi - iluzi smrti. Koncept smrti je omezením lidského vědomí. Jakmile lidstvo opravdu pochopí, že žádná smrt neexistuje, že duše stále žije, ne jenom teoreticky, ale kontinuálně s vědomím mezi životy (a toto je součástí vývojového kroku, který probíhá), změní svoji orientaci a materiální svět se naplní duchovními hodnotami.

Tento paprsek Vůle a Síly je ještě vně fyzické manifestace, ale začíná mít konečný dopad na mentální úrovni a ovlivňuje mysl těch, kteří se probouzejí. Za sto let bude mít velký vliv na astrální úroveň a za dva tisíce let bude mocně pociťován na fyzické úrovni. Je spojen s barvou plamene a je reprezentován sluncem.

 

 

Postup č.1 - Spojení s Vůlí k Iniciaci

Následuje proces spojení s Bytostí vyzařující Vůli k Iniciaci. Použijte jej, když se spojujete poprvé a pak kdykoliv, když chcete prohloubit spojení s touto kvalitou Boží Vůle.

 

1. Chvíli zhluboka dýchejte, uvolněte napětí v těle a přesuňte své vědomí do svého středu.

2. Cítíte, jak se vaše emoce zklidňují a zaplavuje vás mír. Dovolte vaší mysli, aby se pročistila a soustředila.

3. Zavolejte svoji duši, aby spojila své světlo s vaším. Pozorujte, jak stále více vyzařujete světlo vaší duše. Není ovšem nezbytné, abyste vnímali nebo cítili vaši duši, aby s vámi mohla pracovat na změnách ve vašem životě.

4. Představte si, jak se spojujete s dušemi všech, kteří tímto způsobem pracují - těmi, kteří šli před vámi i těmi, kteří jdou za vámi.

5. Požádejte o energie Vůle k Iniciaci, které Velká Bytost opatrující tuto energii vyzařuje na pozemskou úroveň. Otevřete se pro tuto kvalitu Vůle, která k vám proudí korunní čakrou. Jediné co musíte udělat, aby k vám mohla proudit je zavolat ji.

6. Nyní k vám proudí vyzařování první Vůle - Vůle k Iniciaci. Představte si tuto energii jako světlo ve tvaru koblih, které jedna za druhou prochází vrcholkem vaší hlavy a postupují dolů až ke kostrči. Některé jsou malinké a jiné jsou velikánské. Je jich k vám posíláno velmi mnoho a každá je nositelem informací o cestě a záměrech vaši duše. Vezměte si tolik těchto světelných bublin, kolik chcete.

7. Představte si jedno z těchto světel na vrcholu své hlavy a jedno u kostrče. Nechte energii ať proudí mezi nimi a spojuje vaší osobní vůli s Vůlí Boží.

8. Pociťujte tuto kvalitu Boží Vůle jako silnou energii, která vámi prochází. Váš život se dostává do velkého souladu s Boží Vůlí. Příště se naučíte způsob, jak použít sílu této kvality Boží Vůle, aby transformovala váš život.

 

Nebojte se pečlivě projít tento proces, nebo si každý krok zapamatovat. Když poprvé vytváříte toto spojení s Velkou Bytostí ztělesňující a předávající energie Boží Vůle lidstvu, může vám připadat, že používáte představivost.

Jak si udržujete tento obraz, budujete světelný most, který vás spojuje s Božskou Vůlí. Váš záměr spojit se z Božskou Vůlí je to, co je podstatné. Nemusíte nic cítit, pociťovat, vidět, slyšet, nebo vědět, aby se mohla Boží Vůle dotknout vašeho života a měnit ho.

 

 

Postup č.2 - Iniciace Nového Vědomí

Jste připraveni začít měnit svůj život podle Boží Vůle. Dnes dovolte Boží Vůli, aby vám předala nové vhledy a nové vědomí. Toto je důležitý krok, protože nové vědomí je potřeba k tomu, aby mohly nastat změny.

Zeptejte se sami sebe: "Kdyby vše, co v tomto životě udělám, jsem si mohl vzít sebou až opustím tento materiální svět, co bych se svým životem udělal? Jak bych svůj život prožil?". Nejprve si uvědomíte, že rozšíření vědomí a nový vhled na skryté skutečnosti a uvědomění, je jedním z nejdůležitějších úkolů, které si můžete vybrat, jak pro sebe, tak i pro lidstvo.

