Kurz Boží Vůle

 

Rozšiřování Boží Vůle

 

Tento článek se týká dvanácté strany z pásek Orinova kurzu Transformace s pomocí Boží Vůle (MM050) a odkazuje na diskusní fórum.

 

Pozdravy od Orina

            Tento týden poznáte jádro vaší bytosti, Ducha. Napojíte se na všech sedm Vůlí a připravíte se na jejich šíření. Když se spojíte s Duchem, s vaší duší a s Boží Vůlí, budete předávat Boží Vůli vaší osobnosti a transformovat ji. Též budete vyzařovat Boží Vůli k lidem, lidstvu, rostlinám, živočichům a k minerálním říším.

            Budete moci šířit Boží Vůli k vaší studijní skupině a diskusnímu fóru a požadovat odhalení dalšího kroku. Když to uděláte pokaždé, uvědomíte si působení Boží Vůle na studijní skupinu - energie skupiny bude mnohem laskavější, probudí se nové uvědomí toho, jak jako skupina spolupracovat, bude větší soulad, více kontaktů na úrovni duše mezi jednotlivými členy a způsob komunikace dostane novou formu vzájemné podpory a uvědomění. Harmonie ve skupině vzroste. Dohromady vytvoříte vyšší mysl, která bude velmi razantně zvětšovat vaše schopnosti více přemýšlet o vašem životě, lépe jej pozorovat a uvést jej do lepšího souladu s rytmem vaší duše a plánem vašeho života. Všichni budete mnohem centrovanější, naleznete nové přístupy k lidem a vytvoříte skupinu, která se vzájemně podporuje při transformaci svých životů. Toto je skupinová činnost nejvyšší úrovně - bez vzájemného kritizování, se vzájemnou podporou a láskou, vyzařováním když jste požádáni, a máte vysoké mínění o všech ostatních. Jste vyjádřením sedmé kvality Vůle Vyjádřit se - nastupující Vůle ke skupinové práci - se zvýšenou precizností a jasností.

            Orin

 

 

Sanaya:  Začneme opět nové kolo studia Vůlí, podle plánu uvedeného na originálních stránkách, počínaje první kvalitou. První dva týdny jsou přípravné. Jestliže jste již Boží Vůli studovali, využijte tohoto přípravného období k opakování a projití vašich původních cílů a zapište si vaše zkušenosti. Bude báječné prohlédnout si, jak se skupina vyvíjí a nové způsoby jak se spojuje a posiluje ke společnému kvantovému skoku za pomoci práce s Boží Vůlí.

            Doufám, že pokračujete se zkoumáním Boží Vůle. Pokaždé, když se s těmito Vůlemi spojíte, získáte nové zkušenosti, protože jsou tak rozsáhlé, že můžete strávit celý život jejich zkoumáním a pořád budete mít co objevovat. Vždy, když těchto sedm Vůlí vtáhnete do svého života, vztahů, cílů a osobnosti, pokaždé se tato oblast dostane do většího souladu s Boží Vůlí. Pokaždé, když se na vnitřních úrovních spojíte se členy vaší skupiny, napojíte se na sedm Vůlí a budete je rozšiřovat mezi lidi, pomáháte lidstvu k jeho dalšímu vývojovému kroku.

            Tento týden, i poté, přemýšlejte o skupinách lidí, zvířat, rostlin a minerálů, ke kterým můžete Vůli šířit. Můžete například posílat Vůli všem dětem, které se mají narodit, všem nemocným, všem, kteří opouštějí planetu, k živočichům, rostlinám a minerálům, které si vyberete a ke všemu k čemu chcete. Zveřejněte to, aby se k vám ostatní mohli připojit. (Prostě udejte, ke komu vysíláte Boží Vůli. Neuvádějte detaily proč a jak tato skupina trpí, protože vždy, když čteme o utrpení, tak ho podporujeme. Místo toho se zaměřujte na pozitivní vize, které chcete, aby skupina udržovala.)

            Představte si, jak by to na světě mohlo vypadat, kdyby byl každý v souladu s Boží Vůlí, žil pro svůj záměr, byl by naplněn Božskou Láskou a myslel v termínech společného blahobytu. Když si to představíte a vyšlete Boží Vůli lidstvu, pomáháte to uskutečnit.

 

 

Konejte a napište o tom

            Podělte se o svoje zkušenosti s rozšiřováním. Rozšiřování znamená napojení na některou nebo na všechny kvality Boží Vůle, když ve svém vědomí udržujete myšlenku o svém životě, osobnosti, lidstvu, rostlinách, živočiších nebo o minerální říši.

            Zveřejněte své zkušenosti s rozšiřováním Boží Vůle. Někdy jedinou zpětnou vazbou z vašeho rozšiřování bude váš pocit. Když se při rozšiřování necítíte dobře, tak přestaňte, protože Boží Vůle není přijímána. Pokračujte jedině v případě, že z toho máte dobrý pocit. Po vašem vyslání Boží Vůle může dojít k viditelné změně, ale též to nemusí být zřetelné. Nenechte se poutat očekáváním nějakých výsledků a vyšlete Boží Vůli vždy, když se vám to zdá vhodné. A když dojde k nějakému viditelnému výsledku, podělte se o něj.

            Až tento kurz ukončíte, můžete jej začít znovu, kdykoliv chcete. Zvolte si nové dva cíle, nebo si vezměte stejné. Jste vítáni při práci se sedmi kvalitami Boží Vůle na transformaci vašeho života, na rozšiřování Boží Vůle a při pomoci ukotvování těchto energií na pozemské úrovni, při pomoci lidstvu a veškerému životu v jeho dalším vývojovém kroku. Když budete šířit Boží Vůli i do své studijní skupiny, bude možné začít s novým cyklem týdenního studia.

            Podělte se o své zkušenosti s rozšiřováním a se změnami, které ve vašem životě nastávají po týdnech a měsících. K tomu je na orinových anglických stránkách určeno fórum "Experiences After Course Completion".

 

© Copyright Lumin Essence Productions: Na všechny informace se vztahuje autorský zákon a nesmějí být bez svolení reprodukovány - viz. Copyrights and Permissions na originálních www.

 

překlad Vratislav Kašpárek 2002


Zpět na obsah