Kurz Boží Vůle

 

Druhou kvalitou Boží Vůle je Vůle ke Sjednocení - Rozvoj Jasnozřivosti

 

Vůle ke Sjednocení

Postup č.12 - Spojení s Vůlí ke Sjednocení

Postup č.13 - Splynutí s vaší duší

Postup č.14 - Sjednocení vaší osobnosti - Stáváte se svým vyšším Já

Postup č.15 - Léčení stínových Já

Postup č.16 - Pocit jednoty s druhými - Rozpouštění bariér

Postup č.17 - Vyzařování Hojivé Lásky - Transformování Negativity

Postup č.18 - Milujte moudře

Postup č.19 - Rozeznání dalších Spolupracovníků Světla

Postup č.20 - Vnímání Bytostí Světla

Postup č.21 - Sjednocení Já z minulosti, přítomnosti a z budoucnosti

Postup č.22 - Trpělivost a Vyrovnanost

Postup č.23 - Zvládnutí výzvy jasnozřivosti

Postup č.24 - Uznání vaší Jednoty s veškerým životem

 

 

Vůle ke Sjednocení

Vůle Boha/Bohyně/Všeho Co Je vyzařuje prostřednictvím Velké Bytosti, která ztělesňuje Božskou Lásku. Tato Vůle je na pozemské úrovni vyjádřena jako Vůle ke Sjednocení, která vede k jasnozřivosti. Ze všech sedmi aspektů Boží Vůle bude mnohým tento aspekt Vůle připadat nejznámější, neboť je na pozemské úrovni nejdominantnější. Jeho tón lásky, moudrosti a jednoty zní vyššími říšemi Osvícených Bytostí stejně jako říší lidí, zvířat a rostlin.

Energie, vycházející z této Velké Bytosti, je Vůlí ke Sjednocení, k syntéze, ke spojení a vzájemné přitažlivosti i spojování opačných polarit. Jedná se o jednotu spojující minulost, přítomnost a budoucnost. Magnetická láska Vůle ke Sjednocení transformuje veškerý život, kterého se dotkne. Dotýká se všeho, co je oddělené a posouvá to k celistvosti. Jejím nejnižším vyjádřením ve hmotě je přitažlivost mezi lidmi a ve svém nejvyšším vyjádření představuje přitahování a splývání ducha a hmoty. Je to energie, která vede lidstvo ke správným vztahům a správné péči o vše, co není lidské.

Když se spojíte s Vůlí ke Sjednocení, můžete prožít zkušenost jednoty se všemi součástmi vaší bytosti na všech úrovních, od osobnosti k duši a duchu. Váš rozhled se rozšíří, neboť se budete dívat na váš život z vyšší perspektivy vaší větší části bytí.

Vtažením do sebe Vůle ke Sjednocení se rozšiřuje vaše schopnost cítit duše druhých i schopnost být si více vědom Osvícených Bytostí, které vedou lidstvo. Když pracujete s Vůlí ke Sjednocení, pociťujete jednotu s veškerým životem a uvědomujete si, že jste součástí veškerého života, veškerého vědomí i samotného Boha/Bohyně/Všeho Co Je. Nejste pouhým odděleným já, které zakouší Boží Vůli, ale jste též já, které JE Boží Vůlí.

Sjednocení vaší energie s větším dílem vesmíru a spojení s rozpínající se životní silou, vám přinese novou perspektivu a pohled. Místo toho, abyste pohlíželi na život z malinkého, odděleného fragmentu veškerého života (vaší osobnosti), vidíte se jakožto součást většího celku. Když se vaše perspektiva rozšíří a vy získáte schopnost dívat se očima ostatních typů a úrovní vědomí, získáte rozsáhlejší vizi božského záměru a plánu vesmíru. Vize vaší vlastní cesty a účelu bytí bude jasnější. Vaše akce budou moudřejší a budou přinášet lepší výsledky, protože budou zužitkovávat informace z rozsáhlejší oblasti života, kterého jste součástí.

Tímto rozšířeným pohledem jste bohatě odměněni, když podniknete nějakou akci, i když tuto akci podniknete bez očekávání odměny. S vizí pocházející z nadhledu z vyšší perspektivy vidíte mnohem jasněji, co je potřeba a máte jasnější pocit, co je správné udělat. Vše, co tvoříte, je v souladu s dobrem pro veškerý život a přináší vám větší příležitosti a světu více světla a lásky.

Jakmile do sebe vtáhnete a vyzařujete Vůli ke Sjednocení, zvětšuje se vaše schopnost vést, učit, léčit a sloužit nejvyšší cestě. Víte lépe, co má být milováno a jak milovat. Toužíte rozpustit bariéry mezi sebou a druhými. Opustíte zvyky a pocity, které vám přinášejí pocit oddělenosti, nadřazenosti, méněcennosti nebo kritičnosti k druhým. Sami se stanete mnohem celistvější a kompletnější a vyzařujete energii pomáhající druhým cítit se stejně.

Až bude lidstvo v souladu s Vůlí ke Sjednocení, jeho schopnost předvídat a identifikovat se s božskou Vizí vytvoří vyvinutější lidstvo, které bude mnohem komplexněji vyjadřovat lásku a moudrost.

 

 

Postup č.12 - Spojení s Vůlí ke Sjednocení

Následuje proces navázání spojení s Bytostí, předávající Vůli ke Sjednocení. Použijte tento postup, když navazujete spojení poprvé a kdykoliv později, když chcete prohloubit váš soulad s touto kvalitou Boží Vůle.

 

1. Své tělo přizpůsobte takové pozici, abyste se cítili pohodlně a uvolněně. Postupně se uklidňujte a uvolňujte. Soustřeďujte své myšlenky.

2. S pomocí tvůrčí představivosti si představte světlo vaší duše, které vás obklopuje a spojuje své světlo s vaším. Vaše duše je milující, živoucí bytost, která vám dává mnoho darů. Jediné, co musíte udělat, je požádat ji, aby se s vámi spojila, a ona to udělá.

3. Představte si duše dalších lidí, jak se spojují s Velkou Bytostí předávající Vůli ke Sjednocení. To jsou duše všech, které šli před vámi, i těch, kteří půjdou za vámi. Pociťujte nádherné světlo, které všichni tvoříte, když se spojíte, abyste obdrželi tuto energii.

4. Nyní jste se otevřeli pro obdržení energií vycházející z Velké Bytosti předávající Vůli ke Sjednocení. Cítíte jemnou, hebkou, pevnou, trpělivou a milující energii této Bytosti. Tato Velká Bytost je velmi magnetická, protože láska je magnetická. Naplňte se touto nádhernou, vyživující energií.

5. Tato Bytost má velmi magnetickou auru, která vás k sobě přitahuje. Cítíte, jak vás Boží Láska objímá a proudí do každé úrovně vašeho bytí. Tato energie spojuje všechny části a úrovně vašeho bytí. Vnáší jednotu mezi vás a ostatní, a mezi vás a veškerý život. Tato jednota tvoří vizi.

6. Uvědomte si, že pocity z Vůle ke Sjednocení jsou jiné, než z proudů Vůle k Iniciaci, které se podobaly blesku. Energie Vůle ke Sjednocení přicházejí jako hebké vlny, které vás postupně rozpínají. Tato Vůle uklidňuje a zve; je to světlo a teplo které vyživuje, léčí a skládá všechny věci do větších celků.

7. Směřujte energii Vůle ke Sjednocení k vrcholku vaší hlavy. Nechte ji téci do svého třetího oka, které se nachází mezi obočím a které je centrem vidění duše. Jakmile toto centrum vidění probudíte, prohloubí se vaše schopnost pociťovat větší část celku, jehož jste součástí.

8. Posuňte Vůli ke Sjednocení dolů do vaší srdeční čakry. Představte si vaše srdce jako zářící slunce, magneticky přitažlivé láskou, soucitem, tolerancí, pochopením a moudrostí.

9. Představte si, jak vámi Vůle ke Sjednocení prochází ven k rostlinám, zvířatům a minerálním říším. Vyzařujete jednotu do všech říší. Nyní, když jste vytvořili toto spojení, můžete směřovat Vůli ke Sjednocení kamkoliv, kde s ní chcete pracovat, a to tím způsobem, že o tom začnete přemýšlet a otevřete se této hebké, jemné, vyživující a milující kvalitě. Nemusíte si tuto energii uvědomovat, ani mít nějaký specifický pocit, aby mohla ve vašem životě fungovat.