Jedinou věc, kterou si po své smrti s sebou berete je vaše vědomí - světlo a láska, kterou jste ztělesnili. Když si zvolíte znovu se zrodit na Zemi, začnete s láskou a světlem, které jste si během předchozího života nastřádali. Když si nezvolíte opětovný návrat do zrození, je láska a světlo, které jste ztělesnili, určujícím bodem, z jaké úrovně můžete na druhé straně začít pracovat.

Uvědomte si, že všechny činnosti, které provádíte, vám dávají příležitost k růstu, expanzi a iniciaci nového vědomí. Jakmile rozšíříte své vědomí, přeorientujete svůj život, abyste svými činy a výrazy vyjadřovali vědomí lásky a světla vaší duše a sloužili pro větší dobro celku, jehož jste součástí. Duchovní růst je postupná řada rozpínání vědomí, odhalování, a nových vhledů a uvědomování.

Můžete do sebe přijmout Vůli k Iniciaci a jejím prostřednictvím obsáhnout nové uvědomění v jakékoliv oblasti vašeho života. Můžete vytvořit spojení s Vůlí k Iniciaci a nechat její energie, aby vámi procházely. Pak je vyšlete do nějaké oblasti jednoduše tak, že o této oblasti začnete přemýšlet, když se s Vůlí k Iniciaci spojíte.

Vše co děláte vám dává příležitost rozšířit své vědomí. Můžete zavolat Vůli k Iniciaci před tím, než začnete meditovat, abyste dosáhli nového uvědomění během meditace. Můžete pracovat s Vůlí k Iniciaci, abyste dosáhli nového vhledu na váš život, vztahy, zvyky, každodenní život, nebo cokoliv na co si vzpomenete. Můžete požádat o další vědomí a nové vhledy a uvědomění v otázce dostatku, zdraví, kondice, vašeho těla, stravování, zaměstnání i citů. Spojte se s Vůlí k Iniciaci za účelem nového vědomí o vaší duši, vaší podstatě a vašem vnitřním světle.

Bavte se vymýšlením všech možných oblastí života, kde lze použít rozšíření vědomí - v dennodenních rutinách, vašem zjevu, době strávené s jinými lidmi, účelu vašeho bytí, či jak lépe strávit čas. Můžete získat nový vhled a uvědomění si podstaty vaší reality a vesmíru, otevření vašeho komunikačního kanálu, nebo použít tuto energii na setkání s vašimi průvodci a vyšším Já.

Buďte tvořiví a přemýšlejte o všech oblastech, kde lze použít větší uvědomění. Každá změna začíná novým uvědoměním. To je energie, která nastartuje nové vědomí o vašem životě, který pak nastolí stav rozšíření pole působnosti a zkušenosti, které rozvine vědomí ve vás.

Co budete dělat v následující hodině, k čemu byste mohli směřovat tuto Vůli? Může to být něco velmi jednoduchého, například zavolání někomu, nebo setkání s někým, a nebo to může být velký projekt na kterém pracujete, jak plníte svůj životní úkol, jak si jste vědomi současného okamžiku, nebo další duchovní rozvoj. Oblasti, ve kterých můžete rozšiřovat své vědomí jsou nekonečné!

Jakmile si zvolíte oblast, vtáhněte do ní kvalitu Vůle k Iniciaci. Nechte tento mocný proud energie proudit skrze vás do vybrané oblasti. Pozorně sledujte další nové vhledy, nápady, či změny v tom, co chcete dělat. Zrcadlete každé nové uvědomění, které jste o dané oblasti získali, když jste tam nasměrovali Boží Vůli. Uvědomujte si, jak k vám nové uvědomění přišlo - jedná se o okamžité rozšíření vědomí, pozdější porozumění, nový pocit, nebo se vaše chování okamžitě změnilo bez vynaložení úsilí?

Nic není ani příliš malé, ani příliš velké, aby na to nešla nasměrovat Boží Vůle. Když se Boží Vůle dostaví, objeví se ve vaší duši a vytéká ven a ovlivňuje všechny oblasti vašeho života, včetně oblasti, kterou chcete změnit.

