Kurz Boží Vůle

 

Pátou kvalitou Boží Vůle je Vůle Jednat - Dosažení Osvobození

 

Vůle Jednat

            Tato kvalita Boží Vůle je nazývána Vůlí Jednat. Činnosti, které se mají vykonat s nějakým problémem vašeho života, je potřeba formulovat jasnou, vědomou myšlenkou, abyste s jistotou věděli a znali, co je potřeba udělat. Spojení s Vůlí Jednat, vás pomůže vyvést ze zmatků do světla vědění, pomocí schopnosti zkoumat, promýšlet, srovnávat a používat selský rozum. S pomocí této Vůle můžete transformovat pocity pochybování, zmatení a nejistoty tím, že budete používat vaší mysl, napojíte se na vaši vyšší mysl, a budete vědět, co máte dělat. Jednání je aktem jasného myšlení.

 

**Zkuste toto: Chcete-li vyjasnit myšlenky nebo vědět co dělat, je potřeba prohlásit (poté co jste si představili, že se spojujete s Vůlí Jednat):

 

            "Já Chci vědět o ..." , nebo "Je mým záměrem dozvědět se o ..."

 

Představte si, jak tímto prohlášením voláte tuto Vůli.

 

            Vaše mysl má nesmírný potenciál a patří k hlavním úkolům lidstva v této době svoji mysl probudit (propojením vyšší a nižší mysli) a začít používat zdroje osvíceného intelektu. Je důležité vybudovat spojení s vaší vyšší myslí, aby vaše konkrétní, logická mysl byla ozářena světlem mysli vaší duše a byla schopná formulovat jasné, precizní myšlenky a objektivně promýšlet věci. Vaše mysl, propojená s vyšší myslí, bude schopná formulovat jasné myšlenky, které se budou týkat činností, které je potřeba podniknout k osvobození vašeho ducha z pout hmoty.

            Tento paprsek a kvality jeho Vůle pomalu slábnou, ale jejich vliv je stále velký. Stimulace tímto paprskem umožňuje lidstvu rozvíjet schopnost Myslet. Díky schopnosti myslet si je lidstvo schopné uvědomit, že má duši a toto uvědomění připravuje lidstvo ke vstupu do "světa ducha", který představuje další vývojový krok.

            Nejprve budete spolupracovat se Slunečním Andělem Mysli na vytvoření mostu mezi vyšší a nižší myslí. To z vás učiní lepší přijímač pro Vůli Jednat a umožní vaší mysli splnit účel existence jako komunikačního kanálu pro tok energie vyšší mysli. Díky tomuto světlu se naučíte poznat "Čisté Boží světlo", které rozpouští iluze a odhaluje pravdu. Z vaší osobnosti se pak bude moci stát čistý komunikační kanál Boží Vůle prostřednictvím vaší mysli.

            Osvícená mysl tvoří komplexní myšlenky, které obsahují řešení a odpovědi a které ukazují vaši cestu k dalším krokům. Vaše mysl je tekoucí; myšlenky přitékají jedna za druhou a neuváznou. Vaše myšlenky se nezapletou do vašich citů a nebudou běhat stále dokola, ale povedou vás do světla jasných myšlenek. Dostanete nové nápady, budete myslet v širších souvislostech a vaše myšlenky budou milující a laskavé k vám i k druhým. Začnete chápat a budete opouštět víru o podstatě reality, která vás držela zpátky a osvobodíte se prostřednictvím vaší mysli od iluzí, které vám zakrývaly pravdu.

            S Vůlí Vyvíjet se, třetí kvalitou Boží Vůle, rozvíjíte svoji schopnost myslet abstraktně a komplexně, vidět větší obraz a skládat jednotlivé aspekty celku k sobě. Vůle Jednat rozvíjí konkrétní mysl a její schopnost analyzovat, myslet, vysvětlovat, rozlišovat a hledat konkrétní informace. Schopnost myslet tímto způsobem, umožňuje vědět o správných postupech a také je uplatnit.

            Dnes z pohledu lidstva je nejvyšším vyjádřením Vůle Jednat osvobození ducha od vzestupu prostřednictvím formy, iniciací a smrti.