 

 

Postup č.13 - Splynutí s vaší duší

Můžete volat Vůli ke Sjednocení, aby sjednotila vaši osobnost s vaší duší, aby obě splynuly do jediného, mnohem dokonalejšího celku. Tímto splynutím obdržíte lepší vizi vaší duše a zvětšující se schopnost prožít vědomí vaší duše a více se dozvědět o cestě a účelu bytí vaší duše.

Když se vaše duše sjednotí s vaší osobností, bude vaši osobnost naplňovat svoji radostí, láskou, vyrovnaností, soucitem, silou, inteligencí a mnoha dalšími nádhernými kvalitami. Vaše osobnost díky tomu bude schopná rozvinout nové schopnosti a dovednosti a bude více schopná uskutečnit záměry vaší duše pro váš život. Tímto spojením budete schopni spojit svět vaší duše se světem vaší osobnosti. Budete moci sjednotit váš vnitřní a vnější svět a poznat kontinuitu mezi tím, co si myslíte a tím, co prožíváte. Vnesete do svého vnějšího života narůstající uvědomění jemnohmotných energií světla, vaší duše, spojení s ostatními spolupracovníky světla a svého spojení s mistry a osvícenými jedinci.

Toto vnitřní uvědomění změní způsob vašeho myšlení i jednání. Protože si jste vědomi energie světla, jste schopni v tomto jemnohmotném světě tvořit konečné a pozitivní výsledky, které se projeví ve světě, ve kterém dennodenně žijete. Tuto zkušenost můžete zakusit, když někomu nebo nějaké negativní myšlence pošlete světlo nebo lásku, a pak zjistíte, že se to pozitivním způsobem přetvořilo, ať se již jednalo o cokoliv, k čemu jste světlo nasměrovali.

Když na věci nahlížíte z vyšší perspektivy vaší duše, uvědomíte si, že vše se děje z nějakého důvodu. Všechny okolnosti jsou k vám přiváděny vaší duší, abyste dostali příležitost vyrůst a stát se silnějším. Pak máte možnost podívat se na věci z jiné perspektivy a dostat širší náhled na vše, co se vám v životě přihodí. Když se spojíte se svou duší, můžete se přestat snažit všechno řídit z úrovně osobnosti a naučit se důvěřovat vesmíru a činit zázraky. Můžete žít mnohem více v současném okamžiku, "nyní", v bodě vaší síly.

Abyste se spojili se svojí duší, požádejte Vůli ke Sjednocení aby vás naplnila svojí magnetickou, milující a sjednocující energií. Zavolejte svoji duši, aby se k vám připojila. Vy jste pro svou duši přitažliví stejně jako je vaše duše přitažlivá pro vás. Vůle ke Sjednocení pomáhá splynutí vašeho vědomí s vědomím vaší duše, snadno a hladce tyto dvě rozdílné energie spojí.

Cítíte, jak se postupně a definitivně rozpínáte do světla vaší duše a Vůle ke Sjednocení vám pomáhá. Umožněte sami sobě spojit se s tímto světlem a mnohem důkladněji prožít svoji duši. Umožněte světlu, lásce, vůli, radosti a inteligenci vaší duše plynout do vaší bytosti.

Udržujte spojení s Vůlí ke Sjednocení. Dovolte jí, aby vám pomohla vidět prostřednictvím očí vaší duše. Použijte svoji představivost a představte si, že vy jste vaše duše a prohlížíte svůj život. Jak vidíte svůj život z této vyšší perspektivy? Co je pro vaši duši podstatné?

Popřemýšlejte o dnešním dni. Co vaší duši na dnešním dni připadá důležité? Možná dostanete nápad či nový náhled, nebo prostě dostanete od vaší duše energii k uskutečnění jejích vyšších záměrů, aniž byste si je museli uvědomovat. Můžete mít pocit, že to perfektně zvládáte. Možná přijdete na to, že jste vedeni k udělání něčeho, či neudělání něčeho jiného jenom proto, že jste požádali o vedení a reagujete na energii vaší duše.

Jak se budete více sjednocovat se svojí duší, vaše duše bude cítit tak, jako vy. "Vy" budete mít širší pohled na větší spektrum toho, kdo jste - na minulost, přítomnost a budoucnost vašeho každodenního Já i všech vyšších úrovní vaší bytosti a na sebe jako součást většího celku. To vše bude naprosto přirozené a normální, jakmile se sjednotíte se svojí duší.

 

Pohledy z perspektivy mé duše:

 

 

Postup č.14 - Sjednocení vaší osobnosti - Stáváte se svým vyšším Já

Můžete se napojit na Vůli ke Sjednocení, abyste spojili dohromady všechny části vaší osobnosti a přivedli je pod vedení vaší duše. Svoji osobnost si můžete představit jako mnoho aspektů a částí, jako je například milující přítel, soudce, pečovatel, rebel, hodné dítě a zlobivé dítě, rodič, a tak dále. Každá z těchto částí vaší osobnosti - někdy též nazývané částečné osobnosti - má jiné povinnosti a chce pro vás rozdílné věci.

Když se všechny tyto části spojí a začnou se dívat vašima očima na váš život, stane se z osobnosti sjednocený celek. Všechny části vaší osobnosti začnou spolupracovat na společných cílech, které stanovíte, když předáte řízeni vaší duší. Již více spolu jednotlivé části nebudou bojovat, aby si splnily sny, které pocházejí třeba z doby vašeho dětství nebo dokonce z minulých životů. Jakmile všechny části spolupracují pod vaším vedením, stáváte se osobností, která je schopná splnit záměry vaší duše. Z vaší osobnosti se stane něco lepšího než roztříštěná osobnost, stane se sjednoceným celkem, které bych já nazval vaším vyšším Já.

V knihách, které jsem dříve vydal, se termín vyšší Já a duše často zaměňovaly. Od nynějška budu definovat vyšší Já jako sjednocenou osobnost, která pracuje na uskutečnění cílů vaší duše spíše než se snažící o naplnění osobní touhy, která se nezakládá na přání vaší duše. Vaše vyšší Já je dokonalý nástroj, skrze který se vaše duše může vyjádřit na pozemské úrovni. Vaše plně integrovaná osobnost je vedena vaší duší a je schopná uskutečnit záměry vaší duše a naplnit Božský Plán vašeho života.

Když se spojíte s Vůlí ke Sjednocení, pomůže vám při sjednocení všech vašich částečných osobností. Tyto části vaší osobnosti se stanou sjednoceným celkem. Z vaší osobnosti se stane nosič, který je schopen udržet a vyjádřit kvality lásky, míru a radosti vaší duše. Všechny tyto části vaší osobnosti budou spolupracovat na společném cíli dosažení záměrů vaší duše a manifestování Božského plánu vašeho života.

Spojení s Vůlí ke Sjednocení nastartuje proces sjednocování vaší osobnosti. Cítíte, jak k vám přitékají její jemné, hebké a milující magnetické energie. Zavolejte svoji duši a využijte tyto energie na prohloubení spojení s vaší duší. Cítíte milující přítomnost vaší duše, její mocnou vůli a velikou inteligenci. Dovolte, aby se moudrost a porozumění vaší duše stalo vaší moudrostí a porozuměním.

Představte si, jak vaše částečné osobnosti sedí v kruhu kolem vás. Vy, sjednoceni s vaší duší, sedíte uprostřed tohoto kruhu. Vyzařujete světlo vaší duše. Cítíte, jak si všechny vaše částečné osobnosti začínají uvědomovat toto nádherné světlo vás a vaší duše, které je vede.

Dovolte Vůli ke Sjednocení protékat skrze vás a vaší duši k vašim částečným osobnostem. Vaše duše spolu s Vůlí ke Sjednocení spojují vaše částečné osobnosti do propojeného celku, takže mohou spolupracovat pro vaše dobro. Namísto dřívějších roztříštěných cílů a potřeb se nyní dostávají potřeby většího celku. Jejich vize se zvětšuje. Tyto rozdílné části vás samých začínají vidět zářící krásu vaší duše a uvědomují si lépe její vize a cíle pro váš život.

Pokračujte s vyzařováním světla vaší duše a Vůle ke Sjednocení do těchto vašich částí tak dlouho, jak chcete. To transformuje a přivede tyto vaše rozdílné části do oblasti působení vyzařování aury vaší duše a pod její vedení.