Vyzařujte Vůli k Iniciaci na váš pozemský úkol, abyste obdrželi nové vědomí, vhledy a uvědomění si tohoto úkolu.

Vyzařujte Vůli k Iniciaci na váš spirituální cíl, otevření nového vědomí, vhledů a uvědomění si tohoto cíle.

Dnes vyzařujte Vůli k Iniciaci na několik aktivit a oblastí vašeho života o kterých přemýšlíte, abyste dosáhli nových vhledů a uvědomění v těchto oblastech. Můžete si to poznamenat, abyste si všimli až ke změně nebo nějakému rozšíření dojde.

 

 

Postup č.3 - Posílení spojení s vaším Já jako světlem a esencí

Nechť tato Vůle probudí vaší božskou podstatu ve vás, abyste poznali sami sebe jako světlo, esenci a ducha; jako bytost, která žije za hranicemi vašeho fyzického těla. Boží Vůle vám umožní vidět se a uvědomit si větší díl velikého světla ducha, který je ve vás - vaši esenci, skutečnou sílu a boží podstatu. S tímto uvědoměním můžete rozeznat světlo a boží podstatu v každém životě.

Váš duch, vaše pravá podstata, je ohromné světlo, které sestoupilo dimenzemi do hustších a hustších úrovní hmoty, aby vám na zemi dalo život a přítomnost. Světlo vašeho ducha je nejčistší, nejvyšší esencí, životem ve vás, fragmentem Boha, který rozeznívá svůj tón celistvosti, lásky a světla skrze vás.

Ve své představivosti pociťujte tento fragment, podobný rampouchu visícímu na stropě jeskyně (v tomto případě visícímu ze světelných dimenzí dolů do temného světa formy a hmoty). Tato energie je život, který vás udržuje. Pociťujte ho v sobě jak zvoní nejčistším, nejnádhernějším tónem, který si umíte představit. Je nejčistší radostí spojit se s tímto světlem ducha, které je vámi. Při tomto spojení máte v dosahu energii čisté životní síly a vitality. Když se zaměříte na ducha a světlo ve vás, začne být živější. Začne vámi vyzařovat více své energie.

Představte si, jak sledujete tento fragment celou cestu zpět až k jeho zdroji ve světě čistého světla. Pak sledujte jeho energii, jak k vám teče dolů. Ačkoliv se mění jak sestupuje dimenzemi a jeho světlo pohasíná, stále vysílá nádherný jemný tón, vůni, jemný pocit a dotek, který vyzařuje z vaší bytosti. Avšak toto světlo, vaše nejčistší esence, je stále do jisté míry zahaleno a vy nejste schopni vyjádřit celou jeho záři, jeho nejčistší lásku, rozsáhlou moudrost a sílu.

Dnes volejte Vůli k Iniciaci, abyste dostali větší díl vědomí sebe sama jako světla a ducha. Můžete to udělat jednou, nebo vícekrát.

Když se spojíte s Vůlí k Iniciaci, cítíte své světelné jádro ve svém nitru, nejzákladnější podstatu vašeho bytí, jak roste, je viditelnější, intenzivnější a zářivější. Dovolte světlu vašeho Ducha vyzařovat skrze vás a zahřívat vás jako vnitřní slunce. Vše co je chladné a temné se roztaví, a vše co je ve vás krásné bude z vás vyzařovat s větší intenzitou. Všechny stěny a ochrany, které jste vybudovali, a které stíní vašemu světlu se rozplynou ve slunečním svitu vaší božské esence uvnitř vás.

Dovolte této Vůli, aby posílila vaší identitu jakožto světla a Boha, jakožto ducha a esence.

 

 

Postup č.4 - Podpoření světla ve vás

Nyní, když se vnímáte jako světlo, se můžete spojit s Vůlí k Iniciaci, aby zrodila ve vás nové světlo.

Spojte se nyní s Vůlí k Iniciaci a nechte její mocnou energii procházet skrze vás. Ať protéká vaším fyzickým tělem a omývá každý atom a buňku svým mocným světlem. Ať stimuluje buňky a aktivuje DNA, aby se posunuly na svoji další vývojovou úroveň. Tuto Vůli můžete volat aby stimulovala váš růst a pomohla vám do další úrovně, ať je pro vás jakákoliv.