 

Doporučení co sledovat a o co se dělit:

            Tato kvalita Vůle spojuje vaší vyšší a nižší mysl. Nejprve budete pracovat se Slunečním Andělem Mysli na vytvoření komunikačního kanálu mezi vyšší a nižší myslí, poté přitáhnete kvality Vůle Jednat do své mysli a myšlenek. Představte si, že vaše logická konkrétní každodenní mysl a myšlenky jsou ovlivňovány jasnými, osvícenými myšlenkami z oblasti, o které uvažujete. Cílem je dosažení konkrétní vědomosti "uvědomit" si cestu. S dokonalou znalostí, jasným a vědeckým zkoumáním podstaty problému a díky jasnému myšlení se můžete pozvednout z emocionální úrovně a odstranit pochyby, nejasnosti a zmatek. Tato Vůle pracuje s vaší myslí, aby mohla přemýšlet čistě objektivně, s odstupem, s přesností a do detailu. Tato Vůle rozvíjí mysl, aby byla schopná nalézat odpovědi hledáním a zkoumáním problému. Použijte tuto Vůlí k rozvoji síly vaší mysli a vašeho intelektu VĚDĚT.

            Nasměrujte Vůli Jednat k vašim cílům a pak tyto cíle promýšlejte a analyzujte, kde potřebujete něco objasnit a podle toho vypilovávejte své cíle. Vraťte se ke svým původním plánům a zjistěte, jak se změnily před tím, než se pustíte na cestu Manifestování s Boží Vůlí.

            Když budete pracovat s Vůlí Jednat, můžete si uvědomit, že jste mnohem méně tolerantnější k oblastem, ve kterých je zmatek, pochyby, nejistota a v oblastech, kde jste uvázli. Vaše touha změnit tyto oblasti může narůstat. Tato Vůle přináší jasné myšlení, které vás povede z temnoty a nevědomosti do světla vědění.

            Směrujte Vůli Jednat do oblastí vašeho života, kde se cítíte uvázlí, chycení nebo svázaní s minulostí. Zaměřte kvality této Vůle do oblastí vašeho života, kde potřebujete osvobodit od starých vzorů, forem, které vám již déle neslouží a kdykoliv, když chcete osvobodit vašeho ducha z pout světa hmotných forem. Pak použijte vaši mysl na zformulování jasné myšlenky o této oblasti, zjišťujte, z jakého důvodu máte pocit uvíznutí a nechte nové myšlenky a vhledy, aby vám objasnily podstatu problému a jaké akce je potřeba podniknout.

            Směrujte Vůli Jednat do oblastí, kde máte pocit, že se nemůžete pohnout dál kvůli nejistotě, pochybám, nejasné cestě nebo neschopnosti "vidět" či vědět, co dál. Může se to týkat jak prosté akce, kterou s někým máte provést, tak i základních otázek o účelu vašeho bytí a vašem dalším vývoji. Udělejte si čas racionálně se podívat na situaci a nechte k sobě proudit myšlenky navádějící vás k dalšímu postupu a jak získat čisté, jasné a konkrétní vedení.

            Směřujte Vůli Jednat k pocitům zmatků a nejistoty. Zmatek je většinou stav, kdy věci, o kterých jste si mysleli, že je víte, se najednou zdají být nejisté; existuje vyšší pravda, která se vám objevuje a vy ji plně pochopíte, když budete pokračovat.

            Tato Vůle osvítí vaší mysl, abyste do ní mohli ukládat vědomosti a jasně viděli, co máte dělat. Vědění je světlo! Představte si, jak je vaše mysl zaplavována světlem a vy můžete jasně myslet a nalézat řešení všude, kde potřebujete ujasnění a nasměrování. Poznamenejte si nápady a potřebné akce, které je potřeba vykonat. Tyto akce osvobodí vašeho ducha a přinesou vám pocit živosti. Tyto akce vám pomohou jednat v souladu s Božským Plánem vašeho života, i když nevíte, jaký tento plán je. (Nikdy nebudete znát plán do detailu s jeho přesnými budoucími formami, protože se odkrývá krok za krokem podle toho, jak následujeme svoje probuzené srdce a osvícenou mysl.)

 

Poznamenejte si všechny zkušenosti, které jste tento týden měli a uvidíte, zdali souvisí s touto kvalitou Boží Vůle a jejími možnými vlivy na vaši mysl a myšlenky.

 

© Copyright Lumin Essence Productions: Na všechny informace se vztahuje autorský zákon a nesmějí být bez svolení reprodukovány - viz. Copyrights and Permissions na originálních www.

 

překlad Vratislav Kašpárek 2002


Zpět na obsah