Jakmile se ocitnete v některé roli částečné osobnosti jako třeba kritizování, posuzování, chování neposlušného dítěte, nebo "všem se zavděčit", pracujte s Vůlí ke Sjednocení na přivedení této vaší části k větší jednotě s vaší duší. Nechte je převzít nové role, které budou podporovat vaše žití podle potřeb vaší duše.

Popřemýšlejte o některé části vaší osobnosti, kterou byste rádi přivedli k větší části celku kterým jste a předali této částečné osobnosti rozsáhlejší vizi a novou roli ve vašem životě. Možná se jedná o část, která odmítá dělat některé věci, které jsou pro vás dobré, nebo se cítí zablokovaná, nebo má strach z duchovního růstu. Možná přijdete na to, že jak pokračujete s propojováním s vaší duši, část vaší osobnosti se staví do opozice. Tak to v dualitě chodí - houpáte se tam a zpět, chvíli nahoře a chvíli dole, chvíli šťastní a chvíli nešťastní, a podobně. Osobnost je zvyklá na tyto změny a možná se cítí prázdná, nebo má strach když cítí rovnováhu, mír a lásku a ne dramatické emoce, na které byla zvyklá. Pozvěte tuto částečnou osobnost dál, ať se k vám připojí.

Tuto částečnou osobnost si můžete představit buď jako energii a světlo, nebo jako symbol, nebo jako osobu. Uvědomte si, že nejste touto osobou, ale bytím, které to pozoruje. Když si tuto částečnou osobnost představíte jako osobu, uvědomte si, je-li stará nebo mladá, jak je oblečená a podobně. Chvíli ji pozorujte, buďte pozorní a naslouchejte jejím vzkazům, symbolům nebo informacím, které vám předává. Vtáhněte do sebe Vůli ke Sjednocení, pociťujte její jemné, milující a sjednocující energie, které vše spojují. Nechte z vás a vaší duše tuto energii vyzařovat směrem k této částečné osobnosti. Ta se bude postupně, jemně a trpělivě stále více sjednocovat s vaší duší.

Sledujte, jak se tato vaše součást mění. Stává se krásnější, celistvější a jaksi komplexnější. Může pozorovat váš život vašima očima a očima vaší duše. Tato částečná osobnost nyní vidí mnohem větší díl vašeho života. Díky této rozšířené vizi může spolupracovat s vaší duší na uskutečnění cílů vašeho života. S láskou obejměte tuto částečnou osobnost a spojte se s ní, umožněte jí krásně se transformovat.

 

částečné osobnosti, které jsem identifikoval:

Jak vypadají:

Jak se změnily, když jsem jim poslal Vůli ke Sjednocení:

 

 

Postup č.15 - Léčení stínových Já

Když pracujete s Vůlí ke Sjednocení, mohou vyplout na povrch části vaší osobnosti, které někteří nazývají "stínová Já". Když vás Vůle ke Sjednocení spojí s větší částí vašeho bytí, rozšíří vaši vizi a probudí ve vás lásku, mohou vyplout na povrch části nebo pocity, které jste potlačili nebo pohřbili a části, které jste odmítli nebo ignorovali, a budou vyžadovat léčení. Toto jsou částečné osobnosti - aspekty vaší osobnosti - které nazývám stínovými Já.

Některé z pocitů, které mohou vyplout na povrch, pokud pracujete s Vůlí ke Sjednocení a spojujete se s vaší duší, mohou být pocity sebelítosti, zášti, pesimismu a přecitlivělosti na akce ostatních lidí proti nám. Též mohou vyplout pocity méněcennosti, nesplněná očekávání ať už vaše, nebo druhých lidí. Můžete mít pocit, že vás to zaplavuje. Poznávání vaší stinné stránky vás může rozesmutnit, přinést pocity zranitelnosti a křehkosti. Jestliže máte z poznávání svých stínů tyto pocity, uvědomte si, že vám přinášejí velikou příležitost. Začněte přijímat a milovat tyto pocity. Nesnažte se je zapudit nebo potlačit. Když tyto pocity a vaše části - smutné já, nahněvané já, osamělé já, atd. - začnete mít rádi, konečně je uznáte a započnete s jejich léčením.

Vzpomeňte si na lotos, který vyrůstá z bahna. Když tyto stíny vyjdou z nevědomí do oblasti vašeho vědomého uvědomění, mohou být transformovány ve světle Boží Vůle a vaší duše. Tyto pocity a vaše části se mohou rozvinout do něčeho nádherného, co vás bude ve vašem životě podporovat.

Máte teď podobné pocity nebo jste měli nějaké, které ve vás zanechaly pocit něčeho nedodělaného nebo méně radostného? Máte pocit deprese nebo čelíte situaci, která se zdá být bezvýchodná? Myslíte si o sobě něco špatného nebo se odsuzujete za něco, o čem si myslíte, že jste to měli udělat lépe? Máte nepříjemné pocity, které byste rádi transformovali?

Udělejte si čas a identifikujte tyto emoce. Možná by pomohlo, kdybyste o těchto bolestivých pocitech přemýšleli jako o něčem, co patří některé částečné osobnosti. Některá část vaší osobnosti vám tak dává najevo, že by chtěla být vyslechnuta a je připravena léčit se. Představte si, jak tato část, která se takto cítí, stojí před vámi. Jak tato částečná osobnost vypadá? Využijte svoji představivost abyste tuto částečnou osobnost cítili jako energii, nebo jako osobu. Spojte se s Bytostí přenášející Vůli ke Sjednocení. Cítíte její hebké, starostlivé a milující energie, které léčí a spojují veškerý život kolem vás. Zavolejte vaši duši, aby se s vámi spojila a připojila své síly k vašim. Cítíte lásku a soucit vaší duše, sílu jakou má na transformování situací vašeho života. Když jste spojeni s Vůlí ke Sjednocení a s vaší duší, vyzařujte tuto léčivou, jednotící energii směrem k této částečné osobnosti.

Dovolte tomuto stínovému Já, aby se probudilo pro spojení a splynutí s vámi, vaším vyšším Já a vaší duší. Cítíte, jak k vám vaše magnetická aura tuto částečnou osobnost přitahuje. Léčíte ji svoji láskou a tím, že ji umožníte spojit se s vámi. Již není oddělenou částečkou, je částí velikého celku. Jakmile se spojí s vaší duší, její vize se rozšíří. Lépe jí ukazujete, kdo vlastně jste, jak jste moudří, odvážní a milující. Již více není sama, ustrašená a nemilovaná. Vy, vaše vyšší Já a vaše duše, vy jako integrovaná osobnost, jste nyní s ní. Sledujte, jak se tato částečná osobnost mění do čehosi nádherného.

Možná si všimnete změny ve vašich pocitech hned, možná až později. Práce kterou vykonáváte, je zásadní pro zhojení těchto vašich částí. Když takto pracujete, tyto pocity nad vámi ztrácejí svoji moc a postupně úplně zmizí.

 

Pocity a stínová Já, ke kterým jsem nasměroval Vůli ke Sjednocení:

Jak jsem je cítil:

Jak se transformovaly:

 

 

Postup č.16 - Pocit jednoty s druhými - Rozpouštění bariér

Když jste napojeni na Boží Vůli, můžete nalézt soulad mezi vámi a ostatními. Objevíte, co máte společné a oceníte rozdíly mezi vámi. Velkou prací, která čeká na celé lidstvo, je nalezení základních společných znaků, které existují u všech lidí - nalezení jednoty v rozmanitosti. Je možné ocenit rozmanitost a rozdíly mezi kulturami, ideami, vírou, životním stylem a nalézt též společné rysy, které máte s ostatními.

Vůle ke Sjednocení vám pomůže rozpustit bariéry mezi vámi a ostatními. Můžete se zaměřit na společné znaky a pociťovat s nimi soulad. Je potřeba, aby se z vás stali lidé, kteří méně posuzují a kritizují ostatní lidi. Může vám to pomoci ve změně postojů a smýšlení, které vás od ostatních lidí oddělují, jako je například pocit nepochopení, nedocenění nebo nedostatek lásky. Budete tolerantnější a soucitnější, budete snadněji odpouštět a přijímat, lépe chápat a budete vše zahrnovat svoji láskou.

Vaše vize se díky Vůli ke Sjednocení rozšíří. Budete lépe vnímat podstatu lidí, lásku a světlo které je jejich podstatou. Díky tomuto prozření si uvědomíte, že jejich podstata je stejná s vaší. Ačkoliv na úrovni osobnosti může být mezi vámi velmi mnoho rozdílů, na úrovni duše panuje jednota. Nalezením jednoty mezi vámi a ostatními lidmi se zvýší vaše schopnost lásky.