Představte si, že energetická kvalita této Vůle zapaluje nové světlo v celém vašem fyzickém, citovém, a mentálním těle. Rodí se buňky a atomy, které reagují na světlo, vyšší frekvence a jemnější energie. Je ve vás stimulována nová energie, která je schopná reagovat na světlo vaší duše a ducha.

Otevřete se tomuto zrození nového vědomí, které vám umožní větší pochopení světla, krásy a jemnějších energií vaší duše a vesmíru. Toto je Vůle, která vám umožní stále pokračující rozvoj. Ať aktivuje energii, která je nádherná, která je tím nejlepším ve vás, je vaším skrytým potenciálem, vaším světlem a radostí. Ať vám přinese uvědomění si všech nových myšlenek, které se krčí na okraji vašeho vědomí.

Jakmile se otevřete síle Vůle, pomáháte své duši shromažďovat víc spirituálních sil a energie, které vám pak může předat. Vaši duši je dáno víc vůle a síly, která bude podporovat vaši osobnost, protože vy jako osobnost budete vykazovat známky připravenosti a vaše duše může být pouhým rezervoárem této energie, kterou vám může předat.

Dnešní prohlášení zní, že se ve vás rodí nové světlo.

 

 

Postup č.5 - Pročištění nižších energií

Síla Vůle k Iniciaci může pročistit a uvolnit nižší, hustší energie. Může pročistit pomalejší vibrace a transformovat je na vyšší.

Zavolejte Vůli k Iniciaci a pociťujte energii, která do vás vstupuje korunní čakrou a postupuje k dolnímu konci páteře. Jedním ze symbolů Vůle k Iniciaci je plamen, plamen ducha. Cítíte, jak se energie Vůle pozvedá z kořenové čakry až k vrcholku vaší hlavy, jakoby to byl velmi jemný plamen.

Toto je plamen očisty a obnovy. Toto je plamen odstraňující nižší, hustší energie. Tento plamen spaluje vše co není potřebné, vše co vás okrádá o životní sílu. Obnovuje Božský plán vašeho života, vaší mysli, emocí i těla.

Volejte dnes Vůli k Iniciaci a nechte ji stoupat jako plamen z dolního konce vaší páteře až l vrcholu hlavy. Představte si, jak vás tento plamen Boží Vůle obnovuje. Pročišťuje nižší energie a spaluje je. Tento plamen odstraňuje všechny energie, které zaclání světlu vaší duše.

Naplňte se energií životní síly, když do sebe vtáhnete očistný plamen. Přinese vám vitalitu a sílu. Kdykoliv cítíte, že vás napadají nějaké nižší myšlenky, nebo s vámi cloumají emoce které byste rádi přeměnili, představte si tento plamen světla, jak vámi stoupá.

 

 

Postup č.6 - Aktivování skutečných činností vaší duše v souladu s Božským Plánem

Když z vás vaše vnitřní světlo září jako teplé slunce, a energie, které překážely vaší duši jsou uvolněné, pak je vám mnohem jasnější vyšší záměr a Božský Plán vašeho života. Když se spojíte s Vůlí k Iniciaci sladíte se s Božským Záměrem pro lidstvo a pro svůj život.

Dnes, jste-li připraveni vědět více o účelu vašeho života a vaší vyšší cesty, zavolejte energii Vůle k Iniciaci. Požádejte ji, aby vám odhalila, co je podstatné ve vašem životě a co je součástí vaší cesty a účelu bytí. Když vámi Vůle proudí, nechte ji upevnit vaši schopnost vědět a tvořit cíle a záměry vaší duše. Ať aktivuje správné aktivity vaší duše na pozemské úrovni v souladu s Božským Plánem vesmíru a vašeho života.

Stále přijímejte mocnou Vůli a dovolte této energetické kvalitě, podobné blesku, vámi pronikat a rozpouštět vše, co vás připravuje o životní sílu. Dovolte této síle rozpustit vše, co není důležité pro váš život, co jej nepodporuje, a co není součástí vaší cesty a účelu bytí.

Pozorujte nové vhledy, které před vámi vyvstávají na účel vašeho života v následujících dnech a týdnech. Vaše cíle se mohou měnit, neboť každý pouze osobní cíl se může začít transformovat na cíl vaší duše. Mohou se probudit vaše staré sny a objevit nové cesty, které vás budou přitahovat. K tomu může dojít hned a nebo později, protože Boží Vůle jednou pozvaná do vašeho života pokračuje v činnosti.

Když do svého života vyzařujete Boží Vůli zjistíte, že se některé vaše cíle mění, jiné se uskutečňují a další mizí. Můžete zjistit, že na některé z cest ubývá energie, což je též jeden ze způsobů působení této kvality Vůle - odčerpává energii z forem, které nereprezentují cestu vaší duše a její záměry, aby udělala prostor ve vašem životě novým, lepším věcem.

Boží Vůle vám dá uvědomění si těch cílů, které jsou v souladu se záměrem vaší duše a vyšším účelem vašeho života, a odčerpá energii z toho, co s tím není v souladu. Když vámi protéká Boží Vůle, jste mnohem otevřenější novým cestám, nemáte strach z neznámého, a váš život se může stát lepší než jste si kdy vůbec uměli představit.

Jak pracujete s Vůlí k Iniciaci, jste si více vědomi své cesty a účelu bytí a vaše současné zaměstnání se může změnit, stát se zajímavým. Možná zjistíte, že vyplouvá na povrch nějaký skrytý talent a silnější touha jej vyjádřit. Zjistíte, že vás vesmír podporuje ve vaší tvořivosti a odčerpává energii z kariéry, zaměstnání, nebo činností, které odčerpávají vaší životní energii. Tato vůle laskavě likviduje a odstraňuje překážky vašeho správného života a cesty.

Skončete posláním Vůle k Iniciaci vaší pozemské úrovni bytí a pak vašim spirituálním cílům, aby se dostaly do souladu s cestou vaší duše.

 

Současné myšlenky o mém vyšším účelu bytí jsou:

 

 

Postup č.7 - Odstraňování překážek

Součástí příležitosti pracovat s Boží Vůlí je víra, že se nemusíte opravdu namáhat, bojovat, a tvrdě se snažit, aby se věci uskutečnily. Nemusíte se prokousávat překážkami nezlomné a neotřesitelné vůle. Sladění se s Boží Vůlí znamená otevření se plynutí s proudem, rozhodovat se v okamžiku, kdy vám to vyhovuje, naslouchání a následování svého srdce, a nalézání oblastí, kudy energie protéká místo bojování proti proudu. Tato Vůle odstraňuje překážky manifestací Boží Vůle.

Když vaše osobní vůle není v souladu s Boží Vůlí, říkáte: "Udělám to, ať se děje co se děje, překonám všechny překážky." Když jste v souladu s Boží Vůlí, nejste zaměřeni na prokousávání se problémy za každou cenu. Místo toho se ptáte: "Proč se mi do cesty staví tyto překážky? Když se tato cesta zavírá, která se otvírá?"

Když se zdá, že se zavírá příliš mnoho dveří, když se vám na každém kroku všechno maří, když jsou soustavné problémy, pak toho nechte! To, oč se snažíte, není v souladu s Boží Vůlí. Znovu prozkoumejte oč se vlastně snažíte, spojte se s Vůlí a vneste do problému nové vědomí, vhled a uvědomte si jaký je váš cíl.

Dnes pracujte s Vůlí Boží na odstraňování překážek. Čelíte právě nyní nějakým překážkám? Prohlašte, že jste ochotni nalézt lepší způsob než prosazování osobní vůle k odstraňování těchto překážek. Pak zavolejte Vůli k Iniciaci. Nechte sílu této Vůle pracovat vaším prostřednictvím. Můžete si představit, jak tato energie podobná blesku odstraňuje a uvolňuje energie, které vás svírají, včetně lidí, věcí, a situací, které vám brání v uskutečnění pravé cesty a účelu.

Též si můžete představit, že držíte symbolický světelný meč. Nechte tento meč Boží Vůle rozetnout překážky. Otevřete se, abyste obdrželi sílu této Vůle. Představte si, jak berete svůj meč Boží Vůle a prosekáte se všemi překážkami. Tuto představu můžete použít vždy, když jste postaveni před problém, který se zdá, že vás zastavuje. Použijte tuto metodu spíše než prosazování osobní vůle při překonávání oblastí o kterých máte pocit, že vás blokují.