Těšte se z nalézání jednoty, která existuje mezi vámi a ostatními. Vtáhněte do sebe jemnou, milující, něžnou energii Vůle ke Sjednocení, když jste mezi lidmi. Vyzařujte tuto jemnou, hebkou, soucitnou a milující energii k druhým. Zaměřte se na esenci lásky uvnitř každého z nich.

Udělejte to s lidmi, kteří se zdají být jiní než vy, abyste uvolnili posuzování, pocity nadřazenosti nebo podřazenosti, i ostatní pocity, které vás od nich oddalují. Pracujte s Vůlí ke Sjednocení s přáteli a těmi, které máte rádi, s těmi, se kterými se dělíte o mnoho společných věcí a tím prohloubíte své pocity sounáležitosti s nimi.

Když se spojíte s Vůlí ke Sjednocení, možná zjistíte, že se ve vašem životě změní a zhojí okamžiky, kdy necítíte spojení s ostatními. Když prožíváte nepříjemné střetnutí s lidmi, vesmír vám dává nádhernou příležitost spojit se s nimi a vyzařovat Vůli ke Sjednocení, abyste tuto situaci změnili.

Můžete se naplnit Vůlí ke Sjednocení a zvětšit vaši zářící, magnetickou auru lásky a jednoty. Naplníte se moudrou láskou, tolerancí, dobrou vůlí, soucitem, pochopením, radostí a laskavostí. Všechny tyto kvality tvoří pocit spojení s druhými.

Můžete se napojit na Vůli ke Sjednocení a vyzařovat ji na druhé lidi během jakékoliv situace, kdy chcete změnit negativní pocity a podpořit vše podtrhující jednotu, která existuje mezi vámi a ostatními lidmi. Zjistíte, že překonáte zraňující emoce mnohem rychleji než obvykle a budete na věci nahlížet z vyšší perspektivy - perspektivy vaší duše. Když vyzařujete Vůli ke Sjednocení, lidé reagují podle toho, jak jsou k této vibraci vnímaví. Ze všeho nejvíce se může změnit váš pocit z dané situace. Situace může zůstat stejná, zlepšit se, nebo se zhoršit. Je potřeba, abyste se vy zbavili představy o tom, jak byste situaci chtěli mít a místo toho zůstat v klidu a ve svém středu, ať se děje co se děje.

Vůle ke Sjednocení stimuluje vaše třetí oko, nacházející se mezi obočím, vaše centrum vnitřního vidění, takže budete schopni vidět vaše spojení s druhými lidmi a veškerým životem. Budete schopni lépe vidět to, co máte s druhými společné, místo toho, v čem se lišíte.

Můžete povolat Vůli ke Sjednocení, aby vytvořila jednotu mezi vámi a členy skupiny, které jste členem. Napojte se a vtáhněte do sebe nádhernou, hebkou, jemnou a přitažlivou energii Vůle ke Sjednocení a pak tuto energii vyzařujte k ostatním členům vaší skupiny. To je možné provádět při společných setkáních, nebo když o skupině přemýšlíte. Lidé budou reagovat podle toho, jak jsou k této energii vnímaví.

 

Pozorování:

Období, kdy jsem zažil jednotu s někým díky Vůli ke Sjednocení:

Jak se změnila moje představa o mých vztazích:

 

 

Postup č.17 - Vyzařování Hojivé Lásky - Transformování Negativity

Když jste napojeni na Vůli ke Sjednocení a voláte ji aby se zapojila do vašeho života, získáváte zvýšenou schopnost vnímat duše druhých - Já, která jsou kompletní a celistvá, která jsou čistou láskou. Obdržíte lepší vizi, jak zapojit do hry aspekt své vlastní duše i duší ostatních lidí. Když jste spojeni s dušemi druhých lidí, světlem a láskou, které jsou jejich podstatou, pomáháte jim spojit se s jejich vyšším Já.

Co znamená vnímat duše druhých lidí? Mnozí z vás to již dělají, když uznají skrytý potenciál druhých lidí, když v nich vidí tu lepší stránku a uznají světlo a lásku, která je v jejich nitru. Když kontaktujete lidi na úrovni duše, spojujete se s nimi na úrovni čisté lásky, na úrovni podstaty. Jste schopni rozeznat semínko jejich potenciálu. Když se spojíte s dušemi lidí, podstatou jejich dobroty a lásky, vytáhnete na světlo jejich moudrost a porozumění. Zaměřujete se na to nejlepší v nich a pomáháte jim stát se tím.

Máte na druhé lidi léčivý vliv, vedete lidi z temnot do světla. Předáváte jim nazpět představu lepšího způsobu jejich života - lásku jejich duše, inteligenci a sílu. Stáváte se světlem, které léčí a probouzí srdce druhých lidí. Když se spojíte na úrovni duše s druhými lidmi, stáváte se sami celistvější.

Když šíříte Vůli ke Sjednocení a spojujete se s dušemi lidí, vysíláte léčivou lásku, která zasahuje lidi v centru jejich bytosti. Toto je nádherný způsob spojení, když jste mezi negativními lidmi nebo mezi trpícími a spojíte se s tímto aspektem Vůle, který z vás vyzařuje, negace se vás nemohou dotknout. Je jedno, jak nepříjemné, nevábné či negativní chování nebo osobnost je, vy víte, že jejich podstatou je láska a veškeré negace vycházejí z duše, která projevuje sama sebe nesprávným způsobem, nebo plně z osobnosti jedince. Tímto širším nadhledem přestanete být zraňováni bolestí druhých a jejich negativitou a zaměříte se místo toho na světlo a lásku, která je ukrytá v centru jejich bytí.

Můžete si zvolit nebýt fyzicky v přítomnosti někoho, kdo má provokující osobnost. Vždy však můžete pracovat na této úrovni esence, a to i s lidmi, kteří již nejsou ve vaší blízkosti a samozřejmě i s ostatními včetně vaší rodiny ze které se nemůžete vyvázat.

Abyste vyzařovali léčící lásku, spojte se s Vůlí ke Sjednocení a přivolejte svoji duši, aby spojila své světlo s vaším. Použijte svoji představivost a uvědomte si duši někoho, s kým chcete pracovat - jeho nebo její část, která existuje na vyšší úrovni než osobnost. Představte si Vůli ke Sjednocení, jak sestupuje vrcholem vaší hlavy k vašemu srdečnímu centru. Vaše srdce se podobá zářícímu slunci, zahřívá, hladí a vynáší na světlo lepší stránku druhých lidí. Nechte tuto léčivou lásku proudit k druhé osobě.

Všimněte si, jaký je rozdíl, když se na člověka přestanete dívat z omezené perspektivy jejich osobnosti a zaměříte se místo toho na světlo a lásku jejich duše. Uvědomte si, jak se změnil váš náhled na tuto osobu a vaše spojení s ní.

Když pracujete se svojí duší a Vůlí ke Sjednocení, děláte nejvyšší a nejefektivnější práci jaká je možná a pokládáte základy nejlepší formy vašeho vztahu pro jeho další rozvoj.

 

Lidé, ke kterým jsem vyzařoval léčivou lásku:

Můj nový pohled na tuto osobu a její duši z úrovně mé duše:

 

 

Postup č.18 - Milujte moudře

Vůle ke Sjednocení vás naplní svými kvalitami Božské Lásky, když se s ní spojíte, a ty změní způsoby, jak milujete vy. Nejprve se mohou projevit jako letmé pohledy na nové, vyšší způsoby, kterými můžete vyjádřit svoji lásku - způsoby, které ctí vaše vlastní Já i Já ostatních. Božská láska nabízí lásku, která posiluje lidi, aby se stali celistvější, nalezli svoje spojení s veškerým životem a která přináší lepší vizi a objasňuje účel jejich života. Božská láska je moudrá.

Jedním ze znaků, že dochází ke transformaci pomocí Vůle ke Sjednocení, je probouzející se vize vyšších způsobů lásky k sobě samému a k druhým lidem. Možná rozeznáte způsoby, jakými rozdáváte svoji lásku a které neposilují druhé, aby se stali silnějšími. Buďte k sobě laskaví, když zjistíte, že mnohé věci, o kterých jste si mysleli jak jsou láskyplné, jak zachraňujete lidi od problémů, jak se angažujete pro blaho svých blízkých, bráníte vzniku konfliktů a podobně, nejsou v souladu s nejvyššími cestami lásky a neposilují lidi. Možná vás přepadne pocit smutku nebo rozčarování, když zjistíte, že způsoby, kterými jste vyjadřovali svoji lásku, ve skutečnosti neposilovaly druhé.