Pracujte s touto Vůlí, abyste viděli, které překážky musí být odstraněny, a co jsou přínosné překážky, které vám zabraňují vytvořit něco, co by nesloužilo vašemu vyššímu dobru. Nemusíte zdolávat nepřekonatelné překážky. Tam, kde je špatný pocit, odpor, břímě nebo cokoliv, z čeho máte pocit že vám brání plout s proudem, musíte změnit směr nebo volbu. Střetáváte-li se s překážkou, ze které máte užitek, obraťte se na Vůli k Iniciaci a požádejte ji, aby vám předala nové vědomí a uvědomění o tom, jaké kroky máte provést, aby byly v souladu s plynutím k vyšším cílům vašeho života.

Jakmile začnete vyzařovat Vůli k Iniciaci pro odstranění překážek, musíte podniknout takové kroky, které se zdají, že povedou k vašim snům a cílům. Někdy se bude jednat o velmi jednoduché kroky, jako je například vykonání nějaké činnosti v jinou dobu. Jindy bude potřeba úplně změnit směr, například změnit zaměstnání, opustit nějaký vztah nebo projekt, nebo znovu posoudit směr, kterým se chcete ve svém životě ubírat.

 

Dnes vyzařuji Boží Vůli, abych odstranil překážky v této oblasti mého života:

 

 

Postup č.8 - Směrování energie a Tvorba změn

Nyní, když jste se dostali přes překážky, můžete pracovat s Boží Vůlí jako silou, která hýbe s energií a tvoří změny. Hýbat energií Boží Vůlí je snadnější, než práce na úrovni osobnosti, prosazování o snažení se s osobní vůlí. Někteří to přirovnávají k tlačení auta (osobnost strká a snaží se), když se chcete někam dostat, místo sezení v autě a šlapání na plyn ( Boží Vůle).

Je důležité si uvědomit, že jakmile sáhnete po síle Boží Vůle, máte nevysychající zdroj energie. Tato energie je vám však dostupná pouze tehdy, když jste ochotni stát se jejím kanálem pro větší cíle, než jsou jen vaše osobní. Používáte tuto sílu pro naplnění Božího záměru, ať ji směřujete na cokoliv.

Dnes povolejte zkušenost Vůle k Iniciaci jako čistou, původní energii, která je schopná tvořit pohyb a změnu. Umožněte energetické kvalitě této Vůle vámi hned prostoupit, sestoupit vrcholem vaší hlavy až k dolnímu konci páteře. Toto je duchovní síla, síla pohybující energií a uvádějící věci do pohybu. Přerovnává méně hodnotné vzory vašeho života do mnohem hezčích vzorů.

Přemýšlejte o oblast vašeho života, kterou byste rádi uvedli do pohybu a změnili. Může to být malá nebo velká oblast, ze které chcete odstranit překážky. Dovolte Vůli, aby vámi protékala a směřujte ji do této oblasti, kde vytvoří pohyb a změnu a uvede vše do souladu s vyšším řádem a božským plánem vašeho života.

Vyzařujte tuto mocnou energii k cílům vaší pozemské úrovně, potom k vašim spirituálním cílům. Budete cítit, jak tato síla mění a uvádí do pohybu zvolené oblasti vašeho života. Učiňte prohlášení, že vše co v těchto oblastech tvoříte, nějakým způsobem podpoří božský záměr vašeho života a bude to přínosem pro celek, jehož jste součástí.

Jakmile jste to udělali, hledejte místa, která můžete změnit. V každé situaci je vždy nějaká změna, či pohyb, který se může projevit. Více si uvědomujte příležitost transformovat tyto oblasti a energie schopné posunu. Začněte s malými změnami a změňte co můžete.

 

Oblast ve které chci rozhýbat energii, vytvořit pohyb a změnu, ke které jsem směroval Vůli k Iniciaci:

 

 

Postup č.9 - Nalézání nejkratších cest k vašim cílům

Jste ochotni opustit vaši víru, že je těžké tvořit a uvěřit, že lze tvořit věci bez úsilí a bolesti? Dnes budete pracovat s Vůlí k Iniciaci na nalézání nejsnadnějších, nejrychlejších a nejkratších cest k dokončení něčeho co děláte. Toto je Vůle, která prorazí vše co je nepodstatné a dodává energii všemu, co je podstatné a je součástí vaší cesty.

Budete potřebovat podniknout kroky k uvedení věcí do pohybu a manifestovat své cíle, a může to zahrnovat fyzickou činnost. Když však začnete napojením na Vůli k Iniciaci, můžete nalézt nejlepší, nejpohodlnější a nejsnadnější cestu k vašemu cíli. Též se musíte cvičit v trpělivosti, a nechat věci, aby k vám přišli ve správném načasování.

Uvažujte o svém pozemském cíli, nebo jakémkoli jiném cíli, kterého chcete dosáhnout. Spojte se s Vůlí k Iniciaci a přeneste ji do tohoto cíle se záměrem nalézt nejefektivnější, přímou cestu k jeho uskutečnění. Příště to udělejte s vašimi spirituálními cíli.

Představte si, jak nalézáte nejkratší, nejlepší cestu k tomuto cíli. Představte si, že každá akce, kterou podniknete, je efektivní a přiblíží vás k cíli. Podnikejte pouze akce směřující k vašemu cíli a v době, kdy je pro to dostatek energie. Netlačte a nebojujte, ale radši se ptejte, k čemu jste vedeni, co oslovuje vaše srdce a z čeho máte dobrý pocit. Je v pořádku čekat, když se nic neděje. Zjistíte, že se objevují nové cesty, jak věci udělat; způsoby mnohem dokonalejší, snadnější, a přinášející výsledky, které požadujete.

Když zjistíte, že cíl ztrácí energii, a že vás to nepřitahuje, udělejte si čas na přehodnocení tohoto cíle a ptejte se, zda-li tato věc opravdu patří k vaší cestě.

Více si uvědomujte oblasti vašeho života do kterých směřujete Boží Vůli před tím, než se pustíte do akce.

Oblasti do kterých jsem směřoval Vůli k Iniciaci:

 

 

Postup č.10 - Dosažení odvahy, síly a nebojácnosti

Když do sebe vtahujete tuto Vůli a spojíte se s jádrem vašeho bytí, uvolníte do svého života tok energie, který je nositelem odvahy, nebojácnosti a energie, která vás posiluje. Tyto kvality vám budou pomáhat při dosahování těch cílů, které reprezentují vyšší záměry vašeho bytí a které jsou v souladu s Božím Plánem.

Vaše nejvyšší Já - duše a duch - vítá novinky. Nemá strach, protože strach ze změny je strachem z neznáma. Miluje nové zkušenosti a s otevřenou náručí vítá budoucnost. Protože tato Vůle posiluje vaše ztotožnění se s esencí, Duchem, jste mnohem netečnější k lákadlům a atrakcím hmotných forem ve vašem životě a proto máte lepší schopnost opouštět to, co vám již déle neslouží. Můžete být neteční k hmotným formám ve vašem životě a mnohem lehčeji staré formy opouštět, protože víte, že k vám přijdou nové formy, které budou mnohem lepšími vozítky pro vyjádření vašeho světla a božskosti. Neexistují konce, jsou jenom začátky.

Tato kvalita Vůle vám může pomáhat při podstupování nových zkušeností a otevírání náruče budoucnosti. Pomůže vám s věcmi, které ještě nikdy nebyly vykonány.

Vnořte se dnes do Vůle k Iniciaci, která vás naplní odvahou a nebojácností, abyste byli schopni vykonat to, co vás očekává. Máte odvahu postavit se sami sobě a svým strachům, podstoupit změnu, má-li k ní dojít, a vidět realitu takovou, jaká je.

Nemáte strach poznat se takoví, jací opravdu jste, poznat ve kterém úseku cesty se nacházíte, a víte, co je potřeba udělat, abyste se dostali dále. Toto je síla a odvaha, která je den ode dne větší a vy víte, že to co děláte je správné. Děláte to, z čeho máte dobrý pocit a ctíte svoji pravdu.

Přemýšlejte o vašem pozemském cíli, nebo kterékoli jiné oblasti vašeho života, která potřebuje více odvahy. Spojte se s Vůlí k Iniciaci a dovolte jí, aby vám dodala odvahu, sílu a nebojácnost. Představte si sami sebe, jak směřujete k vašim cílům, jak jdete vstříc všem situacím vašeho života. Otevřeli jste náruč novým poznatkům a příležitostem, které leží před vámi.