Například si můžete myslet, že jste ušlechtilí, když se vzdáváte vlastních potřeb a veškerý svůj čas věnujete řešení cizích problémů. Jakmile Božská Láska Vůle ke Sjednocení rozšíří vaši vizi, stane se vaše láska moudřejší. Přijdete na to, že tímto způsobem jste ostatní připravovali o možnost naučit se své vlastní výukové lekce a ve skutečnosti je zdržovali v růstu a ubírali jim možnost stát se silnější.

Možná přijdete na to, že tím, že jste byli nesobeckou, obětující se osobou, zaměřující se na problémy ostatních, jste ve skutečnosti utíkali před svou vlastní prací a vlastně jste těm druhým nepomáhali. A vaši přátelé a vaši blízcí jsou z vás naštvaní a neoceňují vše, co se pro ně snažíte dělat, což vede k tomu, že se litujete.

Když se spojíte se svojí duší a s dušemi ostatních lidí, když pociťujete svoji vlastní celistvost a velikou lásku v sobě, již se více nebudete cítit méněcenní nebo nadřazení, ani nebudete posluhovat potřebám jejich osobností. Začnete milovat láskou vaší duše, budete sloužit a milovat duše ostatních lidí a ne jejich osobnosti. Když se spojíte s dušemi ostatních lidí a ne s jejich osobnostmi, můžete je milovat a přesto udržovat hranice, které ctí vás i váš čas. Budete se moci stát laskavě sebevědomým a přestanete se snažit každému se zavděčit. Potom můžete podniknout ty správné akce, i když se třeba nebude jednat o nejsnadnější kroky.

S Božskou Láskou jak pro sebe, tak i pro druhé, již nebudete mít nadále pocit, že musíte něco dělat (co ve skutečnosti děláte neradi) proto, aby vás lidé milovali. Budete spíš cítit potřebu říci nebo udělat věci, které budou ku prospěchu duším druhých lidí, i když jejich osobnostem to třeba nebude vždy po chuti. Božská Láska je nesobecká a nereaguje na často sobecké touhy osobnosti dávat lásku, aby lásku dostala zpět.

Existuje někdo, koho zachraňujete, nebo někdo, s kým potřebujete pozměnit způsob vaší lásky? Popřemýšlejte nyní o tom.

Pak se napojte na Vůli ke Sjednocení a nechte ji vámi procházet do vašeho třetího oka, centra vaší pravé jasnozřivosti. Prohlašte, že jste ochotni poznat vyšší cesty lásky, cesty, které jsou moudřejší i soucitné. Možná budete potřebovat představit si nějaký symbol vaší moudré lásky, třeba sovu, nebo Knihu Moudrosti. Možná budete potřebovat symbolicky se zeptat Knihy Moudrosti na radu, aby se ve vaší mysli objevila ta správná vize. Jste ochotni vidět nové, moudřejší cesty lásky.

Vedle Vůle ke Sjednocení můžete pracovat i s Vůlí k Iniciaci, abyste získali sílu a odvahu, potřebnou k vyjádření lásky vyššími, moudřejšími způsoby. Například po spojení s Vůlí ke Sjednocení si začnete být vědomi nutnosti přestat řešit problémy druhých lidí a nechat je, aby si svoje problémy řešili sami. Můžete přijít na to, že musíte postupovat "nelaskavými ale moudřejšími způsoby" (nelaskavými s pohledu osobnosti) a přenechat jejich život na nich samých a jejich duších a tak je posílit, aby mohli udělat skutečný pokrok. Přitáhněte k sobě odvahu od Vůle k Iniciaci, abyste měli sílu jednat novými, lepšími způsoby.

 

Osoba se kterou jsem pracoval:

Vhled, který jsem obdržel (ten můžete obdržet hned nebo později):

 

 

Postup č.19 - Rozeznání dalších Spolupracovníků Světla

Vůle ke Sjednocení vám přinese darem jasnozřivost; jak s ní budete pracovat, můžete se naučit rozeznávat další spolupracovníky Světla. S tímto poznáním jste schopni nabídnout svoji lásku a podporu na té úrovni, na které je jí zapotřebí.

Máte-li pocit osamění, protože kolem vás není mnoho lidí se kterými byste se mohli sdílet svoji víru, můžete pracovat s touto kvalitou Vůle, abyste rozeznali a přitáhli do svého života další lidi, kteří jdou podobnými cestami. Když vyzařujete lásku a jednotu, stáváte se přitažliví pro ty, kteří jdou po podobných cestách.

Jste-li nyní mezi rozmanitými lidmi včetně dětí, spojte se s jemnou, hebkou, magnetickou a laskavou energií Vůle ke Sjednocení. Můžete na lidi též jednoduše nahlížet s pohledu této vyšší úrovně tak, že o nich budete přemýšlet i když s nimi momentálně nejste ve fyzickém kontaktu. Nechte tuto Vůli proudit do svého třetího oka, až pocítíte, jak se probouzí vaše jasnozřivost. Když se vám to již snadno daří, spojte se na chvíli s vaší duší. Vyzkoušejte si to na mnoha lidech - s lidmi ve vládě, učiteli, s dalšími lidmi o kterých jste četli nebo slyšeli.

Nechte, ať k vám přitékají dojmy, nebo tušení, pocity, myšlenky z duší ostatních lidí a z jejich cest. Uvědomte si, jaký je to pocit když cítíte někoho, kdo jde cestou duchovního růstu a lásky a přináší světlo světu. Radujte se z pocitu poznání a jednoty.

Možná pocítíte nebo nepocítíte hned ze začátku duše lidí a jsou-li to spolupracovníci Světla či nikoliv. Když budete pokračovat v tréninku s těmito energiemi, budete třeba schopni rozeznat, kdo sem přišel pomáhat lidem, kdo je probuzený, u koho se jeho srdce probouzí a čí světlo září pro druhé. Naučte se dívat, co stojí za vnější formou a rozeznávat vnitřní světlo, které z druhých lidí vyzařuje.

Díky tomuto rozšířenému pohledu budete cítit spojení a jednotu s ostatními i když jdou po jiných cestách nebo jsou méně rozvinutí. Pociťujte energii, která k vám přichází od lidí, ve kterých jste rozeznali spolupracovníky Světla.

 

 

Postup č.20 - Vnímání Bytostí Světla

Spojení s Vůlí ke Sjednocení probudí jasnozřivost duše, druh jasnozřivosti, která přináší uvědomění si jemnohmotných energií vaší duše a vyšších říší. Díky této jasnozřivosti začnete cítit a budete moci pracovat s těmi, kteří vedou lidstvo z vyšších úrovní - anděly, Mistry, Průvodci, Osvícenými jedinci, a dalšími bytostmi Světla. Ti pracují pospolu jako jednotná síla ze světa duší se společným cílem. Slyší prosby lidí o pomoc a odpovídají na modlitby.

Můžete tyto Bytosti Světla poznat, protože cítíte, jak vás posilují. Neposilují vaše ego nebo pocit sebedůležitosti. Poznáte je podle jejich bezpodmínečné lásky, smyslu pro jednotu, soucitu a moudrosti. Tyto zářící duše jsou jako světelné majáky které osvětlují vše co je dobré a krásné a které pomáhají veškerému životu najít cestu zpátky domů, do jednoty, ke Zdroji.

Když se spojíte se svojí duší a s Vůlí ke Sjednocení, začnete vyzařovat lásku a dobrou vůli. Rozpoznáte sami sebe jako spolupracovníka světla, toho, který pracuje s láskou, světlem, Boží Vůlí a jemnohmotnými energiemi, aby vnesl ducha do hmoty a napomáhal vývoji lidstva a života na Zemi. Připojíte se ke společenství duší, které pomáhají lidstvu vyvíjet se. Stanete se součástí společenství spolupracovníků světla, kteří pomáhají pozvednout strádající lidstvo a všechny říše prostřednictvím milující laskavosti, soucitu a Boží Vůle.

Když si začnete uvědomovat, kde se nacházejí ostatní lidé na své cestě a sebe jakožto spolupracovníka světla, váš pohled se rozšíří tak, že začnete rozeznávat ty, kteří jsou dále na cestě a ty, kteří vedou lidstvo z druhé strany svojí láskou a moudrostí. Začnete rozeznávat a spolupracovat s těmi, kteří nesou větší světlo, protože získáte schopnost "vidět světlo ve světle". Rozeznat vyšší bytosti vyžaduje určité množství světla, protože dokud nedosáhnete určité úrovně kontaktu s vaší duší a vnitřního světla, nejste schopni je kontaktovat nebo si uvědomovat tyto učitele a Osvícené jedince, protože jejich světlo je příliš jasné. Je to jako když vejdete z temnoty do jasně osvícení místnosti. Zpočátku nevidíte vůbec nic. Když zesílí vaše vnitřní světlo, a to zesílí jakmile se spojíte se svojí duší a vnesete do svého života Boží Vůli, začnete rozeznávat formy a energie v tomto velikém světle. Když se vaše světlo stane klidné a jasnější, budete schopni vidět a jasněji rozeznat Bytosti Světla a Osvícené Jedince.

Ještě možná nepociťujete, že byste se stali součástí tohoto společenství nebo vyšších bytostí, které řídí lidstvo. Nebo si jste plně vědomi ostatních spolupracovníků světla, těchto průvodců a učitelů. Rádi byste potkali svého vlastního průvodce nebo jste ho již potkali. Možná můžete vnímat svého ochranného anděla, který vás vede. Možná vás přitahují knížky o bohyních a Mistrech a ve svých meditacích jste pocítili jejich veliké světlo.

Chcete-li posílit své spojení s vaším průvodcem nebo Bytostí Světla, spojte se s Vůlí ke Sjednocení. Dovolte jejím milujícím, jemným energiím vtékat do vašeho třetího oka, probudit vaší vnitřní jasnozřivost, abyste byli schopni vidět a poznat Osvícené Jedince a způsoby, jak s nimi nejlépe spolupracovat. Požadujte aby se toto spojení uskutečnilo. Prohlašte, že jste ochotni jim pomáhat, chcete s nimi pracovat a jste otevření k možnostem spolupráce. Můžete i nemusíte "vidět" vašeho průvodce nebo některé z těchto vyšších bytostí. Posílíte však s nimi své spojení takovými způsoby, které jsou pro vás správné.

Jak duchovně rostete a vaše vize se stává jasnější, začnete rozeznávat tyto bytosti, začnete je chápat jako něco rozdílného od světla vaší duše a připojíte se k jejich činnosti. Rozdávají vědomosti, lásku, energii a vedou ze své pozice ty, kteří jsou k tomu otevření.

Když pracujete s Vůlí ke Sjednocení a probouzíte svoji vizi, existuje mnoho způsobů, jak si přítomnost těchto bytostí Světla uvědomit. Můžete jejich přítomnost cítit, vnímat světlo, obraz nebo symbol, nebo je vnímat mnoha dalšími způsoby. Můžete zjistit, že narůstá vaše tvořivost, nové myšlenky se jakoby vynořují ve vaší mysli a otevírají se nové cesty, které můžete sledovat. Můžete cítit náhlý nápad udělat něco nového, něco risknout, následovat hlas svého srdce. Může se vám zdát sen, ve kterém vás učitel nebo průvodce kontaktuje.

Mnohé z vás bude přitahovat schopnost stát se komunikačním kanálem pro vašeho průvodce nebo se projevit v umění, hudbě nebo jako léčitel. Možná vás začne přitahovat práce s říší andělů při zahradničení, péčí o květiny nebo prací s vůněmi. Je nekonečné množství způsobů, jak spolupracovat s těmito vyššími říšemi a bytostmi v nich.

Učiňte takové kroky, které se vám zdají správné. Možná si budete chtít něco přečíst o průvodcích, Mistrech, bohyních, či channelingu. Nebo se vám bude zdát, že jste připraveni se spojit se svým průvodcem a verbálně předávat jeho vzkazy. Nebo můžete jen požádat o nové nápady a inspiraci pro to, na čem zrovna pracujete. Můžete se otevřít léčení nebo požádat o vedení. Můžete nechat tyto vyšší energie proudit do vašeho umění nebo hudby, jako kdyby jste byli zapojeni do vesmírného proudu a nádhery.

Budete mile přivítáni a Bytosti Světla vám budou pomáhat jakmile se otevřete pro tato vyšší napojení.

 

 

Postup č.21 - Sjednocení Já z minulosti, přítomnosti a z budoucnosti

Vůle ke Sjednocení spojuje minulost, přítomnost a budoucnost. Protože tato Vůle nahlíží na všechny věci jako na kompletní od jejich počátku až ke konci, můžete zavolat tuto energii, rozšiřovanou touto Velkou Bytostí, abyste věděli víc o cestě vaší duše jak na jejich pozemských cestách, tak i na ostatních dimenzích a v období mezi vtěleními. Máte schopnost spojit se sami se sebou, neboť existujete v celém čase, jak v minulosti tak i v budoucnosti.

Abyste si uvědomili celistvost vašeho bytí a naučili se víc o cestě vaší duše, naplňte se Vůlí ke Sjednocení. Cítíte její hebkou, sjednocující energii, která nese vize přitékající k vám a stimulující vaše třetí oko. Cítíte, jak se k vám vaše duše připojuje a vede váš zrak, takže vše, co objevíte, když se budete dívat dopředu nebo dozadu v čase, je přesně to, co zrovna nyní potřebujete vidět pro váš osobní růst.

Představte si, jak se symbolicky díváte zpět v čase a prohlížíte si svá minulá Já. Můžete mít pouze neurčitý pocit energií z těchto životů. Můžete a nemusíte vidět nějaký detail, to záleží na vedení vaší duše.

Vracejte se zpět až do některého ze svých minulých životů na Zemi. Když se na tento život díváte, uvědomte si, že semínka toho, čím jste nyní, tam byla už tenkrát. Stejně jako z nějakého semínka vyroste růže a z jiného strom, tak i semínka vaší cesty a účelu bytí s vámi byla ve všech vašich životech a v každém trochu povyrostla.

Prohlédněte si některé z vašich minulých životů, ne kvůli detailům čím a kde jste byli, ale s důrazem na kvality, které jste rozvíjeli. Vše, co vám dnes jde snadno, jste se učili v minulých životech. A vše, s čím se stále ještě potkáváte, tomu čelíte mnohem lépe než v minulosti. Podívejte se na ten nádherný vývoj a rozvoj světla, kterým jste prošli v mnoha minulých životech. Které kvality nyní rozvíjíte, jako je např. otevírání srdce, soucit, láska k sobě, jasnozřivost, telepatie, apod.? Uvědomte si, jak vaše osobnost stále více odráží kvality vaší duše, včetně její lásky, světla a radosti.

Všemi vašimi životy prostupují stejné vzory a témata. Jste na určité cestě od začátku vašeho putování po Zemi i jinde. Dokonce i když si uvědomíte, kde jste se pohybovali v období mezi inkarnacemi zjistíte, že jste se připravovali pro váš další růst v určité oblasti v následujícím životě na Zemi.

Rozpoznáte rozvoj ve svých minulých životech podél určitých linií a růst, ke kterému docházelo od života k životu, vám může dát pocit kontinuity, záměr a trpělivost při růstu v současném životě.

Nyní použijte svoji představivost, otočte se a podívejte se na svá Já z budoucnosti. Vaše cesta a záměr se odkryjí mnohem více, semínka vašeho potenciálu rozkvetou. V budoucnosti perfektně zvládáte vše, na čem nyní pracujete a co vám připadá složité. Střetněte se s vašimi budoucími Já prostřednictvím vidění vaší mysli a uvědomte si, jak se v nich zvětšilo vaše vnitřní světlo, jak září a je nádherné.

Podívejte se na sebe v sérii vašich budoucích životů až do doby, kdy se z vás stane mistr. V každém životě se více rozpínáte; vaše aura je čím dál nádhernější a přitažlivější. Stále kompletněji ztělesňujete kvality vaší duše, vyzařujete radost, lásku a světlo. Vaše čakry se rozvíjejí a otevírají, vaše korunní čakra se třpytí světlem. Vaše osobnost se stává vozítkem vaší duše, aby vykonala svoji práci.

Šíříte Božskou Lásku a Boží Vůli. Díváte se z pozice celku, ne nějaké části. Ovládáte mnohé energie a síly kosmu. Jste schopni vytvořit nádherné formy a struktury, které vibrují světlem a které pozvednou každého, kdo s nimi přijde do styku.