Přemýšlejte o vašem spirituálním cíli, a taktéž do něj vtáhněte odvahu, sílu a nebojácnost. Jste plní kuráže stát se vším čím můžete duchovně být, uvědomit si veškeré světlo, které je ve vás, a vykonat vaše životní úkoly bezvadně.

 

Oblasti, do kterých vnáším odvahu a nebojácnost:

 

 

Postup č.11 - Ovládnutí Meče Pravdy, který rozetne iluze

Jedním ze symbolů Vůle k Iniciaci je Meč Pravdy, který rozetne iluze. Je to symbol o kterém se říká, že v této době visí nad světem - Meč Pravdy, který přináší novou pravdu, jasnější pohled, a který je schopný roztít hustší, nižší vibrace, které lidstvo obklopují. I když pravda možná naruší vaši formu, bude váš duch a vnitřní světlo odhalením pravdy zářit mnohem jasněji. Pravda je cesta ke svobodě.

Zavolejte dnes Vůli k Iniciaci a pociťujte ji jako světelný meč který rozseká iluze, které vaše mysl vytvořila, uvolní všechno mylné vnímání a nepochopení, abyste mohli stát ve světle a jasně vidět skutečnost. Dovolte ji, aby vás osvobodila od všech omezujících myšlenek a víry, které vás zdržují, abyste se mohli stát vším, čím můžete být.

Jak k vám tato Vůle proudí a protíná iluze, jste schopni vidět svoji cestu a záměr mnohem jasněji. Toto je síla, která odstraňuje iluze, které z vás dělaly vězně. Jakmile se od těchto iluzí osvobodíte, začnete žít podle potřeb vaší duše a vyzařovat větší světlo vašeho ducha.

Spojte se s Vůlí k Iniciaci. Představte si, jak tato energie prochází vámi, vašima rukama a formuje se do světelného meče, který roztíná iluze.

Přemýšlejte o jakékoli oblasti vašeho života, ve kterém byste chtěli odstranit závěsy iluzí a vidět jasněji, uvolnit všechno špatné vnímání a nepochopení obklopující tuto oblast. Můžete stát v průzračném a mocném světle pravdy.

Prosekejte se tímto mečem jakoukoliv iluzí obklopující vaši pozemskou úroveň, nebo spirituální cíl. Uchopte tento meč Boží Vůle a symbolicky protněte jakoukoliv iluzi, která vás v této oblasti omezuje.

Tuto kvalitu Vůle můžete použít kdykoliv jste připraveni rozšířit své vědomí a chcete uvolnit něco, co vám brání ve vyjádření vašeho pravého světla a esence.

 

Dnes jsem proťal iluze Mečem Pravdy v těchto oblastech mého života:

 

________________________________________________________________________________

 

Gratulujeme! Začali jste proces transformace vašeho života spojením s Vůlí k Iniciaci. Spojujte se s touto kvalitou Boží Vůle jak často chcete. Poznamenejte si, když budete mít nějaký nový vhled, vnímání, širší obraz, novou perspektivu a myšlenky, nebo se rozšíří uvědomování si vašich cílů i ostatních oblastí vašeho života.

Všimněte si, když se bude zdát, že je energie odčerpávána z určitých cest či cílů, o kterých jste si mysleli, že je potřebujete, a prozkoumejte nové cíle a cesty, které se objeví. Sledujte, zda-li dochází ke změně priorit a činností, které provozujete ve vašem těle, citech nebo myšlenkách. Sledujte vnitřní i vnější svět.

Možná si všimnete změn a možná že ne. Některé změny mohou nastat až po týdnech, kdy jste pracovali s kvalitou Vůle, a některé se mohou dostavit dříve.

 

Poznámky na závěr:

 

Moje pozemské cíle nyní:

 

Moje duchovní cíle nyní:

 

 

 

© Copyright Lumin Essence Productions: Na všechny informace se vztahuje autorský zákon a nesmějí být bez svolení reprodukovány - viz. Copyrights and Permissions na originálních www.

 

překlad Vratislav Kašpárek 2002


Zpět na obsah