Jste zářící bytostí světla, Osvíceným Jedincem, neboť z každého z vás se stane "Mistr" až se plně rozvine. Představte si, jak jste tímto svým budoucím Já již nyní. Představte si, že jste Osvíceným Jedincem, Mistrem, Bohyní, nebo čímkoliv, jak vidíte své osvícené budoucí Já. Když se toto budoucí Já dívá na váš život, co by udělalo v různých oblastech vašeho života? Požádejte své osvícené budoucí Já, aby vám poslalo informace, aby vám odhalilo oč se nyní snažíte a co je nejdůležitější z perspektivy vaší nejvyšší cesty.

Když pracujete s Vůlí ke Sjednocení, můžete obdržet rozšířený pohled na cestu vaší duše v průběhu mnoha životů. Jediné, co musíte udělat, je požádat a informace k vám přijdou. Mohou se objevovat v průběhu mnoha týdnů, během spánku, vhledy které se objevují ve vaší mysli nebo jednoduše touhou dělat nové věci, které jsou součástí vaší vyšší cesty.

Můžete pokračovat s nahlížením do svých budoucích životů poté, co dosáhnete na Zemi Osvícení. Když dosáhnete mistrovství na pozemské úrovni, zvolíte si další cesty přístupné pouze těm, kteří zvládli pozemské energie. Někteří z vás se dostanou do svých dalších stádií, kdy budete sluncem a nebo hvězdou. Někteří budou pracovat v říši myšlenek a pomáhat přinášet myšlenky Univerzální Mysli k těm, kteří jsou přístupní. Někteří budou pracovat s jinými energiemi a silami. Někteří zůstanou na zemi a budou pomáhat léčit druhé prostřednictvím soucitu do té doby, než bude veškerý život osvobozen.

Nechte do sebe vtékat Vůli ke Sjednocení a ladit se na velkou cestu rozvoje, která je vaší budoucností. Určitými způsoby vám to bude pomáhat ve vašem současném rozvoji a ve schopnosti žít již nyní pro váš vyšší záměr, Božský plán vašeho života.

 

Co jste viděli z vašich minulých životů:

Co jste pozorovali z vašich budoucích životů:

Co jste si uvědomili o sobě jakožto Mistrech na pozemské úrovni:

 

 

Postup č.22 - Trpělivost a Vyrovnanost

Vůle ke Sjednocení oplývá kvalitou pracovat postupně, trpělivě a rovnoměrně směrem k vytčenému cíli. Vše, co potřebuje, si díky své magnetické lásce a pocitu jednoty s veškerým životem přitáhne. Nepotřebuje probíjet se a usilovat o splnění cílů, ale místo toho respektuje činnosti potřebné pro plynutí s proudem v daném okamžiku.

Kvality Vůle ke Sjednocení a způsoby její činnosti jsou velmi rozdílné od Vůle k Iniciaci. Vůle k Iniciaci je ohnivá, mocná, přímá vůle; je to dynamický pohyb. Vůle ke Sjednocení postupně vnáší a odhaluje energii. Dosahuje svých záměrů trvalým neutuchajícím zaměřením. Tato Vůle má některé kvality vody; je jako řeka, která se vine směrem k moři a stále jde vstříc svému cíli, nachází si cestičky a během času odstraní i skálu.

Vůle ke Sjednocení prosadí svoji Vůli sjednocovat trvalým, klidným a neochabujícím zaměřením. Její energie nakonec pronikne veškerým životem svojí láskou, moudrostí, vyrovnaností, jednotou a vizí. Důsledkem jejího působení bude lidstvo, které bude vyjadřovat lásku a moudrost jak samo k sobě, tak i ke všem vnímajícím bytostem.

Spojte se s Vůlí ke Sjednocení, kdykoliv potřebujete více trpělivosti, klidu nebo vyrovnanosti. Když cítíte netrpělivost v některé oblasti vašeho života, když máte problémy se vztahy se svým okolím, ve finanční oblasti, s vaším růstem a změnou návyků, žádejte Vůli ke Sjednocení o trpělivost a mír. Když jste netrpělivý protože změny jsou příliš zdlouhavé, nebo když jste smutní protože něco jde jinak, než jste si představovali, pracujte s touto Vůlí.

Myslete na Vůlí ke Sjednocení a požádejte ji, aby k vám sestoupila. Vždy na vaše volání odpoví.

Budete cítit její milující, magnetickou energii která k vám přitéká a vstupuje vaší korunní čakrou do centra vize. Nechte ji proudit až do svého srdce. Zhluboka se nadýchněte a přemýšlejte o slovech "trpělivost" a "vyrovnanost".

Dovolte této uklidňující a vyživující energii, aby vás zklidnila a ukonejšila. Zůstaňte otevřeni jejím léčivým energiím tak dlouho, jak chcete, dokud nepocítíte, jak se vámi rozlévá veliký mír. Nechte magnetickou, léčivou lásku Vůle ke Sjednocení, aby absorbovala váš nepokoj, bolest a obavy. Tato Vůle pohltí negativitu a přemění ji na lásku. Otevřete se nové vizi v této oblasti vašeho života a bytí.

Uvědomte si příčiny, které způsobily vaše obavy a nechte Vůli ke Sjednocení proudit do této oblasti. Představte si, jak se tato oblast postupně zlepšuje, pomalu ale s jistotou se transformuje. Jakmile nasměrujete Boží Vůli k jakékoliv oblasti vašeho života, začne se transformovat a měnit podle dokonalejšího vzoru. Zanechte prosazování a snažení usměrnit věci určitým směrem. Přijměte skutečnost, že to, co zrovna prožíváte, je pro vás to nejlepší. Uvědomte si, že když jste vyslali Boží Vůli do této oblasti, pak je naprosto jisté, že dojde ke změně v pravý čas a tím nejlepším způsobem.

 

Oblast do které jsem vyslal Boží Vůli:

Pocity z toho plynoucí:

 

 

Postup č.23 - Zvládnutí výzvy jasnozřivosti

Jednou z výzev sjednocení s větším dílem života a rozšířením vaší perspektivy je schopnost spokojit se s tím, kým právě nyní jste, i když vidíte vyšší život, který byste mohli prožívat, ale pro který jste ještě nedorostli. Když rozšíříte svůj pohled díky Vůli ke Sjednocení a splýváte s větším a větším dílem vesmíru, vaše moudrost a vědomosti se rapidně zvyšují. Získáte novou perspektivu a rozsáhlejší uvědomění o výškách, kterých je možné dosáhnout.

Když se vaše vize rozšíří, můžete zažít "krizi z jasnozřivosti". Vidíte nové cíle, kterých byste mohli dosáhnout, nové způsoby života a bytí, ale nejste schopni tímto způsobem žít. Možná budete chtít změnit své stravovací návyky, přestat negativně myslet nebo mít více citu. Budete třeba chtít víc meditovat, předávat informace z vyšších říší, nebo začít s novými duchovními praktikami. Budete nespokojeni s oblastmi vašeho života, které před tím byly v pořádku. A oblasti, které vás před tím znervózňovali a otravovali se mohou stát neúnosné a bude je potřeba změnit.

Když poprvé zjistíte, jaké by věci mohly být, můžete propadnout touze okamžitě všechno změnit. Můžete se cítit znechuceni, že nejste schopni přes noc změnit své zvyky. Vzpomeňte si, že můžete pracovat s Boží Vůlí na změnách a nemusíte tlačit, prosazovat a bojovat, abyste dosáhli požadovaných výsledků.

Můžete použít Vůli k Iniciaci, abyste se dostali přes překážky a nalezli nejkratší cestu ke svým cílům. Můžete se spojit s Vůlí ke Sjednocení, aby vám předala jasnější a detailnější vizi vašich cílů. Můžete dostat její hebkou, jemnou energii, která vám pomůže přibližovat se postupně, rovnoměrně a bez přestávek k vaší vizi, dokud ji nedosáhnete.

Buďte trpěliví a uvědomte si, že jakmile budete připraveni, změny nastanou v pravý čas a správný okamžik. Milujte sami sebe, i když vidíte staré nedobré zvyky a budete schopni implementovat nové chování mnohem snadněji. Je důležité, abyste rostli vám přiměřenou rychlostí. Příliš mnoho změn, když na ně nejste patřičně připraveni, váš pokrok ztíží, nebo vás může dokonce strhnout zpátky.

Krize z jasnozřivosti vás též může postihnout, když se spojíte s Vůlí ke Sjednocení, protože začnete vnímat jasněji, kde se na své cestě nacházíte. První věcí, kterou začnete jasně vidět, jsou vaše "chyby a nedostatky". Můžete zjistit, že nejste tak láskyplní a vyvinutí, jak jste si mysleli a že vaše motivy nebyly tak vznešené, jak jste si mysleli.

Můžete přijít na to, že některé ideály, které jste si o sobě vytvořili, jsou zpochybněny, jakmile rozšíříte svůj nadhled. Například, když jste si sami sebe vždy představovali jako perfektní, milující osobu, která všem rozdává lásku a každého učiní šťastným, může být nemilé si uvědomit, že vše, co jste dělali, bylo vlastně jen proto, aby vás lidé měli rádi. Vaše nová vize vám může ukázat, že jste tak jednali ze strachu, že nebudete milováni a ne proto, že byste chtěli skutečně sloužit lidem.

Jednou z výzev a darů jasnozřivosti je skutečnost, že vás může pozvednout ze sebelítosti a obviňování, protože si uvědomíte, že máte moc vytvořit ve svém životě cokoliv chcete. Když se spojíte s Vůlí ke Sjednocení, uvědomíte si svoji sílu tvořit vlastní realitu a uskutečnit své sny. Může trvat jistou dobu než si uvědomíte skutečnost: "Já si mohu vytvářet jakýkoliv život". Ze začátku se tato skutečnost může jevit děsivá, protože též znamená, že vy a ne nikdo jiný volil vše, co máte dnes. Nemusí též být snadné uvědomit si, že ovládáte tuto sílu - sílu manifestovat a tvořit svoji vizi.

Krize z uvědomění si vzorů chování, které je nutné rozvinout, může být těžkým obdobím. Ještě jste si neosvojili nové vzory a zjišťujete, že často jednáte (ze zvyku) postaru. Když zjistíte, že se držíte starých vzorů, můžete ještě přitvrdit, jakmile obdržíte novou vizi a budete chtít vše změnit přes noc, abyste byli opět "dokonalí". Spíš než abyste byli na sebe tvrdí, tak si pogratulujte, že jste si uvědomili, jak byste měli žít, konat a vyjádřit sami sebe. Uvědomte si, že změna potřebuje čas a zůstaňte ve spojení s Boží Vůlí. I když se může zdát těžké podívat se tváří v tvář novému pohledu na sebe sama, můžete však pokračovat pouze vpřed, když se podíváte čestně, ve kterém úseku cesty se nacházíte a jak se musíte rozvinout.

Chcete ve svém životě uskutečnit nějaké změny, změnit nějaké zvyky, myšlenky, postoje, víru nebo jiné aspekty vašeho bytí?

Zavolejte Vůli ke Sjednocení a pociťujte, jak energie této Bytosti proudí do vašeho třetího oka a probouzí vaší jasnozřivost. Tato kvalita Boží Vůle vám umožňuje vidět věci jako kompletní celek od vzniku až k jejich konci - minulost, přítomnost i budoucnost.

Představte si růži v květu, dobu kdy je malým zavřeným poupětem, kdy rozevře své lístky, i dobu, kdy její okvětní lístky opadávají. Podívejte se na tento proces z vyššího hlediska, kdy si představíte vše najednou - okamžik vyrašení růže, její rozvinutí i ukončení její existence v tomto světě. Je to celý kompletní proces a zárodky semínek z posledního stádia jsou již v poupěti před jeho rozvinutím.

Představte si, že se na sebe můžete podívat stejným způsobem jako na růži. Ve vyšších říších, kde není čas, jste právě nastoupili vaši cestu probouzení; jste probuzení a jste též Osvícení. Zárodky vašeho Osvícení jsou již ve vás a rozvíjejí se v ten pravý čas a tím správným způsobem. Ve třídimenzionálním světě, ve kterém žijete, prožíváte váš rozvoj krok za krokem. Když se na sebe podíváte z této vyšší perspektivy, rozeznáte každý krok na vaší cestě jako správné rozvíjení vašich zárodků osvícení. Není žádný spěch, žádný chvat; neexistují žádné chyby.

Tam, kde není čas, je již Osvícení vaším vlastnictvím a jen na vás čeká abyste si je vychutnali. Milujte svá minulá Já stejně, jako ta vaše budoucí. S otevřenou náručí uvítejte nové vize a sílu, kterou vám nesou.

 

 

Postup č.24 - Uznání vaší Jednoty s veškerým životem

Když s pomocí Vůle ke Sjednocení rozšíříte svoji vizi, poznáte svoji jednotu s Bohem/Bohyní/Vším Co Je, s Přítomností a s veškerým životem. Pochopíte, že nejste jen osobnost, duše a duch, ale že jste i součást veškerého života vesmíru.

Možná jste již zaslechli o holografickém konceptu, kdy každý kousíček obsahuje předlohu celé části. Například v každé buňce vašeho těla je vzor vás celého. Je jedno o jak malé součásti uvažujete, vždy je v ní obsažen kompletní vzor, stejně jako obsahuje celek všechny části.

Nejste pouhým jedincem, ale jste též částí jednoty veškerého života. Můžete se rozšířit za hranice vašeho osobního Já. Nejen že zakoušíte život jakožto osobnost žijící na zemi; můžete se na váš život podívat též očima vaší duše, očima Mistrů a průvodců, dokonce i samotnou Boží Vůlí. Máte přístup k širému vesmíru pouhým posunem vašeho uvědomění. Vy, jakožto buňka vesmíru v sobě obsahujete předlohu celého vesmíru.

Zavolejte hebkou, magnetickou, milující energii Vůle ke Sjednocení. Nechte ji vtékat do centra vaší jasnozřivosti a rozšířit ve vlnách vaší vizi. Jak se vaše vize rozpíná, vzrůstá vaše schopnost poznat se jako mnohem větší část, než jste si kdy mysleli, že jste. Vaše srdeční centrum začne zářit a být magnetické. Splyňte s Vůlí ke Sjednocení a umožněte její magnetické auře, aby vás přitáhla blíže k sobě a obklopila vás svojí láskou.

Představte si, že nejenže jste jedinec přijímající Boží Vůli, ale že vy JSTE Boží Vůle. Pociťujte se jako Vůle ke Sjednocení a dovolte konceptu vašeho Já expandovat. Používejte svoji představivost a hrajte si jako dítě, které objevuje něco nového, legračního a buďte si plně vědomi vaší zkušenosti. Zažeňte všechny kritické myšlenky, zanechte pochybování a otevřete se tomu co cítíte.

Jakožto Vůle ke Sjednocení cítíte vaší magnetickou auru, vaší nádheru a světlo. Jste Božská Láska vyzařující lásku, která vše vede k dokonalým vztahům, která nic neodmítá a všechno činí celistvým. Cítíte, že jste jemná, rozpínavá, sjednocující energie, která se na každou věc dívá od jejího počátku až k jejímu konci jako na komplexní energii. Vždy, když se tímto způsobem napojíte, vaše aura se stane magnetičtější a zářivější. Dívejte se na váš život z této perspektivy jako byste byli Vůlí ke Sjednocení.

Zavolejte Vůli ke Sjednocení a cvičte posun vaší perspektivy, pocit jednoty se vším co si zvolíte. Pociťujte energie kolem vás - ze země, z rostlin, zvířat i z lidí. Představte si, jaké to je být Zemí, abyste získali tuto perspektivu.

Pociťujte svoji jednotu s dušemi ostatních lidí, Mistrů, andělů, Osvícených Jedinců, hvězd i samotného vesmíru. Zatímco jste zde na Zemi, abyste zkoumali individualitu, můžete rozprostřít své smysly a pociťovat se jako součást celku a dívat se na život očima ostatních částí.

Pociťujte se jako Přítomnost, jako Vše-Co-Je. Představte si že jste veškerým životem. Dovolte všem pocitům, myšlenkám, energiím a obrazům vcházet a dotkněte se této mohutné energie, která je taktéž vámi, neboť vy jste vesmír stejně jako jedinec.

Pokaždé, když to uděláte, se rozšíří váš pocit součásti jednoty a tím dojde k mohutnému posunu a rozšíření vašeho vědomí.

 

Já jsem v souladu s:

Moje nová vize díky této jednotě:

 

 

© Copyright Lumin Essence Productions: Na všechny informace se vztahuje autorský zákon a nesmějí být bez svolení reprodukovány - viz. Copyrights and Permissions na originálních www.

 

překlad Vratislav Kašpárek 2002


Zpět na obsah